Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 1 august, 2014

SaLuSa, 1 august, 2014

For dere synes livet å gå langsomt og hvert eneste øyeblikk fester seg i deres sinn, mens forandringene i virkeligheten finner sted i raskt tempo. Det har aldri noensinne tidligere vært en tid hvor så mye skjer så raskt. Dere er på full fart mot bemerkelsesverdige forandringer og ingen ting er i stand til å holde dem tilbake. Alt ligger allerede i støpeformen for rask forandring på alle de områder som er nødvendige for å bringe inn den Gyldne Tidsalder som dere så lenge har ventet på. Dere er elementer i en kompleks plan for å legge til rette slik at de mørke selv blir ansvarlige for å forårsake sitt eget fall. I sin arroganse tror de at de er herrer over sin egen fremtid, men de overser fullstendig Himmelens dekreter. Dere har et ordspråk som sier “å gi noen nok tau til å henge seg selv”, og dette er den situasjonen de mørke befinner seg i. Deres skjebne er beseglet og de kan ikke kjøpe seg ut av den.


Vi har ofte uttrykt at dere står ved en skillevei, hvor veiene skilles mellom dem som er klare til å stige opp og dem som ikke er det, og det har aldri vært sannere enn i dag. Dere er alle i ferd med å bevege dere inn på et nivå som gjenspeiler deres sanne vibrasjon, og det finnes ikke en eneste sjel som kan forbli i de høyere vibrasjonene dersom dette ikke er deres sanne nivå. Det er både rettferdig og logisk at dere vil «føle dere hjemme» sammen med sjeler som deler deres egne ambisjoner og åndelige forståelse. Dere vil imidlertid kunne tjene dem som blir igjen i de lavere vibrasjonene, dersom dere skulle ønske det. Mange av dere føler et iboende ansvar for å hjelpe de sjelene som ønsker å løfte seg selv opp. Dere kan være forsikret om at dere vil bli gitt anledning til å gjøre dette.


Dere lever i en spesiell tid hvor sjeler av liknende vibrasjoner trekkes til hverandre. Dette er helt naturlig på enden av en Tidsalder og det forbereder folk for det neste trinnet i deres utvikling. Omsider vil dere snart kunne nyte en tilværelse sammen med sjeler som likner dere selv og fremskrittene vil komme raskt. Dere kan derfor konsentrere dere om deres egen fremtid og opprettholdelsen av deres personlige vibrasjoner. På dette tidspunkt ligger alt allerede på plass i sine støpeformer og de fleste sjeler har nådd et punkt som fullt ut representerer deres nåværende utviklingsnivå. Vi applauderer og elsker de sjeler som fortsatt arbeider og gir alt av seg selv for å vekke andre opp til sannheten. Det vil ha vært en del av deres livskontrakt og en oppfyllelse av deres ønske om å hjelpe dem å våkne til sitt sanne selv.


Når deres ferdes omkring i verden så husk på at selv den mørkeste sjel fortsatt har Lys-gnisten inni seg. Den vil derfor respondere på de sjelene omkring den som kan bære sitt Lys som et banner for sin troskap mot Gud. Det vil kunne ta tid, men det finnes ingen sjel som ikke kan hjelpes og det kan være en stor utfordring som vil kunne sette sjeler av Lyset på prøve. Det kreves en høyt utviklet sjel for å akseptere dette, en som har absolutt og urokkelig tro på Lyset. De som føler seg kallet til å hjelpe sjeler av svakere Lys vil alltid finne det korrekte nivå å arbeide på og forventes ikke å skulle gå ned til et enda dypere nivå.


Kjære Sjeler av Lys og Kjærlighet, dere føler alle en indre drivkraft til å gi av dere selv til andre og i samsvar med de erfaringer dere har gjort vil dere finne slike muligheter langs deres livsvei. Prøv imidlertid å la dem komme til dere på naturlig vis og vit at det ikke nødvendigvis vil kreve mye av dere. Gjør det dere kan og greier og behandle andre som dere selv ønsker å bli behandlet. Dere vil vite når dere er på den rette vei og suksess pumper ikke opp egoet, selv om noen sjeler ikke kan hjelpe for at de blir over seg av glede. Det er bare strålende og vi også stor takknemlighet og glede når dere takler utfordringene og når deres mål. På et høyere nivå er vi Alle Ett og svært mektige Vesener som arbeider med Lysets og Kjærlighetens pureste vibrasjoner.
Vi her vet at mange sjeler er ivrige etter å arbeide i Lysets tjeneste og føler at de ikke blir brukt så mye som de ønsker. La oss fortelle dere at ønskene deres er kjent for oss og dere kan stole på at når den ideelle muligheten dukker opp så vil dere bli kastet ut i aksjon. Ved simpelthen å være et eksempel på en sjel av Lyset vil dere hjelpe andre til å forstå hvordan de kan uttrykke seg selv mens de er på Jorden. Dere kan derfor være helt trygge på at alle sjeler av Lyset bidrar til andres oppløftelse, og ved siden av deres egen personlige evolusjon, så er det dette dere kom til Jorden for å gjøre. Sjeler er alle en stor familie av Lys og Kjærlighet som er deres gave fra Gud.


Dere har kommet svært langt etter at dere første gang valgte å gjøre erfaringer på Jorden. Da dere først kom var dere allerede høyt utviklete Vesener, og dere var forberedt på å senke vibrasjonene deres for å erfare hvordan det er å være i de lavere vibrasjonene. Til å begynne med var dere på et nivå hvor dere var Lys-Vesener, men over en lang periode sank vibrasjonene og dere mistet kontakten med deres høyere Selv. Dette medførte at dere gled ned på de lavere nivåene og i deres historie er dette beskrevet som de Mørke Tidsaldre. Imidlertid var Lyset alltid til stede og gjennom tidene vendte dere ryggen til mørket og dere løftet dere opp. Konsekvensen av dette var at Lyset kom tilbake og i dag står dere på terskelen til den Nye Tidsalder.


De ønskede forandringer er i ferd med å manifestere på mange ulike måter og er ikke nødvendigvis åpenbare med mindre dere kan ta et panoramisk perspektiv slik vi gjør. Imidlertid er skjer værforandringene kontinuerlig på en stor skala og er allerede åpenbare. Som vi tidligere har fastslått vil det komme til å være mer temperert klima i det meste av verden, hvilket dere allerede nå begynner å legge merke til. For mange ser alt dette kaotisk ut, som om alt er i opprør, og det er fordi endringene er verdensomspennede og som dere kansje legger merke til, så påvirker det også dyreriket og naturens rike. Slike forandringer har skjedd i fortiden deres og er helt naturlige, spesielt når det gjelder landmassene deres. Når dere ser dere tilbake gjennom historien vil dere finne at deres verden så ganske annerledes ut enn den gjør i dag.


Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg er oppløftet over hvordan Sjeler av Lyset responderer på det som kreves av dem i en tid hvor deres medvirkning er av så vital betydning for Endetiden. Dere har ridd stormen av for å ta deres plass ved roret og lede Jordens folk til seier. En dag i den nære fremtid vil omfanget av suksessen deres gå helt opp for dere. Å bære Lyset mens dere befinner dere på Jorden er én ting, men dere var nødt til å lære å bli bevisst at det finnes inni dere og lære å bruke det for det gode. Vi sender dere vårt Lys og Kjærlighet som alltid og venter ivrig på den dagen vi kan gjenforenes.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge