Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 29. januar, 2016


Mike Quinsey - 29. januar, 2016

Mike Quinsey

Det er all grunn til å tro at dere om kort tid vil begynne å legge merke til en hel rekke forandringer, som til slutt vil oppleves over hele verden. Disse forandringene, som har blitt forsinket ganske lenge, er nå klare til å bli avdekket og vil dukke opp på ordnet vis slik at dere ikke vil bli overveldet. Dere må huske på at majoriteten av mennesker har liten eller ingen idé om hva som ligger foran dere. Til å begynne med vil folk føle bekymring og uro, men så snart de ser at forandringene er til beste for dem, vil de bidra med sin støtte. Det vil naturligvis være opposisjon fra dem som føler at de vil bli taperne, men når forandringene gjennomføres raskt og alle involverte blir tatt hensyn til, så vil de gi slipp på frykten. Vær trygg på at tidskjemaet for Oppstigningen dere er fastlagt, men at alle begivenhetene som leder opp til den kan justeres, slik at tidsplanen overholdes. Dere vil få å gjøre med individer som har inkarnert fra de høyere dimensjonene spesifikt for å bistå Lyset med å bringe den Nye Tidsalderen inn raskt og effektivt.

Der dere finner at ting slutter å fungere og det er mye rot, er dette et tegn på at den gamle verden blir "plukket fra hverandre" ettersom den ikke lenger vil ha noen plass i den Nye Tidsalderen. Det gamle vil bli fjernet så raskt som mulig ettersom det nye allerede ligger klart til å ta dets plass. Når dere ser dere tilbake, så ser det ut som om de mørke har forhindret utviklingen, men uansett hva de har funnet på av aksjoner, så har utviklingen alltid gått videre. En av de viktigste tingene som har vært gjort har vært å spre informasjon til så mange mennesker som mulig, hvilket har gjort det umulig å hindre at den kommer ut. På tross av alle anstrengelsene for å forhindre at nyheter om fremskrittene kommer frem i massemediene, har de likevel vært lekket av dem som har vært modige nok til å stå frem. Beklageligvis har dette noen ganger kostet dem livet, men dere kan være sikre på at disse sjelene var forberedt på den risiko som var involvert. Alle sjeler vet på forhånd om de vil risikere livet for en sak, så dere kan være trygge på at de gikk med på dette for å klare ut gammelt karma. Av helt åpenbaret grunner vil slik sjeler normalt ikke bære med seg noen erindring om dette, for straks de har inkarnert ligger denne viten dypt gjemt i deres innerste sinn.

Når livet går sin gang i denne tiden, er det fortsatt mange som pådrar seg ytterligere karma, men de fleste vil nærmest umiddelbart få smake resultatene av sine handlinger i og med at det er begrenset tid til å bære dem med seg. I tidligere tider kunne dere gjøre dette ved å legge til rette for at karma ble avviklet på et passende tidspunkt, hvor det ville være mest mulig fordelaktig for dere. Men dere må forstå at ikke alt karma er for "å gjøre godt igjen for det gale dere har gjort", for det kan også betraktes som en "belønning" for vennlige handlinger eller liknende dere har gjort. Til slutt vil dere få lære hele sannheten om deres liv, når det blir analysert nøye, og det kan være en særdeles avslørende tid. En ting som kanskje vil overraske dere er at dere som Lys-Vesen har hatt mange sjeler til å hjelpe dere gjennom hele livet. De blir valgt fordi de har den erfaring som dere mest sannsynlig vil ha nytte av. Dere kan også ha med dere det som noen ganger kalles "dørvoktere" som holder seg nær dere hele tiden for å stanse uønskede innblandinger eller psykiske angrep på dere.

Hver eneste sjel vil ha minst en veileder med seg for å sikre at livsplanen blir etterlevd, så dere kan se at livet er ikke bare en serie tilfeldige hendelser slik noen tror. Hver eneste hendelse som har betydning for livet deres, er nøye planlagt for å sikre at de får maksimal verdi for dere. De fleste av dere vil ha en Engel fra Englenes Rike med dere, som utfører Guds Vilje og de er ekstremt mektige og totalt dedikert til sin oppgave. Dersom dere befinner dere i en vanskelig situasjon hvor kanskje også livet dere står på spill, påkall Erkeengelen Mikael. Det er så mye hjelp å få, men den blir aldri "pådyttet" dere dersom dette ville interferere med livsplanen deres. Selv om dere har en livsplan som dere var enig i før dere inkarnerte, så har dere når som helst anledning til å endre kurs i livet. Veilederne deres vil imidlertid gjøre sitt ytterste for å få dere til å følge livsplanen deres ettersom den er ment å dekke behovet for spesifikke opplevelser og erfaringer som vil hjelpe deres evolusjon.

Den Galaktiske Føderasjonen fortsetter å holde seg i nærheten, selv om de ikke kan ses. Siden dere er på vei inn i en svært viktig periode, så vil dere trenge beskyttelse, for de mørke ville ikke gå av veien for å ødelegge store deler av planeten for å prøve å beholde makten. Vær imidlertid ikke redde for det, for det er ingen av de mørkes aktiviteter som kan holdes skjult for deres brødre og søstre fra stjernene, for de oppsporer dem uansett hvor de måtte forsøke å gjemme seg. De har kun begrenset fri vilje igjen og denne tillater ikke store ødeleggelser av noen art. Det er bare de mørke som kunne komme på slike idéer og mest sannsynlig som et angrep under "falsk flagg". Vi ber dere igjen om å ikke bekymre dere, for vi har blitt gitt autorisasjon til å gripe inn dersom de forsøker å få til "noe stort". Muligheten deres til å skape trøbbel har blitt alvorlig redusert. De har allerede blitt alvorlig forhindret i sin plan om å unnslippe og flykte fra Jorden, og nå er dette ikke lenger mulig for dem, for Avianerne er posisjonert hele veien rundt Jorden.

En av de siste begivenhetene som vil finne sted er når den Galaktiske Føderasjonen åpent kan besøke Jorden. Da vil det bli storslagne feiringer ettersom permanent fred er blitt oppnådd og alle livsformer vil kunne nyte livet uten forstyrrelser. Utviklingen vil da skyte fart for alvor og de mørke periodene i historien deres vil snart bli glemt. Den Gyldne Tidsalderes dere har ventet på så lenge, vil da ha begynt for alvor og livet vil være en kilde til stor glede og tilfredshet. Livslengden deres vil også øke etterhvert som vibrasjonene stiger og dere vil nå et punkt hvor aldringsprosessen reverseres. Dere vi leve deres liv som en ung voksen person og det vil fortsette slik inntil dere eventuelt bestemmer dere for at dere trenger nye utfordringer for å fremme deres evolusjon. Dere vil være enige i at alle de vanskeligheter og hjertesorg dere har opplevd vil synes så fjerne at de ikke lenger har noen plass i livet deres.

Med den forståelse dere har for de forandringene som nå er i anmarsj, vil dere kunne hjelpe andre som kan bli forvirret og noen ganger redde for hva fremtiden vil bringe. La dem få del i nyhetene på en forsiktig måte, uten å gi ut for mye av gangen. Folk vil trenge tid på å fatte hva som skjer og føle seg trygge på at alt til slutt vil være til det beste for dem. Dette vil bli åpenbart når forandringene begynner og de får se de forbedringene som finner sted. Så snart de positive nyhetene sprer seg vil dette hjelpe til å høyne vibrasjonene enda raskere. Dere er kanskje av den oppfatningen at tiden gikk mye fortere i det forrige året, men i dette året vil den synes å gå enda raskere. Dette er et sikkert tegn på at alt utvikler seg akkurat som det er ment og løfter dere opp i de høyere vibrasjoner.

Moder Jord har begynt å gjøre forandringer på planeten og i mange land har dere opplevd ekstreme værforhold. Bekymre dere ikke, for dette er ikke verdens undergang, men den Nye Jorden som vokser frem. Det kan synes å være svært kaotisk til tider, men så snart forandringene er fullført, så vil alt raskt falle til ro med et behagelig værmønster som alle vil glede seg over.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge