Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, June 29, 2012

SaLuSa, June 29, 2012

Det absolutt heteste temaet nå, og det som opptar de fleste av dere, er dette som handler om starten av arrestasjonene og slutten for kabalen. Selv om dere har tvilt på at dette kan bli virkelighet, så er det faktisk slik at kabalens dager er talte. Det er ingen tvil om at dette vil bli en verdenssensasjon, og nyheten vil bli et så stort gjennombrud at mediene ikke på noen måte kan unngå å offentliggjøre den. Mediene vil bli konfrontert og oversvømt med fakta, de vil videre bli bedt om redegjørelser, og dette vil til slut tvinge de konservative kreftene til å komme med sannheten om årsakene til det som skjer.

Det vil komme offisielle kunngjøringer fra USA, og nøye planlagte skritt vil bli tatt for å sikre at folk har riktig forståelse av omstendighetene rundt hvorfor arrestasjonene er blitt satt i verk. Det vil fortsatt finnes noen av dere som vil være i tvil om dette er virkelig helt frem til handlingene er igangsatt, dere forstå at dette er gjort av hensyn til hele menneskeheten, og at dette er iverksatt for å løse oss fra herredømmet fra de mørke kreftene.

Det vil fortsatt finnes bevisst desinformasjon som presenteres og sirkuleres fra de som enda er under kontroll av Illuminati, men vi bekrefter igjen at de militære kreftene er involvert og vil fungere som en back up for de som gjennomfører arrestasjonene. Men, de er ikke i første frontlinje og vil bare bruke våpen hvis de eller førstelinjeoperative blir angrepet i gjennomføringen av sine legitime gjerninger.

Det første reelle tiltaket vi iverksetter, vil også bekrefte vårt neste trinn av planen om å fullføre våre gjerninger. Dette vil skje uansett om eventuelle forsøk på å forstyrre våre planer om å fortsette vil oppstå. Det kommer til å bli behov for å etablere nye regjeringer basert på tillit og ærlighet. Disse vil bestå av representanter som tidligere har bevist at de har tillit blant folket, er ærlige og er sitt ansvar bevisst.

Da skal våre lovnader skje fyllest og dine rettigheter vil bli innført igjen.

Så tar vi tingene etter tur, og når alt er på plass og alle farer og hindringer er overvunnet, går vi videre til neste skritt og setter i gang andre aspekter av våre planer

Det kommer ikke til å bli nødvendig å gni seg i øynene veldig mye før du ser resultatene av det som kommer til å hende og at lysarbeiderne virkelig tar hånd om din skjebne.

Også dere som bor utenfor USA vil være en del av vår plan, for renselsesprosessen vil gjelde hele verden. Denne planen omfatter i første rekke alle dere som er klare for oppstigningen, men også de som har valgt en annen plan vil bli påvirket og vil komme til å ha mulighet til å vurdere og å gjøre sine egne valg i forhold til oppstigningen. Ved igjen å innføre fullstendig frihet, vil også friheten til å velge komme, og du vil garantert finne ut hvor du hører hjemme.

Den stadig økende og etterlengtede ”Disclosure”; altså den offentlige bekjentgjørelsen om vår tilstedeværelse er meget viktig for dere alle. Dere skal vite at offentlige personer som tidligere har vært under ED og derfor underlagt offentlig ansvar, nå, faktisk vil bli fri til å stå frem og bekjentgjøre sine erfaringer og den faktiske viten om oss og vår eksistens. Noen av dere har ganske mye kunnskap om dette allerede, men når dette blir offentliggjort, vil de som inntil nå ikke har kjent til dette eller har fulgt eller funnet informasjonene om disse realitetene, falle inn i en tilstand av vantro. Det er åpenbart mye arbeid som gjenstår for å overbevise folk om at vi ikke bare er venner, men faktisk en del av din reelle familie. Imidlertid tror vi at vår tilstedeværelse snart vil bli betraktet for å være det den faktisk er, og at vi vil bli ønsket velkommen til å lande på jorden. I løpet av den nærmeste fremtid er det dette hva dere og vi naturligvis ønsker. Dette blir også viktig i den hensikt å etablere arbeidsgrupper som skal bli en del av renselsesprosessen.

Alt vil skje i et passelig tempo. Vi merker at spenningen vokser i blant dere ved tanken på at dere skal bli frigjort fra de kontrollerende kreftene og dere skal bli løftet inn i lyset.

Hastigheten øker etter hvert som prosessen skrider frem, for det er mye å gjøre i løpet av de neste få månedene. De kontrollerende myndighetene, og deres liv skal bli løftet ut og opp i lyset. Enden for denne syklusen har vært planlagt for mange evigheter siden, og på tross av at noen tror det motsatte, så kommer dette til å bli virkelighet og hjelpen vil komme nå når du trenger den. Vår innsats og at dette for lang tid siden har blitt bestemt av det åndelige hierarkiet, har nå ledet oss frem til dette tidspunktet, og det har resultert i at du nå er i ferd med å erobre den fantastiske muligheten til oppstigning. I ditt dypeste indre har du alltid visst at dine erfaringer ville føre deg tilbake til de høyere sfærer. Det er der du kom fra og der hvor du har dine rettigheter til å være som et Lysvesen. De lavere dimensjoner er hjemmet til de som har blitt trukket inn i mørket som har holdt de nede, men de har faktisk hatt godt av å ha vært i nærheten av deg, selv om de ennå ikke har forstått lysets påvirkning.

Dere må forstå at de sjelene som nå ikke blir med på oppstigningen ikke nødvendigvis har feilet i intensjonen om å bli med på dette nå, men de har faktisk planlagt å gjøre sine egne erfaringer på denne måten.

Så døm ikke andre som kanskje følger en annen vei enn deg, for dette gir de muligheten til å ta de samme valgene som du, skaffe seg erfaring og kartlegge sin egen skjebne. Din frihet kan på denne måten ha bli tatt fra deg til tider, men den har også alltid bli returnert til deg i guddommelig omsorg. Husk at Gud og Mor Gaia er begge som dine foreldre, de har alltid har holdt øye med deg og gitt deg all mulig hjelp. Du har alltid fått din støtte selv om du ikke har forstått og kjent til den egentlige kilden. Nå vil det komme en fin anledning til å forstå alt dette og at du kan vise din takknemlighet. En kjærlig tanke eller bønn ville bringe enda mer kjærlighet og lys tilbake til deg, og det er slik ”Loven om tiltrekning” fungerer på sitt høyeste nivå.

Kjære dere! Fra nå av vil alt bli enklere, og vi vil fra vår side sørge for å være ved din side for å sikre at vi har kommet så langt uten at vi kan si å ha å ha mislykkes i siste øyeblikk. Selvfølgelig vil det bli fysiske endringer, men etter som vibrasjonsnivået øker, vil ikke omfanget av dette ikke bli så alvorlig som noen tidligere har spådd. Det er ikke behov for en storskala ødeleggelse for å gjenopprette Moder Jord til hennes perfekte stand. Selv om vi til en hver tid må vurdere hva som må gjøres, såer vi også i stand til å hjelpe Moder Jord og hun ønsker absolutt ikke at alle de nåværende aktiviteter skal forårsake unødig skade på liv. Med tilstrekkelig varsling kan folk kan flytte ut av områder som blir rammet, og vi vil være der for å hjelpe dere. Vi må ikke glemme at vesener fra den indre jord også er ventet og vil bli kallet til overflaten. De har så mye å tilby og å dele med dere, for de har også vært en del av familien din i mange tusen år og vil nå med glede ta kontakt med dere igjen.

Dere er i sannhet en blanding av vesener som er knyttet til ulike stjernekonstellasjoner og sivilisasjoner som i all hovedsak er av humanoid opprinnelse. Nå vil deres venner igjen lande på jorden, og dere vil nå etter hvert oppleve mange oppløftende møter og også gjennom dette gjenoppleve gamle minner. Du vil også forstå at du er like så mye et romvesen som de, selv om de kanskje av utseende kan være noe anderledes enn deg selv. Uansett, så er dere alle av samme opprinnelse, så vær snill å behandle de andre som deg selv, vær snill og hensynsfull mot alle og til alle tider.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er veldig glad for at dere nå er nær enden av den lange erfaringsveien i dualitet.

Takk SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Helge "Mahini"Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge