Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, June 3, 2011

SaLuSa, June 3, 2011

Det måtte komme en tid da flere mennesker ble oppmerksom på forandringene i sine bevissthetsnivåer. Den tiden er vi inne i nå og antallet mennesker vil fortsette å øke, ettersom de energiene som sendes inn til dere øker i styrke. Det er den hjelpen dere får for å sikre at dere alle er på det optimale nivå for å stige opp. Det er viktig at dere forstår at ingen ting blir påtvunget noen og det er fullstendig opp til hver enkelt av dere om dere tar imot. Imidlertid er det slik at det å la seg drive med strømmen og la den fylle dere er komfortabelt og svært beroligende. Med tiden vil det føre til at det oppstår to tydelig atskilte grupper av mennesker; de som vil stige opp og de som har takket nei til anledningen og valgt en annen vei.

Det er også tiden for å verdsette deres egne behov og lytte til dem etter hvert som dere tilpasser dere de nye bevissthetsnivåene som vil bære dere fremover. Å kjenne dem er én ting, men å praktisere dem er noe annet. Men ved å gjøre det, så hjelper dere til å løfte den Kollektive Bevisstheten slik at den vokser. Den materielle verden har en tendens til å fremme eietrang og egoisme, mens dersom dere velger Lysets vei, så vil det å tjene andre bli deres naturlige vei videre. Det vil også legge grunnen for en virkelighet som dere skaper gjennom deres visjon. Dere har rett og slett mer makt i den sammenheng enn dere kanskje tror. Imidlertid er det slik at når dere stiger opp, så øker også ansvaret for det dere skaper. Med et høyere bevissthetsnivå kan dere forvente å oppnå en slik forståelse, slik at det deres hensikter vil være i balanse og harmoni med alt som er levende.

Alt det som skjer i livene deres og omkring dere, er for å gi anledning til å rette opp for feilhandlinger og feil som har ført til situasjoner som er uakseptable og hører hjemme i det gamle paradigmet. Det må forandringer og renselse til og denne må være avsluttet før dere kan stige opp sammen med Moder Jord. Når det gamle forsvinner og det nye kommer inn for å ta dets plass, vil det til tider kunne bli forvirrende, kanskje også kaotisk. Noe av grunnen er at de fleste mennesker finner det vanskelig å gi slipp på det de er vant med og det som føles bekvemt for dem. Det er grunnen til at vi legger så stor vekt på den oppløftelse der vil oppleve når forandringene kommer og gir dere detaljer om hva dere har i vente. Det er også grunnen til at vi snakker om et kvantesprang og at dere med ett vil kunne få glede av det som ellers ville hat tatt hundre år å utvikle og bringe på markedet. Vi glemmer selvfølgelig ikke det faktum at Illuminati har arbeidet målrettet for å hindre deres fremskritt, for var det ikke for dem, så ville dere vært langt inni den Nye Tidsalder allerede for 50 år siden. En av de største velsignelser som har vært holdt skjult for dere er Fri Energi, som ville ha løst så mange av de alvorlige problemene som dere sliter med i dag.

Uansett hvilken frykt dere måtte ha for vårt komme, så gjenstår likevel det faktum at uten vår hjelp ville deres sivilisasjon ha gått til grunne for lenge siden. Det som for oss er den enkle oppgaven å rense Jorden ville vært over deres evne på grunn av problemets størrelse. Faktisk er det slik at de anstrengelsene dere har gjort for å rydde opp etter oljeutslippet i Mexico-gulfen bare har skapt enda større problemer, som kan vise seg ødeleggende for miljøet. Vær imidlertid ikke redde for resultatet, for vi vil være der og hjelpe dere før problemet blir virkelig alvorlig. Vi nevner disse tingene bare for at dere skal forstå at jo fortere vi kan komme til Jorden og hjelpe dere, jo bedre er det. Avsløringen er nær forestående og det begynner å bli vanskelig for myndighetene å holde sannheten skjult stort lenger. Mengden med informasjon som kommer ut øker for hver dag og stadig flere mennesker er rede til å stå fram med det de vet.

Nesten hver dag hører dere noe nytt som har sammenheng med forandringene, så det er klart at dere får sterke indikasjoner på aktivitetsnivået vårt og det til våre allierte. Det meste av vårt arbeid foregår fortsatt i det skjulte og tiden er ennå ikke inne for å komme ut med detaljer om det vi arbeider med. La det være nok å si at vi har alltid gitt dere de store trekk, slik at dere vet i hvilken retning vi går.  Presset på de mørke makter har gjort dem desperate, for det er ingen ting de kan gjøre for å hindre den endelige kapitulasjon og at de gir seg over til Lyset. Ja, Kjære Sjeler, vi sier Lyset, fordi det er den kraft dere har brakt med dere til planeten og som nå bryter ned og transmuterer de lavere energiene.

Til slutt vil ingen ting som er av de gamle energiene eksistere mer, for alt vil ha blitt løftet opp. På samme vis er det bare de sjelene som har løftet sin vibrasjon som kan finne seg til rette i de høyere vibrasjoner. Det er Universets Lover som styrer i slike omstendigheter og de er fullkomment rettferdige og godkjent ved Guds egen autorisasjon. Menneskenes lovverk gjenspeiler ikke alltid Lyset i måten de blir brukt, så det er nok et område der forandring må skje. Som vi har gitt uttrykk for tidligere; så snart som det er mulig vill alle de som er urettmessig fengslet settes fri. Dødsdom vil bli avskaffet fordi det å ta en annens liv som gjengjeld for kriminell handling er fullstendig i strid med Universets Lover. Dere kan med rette spørre hva som da vil skje med de innsatte, og da kan vi fortelle dere at de vil bli rehabilitert på en slik måte at de igjen finner sin plass i samfunnet. Kjærligheten kan utføre det dere kaller mirakler og det er ikke en eneste sjel som ikke ville dra fordel av dens kraft til å skape harmoni og balanse.

Kjærlighet, og atter mer Kjærlighet, er kuren for alle sykdommer og hver av en av dere har et potensial som healere. Det som hindrer der er oftest at dere har vanskelig for å tro på deres evner. Prøv ut deres helende evner når anledningen byr seg og husk at dere også har evnen til å hele dere selv. Det dere tror på har ofte en utrolig kraft og det er grunnen til at dere noen ganger tiltrekker dere nøyaktig det dere ikke vil ha. Et eksempel er folk som er så redde for å få en spesiell sykdom at de faktisk trekker den til seg og den manifesterer i kroppen deres. Dette er nok et eksempel på deres tankekraft og grunnen til at dere bør være svært forsiktige med hva dere fokuserer den på. Gjør alt dere kan for å fokusere på det som er godt og velgjørende, for det vil være til gode for dere selv og alle andre. Når stadig fler av dere gjør dette, så vil kraften øke eksponentielt og det er på denne måten at virkelig viktige forandringer blir til virkelighet. Så nå kan dere se hvordan deres bidrag har så stor betydning for hva som skjer på Jorden akkurat nå.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg kan forsikre dere om at den Galaktiske Føderasjonen er klar til å sette full fart forover så snart anledningen kommer til å sette i gang.


Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge