Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, July 4, 2012

SaLuSa, July 4, 2012

Når det gjelder forståelsen av hva som er i ferd med å hende i verden, så er det praktisk talt to ulike leire: de som ikke vet noe eller slett ikke er interessert og de som vet, men som har ulike forklaringer på det som skjer. Det kreves en svært åpen livsanskuelse dersom en person skal kunne akseptere forandringer som snur opp ned på alt man har trodd om hva livet dreier seg om. Det aller vanskeligste er å ta inn over seg at de dere har sett opp til har vært Illuminatis marionetter og fremmet de løgnene som har holdt dere i en slavetilværelse under dem. Heldigvis løfter de stadig stigende energiene folk opp av mørket og etter hvert som bevissthetsnivået deres stiger, begynner de å stille spørsmål ved det de har trodd på. Det finnes mye sann informasjon å få tak i nå og ved å følge intuisjonen vil dere helt klart begynne å forstå hva som er sant. Det å lete etter svar for dere selv vil forberede dere på en enda større forståelse, for når vi ankommer sammen med mange andre høyt utviklete vesener, vil sannheten stirre dere i hvitøyet.

Det å skille mellom hva som er sant og usant har ingen ting å gjøre med intelligens, for den kan ofte komme i veien for forståelse, men det er rett og slett et spørsmål om kunne skjelne mellom dem. Ei heller er dere garantert å få sannheten hvis dere henvender dere til religiøse bevegelser, for det som en gang begynte som et sannferdig forsøk på å opplyse folk, har blitt korrumpert. Dere vil etter hvert se at de som formidler sannheten aldri presser den på dere, men simpelthen presenterer den som et nyttig verktøy for deres egen utvikling og søken. Det å holde dere under kontroll ved å true med fryktelige konsekvenser dersom dere ikke følger en spesiell tro, er intet annet enn en forferdelig forvrengning av sannheten.

Alt det dere trenger å vite ligger tilgjengelig dypt i deres underbevissthet. Det er på den måten dere kan bli dere selv til fulle og dere vil intuitivt vite hva dere kan akseptere og hva som føles sant. Vær imidlertid alltid åpne for å utvide forståelsen ytterligere, for når dere blir løftet opp vil den utvide seg i rykk og sprang. Ta alt bit for bit etter hvert, inntil dere føler dere bekvemme med det dere har åpnet opp for, så vil dere finne at bevissthetsnivået deres vil ekspandere temmelig raskt. Husk på det at dersom det dere blir fortalt ikke ”kjennes” riktig for dere eller mangler Kjærlighetens og Lysets høye energi, da er det lite sannsynlig at det er sant.

Når vi kan møte dere åpent, må dere selvsagt også stille spørsmål ved det vi formidler til dere, for vi er ikke Guder, selv om vi kan fremstå slik siden vi er så mye lenger kommet på veien mot forståelsen. Vi kan ikke utføre mirakler og vår avanserte teknologi er resultatet av vår større forståelse av de naturlige energiene som fyller Universet og hvordan man kan bruke dem. Vitenskapsmennene deres er ofte klar over utviklingspotensialet, men mangler den kunnskapen som kan gjøre det til virkelighet. Noen har imidlertid blitt hjulpet av utenomjordiske i mange år, samtidig som de har ervervet seg kunnskap ved å analysere og kopiere teknologi fra havarerte romskip. I stedet for å dele slike fremskritt med dere, har de holdt dem hemmelig for å sikre seg makt og for å ha kontroll over verden. Når vi kommer vil det bli forandring på dette og slike hemmeligheter vil bli gjort offentlig tilgjengelige slik at alle kan ha nytte av dem, sammen med fri tilgang til vår teknologi.

Dere har full rett til å bli oppglødd over utsiktene til en vidunderlig fremtid, fri for unødvendig kontroll og begrensninger av deres frihet. Med det vil dere få oppleve en grad av lykke som dere ikke har kjent på svært lenge. For at det skal kunne skje, har de mørke Sjelene blitt identifisert og er allerede i ferd med å bli fjernet, slik at dere kan bli kvitt den ”kreften” som nær hadde ødelagt deres sivilisasjon. Deretter vil det følge en renselsesperiode som vil eliminere enhver rest av deres negative energier og deres mulighet til å trenge seg på dere. Freden er nær og alle urolige konfliktområder vil bli tatt hånd om og renset, slik at det blir mulig å fjerne alle spor etter kriger og militære styrker. Freden er ikke en valgmulighet, det er deres rett å leve på den måten som er riktig for dere, uten innblanding, og å leve i samsvar med deres ulike kulturer.

Når først den hele og fulle sannhet om den mørke Kabalens forbrytelser kommer ut, er det forståelig om mange reagerer med et forferdelig sinne. Dette vil bli en tid hvor dere får prøvd deres evne til å beholde roen og ikke miste kontrollen over følelsene deres. Husk på at våre evner og teknologier er av en slik art at ikke en eneste forbryter kan slippe unna å måtte stå til rette for sine forbrytelser. Det er derfor ikke noen som helst grunn for dere til å prøve å ta rettferdigheten i egne hender, men la bare ting få gå sin naturlige gang. Deres tid og krefter vil være mye bedre anvendt ved at dere hjelper til å opprettholde stabilitet i lokalsamfunnet og skape ro der det er behov for det. Dere behøver imidlertid ikke å gjøre alt selv, for våre allierte vil innta fremtredende roller og etter hvert vil vi også være ved deres side.

Dere står rett foran en historisk seier over de mørke Sjelene og svært snart skal vi bringe deres aktivitet til opphør. De har virkelig hatt til hensikt å forlate scenen med et ”fyrverkeri” som det ville stå respekt av, men vi vil så langt det er mulig stikke kjepper i hjulene for alle deres aktiviteter. I enkelte omstendigheter må vi tillate at noen av dem får utvikle seg, for på det viset håper vi å ta de mørke Sjelene på fersk gjerning. De vet at tiden på det nærmeste er ute for dem og at de kun har kort tid igjen før de blir ”tatt ut av trafikk” og tatt i forvaring. Livet vil for en tid bli hektisk for folk flest og noe ubehageligheter er uunngåelig på grunn av omfanget av forandringene. Bekymre dere ikke, for i løpet av relativt kort tid vil dere få mer enn kompensasjon for eventuelle vanskeligheter. De av dere som blir mindre påvirket enn andre bør hjelpe dem som trenger det og dele på alt dere har mulighet til.

Hvilket fantastisk eventyr som ligger foran dere! Og dere vet allerede at deres Oppstigning er sikret. Tenke seg til at etter årtusener har dere nå kommet til enden på dualiteten etter å ha gått gjennom den mørkeste perioden dere noen sinne har opplevd. Men samtidig har det vært en tid som har vært svært viktig for deres utviklingsnivå. Det har gitt dere muligheten til å utvikle dere i et tempo som aldri før har vært mulig i deres tid i de lavere vibrasjoner. Heldigvis kan dere, hvis dere så ønsker, legge vekk alle minnene om det, heller enn å minnes mange liv som kanskje ikke var av den høyeste orden.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og hilser dere på vegne av den Galaktiske Føderasjon av Lyset. Vi er bare en gruppe av mange som er samlet omkring deres Jord, for å være vitne til en begivenhet som er unik når det gjelder Oppstigning. Og for at dere skal kunne glede dere over det i fremtiden og lære mer om det, vil det bli gjort opptak av hele begivenheten. Representanter fra mange sivilisasjoner er til stede, til og med fra andre Universer, ettersom de har stor interesse av hva som skjer i deres Univers. Dere er stjernene i et Universelt show som bokstavelig talt vil lyse opp hele deres verden.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge