Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, October 5, 2011

SaLuSa, October 5, 2011Nær sagt før dere vet ordet av det, vil vi komme frem til den magiske 11.11.11, når enhver sjel vil bli løftet opp enten de er klar over det eller ikke. Det vil hjelpe til å roe ned situasjoner som er bekymringsfulle, for vi ønsker ikke at Midt-Østen konfliktene skal eskalere. Det som har skjedd er resultatet av at folk begynner å våkne opp til hvordan de har blitt manipulert og brukt på en måte som har gjort deres herskere stadig rikere. Denne forandringsenergien sveiper over Jorden, og med folkets sterke vilje vil det bli som en tidevannsbølge som vasker vekk alt i sin vei. I den vestlige verden er slike bevegelser gradvis økende i styrke og myndighetene prøver å demme opp for deres virkning. De kan ikke ignoreres stort lenger og folket vil vinne kampen.

Ikke alle liker tanken på å demonstrere, men det er den typen energi som finnes hos de yngre generasjoner, som er uten frykt i den sammenheng. Det er de først og fremst som forstår at den ”gamle måten” ikke lenger kan aksepteres og de vil fortsette å protestere helt til de får suksess. Mange er de sjeler som har inkarnert nettopp i denne hensikt, men som også bærer i seg svarene på problemene ved at de har et høyere bevissthetsnivå enn folk flest. Alt sammen er en del av en større plan for å frigjøre dere fra de mørke maktenes grep på dere. Gjennom en tid nå har dere fått lære om hva fremtiden vil bringe, og det vil forandre samfunnets ansikt slik at det ikke er til å kjenne igjen. Uansett hvor gjerne noen vil foretrekke å forbli i 3dje dimensjon, så vil de innse at de har så mye mer å vinne enn å tape, når de først blir klar over hvor mange fordeler forandringene vil føre med seg.

Alle ønsker å leve et lykkelig og fredelig liv fylt med glede, og det er det som ligger foran dere, ettersom de sjelene som ikke er klar for Oppstigningen vil forlate Jorden. Det vil være et uunngåelig veiskille, basert på den enkelte sjels vibrasjon, og det vil tillate dem som er av en høyere vibrasjon og bevissthet å komme sammen. Det vil være dem som med fulle rett forlater dualiteten, fordi de har lært alt det som skulle læres. Som vi så ofte har informert dere om, så er det dere selv som bestemmer hvilket nivå dere holder til på, enten dere er direkte klar over det eller ikke. Ut fra dette vil dere forstå at hver og en av dere følger den vei som er absolutt rett for dem selv. Det ville ikke være noe å vinne på å befinne seg på et nivå som man ikke kunne hanskes med.

Vi er klar over at noen av dere som er vennlige og verdige sjeler, føler tvil for at dere av en eller annen grunn ikke skulle være klar for Oppstigningen. Vårt svar til dere er at dersom dere lever et liv der dere unngår å være dømmende, og kan finne rom i hjertet deres for å være kjærlighetsfull overfor alle sjeler, så er det ingen grunn til bekymring. Det har ingen ting å gjøre med om man er religiøs, tar kurser eller kjøper deres vei til himmelen. Det som teller er hvordan dere er inni dere og at dere lever ut deres egen sannhet etter beste evne. For da er dere godt i gang på veien mot Oppstigningen. Husk at deres Veiledere kjenner deres sanne jeg og dersom det er deres siktemål å stige opp, så vil de hjelpe dere med det. Himmelen fryder seg over hver eneste sjel som vender tilbake til Lyset og det er ingen vei tilbake når dere først har tatt beslutningen.

Det er vanskelig å forstå at livet på Jorden er en illusjon, men hvis dere kan se det på den måten, og se på det som en forbigående erfaringsfase, så vil den ikke påvirke dere så sterkt. Det er virkelig veldig likt den holografiske kommandobroa i Star Trek, med unntak av at få av dere greier å fatte at det er slik. Før dere gikk inn i deres nåværende liv, visste dere hvilke mål dere hadde satt dere og det gjorde også alle de andre som er deltakere i livet deres. Dere har fortsatt fri vilje, men det er lite sannsynlig at dere vil unngå de mulighetene som kommer til dere, som er en del av livskontrakten deres. Målet deres er å erfare på et vis som øker farten på deres utvikling, de er således valgt med omhu for å gi dere maksimum utbytte. Når det er en karmiske situasjon som familien er sammen i, kan dere hjelpe hverandre gjennom erfaringene og det bidrar til å knytte sterke bånd mellom dere. Dere reiser gjennom livet med liten viten om alt dette, men livene deres er omhyggelig planlagt for at dere skal få størst mulig utbytte av det.

Etter så lang tid i dualiteten kjenner dere dere mentalt slitne og at de lavere vibrasjonene prøver å dra dere ned. For oss er de ekstremt tunge og hemmende, og vi forstår den effekt de har på dere. Det er grunnen til at vi har en slik stor beundring for de av dere som er i stand til å løfte dere opp og ut av dem. Dere har en forbausende grad av pågangsmot, og deres utholdenhet mot alle odds er velkjent. Dere er i sannhet heltene i denne tiden og belønningen for en slik kraftfull vederheftighet er ved å manifestere ganske snart. Dere er vidunderlige sjeler og vi kneler ved deres føtter i anerkjennelse av deres Lys og Kjærlighet.

Uansett deres verdensanskuelse og tro, så er det ingen tvil om at forandringene føles av nesten alle. Det ligger også en forventning i luften om hva som ligger umiddelbart foran dere, og nå som tiden farer stadig raskere forbi, vet dere at det vil ikke være lenge før store hendelser vil skje. Da vil dere få oppleve en hel rekke med hendelser som raskt vil løfte dere frem og inn i det ”forgjettede land”. På det nåværende tidspunkt skulle dere ha en god formening om hva dere kan forvente, men like vel så vil det virke som en gledelig overraskelse når dere ser omfanget i det. Vi snakker om verdensomspennede forandringer ettersom hver eneste sjel, sammen med Moder Jord er involvert i dem.

Dere vil utvilsomt ha lagt merke til det, at stikk i strid med spådommene til dem som spår mørke og dommedag, så har Moder Jord vært relativt stille og det har ikke vært noen verdensomfattende, ødeleggende katastrofer. Det er likevel nødvendig med noen fysiske forandringer, og når de skjer, vil vi overvåke situasjonen og holde skadevirkningene på et minimum. For dem som bor i områder som er kjent for vulkan- jordskjelvaktivitet, så følg intuisjonen med hensyn til når og om det er nødvendig å reise vekk. De første tegnene er ofte å finne i Naturen, og dyr har en mye større følsomhet slik at de reagerer på energiforandringer. De vil dra vekk i forkant av en eventuell hendelse, så det er verdt å merke seg deres atferd.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan fortelle dere at vi i den Galaktiske Føderasjon står klar til å støtte våre medarbeidere på Jorden, når de presser på for å fjerne Illuminati og deres lakeier. Vi trenger alle å vite at de både har mistet makten og er ut av veien, før vi kan arbeide åpent sammen med dere. Den kritiske perioden nærmer seg og vi ser frem til å sette i gang uten flere forsinkelser. Hold dere stødig på kurs mot Oppstigningen, så vil dere ikke ha noe å bekymre dere om – alt er i skjønneste orden som alltid, og vi er med dere hele veien.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge