Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, August 5, 2011

SaLuSa, August 5, 2011

Dere er i ferd med å bevege dere fra det uvirkelige til det virkelige, ettersom Jorden ble utformet av dere selv, som omgivelser hvor dere kunne utprøve deres skaperevner. I utgangspunktet tok det tusener av år å få gjort den ferdig, med alt det som ville være nødvendig for dere skulle få de erfaringer som sjelen trengte. Da dere først ankom til Jorden, levde dere i harmoni med den på idyllisk vis. Moder Jord og dere selv levde i den absolutte fullkommenhet på en planet hvis skjønnhet ikke hadde sin make i Universet. Dere må huske på at den ble manifestert i en høyere dimensjon enn dere er i nå. Men som dere vet, så tillot dere nysgjerrigheten å vinne frem og ønsket om å gjøre erfaringer i de lavere vibrasjoner. Langsomt, over lang tid, falt dere stadig lenger ned i dem – og som en konsekvens endret forholdene seg rundt dere. Gradvis ble dere mer fysiske enn eteriske og det Lyset dere hadde med dere ble svekket. Til slutt mistet dere helt og holdent kontakten med deres sanne selv og det ble vanskelig å leve med Lyset som ledestjerne.

Når vi da går tilbake til nåtiden igjen, ser vi at dere i den senere tid har begynt å løfte vibrasjonsnivået deres på nytt og bevege dere inn i Lyset igjen. Hele poenget med tiden deres i dualiteten var å se om dere greide det eller ikke. Kjære Sjeler, dere har ikke sviktet dere selv, og det er ingen som bebreider noen av dere som har vært i de mørkeste dyp, for dere har lært så meget av erfaringene. Det var forutsett at dere ville bevege dere gjennom alle de lavere dimensjonene, og dere må huske at noen av dere, mellom ulike liv, har beveget dere gjennom det laveste lave i de astrale nivåer. Dere er ferdige med erfaringssamlingen nå og er på vei oppover igjen. Det gjelder også dem som tilsynelatende ”sitter fast” i den nåværende dimensjon. Det er ikke mulig å reise gjennom en syklus i dualiteten uten at dere utvikler dere til et høyere nivå, enn da dere først kom begynte reisen.

Så hvorfor legges det da så mye vekt på at dere skal forstå til fulle at deres fysiske Jord ble tilrettelagt som deres hjem, ene og alene for den tiden som dere skulle erfare det dere kom for og selv hadde valgt. Det er fordi den bare har en overfladisk likhet med der dere kom fra i de høyere dimensjoner. Ja, det var nok en følelse av gjenkjennelse da dere først kom til Jorden, fordi den skjønnhet dere hadde reist fra ble reflektert i naturen. Men likevel og uansett, er det en illusjon, en holografisk representasjon til deres bruk og glede. Det som dere omgis av nå, er en indikasjon på omfanget av de forandringer dere har forårsaket, sammenliknet med den opprinnelige Jorden. Men dere og Moder Jord er i ferd med å komme til hektene igjen, og når dere så gjør, vil dere raskt vende tilbake til en høyere manifestasjon av deres fulle potensial.

Derfor, uansett hvor trist det kan kjennes for dere å miste alt dere er blitt så vant til, så er det bare en forbigående fase i deres evolusjon. Vi tror dere vil forstå og være enige i, at dersom dere ønsker blanke ark, så må alt som tilhører den gamle tiden ryddes vekk. Det kan synes merkelig å forbli her sammen med Moder Jord mens hun gjennomgår renselsen, men som sivilisasjon er dere en integrert del av henne og deres hjelp er nødvendig for å få henne trygt gjennom prosessen. Og det gjør dere ved å vise dere kjærlighet til Moder Jord og takknemlighet for alt hun har gjort for dere. Dere skal fortsette deres reise sammen, gjennom Oppstigningen og videre til det neste utviklingstrinn av den ytterste skjønnhet, lykke og tilfredshet. Hver gang dere stiger opp til et høyere nivå, er skjønnheten og harmonien ubeskrivelig og ord strekker ikke til.

Og naturligvis, når dere beveger dere inn i de høyere dimensjonene, vil dere møte andre sjeler som også er av Lyset og dere vil bli overveldet over det tilsynelatende uendelige omfanget av intelligent liv. Tiden er over med å se på Jorden som Universets midtpunkt og betrakte dere selv som de eneste høyt utviklede vesener. Som dere muligens begynner å ane nå, så er dere på mange måter blant de minst utviklede livsformer. Men det er jo i ferd med å endre seg nå og det er grunnen til at dere vil ha så mye å lære av de høyt utviklede Vesener som nå er på vei til Jorden. Vi selv er blant dem og vi er der dere selv vil være om ikke lenge. Vi Er Alle Ett og fra vårt ståsted ser vi alt liv som en del av oss selv og vi vil gjøre for andre det vi ville gjøre for oss selv. Det er en stor glede og tilfredshet i det å tjene andre, og alt sammen legges til deres erfaringer og utvikling som Åndelige Vesener.

Alt skjer så raskt nå, og i samme øyeblikk som vi avleverer dette budskapet, ser vi at muligheten for økonomisk forandring blir sterkere. Hullet er nå så stort at det ikke lenger er mulig å lukke det, og det er umulig å opprettholde det eksisterende finanssystemet stort lenger. Deres ledere og bankfamiliene er klar over det, og innser at deres tid snart er slutt. Penger er makt og nå har de ikke lenger økonomiske midler til å fortsette sitt program for verdensherredømme. Således føler vi deres begeistring og tillit til at redningen er nær, men samtidig kjenner vi også fortvilelsen hos dem som ikke ser annet enn kaos og sammenbrudd, fordi de er uvitende om at en ny vei åpner seg for dere, som bringer suksess og seier over de mørke maktene. Det vil ta tid å fullføre arbeidet og få alle bitene på plass, men dere vil bli oppløftet når dere ser tegnene på positive forandringer.

Det vi alle har ønsket å se har tatt lang tid og vært lenge underveis, men slik vi bedømmer det har det vært mer enn verdt innsatsen. Det har vært, og er fortsatt, en formidabel oppgave og få hele befolkningen til å velge en ny vei, alt mens man på samme tid må ”ominnrede huset” som dere ville sagt. Det går på ingen måte uten humper og dumper i veien, men dere har oss ved deres side slik at prosessen blir så smidig som mulig. Ha tillit til at dere vil være på riktig sted når endetiden kommer og skulle dere kjenne en sterk impuls til å flytte til et annet sted, så følg intuisjonen. I tider som disse er det ganske sannsynlig at dere føler behov for å være nær familien, så se hva dere kan få til på det området. Mange familier vil stige opp sammen, men det vil ikke nødvendigvis være slik for alle, ettersom det må være rom for hvert enkelt individs frie vilje og valg. Ha det i tankene at vi snakker om ulike grupper av sjeler som kommer sammen i den hensikt å tilrettelegge for sin evolusjon. Det vil alltid være sjeler som kommer og går i disse gruppene og svært få sjeler forblir i samme gruppen liv etter liv. Vær takknemlig for alle de møtene dere har fått oppleve, enten de har vært korte eller mer varige, ettersom de var tilrettelagt som en del av deres erfaring, hver og en av dem verdifulle på sitt vis.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og dere kan være sikker på at vi deler deres begeistring og oppgløddhet over hvor nær vi nå er til at verdensomspennende forandringer vil skje.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge