Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 4, 2011

SaLuSa, March 4, 2011

Lysets styrker gjør alt de kan fra de høyere dimensjoner for å få en rask slutt på isfrontene i Libya. Vi ønsker ikke blodsutgytelse og død og regimeskiftet kan likevel ikke stoppes. Alt er i forandring hele tiden og tiden er inne for mange land å gå videre. I hele verden begynner folk å våkne og se hva de har vært utsatt for, og først nå går det opp for dem at de har vært holdt nede og nektet sine rettigheter. Det gamle paradigmet gav rom for kontroll og adskillelse, men nå er Lyset til fulle blitt et element i likningen og bryter i stykker det grepet de mørke kreftene har hatt over dem. Det gjør det så mye lettere å sette i gang forandringene hvis de riktige menneskene blir satt til å styre; ledere som setter sitt folk først. Det fokuserer vi på i vårt arbeid og selv i land som synes ganske stabile, er det like fullt behov for forandringer. Dere trenger ikke tvile på at slike sjeler står klar i kulissene og bare venter på signalet og at det har vært planlagt slik hele veien. Folkets ønsker og de positive energier de sender ut, er deres garanti for at det dere trenger for å få en vellykket gjennomføring er tilgjengelig.

Det skulle være unødvendig å si at den Galaktiske Føderasjon har en stor rolle i det som skjer akkurat nå. Vi må likevel være tålmodige en stund, som ordspråket sier; til det rette øyeblikk kommer, hvilket er svært viktig for oss. Hvis dere også ønsker en effektiv og positiv slutt på ustabiliteten i mange land, så er det nødvendige forandringer som må skje først. Ha tillit og fortsett å sende Lys til alle steder der det er behov for det. Dere kan så visst ta mye av æren for det som allerede er oppnådd og det har alltid vært meningen at dere skulle ha en aktiv rolle i forandringsarbeidet. Faktum er at vi er et team, enten dere er klar over det eller ikke, og vi skal kunne arbeide mye tettere sammen så snart vi kan komme åpent blant dere. Vi vet at mange av dere ivrer etter å få delta i de felles prosjektene som er på trappene og dere kan stole på at deres ekspertise og kunnskap vil bli benyttet. Vi har aldri hatt til hensikt at rensingen av Jorden skulle utføres av oss alene, men dere trenger vår teknologi for å få gjort arbeidet så raskt som mulig.

For øyeblikket må vi utvise tålmodighet, men jo lenger vi venter, jo mer øker vi presset ved hjelp av våre allierte, på de som forsøker å hindre fremgangen. Man kan si at det er rett før det hele bryter sammen og energistrømmen som skyver på for forandring kan knapt holdes tilbake lenger. Det er et spørsmål om måneder før visse viktige temaer har funnet sin løsning og det er alt vi kan si akkurat nå. Vårt nærvær på himmelen øker stadig i omfang og den offentlige anerkjennelse av dette er nærmest redusert til en formalitet, for at vi er der kan ikke lenger benektes. Det er mer et spørsmål om at myndighetene og regjeringene i verden greier å anerkjenne det med glede. De er imidlertid redde for at det i etterkant vil bli reist en hel del ubehagelige spørsmål som de ikke har lyst til å svare på. Unnskyldningen om å holde sannheten tilbake av hensyn til ”rikets sikkerhet” kan de ikke lenger bruke, for det vil bli satt en stopper for all krig og alle tropper trukket tilbake fra fremmede land. Folkets frihet og uavhengighet må gis tilbake til dem og som Skaperens representanter vil vi utøve vår autoritet slik at det skjer fyllest.

Oppstigningen kommer nærmere og de energiene som er nødvendig for gjennomføringen stråles til Jorda. Det er meget nøye planlagt slik at dere ikke blir slått ut av å få for mye på en gang og vi vet at mange av dere begynner å føle at det gjør dem godt. For å si det på en annen måte, så er det en kraftig opptrapping for å sikre at det kollektive bevissthetsnivået blir løftet til det riktige nivå. Mange av dere føler forandringene inni seg og det i seg selv skulle overbevise dere om at dere er på veien mot Oppstigningen. Følelsen av indre fred og det at dere er Ett med Alt annet, vil løfte dere på en slik måte at dere kan seile gjennom alle vanskeligheter, fordi de vil påvirke dere bare hvis dere tillater dem å gjøre det. Det er den Gyldne Tidsalder ved regnbuens ende som stadig bringer dere nærmere Oppstigningen og dere vil til slutt være vel forberedt for den. Vi sier dere; la dere flyte med strømmen og stol på veiledningen fra deres Høyere Selv og Livsveilederne som alltid er ved deres side.

Forsøk å leve slik dere forestiller dere et oppløftet vesen ville gjøre og innrett livet deres med fokus på handlinger og ord som er av Kjærlighet. Jo mer dere kan greie å leve slik, jo bedre forberedt vil dere være til å stige inn i de høyere dimensjoner. Husk at dere først og fremst er Lysvesener og tilslutt vil dere bli ett med de høyere bevissthetsnivåer. Så det dere gjør nå burde være for å forberede dere på endetiden og kaste av dere enhver energi av lavere vibrasjoner. Uansett hva som gjenstår akkurat, så vil det fortsette komme opp for renselse, selv om det er tanker som har sin rot andre tider i deres liv. Forutsatt at dere ikke gir dem energi til å fortsette å eksistere, så vil de miste sin kraft til å påvirke bevisstheten deres i våken tilstand. Hittil har de fleste sjeler latt seg lede av sitt ego som har ernært seg på følelser av å være bedre enn andre og være viktigere enn andre. Det vil forandre seg når dere kan sette deres neste foran dere selv og strebe mot ubetinget kjærlighet. Bare forestill dere hvilket vidunderlig samfunn av omtanke og omsorg som ville oppstå hvis et slikt bevissthetsnivå ble oppnådd.

Å ha tilstrekkelig penger til å dekke deres behov kan være nødvendig, men det øyeblikk dere forstår hvordan de skaper skiller mellom mennesker, så mister pengene sin gudestatus og grådighet blir ikke lenger mulig. Rikdom er en utfordring som har fordreid hodet på mange mennesker, som har glemt at det å skaffe seg rikdom ikke er noe annet en å nekte andre å få det de har krav på. Det er grunnen til at rikdom vil bli fordelt på en rettferdig måte, fordi det totalt sett er mer enn nok til å sikre ethvert menneske et liv uten å mangle noe. Å holde folk i fattigdom, ofte uten selv de grunnleggende livsbehov dekket, er det Illuminati har gjort og gjør med vitende og vilje, for å gjøre dem avhengige av andre mennesker for velferd. Det går ofte hånd i hånd med mangel på utdannelse, som også hindrer dem i å oppnå noe som kan kalles et tilfredsstilende liv. Like muligheter er en rett enhver sjel skulle ha hatt, men eliten har sett til at avstanden mellom rike og fattige har blitt holdt ved like.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg lar meg forbløffe over at dere alle har hatt så mange liv og erfart alle aspekter av livet på Jorden. Like fullt så har dere aldri vaklet og har funnet styrke til å bli et Lys i det mørket som har omsluttet Jorden. Dere er i sannhet vidunderlige Vesener som fyller våre hjerter med glede og vi er virkelig priviligerte som får være deres partnere og venner i denne syklusens siste dager. Vår kjærlighet er alltid med dere og dere kan be oss om styrke når dere trenger det.

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge