Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, November 4, 2011

SaLuSa, November 4, 2011Dere er i en situasjon som krever at dere må vente tålmodig på at ting utvikler seg et lite stykke videre, og så kan dere forvente ting begynner å skje. Rensingen av deres sivilisasjon har pågått over lang tid, på ulike nivåer, ved å skifte ut de mørke maktpersoner med våre representanter av Lyset, helt opp til dags dato hvor de blir fjernet og plassert et sted hvor de ikke kan gjøre mer skade. Så dere kan se at forholdene er i ferd med å bli slik at vi kan gå inn i neste fase. Og ut av forvirringen reiser seg fugl Fønix fra deres fjerne fortid da dere levde i en æra av Kjærlighet og Lys. Det var i en av de mer åndelig opplyste periodene i Atlantis, før dets fall. Praktisk talt alle har dere hatt liv i den perioden, og minnene ligger fortsatt i deres underbevisste. Det var på den tiden at dere nådde deres høyeste åndelige vekst, slik at de store Mestrene kunne komme tilbake til Jorden. Imidlertid sank vibrasjonene gradvis gjennom noen tusen år, helt til Lyset måtte konkurrere med det overveldende mørket som slukte Atlantis og førte til dets undergang.

Nå er dere i ferd med å gi ny energi til kraftfeltene rundt Jorden og på ny er de klare til å nå en ny topp i deres åndelige utvikling. Denne gangen foregår oppløftelsen svært raskt, så raskt som det er mulig for dere å assimilere de høyere energiene. Tatt i betraktning viktigheten av den umiddelbart forestående perioden og at enda mer Lys stråles inn til dere, vil forandringen i inni dere selv bli mer merkbare. Mange vil oppleve at de føler seg ”helt utenfor” på en måte, men det er på ingen måte ubehagelig, og når energiene kommer på plass vil dere føle dere oppløftet. Vi vet at mengde av dere allerede har utviklet dere til et punkt hvor dere med letthet kan sentrere dere uansett hva som forgår omkring dere. Det er bevis på deres stadig økende evne til å trekke de høyere vibrasjonene til dere. Hver og en av dere som har nådd dette nivået, gjør et viktig bidrag for dem som ikke har det, ved å skape en roligere og tryggere atmosfære rundt seg.

I Europa er det forståelig nok nær panikk, for hvis Grekenland fortsetter som de planlegger, og vil holde folkeavstemning om hvordan de skal håndtere gjelden sin, så er stemningen i folket slik at de vil forkaste at det blir gjort flere nedskjæringer og pålagt flere avgifter og gebyrer for å dekke den. Dersom det blir slik, betyr det slutten på Euroen, med påfølgende kollaps i hele systemet, når etter hvert flere land bryter sammen. Det betyr at det er et spørsmål om uker, ikke måneder, før Europas skjebne avgjøres, og det vil åpne døren for et nytt pengesystem som vil løse de problemene som har oppstått. Vi ønsker ikke at dere skal bli utsatt for denne kollapsen, men før det skjer ligger ikke ting tilstrekkelig til rette for å introdusere de akseptable alternativene. Dere kan være trygge på at alt ligger klart til å sette i gang, og det betyr at perioden med sammenbrudd og usikkerhet vil bli relativt kort.

Urolighetene i verden er et sikkert tegn på at oppvåkningen er i full fremmarsj og at folk begynner å forstå at den endelige makten til å bestemme over sin fremtid ligger hos dem selv. Resultatet er at de mobiliserer seg for å demonstrere og kreve forandringer i de eksisterende systemene. Det gjør at de blir synlige for alle og bevegelsen vokser etter hvert som flere og flere slutter seg til dem. De får også mer kraft av de positive energiene de trekker til seg og det sprer seg raskt. Vi ber dere innstendig om å holde aksjonene i en positiv tone og at dere ikke lar dere påvirke av dem som forsøker å bringe deres kampanje i vanry. Hold demonstrasjonene fredelige og ta tak i ethvert forsøk på å bruke vold, for det vil gi myndighetene det påskudd de trenger for selv å bruke vold.

Kjære Sjeler, pendelen svinger deres vei nå og det betyr at kontrollen over deres verden er i ferd med å komme på andre hender. Omsider kommer anledningen for dem som kom til Jorden nettopp for dette, til å stille seg i posisjon, klare til å ta over etter dem som vil bli fjernet fra makten. Planene våre har forutsett akkurat dette øyeblikket og straks vi ser muligheten til få dem på plass, vil det bli fart i sakene. Så først må altså organisasjonen være på plass og så det rettslige grunnlaget for å implementere forandringene. De vi lede frem til det dere ville kalle ”skrue og mutter” perioden for å gjøre det mulig for alle de fysiske endringene å begynne. Når det skjer vil vi være i 2012, som med all tydelighet kommer til å bli et år med stor aktivitet. Dere selv vil ha den største rollen i det hele, for det var aldri tenkt at det skulle være noe annet enn et fellesprosjekt, eller skal vi kanskje si et felles eventyr? Vi er naturligvis ivrige etter å ta fatt på de siste etappene frem mot Oppstigningen, ettersom veien nå nærmest er ryddet for fortidens hindringer.

Som dere, føler også vi oss oppglødd over at det er tilstrekkelig mange tegn som kan løfte dere opp, slik at dere vet med sikkerhet at endetiden har nå begynt. Det som virket usannsynlig noen få år tilbake, og vanskelig for mange å fatte, ligger nå rett foran nesen på dere. Beviset på hva som er i ferd med å hende ligger der for alle å se, men vi aksepterer at det er noen sjeler som ikke er rede til å gå over til den andre siden. De vil like fullt få hjelp, og som enhver annens sjel innse at de, når det kommer til stykket, har skapt sin egen virkelighet som venter på dem. Det er absolutt rettferdig og riktig at en sjel får utvikle seg i henhold til sitt eget vibrasjonsnivå og at de ikke kan stige opp i en høyere vibrasjon før de er rede til det.

Hver dag bærer nå i seg muligheten for at våre allierte vil ha gjort de fremskritt vi trenger, slik at vesentlige fremskritt kan begynne. Deres venting på noe definitivt vil ikke vare mye lenger nå, for vi er nær suksess. Som dere kan tenke dere, er det mange her som venter på signalet til å sette i gang, og når vi først begynner vil det virkelig bli fart i sakene. ”Avsløringen” er fortsatt en av de viktigste tingene vi gjerne ville se unnagjort, for det ville slippe løs så mye mer informasjon og gjøre våre aktiviteter mye enklere. Det er ikke noe poeng for oss å sette i gang uten at dere er informert og involvert, for vi har aldri gitt inntrykk av at vi ville løse deres problemer på egen hånd, til tross for at vi har evnen og kapasiteten til å gjøre det. Det er på tide for dere å tre frem og innta deres roller skulder til skulder med oss, hvilket vi ser frem til med stor forventning.

Jeg er SaLuSa fra Sirius oppmuntret av hvordan ting utvikler seg på Jorden, for det ser ut til at så mange mennesker har blitt “vekket til live” for den virkelige meningen med sine liv. I stedet for å famle blindt omkring i mørket, har de begynt å se sannheten og ønsker å gjøre sin innsats for å gjøre Oppstigningen til virkelighet. Alle har noe å bidra med, selv om det kan synes lite sammenliknet med andre. Det er en jobb som må gjøres i felleskap og hver rolle er like viktig som noen annen. Det er grunnen til at vi ønsker dere velkommen til å slutte dere sammen med oss i det Lys og den Kjærlighet vi representerer.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge