Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, September 5, 2011

SaLuSa, September 5, 2011Statsledere i hele verden er oppmerksom på de forandringene som er underveis og innser at til beste for folket, så må de bli til virkelighet. Imidlertid er det fortsatt noen som tror at de selv kan høste alle fordelene og som klamrer seg til ”gamlemåten”, som jo ikke lenger kan brukes i planene for deres fremtid. Bekymre dere ikke, for de som føler at de ikke kan godta det vi har å tilby, må tre ned. De som vil tre frem for å overta etter dem kjenner vi allerede som visjonærer og de er klar over at de har viktige roller å spille. Det er slutt på den tiden da dere må bli utsatt for korrupte avtaler med de store selskapene, og deres innflytelse og makt vil bli enormt redusert. Deres tillit til politikere vil bli fornyet, når dere ser at de som tar ansvar for deres fremtid er åndelig motivert og av Lyset.

Når vi kan ta tak i fattigdom og nød, vil dere oppleve et øyeblikkelig fall i all kriminalitet som oppstår fra slike forhold. Skillet mellom “dem og oss”, som har skapt to ulike klasser av mennesker, vil forsvinne. All rikdom vil bli redistribuert og ingen vil få anledning til å beholde rikdommer de har skaffet seg på uærlig vis. Tro oss, vi vet nøyaktig hvordan rikdommene har blitt skapt og mye er resultat av manipulasjon og regelrett tyveri. Vi vet også hvor de er gjemt og hemmelige konti vil bli avslørt og konfiskert. Det finnes ingen plass i fremtiden for urettferdig fordeling av godene, og penger som blir gitt til eller innsamlet av myndighetene vil være fullkomment gjort rede for til enhver tid.

Vi har lite tid igjen til å fortsette å overbevise notabiliteter i deres verden om at “gamlemåten” må vike, for forandringene vil komme enten folk er forberedt eller ikke. Ideen om et helt nyskapt samfunn blir godtatt og ønsket velkommen av flere mennesker enn noensinne. Sannheten er at dere har vist tydelig at dere er ulykkelige med det gamle systemet, som slett ikke har latt dere få høste fruktene av deres arbeidsinnsats og som har sviktet når det gjelder deres frihet og selvstendighet. Til forskjell fra tidligere sivilisasjoner vil ikke denne bli ødelagt, og snakket om ulykke og katastrofer over hele verden er langt fra det som vil bli tilfellet. Vi har kompetanse til å håndtere slik hendelser, og selv om Moder Jord også må gjennomgå sin egen renselsesprosess, kan vi begrense effekten av dem.

La det være klart at dere skal ikke vente stort lenger på at hele forandringsprosessen kommer i gang. Planene er på plass og vil raskt gjennomføre de innledende forandringene. De vil være et signal til alle mennesker at de mørke makthaverne har blitt fratatt makten og ikke lenger kan styre dere. Den påfølgende glede og jubel vil ytterligere løfte deres bevissthetsnivå, og disse vidunderlige energiene vil forløse all den frustrasjon som har bygget seg opp over lang, lang tid. Freden vil senke seg over Jorden og de forskjellene som har blitt skapt mellom dere vil bli eliminert. I en tid hvor alle har det de trenger, er det liten grunn til å begjære sin nestes eiendom og mennesker som er lykkelige og tilfreds vil med største selvfølgelighet dele sin kjærlighet med andre og fryde seg over sin nyfunne frihet.

Når dere nærmer dere slutten på dette året, vil dere komme til den koklusjon at alle de forandringene vi har omtalt må komme i gang. Det er slik det vil bli, og heller enn mange individuelle forandringer, vil det bli et skred av dem, som alle henger sammen. Det er mye som er nøye planlagt før vi kan lande i stort antall og enhver mulig trussel mot oss må være eliminert. Således vil Den Første Kontakt være avhengig av en rekke faktorer før vi kan sette i gang. Men det vil komme, og det vil være en del av de store feiringene av deres gjenforening med oss, som tross alt er deres sanne brødre og søstre. Dere har vandret i mørket altfor lenge og Lyset er nå i ferd med å fjerne sløret over et system som har vært designet for å utøve fullstendig kontroll over dere.

Dette er en tid hvor deres besluttsomhet og mot vil bli satt på prøve, og ethvert forsøk på å lede deres oppmerksomhet bort fra målet, bør dere ignorere. Ingen ting i verden kan hindre at Oppstigningen vil finne sted ved slutten av 2012, så hold fast i troen og gå rakrygget i Lyset.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge