Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, September 9, 2011

SaLuSa, September 9, 2011Vi vil gjerne få minne dere om hvor kraftfulle individer dere er og hvordan dere har mye større evne til å påvirke omgivelsene enn dere tror. Det er derfor vi om igjen og om igjen minner dere om hvor viktig det er å fokusere på alt som er positivt. I en tid hvor det er mange skremmende spådommer ute og går, så kan dere nøytralisere dem ved å sette fokus på alt som er positivt, som for eksempel alle de fordelaktige forandringene som er like ved å manifesteres. Det begynner å gå opp for mange av dere, at der hvor dere investerer energiene deres er nøyaktig der de vil virke - og gjøre tankene og ønskene deres til virkelighet. Problemet er derfor alle de som fokuserer på det negative uten å være bevisst at de forsterker det og gir det næring. For mange kan det virke merkelig, men det er slik Loven om Tiltrekning virker. Den aner ikke hva resultatet vil bli, men gir kraft til de tankene dere har i hodet uansett.

Når dere godtar og forstår deres sanne potensial, vil det gå opp for dere at dere har ubegrensete skaperevner, og noen av dere bruker dem uten å være klar over det. Et eksempel kan være at dere kan gjøre dere selv friske, selv om mange ikke forstår at heller enn å fokusere på sykdommen, så må de fortelle seg selv at de er friske og helet. Ved å affirmere at dere er syke og ved å fortelle kroppen at dere er det, vil dere bare fremme nettopp den tilstanden. Og det er fordi Loven om Tiltrekning ikke stiller spørsmål om hva som ligger bakom.

Når dere ser på det store bildet og den kommende Oppstigningen, så er det klart at dere skulle sette fokus kraftfullt på nettopp det. Bare overhør de negative tankene som blir uttrykt av de som bekymrer seg for fremtiden og har liten eller ingen anelse om hva som egentlig foregår i denne viktige tiden. Dere kan i realiteten nøytralisere negative tanker som sendes ut og i de fleste tilfeller kan dere hjelpe dem som frykter fremtiden ved å gi uttrykk for deres fullkomne tillit til det som skal komme. Media hauser seg opp for 10-årsdagen for den 11. september og føler seg fortsatt ikke fri til å diskutere de åpenbare bevis på at de var en “innside-jobb”. De vil fortsette å skrive om den ”offisielle forklaringen”, som er fullkomment falsk, og skapt for å beskytte de som virkelig sto bak, og som vil måtte svare for sine gjerninger i Retten slik at rettferdighet skjer fyllest.

Når dere vet at rettferdigheten vil vinne, så trenger dere ikke å være bekymret for all den kriminalitet som er begått mot Menneskeheten. Gjør dere det, vil dere bare gi næring til den samme frykt nok en gang, og det må dere for enhver pris unngå. Vi er i grunnen ikke redd for det, fordi det er så mange gode nyheter som sirkulerer om den fantastiske fremtiden som venter dere. Det er hendelser nær ved å skje, som umiddelbart vil trekke folks oppmerksomhet bort fra de nåværende vanskelighetene. De vil være en innsprøytning av håp og forventning om bedre tider som er i ferd med å bli virkelighet. Lysarbeidere er svært viktige i denne sammenheng, for de kan hjelpe andre å forstå målet med alt som skjer og at det vil gi løsninger på alle de problemene som har vært så overveldende. Det er derfor viktig at dere sprer deres viten i det vide og det brede, ettersom det vil være oppløftende for dem som hittil har hatt liten eller ingen kunnskap om det. Dere er inne i en eksepsjonell tidsperiode som har fremvist det verste fra de mørke kreftene og det beste fra Lysets energier som nå stadig vokser og gir dere en følelse av ro. De vil vokse seg sterkere fra dag til dag og 11.11.11 vil bringe med seg et kjempehopp fremover, som mange av dere vil føle. Det vil være startskuddet til et nytt kapittel, som vil føre til enda større endringer i deres bevissthetsnivå. Det vil bare fortsette og sette dere trygt på veien mot et galaktisk bevissthetsnivå. Dere er tross alt storslagne Lysvesener som skal få tilbake deres rettmessige plass i Kosmos. Vår oppgave er å se til at dette skjer, og vi er i ferd med å åpne opp den siste veistrekningen frem til Oppstigningen og enda lengre.

I store trekk fortsetter livet som før, men folk er mer inspirert til å visualisere fremtiden, hvilket gjør overgangen mye lettere. I tillegg er det mange sjeler som nå har nådd full modenhet, som vil dele sin høyt utviklete kunnskap med dere. De mørke kreftene vil ikke lenger kunne undertrykke og holde skjult for dere all de idéene og oppfinnelsene som vil heve livskvaliteten deres på et utrolig vis. Kunnskap var alltid ment å skulle deles, slik at alle ville nyte godt av den, og når dere er kommet gjennom denne siste tiden i dualiteten, er det slik det vil være. Når dere skal leve i Kjærlighetens og Lysets energier vil det være det naturligste av alt og hjelper til at alle får ta del i godene. Grådighet og selviskhet er typisk for de lavere dimensjonene hvor mange setter seg selv foran andre. Dette er imidlertid allerede i ferd med å forandre seg og mange vennlige og kjærlighetsfylte sjeler venter bare på å få tjene andre.

Mange av dere har uten tvil lagt merke til at vi har vist fram skipene våre, ofte i store antall, der de kan sees av hundrevis av mennesker samtidig. Noen ganger er det bare for at dere skal se at vi er der, men vi har fortsatt et stort ansvar for å holde atmosfæren deres ren og overvåke aktivitetene på Jorden. Vi er spesielt oppmerksomme på de fysiske forandringene som skal skje og kan beregne resultatet med stor nøyaktighet. Det betyr at vi kan sørge for at etterdønningene ikke blir for store, men likevel tillate Moder Jord å gjøre de nødvendige forandringer. Dette er så visst en interessant tid å være på Jorden og, som dere ofte sier, det beste ligger fortsatt foran oss. Legg vekk bekymringer om hvordan den store oppløftelsen skal kunne gjøres, for den er planlagt med omhu og vi overvåker alle aspekter av den.

Alt det som hender i denne tiden har på en eller annen måte sammenheng med det endelige målet, som er å få dere trygt frem til Oppstigningen. Når vi først kan kommunisere åpent med dere, vil alle detaljene bli gitt i en verdensomspennende kringkasting. Vi har ingen ting å skjule eller holde tilbake for dere og vi brenner i virkeligheten for å få dele dette storslagne eventyret med dere alle. Der Er Alle Ett og vil komme sammen mye raskere når sannheten kommer frem. Forskjellighetene og adskilthetene mellom dere har blitt bevisst skapt av Illuminati og deres lakeier ,og stadig vedlikeholdt, for å utøve full kontroll over dere. Alt det vil endre seg svært raskt og murene er allerede i ferd med å falle. De som er opplyst kan se at dere alle er sjeler som skaper erfaringer og læring sammen, og at hudfarge og religion, eller ulik historie og kultur er fullstendig uten betydning. Det var meningen at dere skulle ha gledet dere over forskjellighetene som et uttrykk for deres mange erfaringer.

Jeg er SaLuSa og er svært begeistret for å kunne snakke med dere om saker som er viktige for deres forståelse og for fremtiden. Vi i den Galaktiske Føderasjon sender vår kjærlighet til dere alle.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge