Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 11 juli, 2014

SaLuSa, 11 juli, 2014

Vi legger merke til at det er en ny stemming blant dere som indikerer at dere har lagt bak dere perioden preget av skuffelse etter slutten av 2012, og dette er svært velkomment. Slike situasjoner som dere har opplevd er i stor grad et resultat av at de på mange måter er «flytende», og selv med den beste vilje kan vi ikke alltid forutsi hvordan ting vil utfolde seg. Dere kan imidlertid være helt trygge på at uansett hva vi gjør, så er det med tanke på det beste for alle. Det er det store bildet som er viktig og fra deres perspektiv kan dere rett og slett ikke se det hele. Gud har gitt bud om at ting skal skje etter planen og det er derfor et «fait accompli».Så vi ber dere å akseptere at vi til fulle har forpliktet oss til å gjøre sannheten til virkelighet og hjelpe dere å komme så raskt som mulig inn i den Nye Tidsalder. Det Gud har befalt må bli til virkelighet, og uansett hva som måtte skje for å forhindre det, så vil det ikke og kan ikke lykkes.

Dere kan derfor legge deres egne planer om hvordan dere vil bidra til de anstrengelser som blir gjort for å bringe en slutt på den gamle Tidsalderens energier, ved å bryte det grepet de har over dere. La ikke frykt slippe inn i dere for ellers vil dere fortsette å være knyttet til dem. Dere kan beskytte dere til enhver tid gjennom å fokusere på Lyset, som vil sikre at dere alle er trygge til enhver tid. Den gamle verden befinner seg side om side med den nye, men før eller senere vil det komme en stor oppløftelse som vil bringe en forandring som vil bety slutten på dualiteten slik dere kjenner den. Vi understreker nok en gang at det vil komme til en skillevei hvor den Nye Tidsalderen begynner for alvor når hele sløret av mørke energier er kastet av.

Dere kan med rette forvente at endetiden vil være en kompleks blanding av mange typer opplevelser, ettersom mange veier vil flyte sammen for en endelig renselse. Slutten vil for mange bety en rask avreise fra Jorden bare for å fortsette sine opplevelser og læring på et nivå som er i samsvar med deres personlige vibrasjonsnivå. Vi vet at noen av dere er sterke bånd til mange sjeler, men hver sjel må få anledning til å gå sin egen vei. I noen tilfeller vil sjelegrupper gå videre sammen og dette er mulig fordi de alle befinner seg på tilsvarende utviklingsnivå. Imidlertid er det slik at når tiden kommer for nye og høyere erfaringer, vil en individuell sjel bevege seg opp på et høyere nivå. En ting vi vil understreke nok en gang er at når dere først har et sterkt kjærlighetsbånd til en annen sjel, så vil de alltid svare når dere forsøker å kontakte dem, uansett hvor de måtet befinne seg. Dette er fordi at det på de høyere nivåene ikke finnes noen barrierer som hindrer dette, og kontakten skjer øyeblikkelig.

Livet deres på Jorden står i så stor kontrast til det livet dere vil oppleve når dere har steget opp. Vær åpne for mange forandringer som vil være svært velkomne for dere, men tenk ikke på livet slik dere nå er vant til å tenke på det. Dere vil ikke lenger være belastet med de begrensningene dere nå er belemret med i de lavere vibrasjonene. Dere vil være fri til å transportere dere selv hvor enn dere måtte ønske, og det vil skje i deres Lyskropp. Dere vil «ernære dere» av energiene som er over alt omkring dere, men dere kan også nyte av visse lette «mattyper» som er ekstremt velgjørende for kroppen deres. Dere har kanskje hørt om Astralregionene fra sjeler som reiste inn i denne regionen umiddelbart etter at de døde. Disse vil bli deres første opplevelse av de høyere vibrasjonsnivåer og likner på de vi har snakket om, bortsett fra at dere fortsatt tenker og handler somdere tidligere har gjort på Jorden. Dere vil snart lære hvordan dere kan bruke deres tankekraft og tilpasse dere dette nye nivået av væren.

Selv nå har dere en viss evne til å skape, men det er mer effektivt når dere gjøre det i grupper. På de høyere nivåene kan de skape bygninger på denne måten, men dere må være klar over at det dere vil se i astralnivåene er resultatet av at dere bruker deres skaperevner. Det vil komme en tid i ikke altfor fjern fremtid hvor dere også vil ha evnen til å skape alt dere selv trenger for å ha et godt liv. Kan dere nå øyne hvor mye deres tenkesett og bruk av evnene deres vil begynne å forandre seg? Jeg ønsker ikke å overvelde dere med altfor mye informasjon, men det vi refererer til er simpelthen begynnelsen på et helt nytt liv for dere. Det er et liv dere vil være familiære med ettersom dere gikk gjennom de ulike nivåene da dere lot dere falle ned gjennom vibrasjonsnivåene.

Snart vil dere ha høyere bevissthetsnivåer og større forståelse, men selv nå ekspanderer disse kontinuerlig på grunn av de høyere vibrasjonene dere nå opplever. For øyeblikket kunne man si at dere akkurat er i ferd med å våkne opp til dere sanne selv og vil ikke være «hele» før dere har fått full bevissthet. Så vær så snill, Kjære Sjeler, tillat at det kan finnes mangel på forståelse hvor dere kommer, ettersom mange sjeler enda ikke har begrepet sannheten og forstått hvilken mening den har for dem selv. Vær tålmodig med dem og tilby trøstende ord og råd som passer med deres forståelsesnivå. For mye for raskt kan være overveldende og ødelegge for eventuelle fremskritt de har gjort. Alle sjeler står fritt til å utvikle seg i det tempo de kan greie å håndtere, men alle vil på et eller annet tidspunkt våkne opp til sannheten om sitt sanne vesen.

Vi har intet annet enn kjærlighet for dere alle og ser de Høyere Vesener dere er. Vi beundrer deres styrke og besluttsomhet med hensyn til å avslutte deres erfaringer i de lavere dimensjonene med en tilbakevenden til Lysets nivå. Til enhver tid gjør vi vårt beste for å hjelpe dere, men husk på å be om vår hjelp, for således gir dere oss tillatelse til å gjøre det. Som en del av dere har forstått er vi Ett med dere og mange av dere er vel kjente for oss gjennom tidligere kontakt. Noen av dere er på Jorden spesifikt for å ta del i endetiden og bringer med dere kunnskap og evner som kan være til meget stor nytte. Faktum er at deres blotte nærvær akselererer utviklingen og vibrasjonene deres løfter opp dem dere møter på deres vei. Noen av dere har faktisk inkarnert sammen for å gjennomføre deres livsplan og arbeider sammen med en sjelefrende som er temmelig lik av vibrasjon som dere selv. Det kan til tider være et ensomt liv ettersom noen av dere har liten mulighet til å dele av deres visdom og kunnskap, men dere hjelper ikke desto mindre mange sjeler rett og slett ved å være blant dem. Energien deres er av høy vibrasjon og oppløftende, i mange tilfeller sågar av helende natur.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og sender våre Beste Ønsker og Kjærlighet til alle kjære sjeler på Jorden. Vi kommer nærmere for hver dag og takker dere for deres hengivenhet og kjærlighet for Menneskefamilen som befinner seg på Jorden.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif


< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge