Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 19 oktober, 2015


Matthew Ward - 19 oktober, 2015

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Jordens bane går nå gjennom astrale plan hvor vibrasjonene påvirker samfunnet deres i stadig økende tempo. Etter hvert som lineær tid “smuldrer opp” blir alt i samfunnet deres skjøvet raskere mot avhjelping av problemer, endelige løsninger eller sine "siste øyeblikk", og tredje densitets opplevelser og erfaringer som er knyttet til karma, beveger seg mye raskere mot fullførelse.

Denne akselerasjonen gjør at Illuminati griper til stadig mer irrasjonelle tiltak for å klynge seg til de siste rester av makt de har i New York City og Washington, DC. Ofte har anklagende fingre pekt på USA for selvtjenende innblanding i andre lands anliggender, og med full berettigelse - alle vedtak og handlinger av betydning gjort av de føderale myndighetene, har fra Dag En vært presset gjennom av Illuminatis Rockefeller-fraksjon i nasjonens regjering og de militære styrker, alt uten at landets borgere har visst det, for de har trodd at deres stemmer og stemmesedler har vært avgjørende.

La oss fortelle dere hva høyt utviklete sivilisasjoner lenge har observert på kloden deres. Folk som ble hersket over av andre korrupte regjeringer har visst at de var fanger av sine politiske systemer; det er imidlertid ganske nylig at enkelte borgere av de Forente Stater har begynt å forstå at de har blitt ført til de grader bak lyset og blitt forledet til å tro at de har levd i "frihetens land"; og som de har blitt fortalt generasjon etter generasjon: "Vi må bekjempe våre fiender som ønsker å knuse friheten vår og vårt demokratiske levesett".

Derfor er det at mens verden er i sjokk over luftangrepene på Leger Uten Grensers sykehus i Kunduz, en tragedie som er et direkte resultat av Illuminatis galskap, så blir skylden feilaktig tillagt USA gjennom den feilantakelse at landets øverste militære leder hadde gitt klarsignal til det moralsk fullstendig uakseptable angrepet. Faktum er at bak kulissene samarbeider president Obama og andre i innflytelsesrike posisjoner – først og fremst individer i USA og Kina; israelere som kjenner til Netanyahus mørke bestrebelser for å få i gang en tredje verdenskrig, den russiske presidenten Vladimir Putin; prins William, hertugen av Cambridge; og pave Frans - for å rive opp med roten alle de vidtfavnende tentaklene til Illuminatis Rockefeller- og Rothschild fraksjoner.

Angrepet på sykehuset; eksplosjonene på fredsmarsjen i Ankara i Tyrkia; sammenstøtene mellom israelere og palestinere; situasjonen i Syria, og skyteepisodene i USA har gjort at noen betrakter dødelig voldshandlinger og andre fremherskende forhold globalt som "uløselige problemer." Kjære Sjeler, ingen av disse situasjonene som bekymrer dere, hvilket også inkluderer klimaforandringene, mangelen på rent vann, avskoging, dyrearter som trues av utryddelse, katastrofalt fall i biepopulasjonene, overvåkning nærmest over alt,urettferdige juridiske og rettssystemer, obligatorisk vaksinering, massiv fattigdom og grenseløs forurensning, så vel som krigsmentalitet, fastlåste og fundamentalistiske holdninger, grådighet og uvitenhet om hva som er sant –ingen av disse er uløselige!

Alt som skjer i deres verden skyldes Jordens oppstigning inn i stadig lettere energiplan hvori negativitetsbaserte aktivitet nå går sin nødvendige gang i stadig raskere tempo og med større ettertrykk. I en del kretser blir dette oppfattet som bevis på at "endetiden" er nær. Vi vet at det ikke er slik dere ser det, men vi tror likevel at dere vil glede dere over å vite hva Gud fortalte min mor om dette konseptet for mange år siden:

"De sjelene som virkelig ønsker seg et Armageddon, de skal det! Men de av dere som ikke ønsker dere den typen "fremtid", dere vil ikke få det. Dere kan holde dere i Lyset og løfte dere selv opp i høyere og høyere dimensjoner av nærhet, forståelse og bevissthet. Det finnes ingen regler som er å kompliserte eller rigorøse at dere ikke er i stand til å etterleve dem. Alt som kreves er at dere lever i lyset! Eller for å si det så enkelt som overhodet mulig: VÆR VENNLIG."

Og, takket være lyset – den samme energien som kjærligheten og den mektigste kraften i kosmos – flommer deres verden over av vennlighet og from innsats ettersom stadig flere mennesker "ser lyset."Ønsk frydefullt velkommen fremveksten av denne bevisstheten som kopler dere til sjelens kunnskap – dette, ikke kropper som løfter seg mot himmelen, er den personlige oppstigning - det at man kaster av seg tredje dimensjons negative karakteristika og skadelige atferd mot seg selv og andre.

Når det gjelder de tidligere nevnte temaer for bekymring, så vil vi først si: vær ikke redd for noe som helst! Vi kan ikke gjenta ofte nok at energien i frykt gir påfyll av næring til disse som har mørke tilbøyeligheter, og universets lov om tiltrekning er kontinuerlig i virksomhet!

Så la oss nå ta opp andre temaer. Tøffe effekter av klimaforandringene vil avta gradvis etter hvert som Jorden kommer nærmere å nå sitt mål om moderat klima over hele verden; om det skulle bli nødvendig, vil mennesker som lever på øyer i havnivå bli forflyttet i god tid for å unngå fare for liv og helse. Pågående assistanse fra deres familier fra universet omfatter å nøytralisere eller sterkt redusere virkningen av toksiske elementer i vaksiner og alle forurensningskilder; og, i tillegg til deres egne teknologier som er i ferd med å glippe ut av Illuminatis undertrykkende grep, så vil familien deres fra verdensrommet introdusere avanserte teknologier som kan rette opp miljøødeleggelser så raskt at dere vil bli forbløffet. Biene vil vende tilbake og etterhvert vil dyrelivet finne tilbake til bærekraftige populasjonsstørrelser, med unntak av de få arter fra arktisk klima som ikke vil greie å tilpasse seg den økende temperaturen i disse områdene. Fredelig og pålitelig atferd i samfunnene deres vil gjøre slutt på behovet for overvåking; alle urettferdige og skadelige nasjonale lover, juridiske systemer, lovreguleringer og kulturelle tradisjoner vil bli borte litt etter litt; og når verdens ressurser blir rettferdig fordelt, så vil all fattigdom bli eliminert.

Det er Gaias inderlige ønske og intensjon at hennes planetariske kropp blir brakt tilbake til sin opprinnelige helse og skjønnhet og at menneskeheten kan blomstre i overflod og leve i harmoni med hverandre og alt i Naturen. Og slik vil det bli! Den planetariske oppstigning – den verdensomspennende forvandlingen som dere kom til Jorden for å hjelpe til med – er sikret! Personlig oppstigning er et valg hver enkelt person gjør og en viktig del av å oppnå den nødvendige åndelige og bevissthetsmessige opplysning er å lære å kjenne den sjelen du er. Vi har ønsket alle deres relevante spørsmål hjertelig velkommen og vi vil nå besvare de vi ikke hadde plass til å ta opp i tidligere budskap.

Hvordan går jeg "inni meg selv" for å stille spørsmål og hvordan kan jeg vite om svaret er fra sjelsnivå eller fra mine bevisste tanker?" Når du er komfortabel og alene, visualiser deg selv i midten av et gyldenhvitt lys, tenk eller si høyt det du ønsker å vite, la tankene stilne og ganske enkelt VÆR.Du kan forsøke om meditativ musikk virker avslappende eller distraherende, og det kan være til hjelp at du til å begynne med stiller spørsmål som kan besvares med "ja" eller "nei». Svaret kan komme umiddelbart eller ta en liten stund, og når det kommer kan det være et ord, en frase eller en setning, som kan være hørbar eller vise seg som en trykt plakat, eller som en slags telex strimmel;eller ett eller flere mentale bilder; eller en følelse som klart indikerer "ja" eller "nei."

Dersom det du ser, hører eller sterkt sanser er tilsvarende det du hadde tenkt på tidligere, eller håpet på før du "gikk inn i deg selv", behøver det ikke bety at svaret kommer fra dine egne tanker; det kan være en bekreftelse på at det er god overenstemmelse mellom dine bevisste tanker og kunnskapen på sjelsnivå, uttrykt som intuisjon. Og vi ber dere å være snill å ikke miste motet dersom ingenting skjer ved første forsøk, eller sågar etter at dere har gjort en del forsøk – som alt annet som er verdt å lære seg, så fører øvelse til forbedring.

"Var det personen Jesus eller sjelen hans som visste hvordan man kunne gå på vannet eller forvandle noen få fisk og brød så det kunne mette mengden eller er disse historiene konstruert for å underbygge påstanden om at han var ‘Guds enbårne sønn’?"Jesus og sjelen hans var ett og det samme vesen, på akkurat samme måte som alle andre sjeleselv er det. Han visste at alle har den iboende evnene til å manifestere hva enn denne personen måtte ønske seg og kan visualisere; det er grunnen til at belæringene hans alltid inkluderte at alt det han kunne gjøre, det kunne alle andre også. Det er sant at han faktisk gikk litt over vannet ved en anledning hvor det var behov for at han gjorde det, og ved én anledning var det behov for å forvandle en liten mengde mat slik at det ble nok til å mette en folkemengde. Jeg noterte begge disse i dagboken min.

En konversasjon med min mor kort etter at vi begynte å kommunisere i 1994, da jeg fortsatt holdt til i Nirvana, besvarer en rekke spørsmål om sjelens opprinnelse og dens relasjon til den kumulative sjelen, så jeg har bedt henne kopiere inn denne delen her:

Sjelen er selve livets essens slik det først sprang ut fra Skaperen. Det er en levende entitet av lys-energi som aldri kan ødelegges og som kan ha en fysisk kropp, eterlegeme eller astrallegeme, eller den kan eksistere kun som en fri ånd. Sjelene våre, manifestert av Gud gjennom hans skaperkraft i samarbeid med Skaperen, er et uttrykk for Guds kjærlighet og lys og som i sitt mikrokosmos inneholder all Guds essens. I alle sine former er sjelen en ukrenkelig, uavhengig vesen på samme tid som den eksisterer uatskillelig fra Gud og Skaperen og alle andre sjeler.

Sjelen er kraften bak alt som eksisterer på Jorden. Den er livskraften til alle sine deler som i all evighet skaper stadig utvidete og stadig mektigere erfaringer. På alle sine utviklingsnivåer er hver enste sjel et uavhengig Selv med intelligens, karakteristika, valg, mål og alle andre elementer av livet som gjør hver eneste person til et unikt vesen.

Hvert av sjelens individuelle liv er dens personasje. Summen av sjelens personasjer utgjør den kumulative sjelen, og all læring og erfaring som hver personasje erverver, er tilgjengelig for alle. På dette viset er det at hver personasje "smelter sammen med" den kumulative sjelen, idet den bringer med seg dette livsløpets erfaringer og læring og hver eneste individuelle personasje utvikler seg akkurat på samme måte som den kumulative sjelen. Jeg tror at den enkleste forklaringen på den kumulative sjelen er denne: den er den totale sum av alle sine deler, helt fra første gang den avsplittet en del av seg inn i et individuelt livsløp i den hensikt å oppnå mest mulig forskjelligartede erfaringer.

Hvor holder de kumulative sjeler til?

Det er ikke noe spesielt sted de holder til fordi den kumulative sjelen ikke er en individuell entitet, men snarere en udelelig sum av alle sine personasjer, uansett hvor de for øyeblikket lever, og den vokser etter hvert som hver av dem adderer erfaringen og læringen fra sine liv til denne "samlede summen" som vokser kontinuerlig. Faktisk er det en bedre beskrivelse av en kumulativ sjel enn jeg først gav deg, at den er et energifelt som får sin totale essens fra alle sine aspekter uansett hvor de måtte befinne seg rundt om i universet. Kjenner du personlig de andre personasjene i din egen kumulative sjel eller har du bare tilgang til deres kunnskap? Jeg kjenner dem som befinner seg i dette riket og noen av oss har blitt venner. Noen er for øyeblikket inkarnert på Jorden og jeg vet meget godt hvem de er! Noen har beveget seg så langt mot lyset at energidensitetene våre er inkompatible, slik at et møte ikke er mulig, og andre har gått langt vekk fra lyset og ned i de lavere densitetene, og jeg er så visst ikke interessert i å gå dit! Noen har valgt å ha et liv utenfor denne galaksen, hvor jeg sjelden reiser, så jeg kjenner dem bare så vidt.

Hver av dem har sin egen sjelevekst de skal oppnå, mor. Uansett hvor de andre personasjene har sine opplevelser og erfaringer for sin egen sjelevekst, så er vi alltid knyttet sammen i vår kumulative sjels familiebånd. Men det er ikke nødvendig at vi møtes og deler det som interesserer oss i et liv eller kjenner alle detaljene i hverandres liv. Det vi faktisk deler er den essensielle kunnskapen i vår kollektive bevissthet, ellers ville jo alle de individuelle sjelenes læring være bortkastet.

Den kumulative sjelen kan utelukkende utvikle seg videre fra der den nå er, gjennom sine personasjers utvikling. Derfor er det ikke bare slik at hver og en kan dra fordel av den kumulative sjelens samlede kunnskap, men de får kontinuerlig oppmuntringer på sjelsnivå til å mestre de læresituasjonene de har valgt, slik at den kumulative sjelen kan utvikle seg videre. Men dette er ikke en selvtjenende strategi, for med denne sjelens utvikling får også alle dens personasjer anledning til å utvikle seg videre. Men alt avhengige av de enkelte sjelenes fri vilje valg, kan en personasje enten utvikle seg i retning av lyset eller motsatt, falle så langt ned at den blir fanget i de laveste energiene.

Dersom en personasje blir sittende fast i de laveste energiene, hvordan påvirker dette den kumulative sjelens energi?

Den registrerte energien fra et livsløp som gjør at en personasje ender opp på et nivå med de laveste energier, påvirker ikke den kumulative sjelen fordi denne personasjens unike energistrøm fant veien dit utelukkende gjennom de valgene den gjorde av fri vilje. Den kumulative sjelen kan oppmuntre sine personasjer, men den kan aldri blande seg opp i deres frie vilje. Imidlertid kan den kumulative sjelen, av kjærlighet til alle sine personasjer, be om Himmelens nåde for å hjelpe dem som måtte ha blitt sittende fast i de lavere energier.

Er de individuelle sjeler alltid klar over alt deres kumulative sjel vet?

La meg sammenlikne dette med din egen evne til å huske, mor. Ingen ting av det du noensinne har lært eller erfart går noen gang tapt i minne-systemet ditt, men du kan ikke huske alt sammen på en gang – det ville være fullstendig overveldende! Enn videre er mange av erfaringene dine så trivielle at de de ville være irrelevante for senere hendelser og således aldri kommer tilbake til ditt bevisste sinn. Like fullt befinner de seg i minnebanken din. Det er tilsvarende med personasjene til den kumulative sjelen etter hvert som de erfarer og lærer gjennom sine respektive liv. Det gir mening. Matthew, med alle disse delene av din kumulative sjel, trenger jeg bare å være hundre present sikker på at du er UTELUKKENDE min Matthew og ingen annen!

Ja, mor, jeg er så absolutt Matthew og ingen annen! Hver eneste personasje er sin egen sjel og ingen annen! Den kumulative sjelen er totalsyntesen av alle sine uavhengig fungerende sjele-selv.

Men det høres jo ut som om hver eneste sjel som splitter seg opp blir en kumulativ sjel, så du kunne gjøre det samme og bli en slik en du også.

Jeg skjønner, mor, at i min iver etter å besvare spørsmålene dine, så resulterer forsøkene mine noen ganger i forvirring heller enn klarhet. Den terminologien jeg har gitt deg for de ulike aspektene av sjelens uttrykk – kumulativ sjel, personasjer, sjelefragmenter eller gnist osv. – er ment simpelthen for å synliggjøre sjelens lange reise hvor den strever seg gjennom tallrike liv i den hensikt å vende tilbake til sin begynnelse i Skaperens fullkomne kjærlighet og lys.

I dette riket hvor jeg befinner meg, har man ikke behov for å splitte ting opp i slike begreper ettersom sjelens registrerte energi i universet er bevis for hvor langt den er kommet i sin evolusjon. Siden hver eneste sjel er sitt eget ukrenkelige Selv, uansett hvor den befinner seg på evolusjonens vei eller hvor mange "avkom" den har, så tenker vi på hver av dem rett og slett som "sjel". Og det er slik vi omtaler hver enkelt av dem for dere med mindre vi forsøker å forklare sjelens vekststadier gjennom dens uavhengig fungerende aspekter, eller den uløselige og evige forbindelse hver eneste sjel har til Gud og alle andre sjeler i universet.

Tusen takk, mor, og ja, jeg ser at vi nok en gang må vente med de gjenstående spørsmålene om sjelen til vårt neste budskap. Vi håper at de svarene vi har gitt hittil har vært overbevisende: Dere er ubegrenset mektige, betingelsesløst elskede, guddommelige vesener i alle tings evige En-het.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge