Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, August 3, 2011

SaLuSa, August 3, 2011

La ingen ta fra dere deres tro på fremtiden, som finnes i mange versjoner. Hold fast ved det som harmoniserer med deres forståelse og ganske snart vil dere finne at det skjer ting omkring dere som indikerer hvilken vei deres sivilisasjon skal utvikle seg. Vokt dere for å være for rigide i deres tanker og vær åpen for å godta forandringer som er i tråd med deres forståelse og gi rom for dem. Alt vil bli klarere om ikke altfor lenge og det vil føre til at mennesker med samme tenkesett kommer sammen. Alternativet til Oppstigningen vil få noen mennesker til å sveve i uvisshet og det kan lett føre til en situasjon som bør unngås; at det fyller dem med frykt. Uansett hvordan dere ser for dere endetiden, så er det viktig å ha et mål å arbeide mot. Den helt uunngåelige konsekvens i øyeblikket, er at deres sivilisasjon faller fra hverandre og deres ledere klarer ikke se, og i enda mindre grad greier å forestille seg å ta initiativ til, de omfattende forandringene som må til for å sette ting rett. Noen politikere fortjener ros og støtte for den innsikt de har, men de er for få til å skape bevegelse i folkemassene, som ofte har store problemer med å se på tvers av partigrensene.

Imidlertid kjenner vi til hver og en av dem som er dedikert til å være med å skape forandringene som skal være til gode for alle og deres ærlige hensikter vil etter hvert løfte dem frem. De valgte å inkarnere for akkurat denne tiden, og deres evner og sterke spirituelle ønske om å skape det beste for alle mennesker vil ikke gå til spille. De venter tålmodig og vet intuitivt at tiden snart er her da de vil bli kallet til handling. Kjære Sjeler, dere er alle her akkurat nå fordi dette er en viktig tid i deres evolusjon, men dere er ikke alle nøkkelpersoner i innspurten frem mot Oppstigningen. De fleste av dere er her for ganske enkelt for å bære Lys og spre det omkring dere overalt hvor dere går. Når dere lurer på hva dere kan gjøre for å hjelpe til, så er det alt dere behøver å gjøre og det hjelper med å løfte vibrasjonene på Jorden. Følg intuisjonen og dersom det er ment at dere skal tjene i en annen funksjon, så kan dere være sikre på at dere vil få beskjed om det. Vær en beroligende kraft når andre føler frykt og hjelp dem å føle den samme trygghet og tillit som dere selv har, om at alt vil bli bra.

Naturligvis vil det i seg selv styrke mange menneskers håp, når vi i den Galaktiske Føderasjonen blir offisielt anerkjent. Det vil bli klarere hvorfor vi kommer stadig nærmere dere og mange vil føle seg enormt oppløftet når de forstår at vi kommer for å bringe fred i Verden. Det er selvfølgelig bare begynnelsen, ettersom vi få svært mye å gjøre i forbindelse med forberedelsene til å gjøre Jorden jomfruelig ren igjen. Det vil også være en travel tid med tanke på at hver eneste sjel skal forstå betydningen av endetiden. Imidlertid har vi all den kompetanse og kapasitet som skal til og det vil jevnlig bli arrangert informasjonsprogrammer for å gi dere alle detaljer med hensyn til hvilke valgmuligheter dere har. Vi forstår til fulle at deres frie vilje skal respekteres og at dere er frie og uavhengige vesener, så vi vil legge fakta frem for dere til deres informasjon. De endelige valgene med hensyn til deres åndelige utvikling må dere alltid gjøre selv.

Løft blikket og se forbi de nåværende problemene på Jorden, for de er kun av midlertidig karakter og vil åpne opp for den Nye Tid, som vil løfte dere inn i de høyere dimensjoner. Det er en naturlig utvikling, for alt er evig på vei mot Kilden til Alt Som Er. Som dere skulle forstå nå, så er det hele Universet som stiger opp, og deres Jord kan ikke holde tilbake den uunngåelige og ønskede Oppstigning. Den skjer ved Guddommelig dekret og ingen ting kan stanse prosessen, annet enn hvis Gud skulle gi et nytt bud. Evolusjonens undere er i sannhet forbløffende, selv om dere ikke skulle være i stand til å fatte størrelsesordenen av det som skjer. Det er mektige Vesener med ufattelig kraft involvert i det som nå holder på å skje, og det er ikke mulig å finne ord som er tilstrekkelig til at dere skal kunne forstå det fullt ut.

De som ikke er av Lyset, men som er av mørk legning, er fulle av frykt når de ser verden falle fra hverandre, i motsetning til dere som er av Lyset og har så uendelig mye å se frem til. De mørke kan lett synke ytterligere ned i hengemyra og søke trøst i drikking og narkotika. Det er å håpe at mange av dem lar seg oppmuntre til å søke mot Lyset og veien mot et normalt liv igjen, når sannheten blir kjent om oss og Oppstigningen. Det er ikke sikkert at de greier å løfte sine vibrasjoner tilstrekkelig til å kunne være med på Oppstigningen, men ethvert fremskritt de gjør nå, vil være verdifullt når de starter sin neste syklus. Det er aldri noe spørsmål om at en sjel kan miste det de har vunnet med hensyn til å øke sitt bevissthetsnivå. Så lenge dere gjør fremskritt, vil dere aldri bli sett på som mislykket, for dere bestemmer selv om deres utvikling skal gå langsomt eller raskt.

Nå som endetiden nærmer seg så raskt, er det mange sjeler som har valgt å gjennomgå dramatiske erfaringer for å utbalansere alt gjenstående karma. For mange er det derfor en hektisk tid, særlig på det personlige området. Når dere stiger opp, må dere ha avviklet alt karma, eller det må være ”avskrevet” gjennom Nådens Lov. Fordi dere vil være på et mye høyere vibratorisk nivå, hvor alt er i balanse og harmoni, er det nærmest ingen ting som kan påføre dere karma igjen. På det nivået vil alle deres tanker og handlinger helt naturlig flyte i harmoni med de høyere vibrasjonene og alle lavere tankeformer vil være eliminert fra deres bevissthet. I virkeligheten kommer dere tilbake til deres naturlige væren, slik dere var før dere slapp dere ned i tredje dimensjon.

Sannheten er at dere allerede er i ferd med å legge vekk alle disse uønskede og unødvendige tankeformene nå som dere absorberer mer Lys, fordi de simpelthen ikke kan eksistere side om side. Jo lenger dere kommer på veien mot Oppstigningen, jo enklere vil det bli for dere å takle slike problemer. Dere vil gå inn i 2012 med en forhøyet vibrasjon som et resultat av 11.11.11 og forandringene vil komme tett som hagl fra da av. Vi kan love dere et minnerikt år og dere vil være godt informert om våre aktiviteter i Solsystemet deres, for vi vil hele tiden dele informasjon med dere. Vi har ingen hemmeligheter og vårt største ønske er at dere til fulle skal juble over anledningen sammen med oss. For øyeblikket er det fortsatt mange ting som blir holdt skjult for dere, men det vil det snart være slutt på. De mørke kreftene kan til tider være naive og synes ikke å forstå at ingen ting kan holdes skjult for oss. Om nødvendig kan vi gå tilbake i tid for å bevise ting, hvilket kan bli nødvendig når det gjelder deres historie. Dere har virkelig blitt ledet på ville veier, men vi vil se til at dere kjenner til hele sannheten før dere stiger opp.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vet at flere og flere av dere merker at tiden akselererer og at dere føler at dere får mindre og mindre tid til deres daglige gjøremål. Det er likevel en trøst i det, ettersom ukene og månedene farer forbi i halsbrekkende tempo. Nesten før dere skjønner hva som har skjedd, så vil Oppstigningen være i sikte.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge