Home > > Matthew Ward - 19. juni, 2016

Matthew Ward - 19. juni, 2016

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjelene som er stasjonert her, dette er Matthew. Jordens energifelt av potensial formelig syder av aktivitet som gjenspeiler kontinuerlig økende vibrasjoner, og dersom vi ble spurt om å beskrive med ett ord det vi observerer, så ville det være kjempeoppmuntrende. Uroligheter vil fortsette ennå en stund til mens Illuminati gjøre et siste desperate forsøk på å beholde sitt stadig minskende fotfeste ved makten, men Lyset som stadig blir mer intenst vil besegle deres skjebne og Lyset baner veien for forandringer som kan ønskes velkommen med et kor av hallelujaer.

Dersom vi kunne svare på alle spørsmålene deres om valgresultatene for regionale og nasjonale politiske posisjoner, om folkeavstemninger og forslag som er fremmet, så skulle vi gjort det med glede, men vi kan ikke vite det før valgene er gjort. Det vi med sikkerhet kan si er at de høye vibrasjonene gir støtte til at de endelige resultatene vil bli av lyset og således vil ethvert forsøk på å manipulere valgresultatet ikke kunne bli stående lenge og ethvert forsøk på å styre resultatene bort fra sluttresultater som gavner hele folket, kan ikke overleve lenge. Når det gjelder den revalueringen av alle lands valutaer og den globale "nullstillingen", så svinger prognosene snart hit, snart dit, men akkurat i dette øyeblikket, kan det vel trygt sies at hele det økonomiske systemet er på kokepunktet.

Bekymringer om at mange land utvikler, moderniserer og utvider sine atomvåpenarsenaler har ført til at mange har stilt spørsmål ved våre forsikringer om at det ikke vil bli noen kjernefysisk krig – om ikke med overlegg, så kanhende ved overilte handlinger eller et uhell på et eller annet vis? De forsikringene vi har formidlet til dere, som dekker hele spennvidden av muligheter som kunne tenkes, kommer fra Skaperen. Sjeler har blitt helt ødelagt av kjernefysiske eksplosjoner i verdensrommet og gjennom å gi dekret om at dette aldri noen gang skal få skje igjen, gjorde Skaperen det eneste unntaket fra Sin store gave: den frie vilje dere er gitt. Enhver, uansett hvem det måtte være, som forsøker en slik eksplosjon vil bli forhindret fra å lykkes. I dette universet har Gud gitt autorisasjon til alle åndelig og teknologisk høyt utviklete sivilisasjoner til å sørge for at atomstridshoder på avfyrte raketter ikke vil fungere, og når det gjelder Jorden alene, så har dette vært gjort omtrent et dusin ganger.

Noen lesere har spurt om hvorfor Gud tillater forferdelige og motbydelige situasjoner å fortsette og andre ønsker at vi eller våre kolleger skal sørge for at det blir slutt på alle slike situasjoner. Ut over det ovenfor nevnte unntaket, så er det ikke tillatt, hverken for Gud eller noen annen sjel i noen fysisk verden eller åndeverden, å gripe inn i noen som helst sjels bruk av sin frie vilje. Og Kjære Sjeler, dette er med god grunn. Om innblanding i dette skulle skje, så ville talløse sjeler bli fratatt den karmiske erfaring de valgte i sin livsplan for at de skulle komme videre i sin evolusjon, og det å utvikle seg videre er målet for hver eneste sjel i hvert eneste liv. Det Gud og alle Hans emissærer har tillatelse til å gjøre er å sende kjærlighet/lys, den mektigste kraften i kosmos, for å åpne hjerter og sinn, gi trøst til dem som er i sorg, gi mot til dem som er i ferd med å gi opp, håp til dem som strever og fremdriftskraft til de som nylig har våknet opp. Åndelig høyt utviklete vesener over alt i dette universet stråler lys inn til Jorden kontinuerlig og Guds uendelige kjærlighet for hver eneste sjel er evig og uten ende.

Vi har også blitt bedt om å fordømme spesifikke prosedyrer, politikker, holdninger eller kulturelle tradisjoner som mange anser som kontraproduktive til samfunnsutviklingen. Det er ikke en del av vårt ansvarsområde å fordømme noe som helst i deres verden, ei heller ville vi ha noe ønske om det. Jorden er et skolehus, og et aldeles utmerket et sågar! Det tilbyr alle de læringselementene en sivilisasjon i tredje dimensjon trenger for å vokse åndelig og bevissthetsmessig, og en del av denne veksten handler om å lære hva som er nedbrytende og ødeleggende for deres livskvalitet, og selvfølgelig vertsplanetens helse og vellevnet også, og å lære å ta ansvar for å sette en stopper for alt dette.

I denne sammenhengen er verdien av lysarbeidernes bidrag helt åpenbar. Dere "kaster lys over" alt det som påvirker livet på Jorden på ødeleggende vis og deres ustoppelige innsats for å skape forandring motiverer også andre til å "se lyset" og legge sine skuldre til sammen med dere. Ikke alle mennesker vil gjøre så. De som er fast bestemt på å forbli i tredje dimensjons begrensninger vil latterliggjøre og håne dere og noen vil sågar aktivt motarbeide dere; men lyset som skapes av deres pågangsmot og utholdenhet vil fortsette å spre seg i verden helt til alle mennesker lever sammen i fred, i samarbeid, i velstand og fremgang og i harmoni med Naturen.

Lesere fra USA har bedt oss om å snakke om rekken av skytemassakrer i landet deres. Noen av disse hendelsene har vært i samsvar med sjeleplaner vedtatt før fødselen, med den hensikt å gi ledere og folket det nødvendige mot til å gjennomføre de nødvendige tiltak for å få en slutt på slike massakrer. Når slike sjeleplansavtaler ikke er involvert, vil mennesker som brått endte sine liv få godkjent sine livskontrakter som fullført når de kommer til Nirvana og gjøre et stort steg fremover i sjelelig utvikling; sørgende familier og venner har blitt gitt trøst og fornyet styrke av det intensiverte lyset, slik at ånden styrkes og gjøre raskere sjelelig utvikling mulig. Avhengig av den sjelelige tilstanden til dem som skjøt og selv ble drept, vil de enten motta spesialtilpasset healing i Nirvana og åndelig assistanse når de må gjennomgå og evaluere sitt eget liv, etterfulgt av læringstiltak som vil sikre at de virkelig lærer; eller så har de gått inn i Nirvanas laveste nivå og måttet gjennomgå en uhyre smertefull livsrevy og vil gjennomgå svært vanskelige livsforhold i ett eller flere senere liv. De samme prosedyrene venter de som gjennomførte slike massakrer og ble arrestert.

Det oppløftende aspektet ved slike skytetragedier er at kjærlighet, og ikke hat eller bitterhet, har skapt større samhold mellom mennesker som har vært personlig berørt og på samme måte deres lokalmiljø og nasjon. Selvfølgelig finnes det også et nasjonalt sinne og dette har ført til at alle forsøk på å gjøre det mindre enkelt å skaffe seg våpen og ammunisjon av militært kaliber ikke har lykkes. Det perspektivet at disse hendelsene er angrep "under falsk flagg", iscenesatt for at myndighetene skal kunne ta fra folk sine våpen og gjøre dem forsvarsløse mot en tyrannisk maktovertakelse, stammer fra frykt som har sin rot i tredje dimensjons mentalitet. Å ta over dette landet med makt var bare én del av Illuminatis diabolske plan for hele verden, en plan som aldri ville ha kommet til å bære frukter fordi Jordens og menneskehetens skjebne er å leve i lyset av glede, fred og frihet. Lysets kraft, som ingen ting kan måle seg med, har revet Illuminatis globale nettverk i filler, samtidig som den understøtter planetens og menneskenes oppstigning inn i Jordens Gyldne Tidsalders fullkommenhet.

Til dem som vil at vi skal identifisere og navngi dem som står bak eller har gjennomført slike hendelser med utilslørt ondskap, vil vi si, tenk deg nøye om og husk på at hvert eneste mennesket er en del av Gud, hvert eneste menneske er uløselig knyttet til alle andre på sjelsnivå, og Gud elsker hver eneste en uten forbehold. Når de som har gjort slike ufattelig onde ting mot menneskeheten blir offentlig kjent, ber vi dere å se på dem "med Guds øyne". Dette betyr ikke å stille seg bak eller akseptere det de har gjort eller å ønske at de skal slippe å stå til rette i henhold til deres standarder; det betyr at dere vil oppløfte dere selv og deres verden ved å sende lys til disse menneskene heller enn å ønske at de blir straffet. De upartiske, ikke-dømmende – og uunngåelige – universets lover vil fastsette hva de må gjøre for å gjøre bot, i en åndeverden hvor energien tilsvarer energien i deres handlinger.

Samtidig som energistrimler som har voldelige energier knyttet til seg får gå sin gang til har spilt seg ut, vil de kontrollerte massemediene bruke mye spalteplass på hendelser av denne typen og fremkalle kommentarer som disse: "Terrorismen, fortvilte flyktninger, fastlåste holdninger, barna som lider så fryktelig gjør meg forferdelig trist. Jeg vet at andre føler det på samme måte. Dersom vi slutter å følge med på nyhetene tror jeg vi ville kunne føle oss mer optimistiske med hensyn til fremtiden og være mer effektive lysarbeidere. Kan Matthew være snill å fortelle hva han mener om dette?"

Vi kan sette oss inn i disse følelsene som deles av mange gode mennesker rundt om i verden, men likevel kan vi ikke anbefale at man er helt uorientert om hva som foregår. Dere husker det ikke, men da dere med stor iver meldte dere frivillig til å reise til Jorden, så visste dere hva dere ville stå overfor og at dere ville finne deres styrke i deres åndelige styrke og visdom slik at dere kunne fullføre oppdraget deres: å hjelpe verdens folk å våkne opp fra tredje densitets bevissthetsnivå og gjennom å gjøre dette også høyne deres eget utviklingsnivå. Deres effektivitet på begge disse områdene ville være begrenset dersom dere ikke vet hva som foregår. Og dere kan ikke "gjøre dere uvitende" igjen det dere allerede vet. Det er opplagt sannsynlig at tanker og følelser vil oppstå fra disse situasjonene som i sannhet er sørgelige, men uten at dere får rapporter om hva som skjer senere, så ville dere gå glipp av å høre om oppmuntrende utviklinger som kommer for dagen.

Det å forstå at de fleste mennesker i hjerteskjærende situasjoner går gjennom en karmisk læresituasjon slik de kan utvikle seg videre, vil gjøre at dere kan ha medfølelse med dem, respektere deres valg og godta at individer som skaper slike omstendigheter spiller nødvendige roller i den universelle evolusjonsprosessen. Noen mennesker har påtatt seg usedvanlig vanskelige opplevelser i sin livsplan for å redusere den karmiske belastningen for en sjel de har sterke kjærlighetsbånd til; andre må hanskes med større vanskeligheter enn de hadde valgt i kontrakten sin - i begge tilfellene gjør disse sjelene et kvantesprang fremover på sin åndelige vei.

Vi er fullt klar over at det ikke er enkelt å tenke på mennesker som lider i karmisk perspektiv, fordi det kan synes kaldt og apatisk, eller å avstå fra å fordømme dem som forårsaker slik sorg og ufattelige prøvelser. Vi har alle hatt liv midt oppi krigføring, urettferdighet og nød i en eller annen verden, og våre "tidligere" liv foregår samtidig som vårt "nåværende" liv. De høye vibrasjonene her hvor vi er stasjonert, skjermer oss fra å føle på nytt igjen all smerten fra disse andre livene, men fordi minnene våre er så klare, kan vi uten videre sette oss inn i hvordan dere føler om det som skjer på Jorden. Videre er det slik at vi som har kjærlighetsbånd til personer på Jorden som sliter, opplever et øyeblikket eksakt hva de føler.

I hvert eneste øyeblikk føler Gud den kollektive smerte hos Jordens folk, hos dyrene, de Deviske riker og planteriket og alle andre livsformer over alt i dette universet. Dette er like vanskelig å fatte for dere som det er for oss. Vi skynder oss å tilføye at Gud også kjenner den kjærlighet, livsglede, takknemlighet og fred som Hans barn og andre deler av skaperverket kollektivt opplever, og det lyset dere utstråler og det lyset som kontinuerlig sendes ut fra alle høye steder letter hans smertefulle bør.

Elskede brødre og søstre, tvil ALDRI på deres effektivitet som lysarbeidere – deres verden er uendelig mye bedre enn den ellers ville vært, fordi dere er der! Få av dere befinner dere i offentlige stillinger med stor innflytelse. De fleste er ikke det, og det er akkurat slik det er nødvendig at det er. Deres uvurderlige innflytelse er det lyset – KJÆRLIGHETEN - dere sender ut ved å leve på fromt vis. Ikke bare gjør det enormt godt for deres verden, men det som skjer på Jorden påvirker alt annet i dette universet og på den måten er spredningseffekten av lyset deres større enn dere kan fatte.

Det er naturlig å ønske å føle seg optimistisk med hensyn til fremtiden og hvis dere tenker over hvor langt dere er kommet allerede i dag, er det grunn god nok til å se fremover med glede og forventning. Det er en løfterik utvikling på gang på områder som ren energi, på helsefronten, transport, beskyttelse og omsorg for miljøet for eksempel, samt helhjertet innsats på vegne av dyrenes rettigheter i tillegg til at større rettferdighet og etterrettelighet på de juridiske områder er i fremvekst. Små, lokale bedrifter løfter levestandarden i samfunn over alt i verden, byer fornyer områder som har ligget i forfall, utdannelse og opptreningsprogrammer for nye fagområder blir gjort tilgjengelige og innovasjoner er på vei inn på andre viktige områder. For eksempel er kunsten i ferd med å bli gjort mer tilgjengelig for unge mennesker – alle kunstarter er sjelelige uttrykk og det de involverte instruktørene og unge menneskene gjør er viktig både nå og for alle kommende generasjoner.

Lysarbeidere har vært helt uunnværlige med hensyn til å hjelpe samfunnet til å komme så langt som det faktisk har på denne humpete utviklingsveien. I sannhet må det gjøres mye mer verden over, men det vil bli gjort! Forandring starter på grasrotnivå og beveger seg oppover til det når toppen, hvor drøftelser bak lukkede dører er i gang for å løse konflikter og reformere politiske og finansielle systemer. Utviklingen er i ferd med å få opp dampen stadig mer på en del viktige områder mens på andre områder, hvor Illuminati fortsatt har en viss innflytelse, henger det mere etter eller går i sikksakk. Men Illuminatienes tid er i ferd med å løpe ut - det ustoppelige pågangsmotet til mennesker som ønsker fred og rettferd og at verdens goder skal deles av alle, vil til slutt vinne over dem.

"Jeg har venner hvis fornuftsmessige evner 'plutselig' synes å ha forvunnet som dugg for solen, om man kan si det slik, nesten som om de på en eller annen måte var blitt forhekset av Illuminati. Er det noe jeg kan gjøre for å hjelpe dem 'å våkne opp' og finne igjen sin evne til selvstendig tenkning?" Denne leseren sikter til venner som hadde blitt "politiske fanatikere", men svaret vårt gjelder for enhver person som dere vurderer å være trangsynte med hensyn til synspunkter som avviker fra deres egne, og dette bringer oss tilbake til fri vilje. Hver eneste sjel har rett til å velge om de vil omfavne eller avvise hva det enn måtte være det gjelder, og ingen har ansvar for – eller noen gudgitt rett til – å overtale et annet menneske til å "våkne opp" uansett hva saken angår. Enn videre så vil ikke argumenter eller prekener overbevise dem, men tvert om øke avstanden mellom partene, så vi ber dere innstendig om å handle og tale ut fra deres egen overbevisning og verdier samtidig som dere respekterer andres rett til å handle i samsvar med sine overbevisninger. Med tiden vil alle mennesker i samfunnet være på samme side i boka, for å si det slik.

"Kan kjærlighet/lys sendes til mennesker som levde for 500 år siden? Jeg mener kan man i 2016 hjelpe disse menneskene på den måten?" Dette er i sannhet en kjærlighetsfull tanke, men den energien ville være bedre anvendt for å hjelpe mennesker som lever på Jorden nå. Selv om deres oppfatning av kalenderår er NÅ i det tidløse kontinuumet, så befinner ikke mennesker som levde på 1500 tallet seg lenger på det utviklingsstadium de da var. De har hatt flere liv som andre personasjer, med livskontrakter ulike den de den gang hadde, med ulike opplevelser og erfaringer, og de har sådd og høstet karma i samsvar med dette. Men dersom kjærlighet/lys ble sendt til dem eller hvem som helst andre som hadde liv på Jorden for lenge siden, så ville det ikke være bortkastet – den energien sendes ut og når frem til den allmektige kilden som for evig er ubegrenset tilgjengelig for alle sjeler.

Lysende vesener fra hele dette universet heier dere uopphørlig frem mot målet og er alltid ved deres side i uforbeholden kjærlighet.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif

Neste måneds budskap vil bli distribuert og lagt ut på www.matthewbooks.com så snart som mulig etter 26. juli.






Share |