Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, September 7, 2011

SaLuSa, September 7, 2011Vi ser at mange av dere skaper en atmosfære av ro omkring dere og det er det stort behov for i en tid med forvirring. Dere har jo fordelen av å vite at uansett hva som skjer eller truer deres fred, så vil et fordelaktig resultat manifestere seg, slik som lovet. Nå mens dere nærmer dere den siste perioden med kaos, så vit at det bare vil kunne gå til et visst punkt før vår påvirkning og autoritet vil overta. Vi er mye mer aktive enn noen gang tidligere, med å få våre medarbeidere i posisjon hvor de kan sette i gang overtakelsen av makten fra de mørke kreftene. Dere vil kanskje ikke se oss når det begynner for alvor, med vær sikker på at vi er der ved deres side.  

Vårt kraft og rolle er avgjørende i arbeidet med å oppnå samarbeid med deres ledere, spesielt fordi vi bringer med oss løsninger som kan overvinne de verdensomspennende problemene, som er så omfattende at politikerne ikke vet sin arme råd. Vi har løsningene, og Skaperen bak oss, og det er et kraftig virkemiddel med hensyn til å overbevise dem. Det at vi kommer i fred betyr ikke at de kan ignorere oss, for når det kommer til stykket, så kan vi være meget faste, uten å måtte ty til noen form for nedlatenheter. Vi skal snart nok bli presentert som den Galaktiske Føderasjon og vår rolle i Universet forklart i detalj.  

Som dere sikkert forstår er det ikke vår rolle å blande oss inn det i karma som virker gjennom denne tiden. Mange av dere har påtatt dere ganske mye i dette livet, og det er ikke riktig av oss å endre noe på det. Med Oppstigningen i sikte, så vil de av dere som har valgt en slik veg, selvfølgelig ønske å fortsette, slik at all gjenværende karma blir ryddet vekk. Når dere vet det, så skulle dere kunne møte det som kommer med absolutt selvtillit, for dersom dere møter det på en dårlig måte, så vil det sannsynligvis bare skape mer karma. Vær så snill å la andre ordne opp i sine problemer på sin måte, med mindre dere blir bedt om hjelp eller råd, og unngå i bli unødvendig dratt inn i andres problemer.  

Vi trenger dere som Lysbærere mer enn noensinne, slik at dere kan løfte deres stemme som en motvekt mot dem som sprer frykt, ikke med hensikt, men av mangel på forståelse. Selv om dere ikke kan si noe klart om når ting vil skje, så vet dere nok til å kunne berolige dem som er forvirret. Hovedpoenget er at de gamle samfunnssystemene er inadekvate for den nye syklusen, som er i ferd med å manifestere helt og fullt. Så da forstår dere at store forandringer er nødvendig for å rydde veien slik at den Nye Tidsalder kan begynne. Det vil til slutt lede til den Gyldne Tidsalder, som er langt utenfor deres fatteevne i dag. Vi kunne sammenlikne det med at en neandertaler skulle besøke dere for første gang i dag og prøve å forstå hva dere holder på med. De undrene og den skjønnheten som venter, kan man bare ane på Jorden i dag, og energiene som omslutter dere er oppildnende og hele tiden oppløftende. Når den tid kommer, vil også deres bevissthetsnivå ha blitt hevet til et nivå som vil kunne kalles galaktisk. Dere er i ferd med å bli vekket opp til Sannheten og ingen ting vil bli hold skjult for dere, til forskjell fra nå, hvor de færreste har fått så mye som et glimt av den.  

Dere er emosjonelle vesener og har ofte brå humørsvingninger og følelser som brått forandrer seg. Det er del av de erfaringer dere skal gjøre for å lære å kontrollere dem. Dette aspektet ved deres liv har ført til mye sorg og anger, men det er med på å løfte bevissthetsnivået deres. Svaret er å leve i Lyset overalt hvor dere kan greie det, og kan dere holde det ved like, vil dere se at Kjærligheten kan vinne over alle problemer. Når dere forstår hvem dere virkelig er, og meningen med livet, blir det en del lettere å takle de utfordringene dere møter. Dere er inne i en tid med uro og usikkerhet, men vi vet at dere kan takle det om dere bare beholder roen. De kommende månedene åpner mulighetene for at vidtfavnende forandringer kan gjennomføres, så dere trenger å være våkne og leve som en som kan vise veien. Dere har Lyset på deres side, så det er ingenting å frykte.  

Energiene fortsetter å stige på Jorden og det bidrar til å mildne konsekvensene av de fysiske forandringer som er absolutt nødvendige. En dag vil dere se tilbake på denne perioden i deres liv og være overveldet over det mot dere har lagt for dagen ved å ta utfordringene i dualiteten. Og likevel vil dere være glade for at dere gjorde nettopp det, for det har gitt dere stor vekst i deres bevissthetsnivå. Over alt hvor dere reiser i Universet, så dreier livet seg om å erfare og lære, men den raskeste veien er på de nivåene hvor dere møter mange utfordringer.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge