Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 17.August, 2015

Matthew Ward - 17.August, 2015

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Jeg takker alle dere som skrev til oss vedrørende denne delen av vårt forrige budskap: Insektene tjener også en hensikt for sjeler hvis livstidsenergi hensatte dem til den aller laveste av tredje densitets ånderike…… Dere vil bli glad over å vite at insekter ikke kan overleve i de høyere vibrasjonsnivåene dit Jorden er på vei, og at deres plass i næringskjeden ikke lenger vil være nødvendig.

Jeg skulle ha sagt "disse" foran ordene "insekter" i begge utsagnene for å gjøre det helt klart at informasjonen kun gjaldt de insektene i leserens spørsmål om meningen med"kakkelakker, lus, mygg, osv.?" – den typen insekter som forårsaker eller sprer sykdommer eller kun er en plage. Så, kjære dere, dere kan glede dere over å vite at biene vil være med dere så lenge deres verdifulle tjenester er ønsket og verdsatt; og andre herlige små livsformer som dere fryder dere over, som sommerfugler, øyenstikkere, marihøner, ildfluer, vil også fortsette sitt yndefulle nærvær med sin skjønnhet og unikhet, etter hvert som Jorden beveger seg inn i stadig høyere vibrasjonsplan.

Men for å gå videre: det foregår en virvelvind av fordekte og synlige aktiviteter omkring forsøkene på å stabilisere den globale økonomien og å luke vekk korrupsjonen i bank- og finansinstitusjonene; bringe frem sannheter for å avsløre ting dere lenge har blitt ført bak lyset med; få stanset finansieringen av IS (Islamske Stat) og av Illuminatis hemmelige terroroperasjoner (black ops); og få bukt med forurensningen fra industrien og andre miljøødeleggelser. Denne økende ånden av internasjonalt samarbeid er en milepæl i forvandlingen av Jorden deres som er verdt å merke seg; og selv om det er slik at anstrengelsene for å skape reformer vil møte lommer av hissig motstand underveis, inntil alle konfliktområder har funnet en fredelig løsning, så er det ingen ting som kan stanse lysets mektige fremmarsj eller den stadig økende bevisstheten hos menneskeheten på Jorden.

Til lesere som har spurt om “opp-lyst-e" mennesker vil stige opp i sin kropp ved en "umiddelbart forestående kosmisk bølge", er svaret "Nei," og mennesker som har mørke tendenser vil heller ikke dø en masse.

Når det gjelder hendelser og begivenheter som er omtalt som "kommer i september", så er det riktig at jordens energifelt av potensial indikerer en aktiv periode, med dette inkluderer ikkeen meteor eller noe annet stort himmellegeme som vil treffe planeten med katastrofale resultater eller at en Tredje Verdenskrig vil starte i Midtøsten - ingen av disse vil skje i september eller noensinne! Og, dersom det blir økonomiske kaos i de Forente Stater, vil det ikke være en aksjon arrangert av myndighetene "under falsk flagg" for at de skal kunne erklære unntakstilstand, innføre militære domstoler og gjøre massearrestasjoner. Det er nødt til å komme til overflaten at dette landet er konkurs og har vært holdt kunstig "flytende" gjennom den siste håndfull år ved hjelp av The Federal Reserve Systemets "strategier som utelukkende handler om å redde seg selv" og at dette må bringes til opphør, og det er allerede prosedyrer på plass som skal sørge for at det blir minimale økonomiske vanskeligheter for det amerikanske folket.

Vi ser overhodet ikke noe "mistenkelig med pave Frans’ valg av ankomstdato til de Forente Stater," og det er hevet over enhver tvil at han handler ut fra sitt hjertes renhet. Spekulasjoner om at han i all hemmelighet samarbeider med Illuminati er ondsinnet desinformasjon, etter all sannsynlighet spredt av dem som ønsker å tåkelegge sannheten om at han er i ferd med å rykke deres mange århundrelange bastion i Vatikanet opp med roten.

Ifølge våre kolleger i Nirvana var over-engelen for løvesjeler hos løven Cecil for å lindre hans lidelser i de timene han var såret, og etter at han "gikk over" fikk han vite om det verdensomspennende raseriet over at han ble drept. Nei, han hadde ingen karmisk avtale med Walter Palmer; imidlertid pådrar troféjegere seg karmisk gjeld og måten Cecil ble drept på førte til en enorm økning i bevisstheten om vårt kollektive ansvar til å beskytte alt dyreliv på Jorden. Denne sørgelige hendelsen førte også til en intensivering av søkelyset på akkurat det samme ansvaret når det gjeldet livene til alle mennesker på Jorden.

Mange av dere har bedt om våre kommentarer om den politiske situasjonen i deres eget land. Når vi betrakter hele kloden under ett, så har regjeringer hatt kontroll over de fleste aspekter av livet deres, og disse er derfor det området hvor de største og mest dyptgripende forandringer må skje, og vi kan se, fra vårt utsiktspunkt, at disse allerede er underveis. Men det å rydde opp i og rense nasjonale regjeringer og tyranniske regimer er slett ikke lett og gjort i en fei, og de urolighetene dere ser omkring dere er – om vi kan vri litt på en av deres fraser – stormen før stillheten. Når det gjelder vårt "perspektiv" på den politiske arenaen i de Forente Stater, så vil dere se, etter hvert som stadig nye avsløringer skjer mellom nå og valgdagen, hvorfor mediestøyen omkring hvilke kandidater som vil bli president er slik en begredelig sløsing med energien.

Tallrike spørsmål og kommentarer om sjelen viser at det er behov for klarhet i et tema som er mye viktigere for dere å forstå enn politikken. Vi er glade for å kunne bidra til klarhet omkring dette emnet og følgende kommentar fra en leser er et passende sted å starte: "Å måtte gjennomgå karmiske læresituasjoner i det ene livet etter det andre gjør det overhodet ikke særlig attraktivt å være en "sjel med evig liv"." Vi kan forsikre dere at å være en sjel med evig liv overhodet ikke er en serie av karmiske oppturer og nedturer! Dere vil utvikle dere til et nivå av åndelighet og bevissthet hvor det ikke lenger er behov for karma, og, som de multidimensjonale vesener dere er, vil dere fortsette deres evolusjon og til slutt huske deres Begynnelse i Skaperens rene kjærlighet-lys. Når dere oppnår å gjenerverve helt og holden alle deres erindringer, og dette er målet for alle sjeler, så vil dere vende tilbake til Skaperen. Inntil da – og tiden det tar er like forskjellig som alle sjeler er forskjellige fra hverandre – vil dere ha stadig nye, vidunderlige liv som stadig høyere utviklete sjeler, i verdener hvor gleden, kjærligheten og skjønnheten overgår deres villeste fantasier.

"Jeg finner alle disse referansene til Gud, som ikke er forankret i noen religion, svært forvirrende. Er Gud det Høyeste Vesens Sjel, den Allmektige Skaperen, Kilden til Skaperverket eller den Høyeste Engel?" Gud er en sjel – enhver livsform uansett hvor den måtte befinne seg – er en sjel – og, som det Høyeste Vesen i dette universet, er Han kilden til alt liv i dette universet, men Han er ikke Kilden til Skaperverket eller den Allmektige Skaperen.Disse er andre betegnelser for Skaperen/Skaperverket, energikilden og værendet til alt som eksisterer i hele kosmos.Ene og alene for å gjøre det enklere å snakke om sier vi simpelthen Skaperen.

Ei heller er Gud av engleriket, men han er en av deres manifestasjoner – de første sjelene med livsform-potensial. De var androgyne guder og gudinner, som hadde valget om de ville fortsette å være det reneste lys eller å ta form; blant disse som valgte å være lys, valgte Skaperen ut noen som ville være med å skape universer sammen med Ham og herske i dem. Dere kaller denne guden som ble valgt av Skaperen til å være med å skapedette universet, og være dets Høyeste Vesen, ved mange navn, deriblant Gud. Gjennom tidene levde noen av de gudene som ønsket å ha kropp, her på Jorden for en tid; de kunne manifestere hvilket som helst utseende de måtte ønske, hvilket er årsaken til at en del figurerer med ganske uvanlig utseende finnes i tegninger og artefakter fra urgamle sivilisasjoner.

"Jeg skjønner ikke hvordan sjeler som lever i et ånderike kan skape nye personer eller personasjer. Er det fordi de har ulike "ingredienser" i sitt sjeleoppsett enn andre personer eller personasjer har?" Vi forstår at betegnelsene sjel, personasje og person, som brukes om hverandre, så å si kan gjøre vannet grumsete for dere.Selv om vi tenderer til å si personasje når vi snakker om en sjel som manifesterer et vesen og person når vi snakker om dette vesenets fysiske liv, så betyr de to ordene det samme:et individs tanker, følelser, selvbilde, karakteristika, atferd, talenter, evner, drømmer, oppfatninger, suksesser, fadeser, forhold og alle andre erfaringer i løpet av livet.Sjel erhva dere er – et uavhengig, unikt, guddommelig vesen og en uatskillelig del av det Høyeste Vesen i dette universet og av Skaperen/Skaperverket.Du er ikke en person som har en sjel, du er en sjel som har personlige opplevelser og erfaringer i en kropp.

Uansett om den befinner seg i et ånderike eller en fysisk verden, så er sjelens oppsett identisk – Skaperens kjærlighet/lys-energi.Man kunne imidlertid si at en sjels oppsett har "ingredienser" med referanse til de iboende kvaliteter den utstyrer sin personasje med:samvittighet; inspirasjon; instinkt; ubegrenset evne til kjærlighet; åndelig styrke; manifesteringsevne; samt æresfølelse, strålende godhet og uløselig tilknytning til Gud og Naturen.Der det kan være betydelige forskjeller mellom personen og sjelen er i hvilken grad personen handler ifølge disse kvalitetene eller ignorerer dem – eller hvordan den bruker sin frie vilje som den har fått i gave av Skaperen.

La oss bruke Nirvanas høyere strata som et eksempel på hvordan sjeler i en åndeverden bruker Skaperens energi til å fremstille det de ønsker seg. En person kan manifestere været lokalt, bekledning, møbler, innbo og blomster, for eksempel; å fremstille mer komplekse objekter som et hjem, museer, biler og båter krever flere deltakere – noen visualiserer deler av interiøret i tandem med dem som visualiserer elementer av eksteriøret.

Når en sjel ønsker seg erfaringer som bare kan skje i en fysisk verden, manifesterer denne sjelen et vesen ved å bruke Skaperens energi – det den nye sjelen er laget av – med de ovennevnte iboende kvaliteter, sammen med alle de attributter som vil gjøre et slikt liv som manifestøren har ønsket, mulig. Dette innbefatter avtaler inngått før man blir født, med de to som vil bli foreldrene og sørger for å realisere manifestørens valg med hensyn til genetikk, kulturarv, geografisk plassering og økonomisk status; samt avtaler med alle andre sjeler som vil være med i denne personens livsløp.

"Matthew har sagt at de mørke kreftenes mål er å fange SJELER. Hva skjer med de mange "gode" mennesker som har kjempet i mange år med disse mørke energiene de er besatt av, og blir så utslitt og reduserte at de gir opp kampen? Er dette en "seier" for de mørke kreftene? Hva skjer med denne personens sjel?"Sjelen blir satt fri når kroppen dør og personens eterlegeme, sammen med alle erindringene fra dette livsløpet, går inn i Nirvana hvor hans eller hennes plagete sjel og sterkt svekkede eterlegeme får en spesialtilpasset omsorg og kontinuerlig oppmerksomhet gjennom hele healing-prosessen.

Som vi har nevnt i tidligere budskap, beholder hver sjel sin hellige og ukrenkelige uavhengighet, selv om den også samtidig er en del av sin kumulative sjel. Det er også et annet forhold som må tas med i betraktningen. Enhver "ny" sjel blir del av en slektslinje med utspring fra den sjelen som satte det hele i gang, som kalles "rot-sjelen", og siden alle rotsjelens mange liv influerer på alle dens etterkommere, så er det disse rotsjelene de mørke kreftene ønsker å ta til fange.

Rotsjelene, på lik linje med alle andre sjeler, er energi og kan derfor ikke ødelegges; imidlertid kan lyset deres, med unntak av selve livsgnisten, bli gradvis mer og mer utslokket gjennom en lang rekke av livsløp med negative valg, som ikke er i tråd med sjelekontrakten. Derav begrepet "mørke sjeler". Universets lover gjør at de trekkes til de delene av et ånderike som har aller størst densitet, hvor en tynn lysstråle kontinuerlig stråles til dem – ikke større enn spissen på en knappenål, fordi de mørke sjelene frykter lyset. Dersom de tar imot dette lyset, får de tilgang til litt mere lys, og slik fortsetter det helt til de har absorbert nok lys til at de kan inkarnere i en primitive form, som vil være det første trinnet på veien oppover igjen på evolusjonens stige.

Dersom en mørk sjel selv etter tusenvis av år i lineær tid fortsatt nekter å ta inn det ørlille lyset, blir de "en fortapt sjel" og energien deres blir reabsorbert av Skaperen, kilden til livsgnisten deres. Når dette skjer med en rotsjel, blir livsgnisten til alle sjeler i dens slektslinje skrudd av, uansett hvor i universet de måtte befinne seg. Dere kunne sammenlikne dette med en sentral kraftstasjon som plutselig slutter å funksjonere og ikke lenger kan sende sin kraft til sine talløse forbrukere. De uhyre sjeldne tilfellene hvor dette har skjedd, er hva de mørke kreftene betrakter som å ha "tatt en sjel til fange", men hvorfor de tror dette er mer enn det går an å begripe, fordi ingen av disse sjelene er i de mørkes klør. Rotsjelen og alle dens etterfølgere i slektslinjen befinner seg i Skaperens essens, hvor de overhodet ikke har noen som helst erindring om at de har hatt noen separat eksistens, men energifeltet som inneholder minnene om alt de til sammen har erfart og lært, blir lagret intakt i form av energi.

Blant de helt uvanlige tingene som skjer i denne tiden som aldri har sett sin like, er at universets høyeste råd innvilger dispensasjonssøknader innsendt på vegne av fortapte eller nesten fortapte sjeler. Engler og tvillingsjeler har meldt seg frivillig til å hjelpe disse sjelene raskt å erverve tilstrekkelig intelligens og vurderingsevne til at de kan forstå dybden av det mørke de har falt ned i, slik at de deretter kan gjøre opp-lys-te valg, og dette redningsoppdraget for å redde slike sjeler innbefatter å gjenopprette erindringens energifelt for alle i slektslinjen til "tapte" rotsjeler.

"Hvordan er forholdet mellom sjelen og sinnet? Er intelligensen en del av sjelen eller kroppen?" Evnen til å vite alt som eksisterer i hele skaperverket tilligger sjelen.Når sjelen benytter seg av sin tilgang til denne Altomfattende Bevisstheten, rapporterer den til hjernen hva den "ser". Hjernen er en personlig computer som bearbeider data slik at sinnet kan absorbere det og "forteller" personen det sjelen vil at den skal vite – disse budskapene kommer som bilder, ord, følelser eller en kombinasjon av ulike uttrykk.Intelligensen, hjernens evne til å lære og sinnets evne til å forstå og anvende denne informasjonen på passende vis, står i samsvar med hva sjelen ønsker å oppleve og erfare i løpet av det inneværende livet.

"Er det riktig at hver enste sjel har sin egen frekvens?" Ja. Det er sjelens unike signaturfrekvens som gjør at hver og en sjel kan spores uansett hvor i universet de måtte befinne seg og at "overgangsteamet" og folk i åndeverdenen kan vite når en person som er dem kjær kommer inn i Ånderiket, slik at familier og kjæledyr kan gjenforenes. Slike gjenforeninger kan skje hvor som helst i universet som er kompatibelt med denne sjelens energi – avstand, slik dere er vant til å tenke på det, eksisterer ikke i kontinuumet.

"Vet du når vi i vår sivilisasjon vil bli i stand til å leve mange hundre år slik som sjeler i andre sivilisasjoner?" Nei, det vet vi ikke, men vi kan si at det vil komme individuelt og ikke til hele populasjonen på en gang. Folk i høyere utviklete sivilisasjoner kan leve i tusenvis, ja til og med millioner av år, fordi DNAet deres ikke er programmert for aldring eller sykdom. Men de rytmiske sammentrekninger og utvidelser av universet er uløselig knyttet til evolusjon og på et visst punkt vil en sjel mestre alt det som tilbys av læringsmuligheter i det spesielle miljøet hvor de befinner seg.

Når en sjel kommer til dette punktet, kan den dematerialisere kroppen sin og manifestere en ny kropp som passer inn i den nye sivilisasjonen de har valgt, eller det kan hende den fortrekker å tilbringe en del tid i en åndeverden før den tilslutter seg en sivilisasjon som byr på ytterligere læringsmuligheter. Og noen sjeler – som mange av dere! – velger frivillig å "ta ett skritt tilbake", for å si det slik, for å hjelpe en ung og uerfaren sivilisasjon eller en som er omhyllet av mørke. Et liv av denne typen hvor man gjør mye godt for sine medmennesker, gir et kjempesprang fremover i deres evolusjon.

Høyt elskede familie, det gjenstår fortsatt mange spørsmål på min mors liste, men det er ikke plass nok her til at vi kan behandle dem alle, så vi vil ta dem opp i vårt neste budskap. Og med dette sier vi farvel til dere, men kun i ordets forstand, ettersom vår uforbeholdne kjærlighet er med dere i all evighet.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge