Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 7, 2011

SaLuSa, March 7, 2011

Målestokken for en sjels verdi er i hvilken grad den sjelen evner å dele av sin kjærlighet. Kjærlighet er drivkraften bak alle vennlige handlinger hvor intet kreves til gjengjeld. Likevel er det slik at alt man gir ut vil komme tilbake på grunn av Loven om Tiltrekning. I en tid hvor så mange menneskers nød og behov øker, er tilstedeværelsen av Lysvesener en velsignelse og de som ønsker å tjene andre finner ubegrensete muligheter til det. Situasjonen, slik vi leser den, er at det finnes mange flere tjenestevillige mennesker på Jorden i dag enn noen gang i nyere tid. Erkjennelsen av at alle sjeler er Ett vokser stadig, og straks ulikheter i politikk og religion er overvunnet, så vil folket komme sammen med en kraft som aldri før og løfte deres sivilisasjon fremover i felleskap og med felles mål om å bringe harmoni og balanse tilbake til Jorden.  

La ingen være i tvil om at Menneskeheten er på vei mot omfattende forandringer og at de vil bære med seg løsninger på dagens problemer. I altfor lang tid har dere vært holdt tilbake i den hensikt å beholde status quo, slik at Illuminati kan dra fordel av at dere synker ned i avmakt. De skulle imidlertid ikke få lykkes i sin plan om total kontroll, for lyset har langsomt, men sikkert vunnet frem og praktisk talt satt en stopper for deres aktiviteter. Vi i den Galaktiske Føderasjon har vist dem tydelig i hvilken grad våre teknologiske muligheter kan hanskes med deres forsøk på å forpurre veien fram mot Oppstigningen. Vi har fortsatt mye mer vi kan hente frem, så det er ingen ting de kan gjøre som vi ikke kan håndtere på strak arm. Dere kan derfor være fullkomment trygge på at det ikke vil kunne skje noen verdensomspennende ødeleggelser og sammen med Moder Jord vil nå fram dit dere skal. Det er vår oppgave å se til at så mange sjeler som mulig våkner opp og at de da får all mulig hjelp til å finne veien mot Oppstigningen.  

Det vil ikke vare lenge nå for det virkelig blir fart i sakene og det venter dere en spennende tid som vil bringe jubel og fryd med seg. Det er noen av dere som opplever store prøvelser, men uansett hvilket problem som ligger under det, så er løsningen allerede kjent. Dere vil bli temmelig forbløffet over hvor raskt rettferdige og anstendige livsforhold vil bli etablert for hver eneste av Jordens borgere. Dere har mange, store og ulike behov, men de vil alle løses av den planen som allerede er lagt. Den vil forberede dere alle til endetiden og dere vil være klare til å stige opp til rett tid, som Vesener av en høyere bevissthet. Noen av dere har allerede begynt å kjenne slike forandringer inni dere og de vil fortsette å øke helt til dere har nådd full bevissthet. Det er en betingelse for alle sjeler som ønsker å bevege seg inn i de høyere dimensjoner. Det som gjør at dere kan føle dere fullkomment trygge er at så mange Mektige Sjeler har forent sine krefter med oss i dette store eventyret. Når det riktige øyeblikk kommer, etter at vi har etablert den Første Kontakt med dere, så ligger veien åpen for at de kan komme blant dere. I det store og hele vil det være navn dere kjenner, som har dukket opp gang etter gang gjennom historien.  

De opplevelser og erfaringer dere går gjennom har en verdi uten sidestykke når dere tar i betraktning hvor unik denne perioden er. Dere er privilgerte som har kommet gjennom nåløyet og fått anledning inkarnere i denne perioden, og om dere ikke føler det slik, så vær snill å huske på at dere visste eksakt hva dere gav dere ut på før dere inkarnerte. Dere er de som har den styrken og kraften som trengs, viljen og evnen, og i sannhet har dere erfaring nok til å overvinne enhver hindring og utfordring. Den store verdien for dere er at dere vil få løftet deres bevissthetsnivå ganske dramatisk på så kort tid og det vil tjene dere vel i den tiden som kommer. Dette er det dere har arbeidet for gjennom mange, mange liv og det spiller ingen rolle om dere til tider har måttet gi tapt og blitt dratt ned av de lavere vibrasjonene. Det øyeblikk dere velger Lysets vei vil dere få hjelp til rense ut gammelt karma og til slutt vil deres rulleblad være fullkomment rent i samsvar med Nådens Lov. Skaperens ønske er at alle sjeler skal komme tilbake til Kilden og deres arbeid i Lysets tjeneste vil gi mye verdifull erfaring. Den vil aldri være bortkastet og kan hjelpe andre som også strever for å løfte sin bevissthet.  

Forandringer i deres økonomisystem er inne i den avsluttende diskusjonsfase, og vil bli til gjort til virkelighet, for å forhindre at det skjer et nytt økonomisk sammenbrudd på grunn av grådighet og uakseptable handelsmetoder. Igjen vil skjønnheten ligge i det små og det vil sikre at pengeutlånere aldri mer vil få makt til å ødelegge deres liv. Som mange av dere faktisk allerede vet, så vil de økonomiske forandringene føre med seg en fullstendig reorganisering. Monopolpenger, som dere så betegnende kaller dem, vil ikke lenger bli tillatt og det fremtidige pengesystemet vil ha sitt fundament i edle metaller. Mange kjenner til dette planverket som NESARA og det er nå en del av det nye finansoppsettet som venter på å bli iverksatt. Den største velsignelsen for alle vil være ettergivelse av gjeld, som på den måten fjerner den frykt og bekymring som tynger ned så mange mennesker. Urettmessig inndrevet skatt vil bli betalt tilbake og et nytt skattesystem vil sørge for at det aldri kan skje igjen. Rikdom vil bli omfordelt på en slik måte at økonomien raskt kommer i orden og kan få en slutt på fattigdommen som har forårsaket slik nød og lidelse. Det er et formidabelt antall kjærlighetsfylte sjeler som står klar til å vie sin tid til slike prosjekter og det er enda en måte å bringe mennesker sammen som Ett. Menneskerasen er godhjertet av natur og det er bare de mørke sjeler som har skapt skiller mellom dere. De har satt dere opp mot hverandre ved hjelp av slu taktikk som har fremmet hat og ulikhet.  

Legg all frykt til side Kjære Sjeler, for alt vil snart endre seg og gi dere alle muligheten til å starte på nytt og fylle deres liv med lykke og glede slik det alltid har kunnet være. Når dere stiger opp, vil ingen sjel kunne følge med dere med mindre de har løftet sin bevissthet til et tilstrekkelig høyt nivå. Det er Universets Lov og det sikrer den harmoni og balanse som kjennetegner de høyere dimensjoner. Det er valg dere kan gjøre av fri vilje, men ingen er automatisk sikret oppstigning uten at de har nådd det nivå som kreves. Hvis dere allerede har tatt bestemmelsen om at dere vil være med i Oppstigningen, så vil dere nesten med sikkerhet oppnå det – men sørg for å holde fokus på målet til enhver tid. Med mindre dere bevisst velger å hoppe av, så vil dere oppleve at dere får en stadig økende bevissthet om hva som skal til for å lykkes. Dere kan være sikre på at Veilederne deres arbeider sammen med dere, så følg intuisjonen og gjør det dere føler dere inspirert til i den forbindelse.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan fortelle dere at vi får det stadig mer travelt for hvert skritt vi kommer nærmere Avsløringen. Det er et svært viktig steg fremover som vil åpne opp så mange flere muligheter for oss. Det vil løfte lokket av så mye som har vært holdt skjult for dere, spesielt med hensyn til kontakten med utenomjordiske, som har foregått i mange hundre år. Det er tid nå for at sannheten kommer frem og det vil være både overraskende og sjokkerende for dere på samme tid.

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge