Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, June 8, 2011

SaLuSa, June 8, 2011

Tiden er inne for å kaste dere helhjertet inn i arbeidet for å bringe Lys til Jorden. Det er åpenbart ikke lang vei igjen nå og dere står overfor de mest utrolig spennende dager etter hvert som dualiteten stenges ned. Alt vil avhenge av hvordan dere ser for dere at endetiden vil arte seg, for den bringer dere frem til Oppstigningen. Det har aldri eksistert noen bedre anledning enn nå til å løfte seg opp i de høyere vibrasjonene og være med i de fordelaktige forandringene som nå skjer. Det vil fortsatt være forsøk på å distrahere dere til å ta fokus vekk fra målet, men vit at de ikke vil vare lenge. Uansett hva som legges fram for dere for å skape frykt og forvirring, så vil det ikke påvirke dere med mindre dere selv gir dem kraft. Det er ikke lengre mulig, uansett hva Mennesker måtte prøve på, å hindre den forespeilede avslutningen av denne syklusen og Oppstigningen.

Deres fremste tanke og fokus må være dere Selv, for å sikre at dere går Oppstigningen i møte på rett vis. Det betyr ikke at dere skal la være å hjelpe dem omkring dere, for det forventes av dem som er våknet opp at de hjelper til å spre Lyset. Det kan gjøres på så mange måter og jo høyere utviklet dere er, jo bedre er dere rustet til å være mentorer for deres Brødre og Søstre. Dere er midt i sentrum av alt som skjer, men hvem kunne vel bedre forstå hva andre gjennomlever? Dere er med all sannsynlighet de som kom til Jorden i denne spesielle tiden for å tilby deres kjærlighet og tjenester til deres medreisende. Utenfor familiens krets kan det være venner og bekjente som, ikke usannsynlig, kan ha stått dere nærmere i tidligere liv. De også vil kunne komme til dere for å få råd, fordi de har en følelse at dere er Ett med alt omkring dere. Ikke bare er det trygghet i å være mange, men når man kommer sammen øker Lyset eksponentielt mellom dere.

De siste månedene før endetiden vil tilføre deres bevissthet så mye mer og det er definitivt en periode hvor det er av avgjørende betydning å ha et åpent sinn. Bakgrunnen for manges tro vil bli synliggjort, slik at sannheten kan bli forstått og mange av avsløringene vil få mennesker til å gispe. Noen vil være sjokkerende og andre oppløftende, men alt i alt vil de rydde veien for de siste forandringene. Nesten alle sjeler bærer med seg bagasje som de har samlet gjennom mange, mange liv. De vil bli løftet opp foran dere slik at de kan renses og dere vil vite nøyaktig hva som krever deres oppmerksomhet. Det som var normalt og akseptert for mange hundre år siden vil bli sett på på en annen måte i dag. Selve basisen for forandringene dreier seg om deres tanker og handlinger som er skadelige for andre. Det å ha kontroll over følelsene er en av de viktigste tingene under slike forhold og det å være ikke-dømmende er også ekstremt viktig. Test dere selv og se om dere greier å forholde dere rolig og fredfulle når dere står midt oppi frykt og aggressivitet. Kan dere det, så vet dere at dere vinner kampen for å løfte dere selv opp i Lyset. Samtidig vil dere være et eksempel for andre og dere vil se at der dere utviser ledelse, vil de følge dere.

Den selvtillit dere vil få ved å løfte dere selv opp, vil gi dere enda større kraft og plante dere sikkert på veien mot Oppstigningen. Dere vil oppleve at materielle ting betyr stadig mindre for dere og knytter dere til i mindre grad, når dere etter hvert innser at materialisme i stor grad er mer et uttrykk for grådighet enn et behov. Selvfølgelig er det deres rett å kunne leve komfortabelt, men denne grenselinjen blir ofte tråkket over av dem som ser på det å samle seg rikdom som et tegn på suksess. Med Oppstigningen kommer også en helt annen tenkemåte, hvor fokus til enhver tid vil ligge på det som er til gode for alle. Det er ingen som opplever å mangle noe i de høyere dimensjoner og det å dele er mye mer naturlig enn å eie. Dere kan få alt dere ønsker dere og forandre det når dere selv ønsker, så eiendeler blir ikke sett på som nødvendige. Ingen ting verdsettes i penger slik som dere gjør nå, ja faktum er at penger går ikke fra hånd til hånd i det hele tatt. Dørene vil være uten lås og land vil ikke eies, men deles. Kjære Sjeler, dere har en del nye konsepter som dere må venne dere til over en tid. Ha det i tankene at deres nye kropper ikke vil ha den skjøre helse og tilbøyelighet til sykdom som dere er vant til her på Jorden, og skulle dere noensinne trenge healing, så vil den bli gitt i form av lyd, lys og farge. Derfor vil ikke medisiner og legemidler ha noen plass i fremtiden, ei heller være nødvendig. 

Når dere kan klare å projisere tankene og leve som om dere allerede var i fremtiden, slik dere kan danne dere et bilde av fra de mange budskapene, så vil dere kutte forbindelsene til fortiden og skape deres nye paradigme. Selvfølgelig vil ikke det gjelde bare dere selv, men også alle de sjelene som har begynt å stå med en fot i den høyere dimensjon. Det finnes ingen bedre tid enn akkurat nå til å gjøre en fast beslutning om hvilken vei dere vil gå og slik være med å skape manifesteringen av den Nye Tidsalder. Og det vil ikke være slutt der, for dere vil erverve enda sterkere skaperevner og til slutt bli Galaktiske Vesener. Med det følger også et vesentlig større ansvar, men det vil glede dere å vite at det ikke vil være noe problem når dere er på det utviklingsnivået.

I motsetning til Menneskene, har ikke vi noen tendens til å haste frem med det vi gjør, hvilket dere muligens har lagt merke til. Det er grunnen til at vi er godt forberedt til å vente på det riktige øyeblikk før vi setter i gang med første trinn av Første Kontakt med dere. Målet vårt er at alt vi gjør på vegne av andre sivilisasjoner skal være perfekt, og alle våre planer blir gjennomført med tanke på det. Vi kan tilpasse oss forsinkelser, men vi har likevel en siste frist som vi må overholde. Så dere kan være sikre på at dere vil oppleve det vi har lovt dere og man kan si at det blir bare enda bedre, når dere har ventet så lenge. Bevissthetsutviklingen går for full fart fremover og det gjør det vår ankomst så mye lettere. Det er i sannhet en fenomenal forskjell fra slik det var bare 50 år tilbake. Flere og flere har fått et mer åpent sinn og oppvåkningen har skutt fart, særlig siden årstusenskiftet.

Sammen er vi Lysets kampstyrker som ikke bruker annet enn Lys for å overvinne våre motstandere. De vet ikke hvordan de skal takle Lyset og det er grunnen til at de prøver å forvirre dere og skape frykt. Selvfølgelig kan ikke de mørke kreftene elimineres over natta, men deres positive energier svekker de mørkes kraft og fortsetter å transmutere de lavere energiene.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og på vegne av den Galaktiske Føderasjon må jeg få si at deres respons på vårt oppdrag har vært vidunderlig og vi takker dere alle for deres samarbeid. Det gjør dere på så mange ulike vis og vi ønsker å forsikre dere om at ethvert bidrag verdsettes høyt. Vi elsker dere og deres vederheftige måte å gå i møte de oppgavene som ligger foran dere.


Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge