Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, May 4, 2011

SaLuSa, May 4, 2011

Kjære Sjeler, så lenge det politiske spillet med å skape kriger og konflikter fortsetter, så kan ikke Jorden bli et trygt sted å være. Det kan bare bli en realitet når fullstendig fred er etablert og krigsmaskineriet er plukket fra hverandre. Ved mange anledninger, fra langt svært langt tilbake i tid, har den Galaktiske Føderasjon uten suksess forsøkt å megle til fred, for de mørke kreftene har nektet å gi fra seg sin makt. De har benyttet seg av sin frie vilje, men ignorert deres, og så har de fortsatt med sin plan for å gjøre dere alle til slaver. De har ikke lykkes med det, fordi dere har våknet akkurat i rett tid og nå har dere en annen, alternativ vei å følge. Denne gangen ligger fremtiden i deres egne hender og dere har valgt å skape et nytt paradigme som favner alt det som vil gjøre den Gyldne Tidsalder til virkelighet. Fordi dere nå vet at det er deres skjebne å løftes opp, har dere satt som mål en fredelig sameksistens og holder blikket festet på det, en fremtid der hver eneste tanke og handling er til beste for alle sjeler. Aldri mer skal egoisme og grådighet få ta fra dere det som er deres, og i den umiddelbare fremtid skal dere oppleve en fantastisk tid med overflod. Og det vil bare være én av mange hendelser som vil løfte dere inn i Lyset.  

Slå dere ikke til ro med noe annet enn fullkommen deling av godene, for det er deres rett. Glem de mørke sjeler, for de vil forlate Jorden for å gå sin egen vei, hvor de kan lære det de trenger, slik at de også en dag kan finne veien tilbake til Lyset. Skaperen elsker alle sjeler og gleder seg over hver eneste sjel som søker å løfte seg ut av det mørke de selv har skapt. Det er ikke en eneste sjel som er tapt for evig, uansett hvor dypt de faller ned i den mørke avgrunnen hvor nesten ikke finnes Lys. Så lenge det finnes et glimt av Lys, kan de fortsatt overvinne alle hindringer, og som for alle sjeler som ønsker å greie det, så blir det gitt enorm hjelp. Den aller største ære er å redde en sjel slik at den til slutt kan komme hjem til Kilden igjen. Tid spiller ingen som helst rolle i denne sammenhengen, for hver sjel har hele evigheten på seg til å løfte seg opp.  

Dere vil legge dualiteten bak dere, etter å ha gitt dere selv muligheten til å erfare alle sider av den. Det er ikke én av dere som ikke har hatt deres roller på begge sider. Det vil selvfølgelig ha fulgt et mønster som dere selv har skapt, for ingen blir tvunget til å oppleve den mørke siden. Noen av dere har falt ned i dypere avgrunner enn andre og dere blir applaudert når dere oppdager dere sanne Jeg og finner veien tilbake til Lyset. Det er det dualiteten handler om og den er full av utfordringer som tester dere til deres ytterste grense.

Når dere løfter dere opp, så innser dere at Alle Er Ett og det blir mye lettere for dere å ha medfølelse i hjertet for dem som har kommet på villstrå. Dere har et uttrykk ”La det ligge i Guds hender”, og det gjelder for dere alle sammen, så vær snill å løfte dere opp slik at dere legger fordømmelse og kritikk bak dere for godt. La det være rom i deres hjerte for at enhver sjel må finne sin egen vei og vit at for noen vil den være ekstremt vanskelig. Det er ikke gitt dere å kjenne en annen sjels livsplan, så dere kan ikke vite hvilken impuls som ligger bak deres handlinger, like lite som de vet om deres.  

Fra vårt høye utsiktspunkt kan vi se Lyset deres og vi vet at det har økt eksponentielt siden det nye tusenåret begynte. Det har løftet dere til det punkt at det ikke er noen vei tilbake og følgelig er Oppstigningen sikret for dere. Oppmuntre andre til å søke sannheten med et åpent sinn, ettersom det er altfor mange som er motvillige til å søke en annen vei. Hvis de avslår og klamrer seg til ”den gamle måten”, så aksepteres det som deres valg av fri vilje. Det betyr at de vil fortsette i den samme dimensjonen, inntil den dagen kommer at også de åpner seg for sannheten. Uttrykket ”La enhver gå sin vei og la Gud gå med dem på veien” dukker opp i tankene, for ingen sjel er uten hjelp og veiledning. La dere inspirere av deres Gudeselv, eller deres Høyere Jeg som noen fortrekker å kalle det, som har forblitt i de høyere dimensjoner mens dere har beveget dere ned i de lavere vibrasjonene. Husk også at dere har flere Veiledere med dere som vil glede seg om dere delte deres tanker med dem. Og ikke minst kan dere være sikre på at det er Engler med dere, så dere er aldri alene, selv i de mørkeste stunder.  

Vi har det travlere enn noen gang, fordi Moder Jord holder frem med sin renselsesprosess, som uunngåelig vil påvirke noen av dere. Vi kan ikke blande oss inn i deres karma, men såfremt omstendighetene tillater det vil vi redde dere fra død og skade hvis den er i uoverensstemmelse med deres livsplan. Det dere kaller Mirakler er ofte et resultat av vårt nærvær og inngripen, som ikke blir anerkjent for hva de er. Vi søker ingen ære for det, kun gleden ved å hjelpe dere, som en del av vår tjeneste for menneskeheten. Også dere vil kanskje slå dere sammen med oss i fremtiden og det vil være på et tidspunkt da dere har løftet dere til full bevissthet. Bevissthetsnivåene deres øker så raskt nå at dere selv skulle merke en slik utvidelse. Den vil sette dere i stand til å håndtere de kaotiske tilstandene som vil kunne berøre dere, fordi deres evne til å forstå hva som egentlig skjer er så mye større.  

Våre skip fortsetter å gjøre seg synlige og reaksjonen er så positiv når de blir sett, at de gamle forklaringene om dem ikke lenger blir akseptert. Det er tid for å la sannheten komme frem og våre allierte arbeider hardt for å få det til. Så fort avsløringen har skjedd, vil det åpne for at informasjon som har vært holdt skjult blir gjort synlig for alle. Det vil også gjøre slutt på desinformasjonen om oss og bekrefte at vi har vært i kontakt med høyere tjenestepersoner gjennom mange år. Det viktigste er at vi får anledning til å henvende oss til dere direkte og forberede dere til de gjenværende månedene frem mot Oppstigningen. Når den tid kommer, skulle det være forandringer i verdenspolitikken deres og enighet om å trekke alt militært personell ut av fremmede land. Det vil være innledningen til verdensomspennende fred og medføre at deres ressurser kan brukes på positiv forandring som gagner alle.  

For hver uke som går kommer vi nærmere de endelige begivenhetene som vil forandre menneskenes oppfatning av hvorfor de er her og om fremtiden som venter dem. Det vil gjøre det mulig for dem å ta et velinformert valg med hensyn til om de ønsker å stige opp og vise hva som er nødvendig å gjøre for å komme seg i vei mot Oppstigningen, dersom det er deres ønske. Tiden er kort, men det er likevel mulig å lykkes med å løfte seg opp, med den rette innstilling og innsatsvilje. På mange måter vil det aldri bli så enkelt som det er nå, fordi så enormt mye hjelp blir gitt til alle dem som setter sin fot på veien mot Oppstigningen. De innkommende energiene strømmer uopphørlig inn til Jorden og blir stadig kraftigere, med et kommende høydepunkt mot slutten av dette året.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og som alltid er vi årvåkne og følger nøye med for å sikre at det ikke er noen aktivitet på gang som kan true verden.  

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge