Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 20. september, 2015


Matthew Ward - 20. september, 2015

Med kjærlighetsfulle hilsener på vegne av alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Tidlig i Moder Jordes oppstigningsløp, var energibølgene milde og kom med ujevne mellomrom, og de aller fleste at Jordens befolkning fortsatte taust å akseptere status quo. Da planeteten kom inn i energiplan hvor energibølgene var sterkere og hyppigere, begynte folkets røst å bli stadig sterkere mot utolererbare forhold og heftig, engasjert aktivitet begynte for alvor. Nå løfter stemmer over hele verden seg til et crescendo etter hvert som verdens folk med stor kraft frigjør seg fra de siste restene av kontrollveldet som de mørke sinn og hjerter i årtusener har brukt for å holde sitt grep over dem.

Hele veien under Jordens oppstigningsreise, har Lysarbeidere vært fortroppene med hensyn til å skape forandring i verden. Vi vet at dere til tider føler dere slitne, til og med i enkelte øyeblikk oppgitt med hensyn til at fremskrittet synes å gå så langsomt. Og dette er ikke bare fordi en del av dere har skrevet dette til min mor. Selv om de nedenstående, utvalgte eksemplene er redigert for å gjøre dem kortere, så reflekterer de like fullt innskrivernes følelser og gir uttrykk for følelsene til enda flere som skrev inn, følelser vi vet at mange av dere deler.

"JEG BLIR SÅ SLITEN AV HVORDAN TING ER PÅ PLANETEN VÅR. JEG SER SÅ FREM TIL AT FORANDRINGENE SKAL BEGYNNE."

Det blir hevdet at menneskeheten en inne i en prosess av fundamentale forandring - en total snuoperasjon mot Kjærlighet/Lys/Gud/Ånd …. Imidlertid er det mange mennesker som overhodet ikke viser tegn som gjør at en tør håpe på en slik oppvåkning. Og jeg inkluderer meg selv i dette."

"Hvorfor må dyr lide så enormt? Hvorfor kan vi ikke alle bare enten "slutte å eksistere" eller hvorfor kan vi ikke bare leve alle sammen i perfekt harmoni? Jeg ønsker såååå inderlig å 'tro', men jeg skjønner bare ikke hva det hele handler om."

“Krigens grusomheter har skapt en desperate flyktningsituasjon. Noen mennesker er milliardærer mens millioner av andre lever i ytterste fattigdom og barn dør av sult og usanitære livsforhold. Det er vanskelig å tro at karma er årsaken til disse enorme ulikhetene og lidelsene. Skal det da aldri ta slutt?"

"Jo mer jeg ser av smerte, voldshandlinger og fortvilelse, jo vanskeligere blir det å tro på det du og andre åndeligere budbringere forteller oss at dere ser. Det å betrakte verden fra dere ståsted, uansett hvor det måtte være, er enormt forskjellig fra å leve her, hvor lidelsen og håpløsheten synes å være uten ende."

"Jeg forstår prinsippet om fri vilje, men jeg kan ikke hjelpe for å lure på hvorfor den entiteten vi kaller 'Gud' ville skape denne planeten Jorden for oss til å leve som mennesker, for bare for å sitte å se på at alt går fullstendig skeis igjen (nok en gang forårsaket av mennesker), så mye så at Gaia hyler om hjelp og så ber om at frivillige skal komme og prøve å rydde opp i alt sammen?"

"Jeg har alltid ønsket at alle mennesker og dyr skulle behandle hverandre med vennlighet og respekt, slik du sier det det vil bli i den Gyldne Tidsalderen. Men nå er jeg 89 år gammel og forferdelig lei meg for at jeg ikke kommer til å leve lenge nok til å oppleve det."

Elskede Familie på Jorden, la oss for et øyeblikk være "heiagjengen" som heier dere frem. Det ville ikke være riktig å storme ut på banen for å feire før kampen er avblåst, men når spillet er i sine siste minutter – og det er også kampen mellom Lyset og mørket på Jorden – og vårt lag ligger så langt foran at seieren er sikret, er det slett ikke er for tidlig å slippe løs seiersgleden. Kampen er imidlertid ennå ikke helt over og det laget som vet at det har tapt, kommer ikke bare til å forlate banen – begge lagene må fortsette å spille videre til spillet er slutt.

Dette er kanskje ikke den aller beste analogien for en verden som er i en prosess hvor den blir forvandlet, så vi skal si det enda tydeligere: For hvert eneste sekund som går, beveger samfunnet deres seg nærmere en verden av rettferdighet, vennlighet og velstand for alle.

Dere husker ikke at andre sivilisasjoner måtte fortsette å streve i mange tusener av år for å forandre seg fra evig krig til å leve sammen i harmoni, så dere har ikke noe sammenlikningsgrunnlag som gjør at dere kan se at dere gjør dette i et tempo som universet aldri har sett maken til. Det dere kan gjøre er å tenke over hvor langt dere er kommet siden spillet startet, da Jorden startet sin oppstigningsprosess for omtrent 80 år siden – hvilket ikke er mer en ørliten flekk på kalenderen over deres nedtegnede historie. Falskhet og bedrageri som har pågått i århundrer er i ferd med å bli avdekket, sammen med korrupsjon, løgner og maktmisbruk; kommunikasjon og forhandlinger er i ferd med å ta over for det å kaste seg rett ut i krig; befolkningers krav til reformer i regjeringer og styresett fører til forandringer på alle nivåer; lokale, nasjonale og internasjonale organisasjoner åpner opp veien for human behandling av dyr, for å ta vare på miljøet og hjelpe mennesker som er i alvorlig nød.

I sannhet er det mye mer som må gjøres før alle "bare kan leve i perfekt harmoni", men dette er i ferd med å skje! Det er mye mere godhet i verden enn man kan få inntrykk av i massemediene, som fortsatt er strengt kontrollert, i den grad at "nyhetene" fokuserer på problemområder, splittende temaer og trivia, men sjelden nevner de utallige positive ting "folkets makt" greier å få til i lokalsamfunn og byer over hele verden; og en stor prosentandel av internettartikler og budskaper via sosiale medier tenderer også til å fokusere på bekymringsfulle situasjoner.

De aller fleste som forfatter eller videreformidler informasjon – og følgelig også dem som mottar den – er ikke klar over det stadig mer intense lyset som muliggjør personlig og planetarisk oppstigning. De vet ikke at verdensledere som blir fremstilt i mediene som opponenter i virkeligheten samarbeider bak lukkede dører for å finne fredelige løsninger i områder med alvorlige uroligheter, eller at det økonomiske systemet som er etablert og manipulert av mørke sinn er i ferd med å kollapse for å åpne veien for et nytt globalt system tuftet på ærlighet og redelighet. De har ingen idé om at myriader av høyt utviklete sjeler fra andre sivilisasjoner lever blant dere og assisterer samfunnsutviklingen i positive retning, eller at tusenvis av stjerneskip omgir planeten og hjelper til på mange livsviktige områder, og at når det er trygt å gjøre det, at noen av dem vil lande og bringe med seg avanserte teknologier til dere. Dere vet alt dette, så la denne kunnskapen løfte dere over flommen av informasjon fra uopplyste sjeler.

La oss her få låne ett av deres egne uttrykk, "Vi har faktisk vært i deres sko." Til tider følte vi oss uendelig trette av verden og tålmodigheten vår ble tynnslitt når vi strevde for å bringe gudelige forandringer inn i våre respektive verdener, inkludert en del liv på Jorden. Det var hjerteskjærende å se så mye konflikt og elendighet og vanskelig å se det i en kontekst av karmisk læring. Til tross for at vi visste at disse sjelene hadde valgt disse opplevelsene og erfaringene for å oppnå den balanse de trengte for å kunne utvikle seg videre, og at andre sjeler, som de hadde gjort avtaler med før de inkarnerte, sørget for de nødvendige omstendighetene, så var det fortsatt med stor sorg vi så det spille seg ut. Og, i alle disse tidligere livene våre, akkurat som nå, var det ikke alle "tunge spillere" som holdt seg til avtalene, men fordi de handlet ut fra grådighet, hjerteløshet og maktbegjær, så forårsaket de at mange andre måte utholde forhold som de ikke hadde valgt i kontrakten, men som like fullt hadde enorm verdi for sjelens utvikling.

Så dere skjønner, kjære dere, at vi forstår følelsene deres. Og, av personlig erfaring og åndelig veiledning, vet vi at dere vil løfte dere selv opp og alle dem som lider, ved å sende dem lys i medfølelse og omtanke, og ikke de lave vibrasjonene av motløshet og fortvilelse; og å sende lys til dem som forårsaker smerten og urettferdigheten, i stedet for fordømmelsens lave vibrasjoner, er det som vil bringe ondsinnethet til opphør. Alle disse sjelene er brødre og søstre i vår universelle familie og den kjærlige velviljen i det lyset dere sender til dem stråler ut i hele universet – alt dere tenker, gjør eller intenderer, uansett hvor dere er, påvirker alt over alt!

Og når det gjelder "Gaia hyler om hjelp og så ber om at frivillige skal komme og prøve å rydde opp i alt sammen", så var det av uforbeholden kjærlighet til alle sjeler på Jorden, at da Gaia ropte fortvilet om hjelp til å redde sin planetkropp, at sivilisasjoner med høyt utviklet åndelighet, bevissthet og teknologi responderte umiddelbart og med stor glede. Det var i den samme kjærlighetsfulle ånd at dere ivrig meldte dere frivillig til å komme til Jorden og gjøre deres del.

"Vil det da aldri ta slutt?” Vi gjentar det vi slo fast i vårt forrige budskap: dere utvikler dere til et åndelig og bevissthetsmessig nivå hvor det ikke lenger er behov for karma, og, som de multidimensjonale vesenene dere er, vil dere fortsett å utvikle dere og begynne å huske deres Begynnelse i Skaperens rene kjærlighets-lys. Mange av dere kommer fra sivilisasjoner som har mestret all karmisk læring, og når deres tjeneste for lyset på Jorden er over, kan dere velge om dere vil reise hjem til deres eget hjemsted eller ta dere tid til å nyte livet en stund i Nirvana. Enten det er sånn eller slik, så vil dere ha den dype, hjertefølte tilfredstillelsen av å ha hjulpet en sivilisasjon å løfte seg ut av tredje densitets karma slik at de kan begynne å leve lykkelig, i samarbeid og samvirke, produktivt og kreativt.

Dersom dere ikke lever lenge nok på planeten til å få oppleve Jordens Gyldne Tidsalder i full blomst, så vil dere likevel ikke gå glipp av det. Fra deres utsynspunkt i åndeverdenen eller deres egen hjemmeverden, kan dere følge med på hele panoramaet utfolde seg etter hvert som kjærlighetens energi gjennomsyrer Jorden; hun blir brakt tilbake til sin opprinnelige, jomfruelige skjønnhet og helse; Jordens overflod flyter i likt mon til alle mennesker, som vil behandle alle dyr med kjærlighet og respekt og leve i harmoni med alt i Naturen. Og, dere vil se hvordan deres eget lys fortsetter å bidra til denne vidunderlige verdenen som blomstrer i all sin prakt i kontinuumet, og som i lineær tid ligger rett bakom horisonten.

Og så; vi er klar over spekulasjoner, i noen tilfeller overbevisninger, om at en eller annen begivenhet er umiddelbart forestående. Det ene ytterpunktet i mengden av prognostiseringer inkluderer "endetiden" med ødeleggelser i stor skala, og verdensomspennende kaos som følge av global økonomisk nedsmelting, hvor tredje verdenskrig sannsynligvis vil bryte ut og alle vil bli gjort til slaver av en urgammel sivilisasjon som kommer tilbake. Uansett om det er ment slik eller ikke, så vil alle disse "vær forberedt på det verste" om situasjoner som ikke vil skje, skape fryktenergi som gir ny næring til dem med mørke ambisjoner og skaper enda mere negativitet som Moder Jord må kvitte seg med gjennom jordskjelv, vulkanutbrudd, skogbranner eller voldsomme stormer.

På det andre ytterpunktet av det spekulative spektrum er en kosmisk bølge som vil løfte hele sivilisasjonen deres opp og inn i femte dimensjon eller en annen astral tilstand som også gir alle plutselig innsikt og forståelse. Individer som har knyttet sitt håp til en åndelig og bevissthetsmessig oppvåkning som med ett mektig sverdslag, vil bli skuffet, på samme måte som dem som forventet at livet på Jorden ville være bare kjærlighet og fred den 21. desember, 2012, og etter det har følt seg sviktet.

Det som skjer, og som vil fortsette å skje er følgende: Jordens oppstigning inn i stadig høyere vibratoriske plan, med tilsvarende sterkere bølger av kjærlighet-lys energier, akselererer sjelens reise langs dens åndelige vei. Ja, det finnes noen som henger alvorlig langt etter og fortsatt forårsaker elendighet for mange, men vær så snill å ikke la dette ligge fremst i deres tanker og følelser – vær hele tiden oppmerksom på at den universelle loven om tiltrekning er i konstant virksomhet. Ved å være takknemlig for alt som skjer som er en positiv utvikling og tillitsfull, optimistisk og oppglødd med hensyn til Jordens fremtid, så hjelper dere samfunnet deres å bevege seg raskere mot denne storslagne virkeligheten.

Et antall av dere har skrevet inn og spurt om funnet av en flydel som ble antatt å være fra Malaysian Airline flight MH370. Jeg visste ikke den gangen Ashtar forklarte "Da problemene i flyets systemer utviklet seg som fallende dominobrikker og slo ut alle systemene som kreves for å holde kontroll over flyet…" at problemene omfattet tap av noen av flyets bevegelige deler. Da den delen som ble funnet flytende i vannet, ble identifisert som å tilhøre flyet, så konkluderte etterforskerne logisk nok med at resten av flyet befinner seg på havets bunn. Ikke i sine villeste fantasier ville de forestilt seg at flyet ble stabilisert inni det mektige energifeltet til en annen sivilisasjons store stjerneskip, som holdt brorparten av flyet intakt til det ble satt trygt ned på en planet som er svært lik Jorden og alle om bord forlot flyet etter en redningsoperasjon i samsvar med deres kollektive valg på sjelsnivå.

Vi har blitt spurt om Kazarene er en del av Illuminatis rekker. Det er helt sikkert at de er, og deres lange historie av felttog og hensynsløse fremferd er fortsatt åpenbar i verden i dag.

Vi har også blitt oppfordret til å dele våre tanker om pave Frans den førstes besøk i USA. Vi tror det vil være av global betydning. I hele sin tid som pave har han lagt enorm vekt på å løfte opp mennesker som har det vanskelig, i alle sine budskaper, som jo går langt uten på vanlig politikk. Fordi beslutninger gjort i USA påvirker mange land, føler vi at det pave Frans sier under sitt besøk vil hjelpe til å øke den åndelige bevisstheten i dette landets regjering og befolkning, og at dette med tiden vil komme mennesker over hele verden til gode.

Vårt forrige budskap førte til en rekke nye spørsmål fra leserne og vi skal komme til dem etter at vi har svart på spørsmål som ikke fikk plass til å besvare i det forrige budskapet.

"Er det slik at sjeler i de høyest utviklete sivilisasjonene blir engler eller kan sjeler i lavere densitets sivilisasjoner også oppnå dette dersom de virkelig ønske å nå et slikt opphøyet nivå?" Selv sjeler i de aller mest avanserte sivilisasjon blir ikke engler, altså sjeler hvis frekvenser er så høye at de er ren energi.

Skaperens første uttrykk av Seg Selv skapte erkeenglene, som er den høyeste kjærlighet-lys energi og lever i Kristusenergiens rike, nærmest Skaperen. Selv om de ikke inkarnerer kan de dirigere aspekter av sine sjeleselv til å bli personasjer som de utruster med iboende evner og innsikter; den best kjente i dette universet er nok Sananda og det var en av hans personasjer som er den sjelen dere kaller Jesus. Erkeenglene kommuniserer telepatisk med vesener i fysiske riker og ånderiker og de stråler kontinuerlig sin allmektige energi ut i kosmos.

Ved å bruke den skaperenergien de var blitt utrustet med fra Skaperens hånd, visualiserte og manifesterte de påfølgende nivåer av engler, og de englene som befinner seg i dette universet tjener som Guds utsendinger på myriader av måter. En ting som er helt sikkert er at dere kan be dem om hjelp når som helst – sjeler i hele engleriket ønsker dette velkommen – men å spørre er ikke nødvendig, for disse evig årvåkne vesenene er helt tiden klar over hvilke omstendigheter dere befinner dere i gir dere hjelp av egen fri vilje. Selv om det er slik at de aldri kan blande seg opp i noens frie vilje, så har de tillatelse til å redde mennesker fra å "gå over" før det som ligger nedfelt i sjelekontraktens klausul om livslengde, de kan stimulere i gang kroppens selvhelbredelses-mekanismer, de kan yte guddommelig veiledning, gi dere energi, løfte humøret deres, lindre emosjonell og psykisk lidelse og ledsage personer gjennom den lynraske transisjonen fra fysisk liv til Ånderiket. Englenes nærvær i deres liv er indikert i malerier av de store mesterne i tidligere tider, men i motsetning til slik de er avbildet i maleriene, så har ikke englene vinger; de kan imidlertid med letthet manifestere vinger, og gjør ofte det under livreddende oppdrag hvor de redder en person som tror de har vinger.

En del sjeler litt lenger ut i englenes slektsrekker kan velge å gå inn i livssyklusen i en åndeverden eller fysisk verden for å være et eksempel på fromhet og opplysthet i en ung sivilisasjon eller en som er i ferd med å klare å komme seg ut av mørket. Men det skjer langt oftere at de velger å fremstå som en fysisk person i en spesiell hensikt – kanskje for å trygge noen som befinner seg i en meget farlig situasjon, eller for å roe ned en person som er i sjokk, forsiktig gi en person som ikke vet hvilken vei han skal velge ved et veiskille, en liten dytt i sjelens valgte retning, eller gi oppmuntringer til noen om å følge sterke intuitive følelser.

Således vil ikke det å aspirere til å bli en engel gjøre at man blir det, men å aspirere til å være som en engel er meget høyverdig. Og, kjære dere, ved å uttrykke deres kjærlighets-lys gjennom å dele raust med dem som trenger hjelp, så tjenestegjør dere faktisk som "engler på Jorden."

Ja, Mor, jeg ser at de gjenstående spørsmålene må vente til det neste budskapet. Til avskjed vil vi si at den uforbeholdne kjærligheten til alle lysende sjeler i dette universet holder dere i sin favn hele veien på deres jordiske reise.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge