Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, July 2, 2012

SaLuSa, July 2, 2012

Vi i Galactic Federation of Light vil fortsatt i en periode arbeide i bakgrunnen, men se etter første mulighet til å sette i gang avsløringen. Den dekker ikke bare vår historie med å arbeide for og med dere, men også den generelle interesse som vises i deres utvikling over en periode på tusenvis av år. Imidlertid vil dette gi oss sjansen til å presentere noen av de ulike sivilisasjonene dere kommer til å møte. Alle vil ha en forbindelse til dere om de så bare har hatt en hånd med i deres genetiske utvikling. På sjele nivå er vi alle fra samme Kilde, men har hatt ulike utviklingsveier i samsvar med våre valg av erfaringer. Det eksisterer derfor forskjeller mellom oss, men vi utvikler oss alle, i likhet med dere, bortsett fra at noen sjeler er på høyere nivå enn andre.

Dere vil med raske sjumilssteg oppleve å bli løftet til neste stadie i deres oppadstigning. Mange av dere har alt fått grunnlaget for en ny livsmåte, og det vil klargjøre dere for deres tilbakevendelse til de høyere sfærer som Oppstigning medfører. Et vidunderlig oppfylt liv venter dere, som vil oppleves som himmelriket etter deres erfaringer i dualitet. Dere vil ikke bare forstå hvordan energi kommer inn i livet deres, men også hvordan bruke den til å dekke deres behov. Det vil bli lagt vekt på de ulike måtene den kan brukes, og ikke minst som et middel til å reise i universet.

På Jorden bruker dere veldig mye tid på å reise rundt i hva vi ser som antikke former for transport. Det vil ikke lenger være nødvendig å kaste bort så mye tid på det, da dere vil få teknologi som tillater en nesten øyeblikkelig reise. Alt er basert på bruken av fri energi, som er ren og ikke forsøpler. De Mørke har alt utviklet noen fartøyer av dette slaget, da de har kjent til denne teknologien svært lenge. Dere har blitt nektet bruken av denne for ikke å påvirke utbredelsen av tradisjonelle reisemetoder og for å forsikre seg om at de beholder sin makt over andre land.

Deres drømmer vil bli til virkelighet, og de mest vidunderlige forandringer kommer når deres frihet blir gitt dere tilbake. Dere har blitt så vant til å være kontrollert i så og si alt dere gjør at dere har glemt hvordan det er å være fri. Dere vil få en smak av det før Oppstigningen, men husk at med frihet kommer ansvar om ikke å involvere seg i aktiviteter som kan forårsake fare eller skade andre på noen måte. Det er ønsket om å være i Enhet med alt liv som vil gjøre dere istand til å ta deres plass blandt de dere skal slutte dere til. Vi vet at de harde vibrasjonene på Jorden ikke leder til en fredelig tilværelse,og dere blir hele tiden utfordret til å forbli rolig og følelsesmessig behersket.

Dere har blitt prøvet og testet i evigheter, ofte de samme leksene om og om igjen mange ganger. Dere har bevist at dere kan eksistere i en avansert sivilisasjon og dere er velkommen i de høyere sfærer. Dere har høynet deres vibrasjons nivå, hvilket vil sikre at dere er klar til å stige opp. De som ikke er klar vil ikke helle mot å forlate dualiteten, og vil ved sine valg fortsette sine erfaringer på samme nivå. Veien som er åpen for dere er klart definert og dere kan ikke bevege dere bortenfor deres stoppested. Imidlertid er alt i kontinuerlig bevegelse og dere vil etterhvert gjøre fremskritt slik alle sjeler gjør.

La deres jordiske tilknytninger fare og vær i stedet klar til å ekspandere deres bevissthet for å ta inn det som bill bli en ny måte å leve på. I det dere lærer mer om oss og får en mulighet til å besøke oss på våre skip, vil dere egenhendig se hvordan vi lever og blander oss med andre sivilisasjoner. Alle handler for å tjene hverandre, og å være istand til dette er en velsignelse. Egoet har blitt temmet og egne behov blir ikke satt foran noen andres. Vi er et samfunn i harmoni og legger vår energi i å tjene Den Øverste Skaperen. Vi har stor tilfresstillelse ved å gjøre dette og tenker ikke et øyeblikk at dette begrenser vår frihet på noen måte. Vi elsker arbeidet vårt og det bidraget vi yter til Alt Som Er gjennom å løfte alle andre former for liv.

Våre liv er rike og særdeles tilfresstillende, og det er av eget valg vi tjener på vår spesielle måte. Det er ikke mer eller mindre enn hva dere ville gjordt for å hjelpe deres egne brødre og søstre. Vi er, når alt kommer til alt, en stor familie som anerkjenner livets gave som er gitt oss av vår Guddommelige Fader/Moder, og er blitt gitt alt vi måtte kunne trenge for å glede oss over vår eksistens. Vi er også med-skapere med Gud, da vi har nådd en høyere tilværelse og er i stand til å bruke slike krefter fulllstendig asvarlig.På Jorden er det få som virkelig forstår potensialet i kreftene de har, og forstår ikke at de er ansvarlig for måten sivilisasjonen har utviklet seg på. Som en konsekvens høster dere hva dere sår, som er grunnen til at dere har endt opp i dualitet. Imidlertid har dere funnet en vei ut av det og mange er nå istand til å ta imot muligheten til å stige opp.

Jeg er SaLuSa fra Sirius, og ønsker dere de gledeligste øyeblikk som frigjøringen fra dualitet vil gi dere.

Takk SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: AnneShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge