Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, July 6, 2012

SaLuSa, July 6, 2012

Fortsett å være på vakt selv etter at dere gjennom så lang tid har løftet dere selv opp i Lyset. Det er mye desinformasjon som blir spredd for tiden, men det er ikke alltid gjort med overlegg og noen ganger kommer det fra folk som har gode hensikter, men som simpelthen ikke er godt nok informert. Når man er sterk i sin tro på noe kan det også være vanskelig å forandre på den, for den kan ofte ha vært innpodet i deres sinn da dere var helt unge. De som har hatt til hensikt å villede dere har vært svært dyktige og de har til og med forandret på historien for å få dere til å tro at deres læresetninger er riktige. Vi kommer derfor til å få litt av en jobb med å sette rett igjen alt det dere har blitt fortalt som sannhet, men som er likevel er løgn. Dette gjelder også vitenskapen som ofte har gjort sine proklamasjoner uten å forstå de mer åndelige aspektene i livet og hvordan de passer inn. Intuisjonen er, og vil alltid være, deres beste veileder, men for all del, vurder alle informasjonskilder dere føler dere komfortable med, som et middel til å finne ut hva som er sant.

Når vi gir dere vår versjon av historien deres, vil det avgjørende poeng være at vi kan understøtte fakta med absolutte bevis, for eksempel med å introdusere dere til mennesker som kan gi en førstehånds beskrivelse av hva som skjedde. Vi kan til og med gå tilbake i tid, ved å ”spole tilbake” og spille av pånytt hva som faktisk skjedde, slik at det ikke er mulig å betvile faktum. Noen av dere vil få tillatelse til å reise tilbake i tid til hvilken som helst periode i historien og se med deres egne øyne hva som hendte. Ikke bare det, men dere vil også forstå det talespråket som blir brukt. Dere kan være sikre på at til slutt er det bare sannheten som står tilbake, og da vil dere ha gjort enorme fremskritt i deres kunnskap.

Når vi kommer, så er det for å bringe dere sannheten og hjelpe til med å skape Enhet mellom dere, i motsetning til nå hvor dere er så splittet. Et av de viktigste områdene dreier seg om de mange religionene og deres forsøk på å plassere dere under den Ene Gud, men som mangler den sanne forståelse eller de fakta som trengs for å lykkes med det. Sannheten vil bli gitt dere av Mestrene som vil tale til sitt eget folk, men det vil gjøre det tydelig at ethvert sett av oppfatninger og trossetninger må korrigeres ganske omfattende hvis de i det hele tatt skal ha noen likhet med sannheten. Dersom enkelte sjeler ikke greier å gjøre disse endringene i sin tro, i retning av en mer opplyst anskuelse, så vil de naturligvis få lov til å fortsette å følge sin gamle tro. Vi vet at med tiden vil de innse at dersom de skal kunne komme videre, så må de se lengre enn den.

Det finnes sjeler blant dere som har blitt opplært til å tro at vesener fra verdensrommet er djevler i forkledning og er ute etter å ta dem. Selv om Galaksens historie viser at kriger har blitt startet av ondsinnete vesener som invaderte eller ødela planeter, så er det ingen fare for at det skal skje nå. Dere har hatt vår beskyttelse i tusener av år og vi er blitt gitt autoritet til å avgjøre hvem som får besøke Jorden. Vi er i tjeneste for Universet i Guds navn og det er med god grunn vi kalles den Galaktiske Føderasjon av Lyset. Som vi tidligere har forklart dere finnes det unntak, der det av karmiske grunner har blitt gitt tillatelse til kontakt med den Grå Rasen, men likevel har de aldri utgjort noen reell trussel mot deres verden.

Når vi introduserer dere for medlemmer av Føderasjonen vil dere ikke finne grunn til å stille spørsmål om hvorfor de er her. Hele vår fremferd er kjennetegnet av at vi nærmer oss dere på fredelig vis og våre samtaler eller vår fremferd vil overhode ikke virke truende. Som vi ofte har påpekt, så kunne hvilken som helst avansert sivilisasjon med letthet ha invadert dere om de så skulle ha villet. Det gjelder inntil ganske nylig hvor dere har blitt mer i stand til å forsvare dere. Faktum er at vi for ikke så lenge siden avverget vi en invasjon som var et siste desperat forsøk på å ta makten over dere. Lyset på Jorden tiltrekker seg mye oppmerksomhet og grupper av mørke Sjeler har prøvd alt de kan for å forhindre deres Oppstigning, men uten å lykkes. Vi gjentar nok en gang at Oppstigningen er bestemt ved Guds Dekret og det finnes overhodet ingen som kan forhindre at den skjer. Vårt nærvær har også til hensikt å sørge for at det blir minst mulig forstyrrelser.

Så Kjære Sjeler, Oppstigningen deres er ikke avhengig av alle de forandringene dere nå vet er i ferd med å skje. Hensikten med dem er å sørge for at utviklingen skjer svært raskt, slik at dere er klare til et nytt liv slik som det passer seg for sjeler som har løftet seg inn i Lyset. Det kreves av dere at dere gjør godt igjen de skader og ødeleggelser dere har gjort på Jorden, slik at Moder Jord også er klar til å stige opp. På det området er vi allerede klare til å gjøre en rask prosess med den omfattende rensingen som må til. Det er overhodet ikke noe problem når dere tar i betraktning år avanserte teknologi.

Vi er kjent med deres frustrasjon over forsinkelsene med å komme i gang med det hele, men mye har allerede begynt i det små. Alle forberedelser er gjort og som alltid er det riktige tidspunkt en kritisk faktor, men som dere vet finnes det en siste frist for når i setter i gang for fullt. Så bekymre dere ikke, for dere har ennå til gode å oppleve måten vi arbeider på og det vil forbløffe dere når dere skjønner hvor raskt vi får gjort ting. Det er åpenbart at dere betrakter alle utfordringene basert på deres egne evner, men husk at den Galaktiske Føderasjon ligger tusener av år foran dere. Vi har ansvaret for deres fremtid og lover dere en ærerik seier over de mørke Sjelene.

Vi kunne gi dere enkelte hint når det er like før store begivenheter skal skje, men vi men vi har lært at Menneskene har en tendens til å ta det som garantier og følgelig blir det mye oppstand når de ikke skjer. I tillegg kan vi ikke alltid fortelle dere årsaken til forsinkelsene og vi er nødt til å være forberedt på å endre planene på kort varsel dersom omstendighetene krever det. Alt dere egentlig trenger å vite, er at uansett hva som måtte skje, så vil vi holde de løftene vi har gitt dere. Vi innser at tålmodigheten deres er tynnslitt og vi kan forstå det ettersom dere med full rett hadde forventet at ting skulle ha begynt å skje nå, basert på hva dere ble fortalt for en tid siden. Vi må imidlertid fortelle dere nok en gang at alt skrider frem som det skal og vi ser ikke for oss noen langvarige problemer. I alle tilfeller er vi fullt ut forberedt på å stokke om på rekkefølgen og gjøre tilpasninger i planene dersom det skulle være nødvendig for å bringe dere trygt gjennom den gjenværende perioden frem til Oppstigningen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan fortelle at bare det at vi nevnte arrestasjonene av Illuminati’s toppledere har ført til at dere føler nytt håp. Tross alt var forholdene på Jorden i ferd med å gå helt av hengslene og på full fart mot et totalt sammenbrudd i deres sivilisasjon. Dere re-agerte positivt på de gode nyhetene og det gav dere et løft når dere fikk vite at de som er skyld i omstendighetene ville bli fjernet – og slik er det.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge