Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 28. juli, 2017


Mike Quinsey - 28. juli, 2017

Mike Quinsey

Alt skrider frem på beste måte når det gjelder dere evolusjon. Veilederne deres fortsetter å gjøre sitt beste for å holde dere på rett vei mot Oppstigningen, slik det ble avtalt før dere inkarnerte, men de respekterer deres fri vilje valg uansett hvilken vei dere velger. Dere er på Jorden i en så vidunderlig tid, så dere kan føle dere privilegert, for det er mange andre sjeler som gjerne ville vært der sammen med dere. De er klar over at evolusjonen skjer mye raskere som et resultat av at man overvinner de lavere vibrasjonene. De som ble valgt ut til å være her nå ble imidlertid valgt på grunn av det de hadde å tilby dem som trenger hjelp til å bryte seg fri fra de lave vibrasjonenes grep. Uten slik hjelp ville de mest sannsynlig ha strevd i forvirring og gått glipp av anledningen til å løfte seg opp i Lyset.

Den tiden dere er inne i er så nær Oppstigning og mange nødvendige forandringer ligger og venter på den tiden som snart kommer, hvor de mørke Sjelene er blitt fjernet. De har allerede sett at begivenhetene vender seg mot dem og at de ikke lenger har makt til å diktere hvordan hendelser skal spille seg ut. De hadde planlagt og få full kontroll over hele verden og fra denne posisjon redusere verdens befolkning radikalt. Dette målet er ikke lenger mulig for dem å nå og i disse dager blir de arrestert og satt i fengsel. Det foregår også mye arbeid med å erobre og rydde underjordiske baser og dette vil fortsette helt til de ikke lenger representerer noen trussel mot Menneskeheten på Jorden.

Mye er allerede forberedt og ligger klart i påvente at den tid kommer hvor alt kan gjøres helt åpent uten fare for innblanding fra de mørke. Den tiden er ikke langt unna, på det meste et par år, men mest sannsynlig mindre enn det. Mange mindre forandringer er allerede nær forestående og større forandringer blir planlagt i god tid. Straks de mørkes innblanding er eliminert, kan alt skride frem helt åpent og med et tempo dere neppe kan forestille dere. Dere har ventet alt for lenge, men denne tiden har ikke vært bortkastet, men har blitt brukt til forberedelser. De mørke Sjelene vil da ha blitt flyttet til sted hvor de ikke lenger har innflytelse eller mulighet til å forandre resultatet av det som skjer.

Når dere ser dere omkring, kan det se ut som om det er så mye som må tas tak i og fornyes at oppgaven kan se helt uoverkommelig ut. Med hjelp fra deres Venner fra Verdensrommet vil dere imidlertid bli gledelig overrasket over hvor fort ting vil skje. De har fordelen av å ha mye mer erfaring enn dere og at de kan bruke avanserte metoder. Landjorden og havene kan bli fornyet og renset for alt som det ikke lenger er bruk, for på meget kort tid. Av helt åpenbare grunner er deres metoder primitive sammenliknet med våre og disse etterlater ikke noe avfall som må ryddes opp i etterpå.

I løpet av relativt kort tid vil omfattende forandringer ha funnet sted som vil gjøre at dere kan leve lykkelig i fred og masse fritid til å gjøre det som interesserer dere mest. Dere vil møte Vesener fra andre planeter og de vil ta dere med ut i Verdensrommet og gjennom Solsystemet for å besøke andre planeter. Dere vil ikke lenger være begrenset til Jorden og vil være ett med andre Galaktiske Vesener. De har ventet tålmodig på at dere skulle “vokse opp” og bli modne nok til at dere kan få lov til å reise utenfor planeten. Dere vil til slutt oppleve at livet deres blir totalt forandret til det bedre. Med tiden vil det dere opplever nå bare være som en vond drøm.

Drømmene deres vil bli oppfylt, men i mellomtiden må dere fokusere på det dere trenger å gjøre for å forberede dere til Oppstigningen. Fortsett å fokusere på alt som er positivt og hold kontroll på tankene og energien deres, og gi den bare ut når det er nødvendig. Det kan for eksempel tenkes at dere ønsker å hjelpe dem som er syke eller skadet og deres kjærlighetsfulle tanker i denne sammenheng vil nå frem til dem det gjelder. Enda bedre og enda mere effektivt vil gruppehealing være fordi den bærer i seg enda større kraft. Dersom dette er en ny idé for dere, vurder om ikke en meditasjon før dere sender energien deres ut ville bringe alt i harmoni og gjøre alt klart for det.

Selv en vennlig tanke sendt til en annen sjel bærer med seg healing-energi og løfter mennesker opp. Så når dere bevisst ønsker at noen skal ta imot deres velsignelse, så når den frem til dem. Det dere kanskje først og fremst burde være opptatt av er healing av dere selv og for å forberede dere til dette kan dere meditere på positive følelser, eller farger dersom dere er kjent med hvordan dere bruker dem. Hovedmålet er å sørge for at deres egen aura holder seg nær kroppen og ikke er åpen og så fyller dere den med klare farger som har den vibrasjonen dere trenger mest. For eksempel trenger dere oppi hverdagens kjas og mas å lære hvordan dere slapper helt av og da er det grønn farge som anbefales for dette.

Når dere går videre i deres utvikling etter Oppstigningen, vil dere finne at det finnes healing-kammere som kan rense kroppen deres fullstendig og gi et enormt løft til energien deres. Faktum er at med de høye vibrasjonene så vil dere ikke lenger være utsatt for sykdom og dere kan nyte å ha perfekt helse. I mellomtiden kan det likevel tenkes at dere har behov for healing, for på Jorden er dere kontinuerlig omgitt av alle slags energier, men vit også at like tiltrekker like. Dette gjelder i mange sammenhenger og det er grunnen til at dere tiltrekker dere sjeler med liknende energier som dere selv og det er åpenbart at dere føler dere mye mere komfortable og avslappet sammen med dem. Selvfølgelig virker dette også motsatt og dere kan føle dere svært ukomfortable når dere møter mennesker med motsatte energier enn dere selv har.

Solsystemet deres fortsetter sin ferd inn i høyere vibrasjoner og de blir nøye overvåket av de Blå Avianerne¹ som befinner seg her for å sikre at ingen får blande seg inn i deres utvikling og at de høye vibrasjonene ikke overvelder dere. For skulle dette skje ville folk føle seg agitert og ukomfortable, mens når de blir introdusert gradvis kan man tilpasse seg dem etter hvert. De Blå Avianerne befinner seg i stort antall i Solsystemet deres og dette gjør det mulig for dem å stoppe eventuelle inntrengere som prøver å komme inn til Jorden. De sørger også for at de mørke sjelene ikke kan unnslippe og unngå å måtte stå til rette for sine forbrytelser mot Menneskeheten.

Dere har et eksellent Internett som har mange linker hvor dere kan følge med på nesten alle temaer dere er interessert i. Det er også mange sjeler som skriver om ting som i fremtiden vil ha innflytelse på dere. Hvis dere leser dette, men ikke har tilgang til Internett, så finnes det bøker tilgjengelig på nær sagt alle temaer og i tillegg arrangeres det konferanser og foredrag på de fleste steder. Så forhåpentligvis vil dere finne linker som dere kan bruke for å lære mer om det dere er interessert i.

Hold hodet høyt og bli ikke motløse for vi vet at dere har hatt mange skuffelser i det siste, men vit at det skjer utrolig mye positivt i kulissene. Massemediene dere har sterke begrensninger med hensyn til hva de kan avsløre, hvilket er grunnen til at dere hører lite om de vidunderlige og forbløffende funn som gjøres i Antarktis. De burde selvfølgelig vært førstesidestoff, men dere kan være sikre på at dere til slutt vil få lære om funnene.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif

¹ Blå Avianere, på engelsk Blue Avians, kan dere finne mere informasjon om på Internett.
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge