Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 11. September, 2015

SaLuSa, 11. September, 2015

Med ett, etter å ha ventet temmelig lenge for positive nyheter om Oppstigningen, finner dere at et antall kilder nå mottar positiv informasjon. Dere blir nå gjentagne ganger informert om at 28de September er månedens høydepunkt, dagen hvor foton-energiene når sitt maksimum. Ikke bare det, men også på et nivå som aldri før har blitt opplevd. Dersom dere har næret noen som helst tvil om at det blir gjort fremskritt frem mot Oppstigningen, så vil denne tvilen da helt sikkert forsvinne. Dere vil nå begynne å forstå at svært mye har skjedd "i kulissene" og "bakenfor scenen", som dere overhodet ikke har vært klar over. Som vi ofte har fortalt dere, har dette vært gjort for å holde planen vår hemmelig så lenge som mulig. Ulike sivilisasjoner har vært involvert i det som har foregått og da ikke minst Shelvene* fra 6. dimensjon som plutselig har gjort seg for dere. De er av Lyset og vil sikre at dere lykkes på deres vei gjennom Oppstigningen og de vil ikke tillate at de mørke Sjelene fortsetter å blande seg inn i utviklingen deres. Når dere ser dere tilbake, vil dere se at siden 2012 har det vært gjort kontinuerlige fremskritt, inntil dere plutselig har funnet deres plass i den Nye Tidsalderen og ingen ting kan hindre dere i å fullføre.

Som mange av dere allerede har funnet ut, så har Shelvene ankommet til solsystemet deres med sin egen "hjemmeplanet" som nå hjelper til å styre unna en del av de mektige energiene som kommer inn til Jorden. Hadde de ikke gjort dette, ville mange av dere ha blitt fullstendig overveldet av den fulle kraften i så mektige energier. Alt dette er tegn på at det blir gjort store fremskritt på mange fronter, som snart vil føre til Oppstigning. Hvilke sjeler som stiger opp er helt og holdent opp til hvilket vibrasjonsnivå de har nådd, så det er av avgjørende betydning at dere går inn for å holde fokus på målet. Det er helt naturlig at dere kan være bekymret for dem dere er glad i, men dere kan være helt sikre på at alle sjeler vil befinne seg eksakt der de er ment å være. Den syklusen som nylig er avsluttet, vil, i motsetning til tidligere sykluser, ikke ende med katastrofe, men med suksess, ettersom alle de av dere som er klare til det, vil gå videre og ikke lenger bli holdt tilbake.

Noen sjeler har spurt om hvordan de kan vite om de er klare til å stige opp og det faktum alene at de har gjort en innsats for å være klar til en slik anledning, antyder at de på vellykket vis har forberedt seg til den. Fortsett som dere har gjort hittil og bekymre dere ikke om fremtiden, for dere har mange veiledere som er med dere på reisen, som vil sørge for at dere befinner dere nøyaktig der dere er ment å være. Noen sjeler vil fortsette på sitt nåværende nivå, i en dimensjon som tilsvarer dagens, og hvor de vil fortsette å oppleve 3dje dimensjons utfordringer. Også Moder Jord er i ferd med å stige opp og vil ikke lenger være bundet til de lavere vibrasjonene. En underskjønn Jord vil stige opp av asken etter den gamle og der vil fred og kjærlighet herske. Da vil dere ikke lenger være påvirket av dem som bærer de negative energiene eller handlingene deres, som drar ned de høyere vibrasjonene av Lyset. For å si det enkelt, så kan de ikke eksistere i de høyere vibrasjonene som er forbeholdt sjeler som for lengst har lagt bak seg behovet for å oppleve og erfare på det nivået.

Uansett hvor i verden dere måtte befinne dere, så vil de nye energiene forandre de gamle og Oppstigningen vil gi de samme muligheter for alle sjeler uten hensyn til deres bakgrunn. Slik har det vært helt siden dere begynte deres reise mange tusen år tilbake. Alle sjeler har fått assistanse gjennom sine ulike liv, uansett om de har vært klar over sine Veilederes nærvær eller ikke. Etter hvert som vibrasjonene øker, vil noen sjeler begynne å sanse deres nærvær og med tiden bli i stand til å konversere med dem. Dere må ikke glemme at mange av dere forlater den sovende kroppen deres om natten og møter veilederne deres. Og da blir behovene deres drøftet og hjelp blir gitt dersom dere så ønsker. Dere blir aldri overlatt til dere selv for å kjempe alene gjennom livets kamper, selv om det kan synes slik når alle odds synes å gå imot dere. Vi vil derfor minne dere på at dere har inngått avtale om livets prøvelser før dere inkarnerte, fullt innforstått med at dere trengte å lære vise ting for å komme videre i deres evolusjon.

Dersom dere i våken tilstand kunne huske deres tidligere liv, ville dere bli forbløffet over hvor raske fremskritt dere har gjort. Faktum er at det finnes ingen raskere måte å utvikle seg på, selv ikke i de neste dimensjonene. Dere kan være helt sikre på at alle dere som for øyeblikket befinner dere på Jorden har blitt utvalgt på grunn av deres spesielle behov, og på bakgrunn av deres tidligere erfaringer. Men samtidig er det imidlertid nødvendig å ha sjeler fra alle nivåer for å skape et komplett samfunn som gir dem alle de opplevelser og erfaringer de trenger for å komme videre i sin utvikling. Livet kan synes å være en blanding av opplevelser og erfaringer som synes å ha liten mening, men vi kan forsikre dere om at de er nøye planlagt og iscenesatt ved hjelp av Veilederne deres. Som dere da kanskje forstår, dreier denne spesielle tiden seg om å fange opp løse tråder for å sikre at dere er fullkomment forberedt til å stige opp. Dere har uten tvil opplevd å finne ut at noen sjeler overhodet ikke har noen interesse for Oppstigningen, og dette er fordi de ikke har løftet sin bevissthet tilstrekkelig til å forstå hva det handler om. Som vi imidlertid ofte har påpekt, så spiller dette liten rolle iden større sammenheng, ettersom alle med tiden vil fullføre sin læring i 3dje dimensjon.

Dere står nå på terskelen til nye, storslagne eventyr, men denne gangen er det dere selv som vil velge hvilken vei dere vil følge. Etter alle de opplevelser og erfaringer dere har vært gjennom, kan dere nå lene dere tilbake og nyte forandringene etterhvert som de kommer. Selvfølgelig er det fortsatt arbeid som skal gjøres, og det kreves fortsatt tålmodighet mens de gamle energiene spiller seg ut. Dere som har kunnskap og innsikt i det som skjer, kan være til stor hjelp for dem som akkurat er i ferd med å våkne og trenger hjelp til å forstå hva som skjer. Som dere kan forestille dere, så vil sannheten komme som et sjokk på de fleste mennesker, men forandringene er verdt å ta imot med åpne armer ettersom de vil ta dere til et nivå hvor kjærlighet og fred hersker. Alle rester av de gamle energiene vil gradvis forsvinne eller bli fjernet ettersom godene i de høyere dimensjonene løfter dere opp.

Vi tror at de fleste av dere vil begynne å føle de positive effektene av økningene i vibrasjonene, for de burde bringe fred i sinnet og en lykkelig følelse av at dere omsider kan nyte til fulle det Lyset som hele tiden fortsetter å øke. Livet vil være fullt av mening og oppløftelse og de gamle dager av kaos og uvisshet vil forsvinne i glemselens rike ettersom de har tjent sin hensikt med å hjelpe dere å utvikle dere. Reisen tilbake til de høyere dimensjonene har vært lang og krevende, men enhver innsats dere har lagt ned vil ha vært vel verdt det. På et eller annet trinn vil dere kunne gjennomgå og se på deres mange liv på nytt, og da vil dere få en full forståelse av alt dere har opplevd og erfart. Alt dette vil være til stor hjelp for dere når dere skal gjøre valg med hensyn til nye muligheter som vil ta evolusjonen deres til det neste trinnet.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og som alltid glad for å kunne få dere i tale, særlig i en så viktig tid som nå. Forståelsen deres av livet har økt med stadig større sprang og vil fortsette å akselerere etterhvert som de større sannheter blir gjort kjent for dere. Inntil dere virkelig greier å forstå hva dere har greid å oppnå, så vil dere ikke kunne fatte hvor store bragdene deres er, eller hvorfor dere er så sett opp til av sivilisasjoner som har fulgt med på utviklingen deres. Jeg forlater dere som alltid med min kjærlighet og mine velsignelser og har full tillit til at dere vil finne styrken til å se målet foran dere, som nå er så nær.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif

*Michael Quinsey kaller den "the Shelves”. Jeg vet ikke sikkert hvem de er, men jeg føler at det ikke klinger riktig å oversette dette begrepet direkte, for det vill bli "Hyllene" – derfor velger jeg å kalle dem Shelvene.
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge