Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, May 6, 2011

SaLuSa, May 6, 2011

Det begynner å bli ganske åpenbart at menneskerasen nå står ved et viktig vendepunkt i sin utvikling. At de gamle systemene er i ferd med å falle fra hverandre, bekrefter bare at de ikke lenger er egnet for det Nye Mennesket som vokser frem. Imidlertid er det mange som bare ser for seg en usikker fremtid med enda mer kaos og katastrofer. Det er derfor viktig at våre oppgaver på Jorden kan komme i gang uten ytterligere forsinkelser. Når styresmaktene erkjenner og anerkjenner vårt nærvær, vil det dempe mye frykt og gi håp, selv der hvor det nå finnes bare motløshet og fortvilelse. Dere har virkelig en vidunderlig fremtid som venter på å utfolde seg for dere og den blir bare holdt tilbake av de siste trassige krumspringene til de mørke kreftene. Vi vil derfor oppildne våre allierte til å presse på ytterligere og sette i gang en rekke begivenheter hvis avslutning vil være Oppstigningen. Om vi ikke får den respons som er nødvendig, så vil vi få tillatelse til å bruke makt for å komme i gang med arbeidet til alles beste.  

Som dere nå burde vite, betyr å ”bruke makt” i denne sammenhengen bruk av overtalelse eller ved anvendelse av Universets Lover. Vi hadde ønsket at sivilisasjonen deres hadde tatt i mot muligheten, som ble tilbudt for mangfoldige år siden, om å bringe fred til Jorden. Imidlertid var det ikke slik det skulle bli og dere ble narret til å tro at dere var frie mennesker og at livet deres var normalt. Likevel ble dere gradvis fratatt mer og mer av deres frihet og det ble gjort på en så subtil måte at dere ikke var klar over hva som hendte. Det er til deres ære at mange sjeler begynte å forstå hva som foregikk og det ble startet en rekke bevegelser for skape de forandringer som ville løfte dere opp og bringe fred.  

Dette var et signal som ble behørig lagt merke til i de Åndelige Hierarkier, som valgte å forlenge perioden frem til Oppstigningen, slik at flere sjeler kunne våkne opp. Den beslutningen har vist seg svært vellykket og et formidabelt oppsving i deres bevissthetsnivåer har blitt resultatet. Det er et trist faktum at mange er kallet, men noen sjeler er så fastlåst i sitt levevis og sin vante tro, at de ikke responderer. Vi behandler dem likevel som enhver annen sjel, fordi vi ser det sanne potensial i hver og en av dere. Stor omtanke og kjærlighet blir gitt uten forbehold, fordi vi vet at det bare er et spørsmål om tid før en gruppe sjeler vil være klar til oppstigning. I deres tidsperspektiv vil det være en lang, lang tid til neste mulighet, men den vil komme som en naturlig følge av den sykliske natur som alt eksiterer i.  

Hvis dere står støtt i deres tillit til oss, så vil det bøye av de negative energiene som uvegerlig vil bli rettet mot oss av dem som ikke forstår Lyset. Vi representerer forandring og det er ikke alltid like godt mottatt av dem som er så knyttet til den materielle verden. Deres fascinasjon vil ofte vare kun så lenge de har suksess, men den kan ikke gi den sanne tilfredshet og indre fred som skaper glede og lykke. Mange er allerede i stand til å nyte en slik fredfull eksistens og de er i stand til å gå rakrygget gjennom enhver uoverensstemmelse og forvirring, fordi de ikke lenger blir påvirket av dem. Slike mennesker er de fyrtårn av Lys som bringer ro med seg overalt hvor det er behov for det. Deres høye energier har også en helende effekt på folk omkring dem. Et slikt nivå kan dere alle oppnå når dere lever deres liv i Lyset og Kjærligheten og ikke lar det være noe rom for de lavere energier.  

Uansett hvilken innsats dere må gjøre for å lykkes med Oppstigningen, så vil det være mer enn verdt innsatsen og burde ikke bli sett på som et offer dere gjør. Å leve i Kjærlighet og Lys er deres naturlige væremåte, når dere vender tilbake til de nivåene som en gang var deres hjem. Har vi ikke fortalt dere at dere er guder i støpeskjeen og at dere derfor har en naturlig lengsel etter å komme tilbake til dem. Dualiteten er et spill som dere legger bak dere når den avsluttes, fordi dere har oppnådd en slik formidabel innsikt som dere tar med dere videre. Ingen erfaring er uten verdi og dere vil fortsette å utvikle dere helt til dere igjen vender tilbake til Kilden. Kanskje dere nå kan forstå hvorfor det er nødvendig for dere å slippe tak i all tilknytning til de lavere energier. Tenk dere inn i fremtiden og hold det bildet fast og vit at den er så ufattelig mye bedre enn noe av det dere opplever her og nå.  

Ting er i ferd med å bygge seg opp til den store finalen og som dere vet vil den bli god. Det finnes ikke alternative sluttkapitler denne gangen og den Guddommelige Planen vil sørge for at det blir en lykkelig slutt. Det var annerledes i forgangen tid, da dere selv skapte fremtiden deres. Nå er det imidlertid satt sluttstrek og denne dualitetssyklusen må avsluttes. Når det kommer til stykket vil hver enkelt sjel befinne seg akkurat der de skal være, og det vil ikke gjøres noen feil i den sammenheng. Vær glade og se frem til en himmelsk eksistens vel vitende om at dere aldri må gå inn i dualiteten igjen. Og fra den tid av vil livet være idyllisk og tilfredsstillende mens dere nyter av skjønnheten og bekvemmelighetene i de høyere dimensjoner. Dere vil ikke mangle noe som helst og ha alt det som gjør livet til en fullkommen nytelse. Ord kan ikke beskrive den lykkefølelsen dere vil oppleve og det Lyset som gjennomsyrer alt som eksisterer.  

Vi er i virkeligheten i en ventesituasjon, ettersom de avsluttende handlingene står rett foran å settes ut i livet. Så mye er like ved å bære frukt, og enorm innsats har blitt lagt ned for å skape de resultatene vi venter på. Deres bidrag er fortsatt av vital betydning og vi trenger at dere sender deres Lys til enhver ting eller person som står i vegen for suksess. Sammen må vi fortsette å transmutere de mørke energiene og på den måten svekke deres mulighet til å forstyrre forandringsarbeidet. Det er dere, folket, som har den virkelige makten, så vi oppfordrer dere til å sende ut positive tanker og aldri la dere svekkes av frykt. Terrorister vil fortsatt finnes så lenge det er ulikhet i verden og noen lands suverenitet blir tuklet med. De vil imidlertid legge ned sin aktivitet i nær fremtid, når det blir klart at fredelige løsninger er mulige å oppnå. Det arbeidet vil bli vesentlig understøttet av vårt nærvær og vår forsikring om at freden vil bli gjenopprettet overalt i verden.  

Fred er løsningen på nesten alle problemene deres. Nærmest med ett slag vil den eliminere all frykt og erstatte det med håp, glede og fredelig samarbeid mellom alle folkeslag. Vi har derfor planene klare for et kjempesprang forover for dere og venter bare på anledningen til å rydde dekket. Svært mye forberedelse er allerede gjort og dere vil se at så snart vi når vårt første mål, så vil resten skje temmelig raskt.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og svært takknemlig for den innsatsen alle Lysarbeiderne gjør. Det har vært til stor hjelp for vårt arbeid med å presse på for å komme i gang med prosjektene våre, og vi står nå klare til å sette i gang. Den Galaktiske Føderasjon er svært fornøyd med deres evne til å se det positive i alt som skjer og det vil i seg selv gi lønn for strevet.  

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge