Home > > Matthew Ward - 20. april, 2016

Matthew Ward - 20. april, 2016

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Vi begynner med å ta opp det temaet som de fleste av deres bekymrete e-poster dreier seg om: den globale "nullstillingen" av verdens valutaer. Hva er hensikten med den, hvem står bak den og hvordan vil den påvirke bankkontoene våre og investeringene våre? Selv om vi ikke har benyttet begrepet “global nullstilling”, begynte vi for mange år siden å snakke om hva det dreier seg om – en overgang fra deres nåværende pengesystem, som overhodet ikke har noe som helst fundament – til et system som er edelmetallbasert. Overgangen fra det ene til det andre vil bli gjennomført så smidig som overhodet mulig for å forstyrre deres finanstjenester og bankfunksjonær minst mulig, og alle som har penger som er tjent eller investert på ærlig vis trenger ikke ha noen som helst bekymringer.

Den som setter reglene for verdens bank- og finansinstitusjoner og rentenivået, uansett hvem det måtte være, har full kontroll over økonomien. Etter at en del mennesker, som følte at de var vanlige mennesker overlegne, gav seg selv tittelen “Illuminati” og senere utvidet sin innflytelse i alle retninger, har dette hemmelige samfunnet sørget for at alle land i hele verden følger deres regler. Dette kunne de gjøre med største letthet fordi da de entret scenen, så var alt lagt vel til rette av noen få rike og mektige familier hvis grådighet, genialitet og hensynsløshet gav dem kontroll over økonomien.

Denne globale “nullstillingen” er et svært viktig steg i retning av å endre denne mange hundre år gamle kontrollen. Til tross for at dette begrepet ikke er benyttet, så er hensikten med det – å stabilisere den globale økonomiene ved å sette alle valutaer tilbake til gullstandard - en av mange klausuler i NESARA, akronymet for National Economic Security and Reformation Act som ble forfattet av noen av hovedplanleggerne bak Jordens Gyldne Tidsalder i samarbeid med høyt utviklete jordboere. Selv i dag er det få som kjenner til denne amerikanske lovteksten som ble signert av president Bill Clinton i år 2000, fordi de som kjente til den ble pålagt total taushetsplikt av ham og andre Illuminati-medlemmer av regjeringen.

Etter at loven ble delvis kom offentligheten for øre via spredning av informasjon sendt fra ekstraterrestrielle kilder til mottaker på Jorden, etablerte regjeringen et eget desinformasjons-nettsted – National Economic Stabilization (senere endret til Security) and Recovery Act – og på den måten ble ukorrekt informasjon om NESARA spredt for å villede folk som hadde hørt om den. Den har aldri vært noe investeringsprogram, ei heller inneholder den klausuler om distribusjon av “velferdspakker”, innskudd av millioner av dollar på bankkonti eller sletting av legitim gjeld.

Den autentiske NESARA-loven skulle kunngjøres over hele verden og tre i kraft 12. september 2001. For å forhindre at dette skjedde, gav president George W. Bush og hans Illuminati kolleger ordre om det uhyrlige forræderiet mot sitt eget land som er allment kjent som «9/11». Dette gjorde at de også kunne iverksette den lenge planlagte invasjonen av Irak under fanen “Krigen mot Terror”.

Det er naturlig at mange undrer seg over hvorfor et program som har monumentale virkninger for hele kloden, begynte med lovgivning i de Forente Stater. For det første var det helt nødvendig at NESARAs mange elementer og klausuler var innenfor gjeldende lovgivnings rammer; hadde de ikke vært det, så ville det dreiet seg om at sjeler fra andre sivilisasjoner påtvang Jordens befolkning sine idéer, og Universets lover forbyr slik innblanding, selv når det er til folkets beste.

For det andre var det av avgjørende viktighet at de gjennomgripende endringene denne Lovteksten inneholder, først ble implementert i USA fordi det er der Illuminati har sin sterkeste maktbase og fordi det er verdens mektigste nasjon. Selv om det nå er flere nasjoner som kanskje kan konkurrere om denne tittelen, så er det likevel slik at beslutninger dette landets regjering tar påvirker hva som skjer i mange land. Enn videre var det nødvendig at man handlet ut fra NESARAS klausuler som endrer USA’s status fra korporasjon til republikk, slik det opprinnelig var meningen da den amerikanske grunnloven ble skrevet av kolonistene som gikk til krig for sin uavhengighet.

Denne lovens fremste styrke ligger i noe som ikke kunne uttrykkes gjennom lovens bokstav: å sikre at de ufattelige rikdommer Illuminatiene og deres medløpere hadde samlet seg på illegal og umoralsk vis kunne tas tilbake og disse fondene benyttet til å eliminere all fattigdom som i det store og hele er et resultat av Illuminatienes virksomhet. La oss sitere et eksempel som dere kanskje husker fra en av våre tidligere budskaper. Det jordskjelvet som la mesteparten av Haiti i ruiner, var forårsaket av Illuminatienes vær-modifikasjons teknologi; etter at skjelvet hadde lagt seg reiste de tidligere amerikanske presidentene Bush og Clinton til Haiti for å sørge for at pengemidlene som var samlet inn til nødhjelp og oppbygging fant veien til deres private lommer. Når det gjelder befolkningen på Haiti, så lever disse, etter seks år, fortsatt under usanitære, umenneskelige forhold, akkurat som før jordskjelvet rammet dem, og mange boliger er improviserte skur midt oppi ruinene fra lokalsamfunnene tyfonen jevnet med jorden.

Den totalt vettløse forskjellen mellom de som har og de som ikke har i deres verden forårsaket en ubalanse i Jordens energifelt som det er helt nødvendig å rette opp, og NESARAS innholdselementer og klausuler er designet for nettopp det. De sletter all gjeld som ulike land har pådratt seg gjennom lån fra Verdens Pengefond (IMF), de får slutt på utsugerrenter, de velter det privateide Federal Reserve System hvis tentakler holder hele verden i sitt grep, i tillegg til dette systemets skatteinnkrevingsinstitusjon IRS, det føderale skattevesenet i USA; og de gir det endelige nådestøtet til den valutahandel som har gjort det mulig for Illuminatiene å erverve seg enorme formuer. Og det er her den globale "nullstillingen" kommer inn.

Nylig skrev en av våre lesere til oss: “ jeg husker i fjor, eller kanskje var det året før … at han (Matthew) sa at vi ville ikke få en global børsrevisjon før i 2017." Dette er en betydelig feiltolkning av det vi sa:

Når det er sagt, så gleder det oss å kunne fortelle dere at det tiåret med forsinkelser i samfunnets utvikling vil ende i deres år 2017, en særdeles fordelaktig tidsramme, det skal være visst, med et "kosmisk vindu" tilsvarende det som var til stede under vintersolverv i 2012 da Jorden nesten umerkelig beveget seg inn i 4de dimensjon. [Se Matthew 23. september, 2014]

Etter at det budskapet ble sendt ut har mange lesere stilt spørsmål om denne påstanden og vi skal trekke frem én spesielt: Mener dere at ingen forandringer av vesentlig betydning kan skje før slutten av 2017? Kjære Brødre og Søstre! Svært viktige begivenheter og utvikling har skjedd helt siden Jorden la ut på sin oppstigningsferd for neste 80 år siden! Det kan imidlertid tenkes at den første reelle, ytre forandringen som det ikke er mulig å unngå å legge merke til, vil være den globale “nullstillingen” og restart av den globale økonomien. Denne enormt komplekse operasjonen krever samarbeid og medvirkning fra et stort antall nasjonale ledere og, med de stadig økende vibrasjonene, så kan deres “ja” til å sette i gang komme allerede i år. Om det ikke skulle skje så snart, så vær så snill å ikke bli skuffet. Et hederlig, gjennomsiktig og sikkert fundament for deres globale økonomi ligger rett under horisonten.

De såkalte Panama-dokumentene vil lede til ytterligere, betydningsfulle reformer i finansverdenen. Det internasjonale juristfirmaet hvis arkiver ble hacket og spredt til mediene, har alltid drevet sin praksis innenfor rammene av de lovene som regulerer etableringen av skallselskaper *; firmaer i USA og andre land som også etablerte denne typen selskaper for sine klienter, er på samme måte regulerte av lovverket. Etter å ha ydet denne tjenesten, er ikke firmaene lenger involvert. Til tross for at det lenge har vært kjent at mang rike individer bruker skallselskaper for å skjule formuene sine og unngå å betale skatt av dem, så fantes det ikke noes om kunne bevise at aktiviteten deres har vært kriminell. Panama-firmaets arkiver og navnet på en del av deres kundeselskaper gav likevel startskuddet for pågående etterforskning av den labyrinten av illegale juridiske tricks som eierne bruker for å skjule sine spor, avsløringer som vil resultere i at det blir slått ned på lover som tillater opprettelsen av skallselskaper.

"I løpet av det siste året har jeg mottatt en rekke budskap fra ulike mennesker om tiende. Jeg skulle like å få høre hva Matthew mener om det.” Det å gi 10% av sin inntekt til kirken kom som følge av et edikt fra Vatikanet som gjorde de mulig for pavene og andre som hadde posisjon høyt oppe i kirkehierarkiet å leve i rikdom og overflod og for lokale prester å leve i velstand, selv om et liv i fattigdom var skjebnen til mange i den Katolske organisasjonen. Andre religioner adopterte tiende-prinsippet for å bygge storslagne kirker “til Guds ære.” Kirke er ikke noen bygning, men det er det enkelte menneskes personlige forhold til Gud; å dele av hjertet er hva fromhet egentlig betyr. Ordningen med tiende ble klekket ut av mennesker og grådighet var drivkraften. Når det går opp for folk at Kristenheten ble organisert av overhoder i kirke og stat for å ha full kontroll over massene og for å berike seg selv, og at andre religioner også ble korrumpert gjennom infiltrasjon av mørke sinn, så vil alle dogmer bli kastet på søppeldynga og kun den spirituelle renhet bestå.

"Jeg hørte nettopp om denne bevegelsen for å skape en ny verdensregjering. Matthew forsikret oss om at dette ikke ville skje!!!!" I mange av budskapene våre har vi forsikret dere om at Illuminatiene aldri vil nå sitt mål om totalt verdensherredømme. Uten at vi vet hva denne leseren egentlig hørte, kan vi ikke noe annet enn å be dere vær så snill å ikke tenk på et sentralisert, globalt styringsorgan som det samme som One World Government eller the New World Order, to betegnelser for Illuminatis plan om verdensherredømme, som inkluderer å kvitte seg med mesteparten av verdens befolkning – "de unyttige spiserne" som Henry Kissinger angivelig skal ha kalt dem. Vi forsikrer dere nok en gang, den planen er dømt til å mislykkes fordi deres globale nettverk har brutt sammen og fragmentene av det er rett og slett i ferd med å falle helt fra hverandre.

Friheten brenner som en evig flamme i menneskehetens hjerter, men likevel har Jordens folk sjelden levd i frihet. I uminnelige tider har sterke mennesker økt sine landeiendommer og sin makt gjennom brutale felttog – soldater ble tvunget til å gå i krig; flere mennesker enn man har tall på ble drept, fanget eller solgt som slaver; og alle unntatt de privilegerte få levde i usle kår. Etter at det ble satt ulike “merkelapper” på ulike måter å styre et land på, så har Illuminatiene gjort "demokrati" til et rent narrespill ved å plassere representanter fra sine egne rekker som kandidater; ved å manipulere valgene; i tillegg til bestikkelser, utpressing, trusler eller ved å myrde regjeringsmedlemmer. De erklærte hvilke land man måtte gå til krig mot for at vi skulle være trygge fra denne den eller dentypen regjeringer eller hin ideologi, og de startet borgerkriger og internasjonale kriger.

Akkurat som sine forgjengere trivdes de best når de kunne lage krig. Ved å produsere og selge våpen, ammunisjon og annet krigsmateriell for begge sider tjente de seg søkkrike. Ved å fastsette nye landegrenser eller simpelthen ved å ta over makten i et land og undertrykke befolkningen, fortsatte de å utvide sitt imperium. Ved å infiltrere regjeringer, den militære, etterretningstjenesten, de juridiske og økonomiske systemene, religionene, utdannelse, mediene, handelen og multinasjonale korporasjoner, medisinindustrien, filmindustrien og underholdningsbransjen, så ervervet de seg etter hvert kontrollen over alle arenaer som påvirker livet i verden. Ved uopphørlig å skape frykt, sorg, urettferdighet og fattigdom, tilstander som skaper den næringen de ernærer seg på, så har de holdt hele verden i sitt jerngrep.

Dette lange og triste kapittelet av historien deres nærmer seg nå slutten. Det er Gaias ønske at Jordens folk skal leve i frihet, i fred, med samarbeid over landegrensene, på tvers av verdenshavene og at alle skal dele broderlig av planetens naturlige overflod. I samsvar med hennes ønske vil de beste aspektene av ledelsesfilosofier og visjonære idéer bli smeltet sammen til et globalt system ledet av mennesker med moralsk og åndelig integritet og hvis kloke lederskap vil opprettholde fred, fremgang og velstand for alle mennesker. Elskede familie, den verdenen dere bidrar til å skape i lineær tid, og som allerede eksisterer i kontinuumet – Jordens Gyldne Tidsalder i all sin stråleglans – blomstrer allerede overdådig under et slikt lederskap som arbeider for alles beste.

"Hvis Lyset på planeten virkelig øker kontinuerlig og blir stadig mer intenst, hvorfor forekommer det da så mye tilfeldig vold?"Hvorfor fører ikke fredsforhandlingene til fred og slutt på krigene? Det er beklageligvis slik at fremgangen på disse områdene går sent. I stor grad skyldes dette det enkelte individs motstand mot å forandre på det de er vant til – sin tro, sin politiske tankegang, tradisjon, fremgangsmåter, vaner eller alt annet som man er vant til. La oss komme med et eksempel som dere kanskje ikke har tenkt over som en faktor som bremser økningen av bevissthetsnivået eller åndelig bevissthet i samfunnet deres.

Noen av kandidatene i valgkampen for å bli president i USA sverger på å følge Grunnloven, et dokument som ble forfattet da det å eie slaver var den hvite manns rett og bare menn ble ansett å være intelligente nok til å ha stemmerett. Lenge før loven (Bill of Rights) som gav slavene statsborgerskap og kvinnene stemmerett, så fantes det "En velregulert Militia, hvilket er nødvendig for en fri stat, folkets rett til å eie og bære Våpen, og denne skal ikke tukles med." Den andre Grunnlovsendringen, som ble skrevet for omtrent 225 år siden, sikret at den unge nasjonen var rede til å forsvare seg i tilfelle England påny prøvde å gjenvinne makten og våpnene var musketter. Likevel er det mange som henviser til denne tilføyelsen i Grunnloven når de argumenterer for sin rett til å ha våpen som er designet for dagens krigførsel, og noen tror de vil bli nødt til å bruke disse våpnene når "… de kommer til å erklære unntakstilstand og opprette militærdomstoler slik at de kan ta våpnene våre fra oss." Energi som genereres av disse tankene og følelsene gir ikke bare ytterlige kraft til bevegelsen som ønsker å spre våpen, men de skaper også en fastlåst situasjon fordi de står i direkte kontrast til energien som rettes mot å få slutt på vold og oppnå fred i verden.

Dette er på ingen måte den eneste faktoren som innvirker på bevissthetsnivåets økning, men det er nødvendig at folk blir bevisst hvilken "bremsende" kraft den utgjør. Det som er svært oppmuntrende er at når vibrasjonsnivåene fortsette å øke, så vil folk bli stadig mere opplyste og ivrig ønske progressive forandringer velkommen.

"Kan du være så snill å spørre Matthew om påstanden om at Jorden er flat og også om firmamentet slik det er nevnt i urgamle skrifter og også i Bibelen." Da vil vi si at de menneskene som gjennom lang tid nedtegnet sine observasjoner av himmellegemene gjorde dette uten å vite at et solsystem med en flat planet mellom runde planeter er i strid med fysikkens lover. Troen på at Jorden er flat innebærer å se totalt bort fra den vitenskapelig kunnskapen som finnes og det samme er tilfellet med troen på at Gud, for et par tusen år siden, skapte Jorden på seks dager.

Vi har også blitt spurt om "den Nye Jorden", som er beskrevet som en jomfruelig ren planet som lysvesener vil bli transportert til, mens de mørke blir værende på den "første" Jorden hvor de kan fortsette å drive krig og miljøødeleggelser. For mangfoldige årtusener siden valgte Gaia å inkarnere som planet, hvilken er den som med tiden skulle bli kalt Jorden, og hun har overhodet ingen intensjoner om å forlate sin kropp eller å ha to kropper. Teknologi som allerede finnes, men som har vært undertrykt og misbrukt av Illuminatiene, sammen med den teknologier deres familie fra Universet vil gi dere når de trygt kan komme sammen med dere, vil sørge for å bringe Jorden tilbake til sitt opprinnelige, jomfruelige Selv. Det er hennes skjebne å påny være det fullkomment sunne, underskjønne, fredelige hjemsted for hennes beboere.

Lysvesener i hele Universet berømmer deres trofaste tjeneste som bringer denne vidunderlige æraen stadig nærmere og vi er med dere i Kjærlighetens ånd på hele deres lange reise.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif


Share |