Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 11. desember, 2015


Mike Quinsey - 11. desember, 2015

Mike Quinsey

Det er mye som skjer på Jorden for tiden og det meste av det foregår ute av syne, slik at dere har liten eller ingen kunnskap om hva som finner sted. Det foregår en hissig konfrontasjon mellom Lyset og de mørke Sjelene som raskt er i ferd med å miste sin innflytelse. Litt etter litt er undertrykte oppfinnelser og teknologiske fremskritt i ferd med å komme frem i lyset, og Lys-Vesener som er involvert i dette risikerer ofte livet for å lykkes med dette. Imidlertid er det umulig for de mørke å stanse flommen og Lyset løfter opp alle over hele verden. Med økningen av deres bevissthet er det stadig flere sjeler som plutselig begynner å forstå hvordan dere har blitt villedet gjennom århundrer. Tiden har nærmest stått stille fordi de mørke har sørget for at nye oppfinnelser som kunne ha løftet dere opp, ble holdt unna dere slik at dere ikke har fått fordelene av dem. Vær trygge på at dette bare er en midlertidig forsinkelse, for dere er skjebnebestemt til å gjøre kvantesprang fremover før denne syklusen ender.

Så snart dere begynner å få fordelene av de nye teknologiene, så vil tiden dere bruker til å tjene til livets opphold langsomt avta. Oppfinnelser som bare venter på å eliminere det daglige slit og strev fra livene , bare venter på å bli bekjentgjort og så snart de er i bruk vil dere også bli mye mer uavhengig. Velstanden vil sørge for at alle får fordelene av forandringene og fattigdom vil bli noe som hører fortiden til. Frem til nå har verdens rikdommer vært i hendene på en liten minoritet som med fullt overlegg har holdt dere i en tilstand av mangel og nød, slik at dere har vært avhengige av dem. Denne situasjonen er allerede i ferd med å forandre seg, men det vil ta tid før dere vil føle de positive virkningene av endringene. Verdens rikdommer vil bli delt på rettferdig vis mellom alle mennesker i samsvar med deres behov. Epoken med "de som har" og "de som ikke har" vil være over og grådighet vil ikke bli tolerert. Det vil imidlertid ikke være noe problem, for de høynete vibrasjonene vil med tiden tillate kun de sjeler å stige opp som er rede til å være del av et nytt samfunn basert på rettferdighet og likhet.

Om dere skulle være engstelige med hensyn til deres plass i fremtiden, så frykt ikke, for hver sjel vil befinne seg eksakt på det riktige nivå. Ingen sjel overhodet kan heve seg opp til et nivå som er høyere enn vibrasjonene deres tillater. Dette betyr at alle dem som har holdt dere som i et fengsel på Jorden gjennom tusenvis av år, også vil komme til et nivå som er i samsvar med deres lavere vibrasjoner. De vil ikke lenger ha noen mulighet til å stikke kjepper i hjulene for deres sjeleutvikling og vil måtte møte de læringssituasjonene de trenger for å vende tilbake til Lyset. Alt utspiller seg på et fullkomment rettferdig vis ettersom Gud fortsatt holder alle sjeler i sin kjærlige favn.

Dere har vært gjennom mange prøvelser og utfordringer og blitt testet til det ytterste, men aldri mer enn dere har kunnet klare. Og takket være alt dere har opplevd og erfart, så er dere så mye sterkere og vil være i stand til å takle alle typer problemer dere vil stå overfor når dere melder dere frivillig til å hjelpe sjeler som sitter fast i de lavere vibrasjonene. Gleden ved å kunne hjelpe andre som strever for å finne veien hjem vil være mer enn verdt innsatsen og gi så mye glede.

Dere er allerede i gang med å forberede dere til høytidssesongen og fylt av glade forventninger om å gi og motta gaver fra familie og venner. Det er alltid slik følelsen av kjærlighet sprer håp og høye forventninger til fremtiden selv om det omkring dere finnes en trussel om negativ aktivitet som er ment å skape panikk og frykt. La fred herske inni dere, så vil deres nærvær blant andre mennesker vil ha en beroligende effekt. Dette finnes ikke noen bedre illustrasjon på dette enn når man tar del i en avspennende meditasjon og i en gruppe hvor kraften er sterkt følbar og så mye mer åpenbar.

Dere har allerede oppdaget at de stadig økende vibrasjonene bringer forandring i dyreriket, hvor de mest uvanlige vennskap oppstår. Dyr blir venner med dem som normalt jaktet på dem og dette vil fortsette å spre seg etter hvert som flere eksempler blir kjent. Til slutt vil de ikke lenger jakte på hverandre for å skaffe mat, og har ikke profetiene forutsagt at "løven vil legge seg ned sammen med lammet?" Dette er starten på forandringer som vil spre seg i det vide og brede. Til og med Menneskerasen vil til slutt endre seg og etter hvert som vibrasjonene stiger, vil de ikke lenger føle behov for å spise kjøtt. Imidlertid spiser fortsatt de fleste sjeler slike matvarer som tilfredsstiller behovet til kroppen deres.

Med tiden vil dere spise mindre ettersom energikilden deres vil være over alt omkring dere og dere naturlig vil "forsyne dere" av den. Selv om mange ikke har noen erindringer om å være i de høyere vibrasjonene, vil de av dere som gjør det vite at dere trekker inn energi fra alt omkring dere. Kroppen deres som vibrerer på høyere frekvens, vil trenge svært lite i form av matvarer slik dere er vant til på Jorden. Noen av dere vil ha lært at den dimensjonen dere kaller Sommerlandet er der hvor de fleste sjeler befinner seg umiddelbart etter at de har forlatt den fysiske kroppen. I tilfeller der sjeler har hatt annerledes opplevelser, så bør det påpekes at dette har sin årsak i tankens makt. Det dere kan forvente å oppleve umiddelbart etter døden avhenger i stor grad av hvilke forventninger eller ønsker dere har. Dersom dere tror at det er ingen ting etter døden, så er det slik det vil være inntil dere begynner å oppdage at det er helt annerledes enn dere forventet og våkner til aktiviteten omkring dere.

Det er nødvendig at dere har et åpnet sinn og er forberedt på å akseptere et liv etter døden som kan være temmelig forskjellig fra det dere har blitt ledet til å tro. De som har sterk religiøs tro og tanker vil til å begynne med finne ting slik de trodde, men ganske snart vil det demre for dem at det ikke helt er slik de hadde trodd. Det å møte dem dere er glad, slektninger eller venner, vil raskt eliminere all tvil om hva som er sant, men husk på at det er tankens kraft som gjør ting slik de er og dette er grunnen til at det er så store forskjeller. Nettopp av den grunn vil dere aldri mangle noen ting og finne at det som er omkring dere er vel kjent og mye likt det dere opplevde på Jorden.

Selvsagt er det dere har opplevd og erfart på Jorden virkelig og det er dere som har skapt det som dere finner omkring dere. Det er så annerledes enn eksistensen i de høyere vibrasjonene og som på alle måter er mye mer akseptabelt. Eksakt hva dere vil oppleve avhenger av hvilket nivå dere befinner dere på, ettersom det er markerte forskjeller mellom dem. Det er svært lite sannsynlig at sjeler som er av en lavere vibrasjon ville søke den informasjonen som blir gitt her, og det de har opplevd og erfart kan komme til å lede dem til nivåer hvor det er mye mindre Lys. Vær sikker på at de av dere som er av Lyset overhodet ikke trenger å ha noen frykt med hensyn til hvor dere vil befinne dere ettersom det er mangel på Lys som tar dere ned på de lavere nivåene som kan synes å være totalt mørke.

I denne tiden hvor slutten på denne syklusen nærmer seg og ting på Jorden er i ferd med å finne sin avslutning, vil det være vanskelig å forstå hva som i virkeligheten foregår. Imidlertid nedlegges det en stor innsats for å stanse de mørkes aktiviteter, slik at de ikke skal interferere med deres frigjøring fra dem. Store gjennombrudd er svært nær og fremskritt som man ikke kan unngå å legge merke til, kan forventes temmelig snart. Dere har ventet tålmodig på at signifikante fremskritt skal skje og som resultat av den innsatsen som legges ned, er det til og med muligheter for at viktige kunngjøringer kan bli gjort temmelig snart.

Jeg er Mike Quinsey og bringer disse budskapene gjennom mitt Høyere Selv, slik som St. Germain har bedt om. De er sendt med Kjærlighet og Velsignelser til alle sjeler.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge