Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 15 august, 2013

Matthew Ward - 15 august, 2013

Informasjonskilder; positive i motsetning til negative mediaoppslag; mektig innflytelse fra Lysarbeidere; Veivisere; myriader av Lys-kilder; budskap fra St. Germain

Med kjærlige hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew. Som alltid er vi glade for å kunne ta opp temaer som opptar våre lesere og som mange andre i verden også er opptatt av, uten tvil fordi de store mediene vier mest oppmerksomhet til disse sakene: Al Qaida medlemmer rømmer fra fengselet, trusler fra terroristgrupper eller nye terroristfraksjoner, radioaktivt vann som lekker ut i sjøen fra atomkraftverket i Fukushima, stadig økende antall ofre i Syrias borgerkrig og den eskalerende konflikten i Egypt.

De vektlegger også volden i Pakistan, skogbranner, flomkatastrofer, kriminalitet, voldsomme trafikkulykker og kjendisskandaler, så vel som krig i ”cyberspace”, Irans utvikling av atomvåpen, hvordan NSA’s elektronisk innsamlede data brukes, samt det anstrengte forholdet mellom statslederne i Russland og de Forente Stater.

Først må vi si at i stor grad henger reporterne og de få enkeltindividene som eier massemediene, fast i tredje dimensjons mentalitet, som i overveldende grad er frykt-faktoren og en tendens til for sensasjonalisme. Således kan man forutse at de med sikkerhet kan forventes å levere en sjokkerende eller skremmende innfallsvinkel på det som skjer i verden og med stor innlevelse rapporterer om tragiske og sjokkerende hendelser; det er bare unntaksvis at de anser positive hendelser verdt å rapportere i nyhetene.

Internett er en verdifull kilde til opplysning, presis informasjon, men der tilbys også negativt vinklet informasjon slik som spådommer om katastrofale geofysiske hendelser og grusomme konsekvenser av det som skjer i verden i dag. Som regel er slike prognoser basert på deres egen skrevne historie, en historie som ikke har noen som helst relevans med hensyn til Jordens Oppstigning eller deres egen; på samme måte som noen av massemediene fokuserer, så finnes det også på Internett artikler som inneholder usann informasjon eller som er ”forvrengt” ved at de utelater viktige detaljer.

Som et slags forsvar for mange av dem som legger ut denne typen informasjon på Internett, kan man si at de ikke vet at mannskapene på skip som finnes over alt rundt Jorden, bruker sine skips teknologi til å redusere spredningen av giftstoffer og radioaktive elementer og sørger for at atomstridshoder ikke fungerer. Disse menneskene har overhodet ingen anelse om at når vibrasjonene på Jorden stadig øker, så vil alle skadelige aktiviteter i tilsvarende grad avta, og den samme forbedring gjelder i allesammenhenger. For å si det kort, de vet ikke at alle de situasjonene de presenterer som bekymringsfulle eller krisepregete, med tiden vil resultere i situasjoner som deres verden vil ønske velkommen.

Til sammenlikning er det relativt få mennesker som vet dette, men likevel finnes det nyhetskilder som velger å publisere positive utviklinger, oppmuntrende nyheter. TV-dokumentarer, magasiner, organisasjoners nyhetsbrev, bøker og Internett-artikler inneholder en myriade av informasjon om vellykkete satsinger rundt om i verden. Slik som det stadig økende antallet grasrotbevegelser, nyskapende enkeltmennesker som skaper store forbedringer i lokalsamfunn og samarbeid mellom store korporasjoner og lokalbefolkningen som sammen setter i gang vidløftige tiltak for en bedre fremtid.

Ja visst er det behov flere, og det kommer, men disse oppmuntrende suksessene som er så oppløftende for manges liv, avgir mengder av Lys som det ikke er mulig å måle, og dette kommer i tillegg til Lyset som stråles inn fra fjerne kilder, de høye energinivåene som Jorden beveger seg gjennom, og deres egen utstråling. Det er kun da Gaia inkarnerte som en paradisisk planet at det har funnes en større rikdom av Lys enn i dette øyeblikket!

Nå er det likevel slik at ethvert menneske blir påvirket av den typen informasjon de er mest begeistret for, hva enten den er negativ eller positiv. Vi håper likevel inderlig at mennesker som velger det negative likevel vil bli inspirert av lysarbeiderne – og her inkluderer vi de myriader av mennesker som virkelig er dette, men som likevel ikke ser på seg selv slik – som gjør sine positive livssyn om til virkelighet!

Hvor ofte har vi ikke fortalt dere hvilke mektige vesener dere er, og at det i virkeligheten er dere som forandrer verden! Og det er slett ikke bare oss som forsikrer dere om dette – andre kilder av Lyset formidler det samme gjennom sine respektive kanaler, som også sprer disse budskapene vidt og bredt.

Og like fullt er det mange av dere som spør dere selv om dere gjør deres del godt nok. Følelser som kommer til uttrykk gjennom e-poster til min mor, kan oppsummeres slik: ”Jeg vet ikke hva min livsoppgave er eller hva en veiviser gjør, så jeg sender ”bare” lys, men det er vel ikke nok til å gjøre en forskjell”.

Elskede Sjeler, ingen ting av det som har med lys å gjøre er “bare” – eller ”kun”, eller ”simpelthen” eller ”ikke mer enn”! Lys – den samme energien som Kjærlighet, og den mektigste energien i kosmos – er ikke bare nøyaktig det som trengs for å gjøre en forskjell, den er ALT som behøves! Lys/Kjærlighet er nøkkelen til å oppnå fred, harmoni og rettferdighet i deres verden! Det er nøkkelen til et lykkelig, fullt ut tilfredsstillende liv, til stadig voksende åndelighet og bevissthet, til å gjøre til virkelighet alle de andre undere som hører den Gyldne Tidsalder til!

Hver eneste en av dere gjør en forskjell! Hver eneste en av dere er en veiviser!

Tenk på alle de millioner mennesker som arbeider på felter som andre er avhengige av, som i jordbruket, i helsearbeid både for mennesker og dyr, byggebransjen, kraftindustrien, produksjonsarbeid og alle typer reparasjonsarbeid. Hver eneste gang en person får tilstrekkelig mat, eller tjeneste, så vil oppstemthet erstatte den anspenthet som kjennetegnet mangelen av dette. Sysselsetting er så uendelig mye mer enn jobb – det gjør livet lettere for utallige andre og gir arbeiderne den ekstra bonus å føle seg produktive eller til hjelp.

Mange av dere engasjerer dere frivillig i lokal innsats for å hjelpe dem som ikke har mat og de som er hjemløse, for å redde dyr eller gi beskyttelse og vern til misbrukte barn og voksne, for eksempel. Dere deltar i eller donerer midler til organisasjoner som yter så mange slags bistand til flyktninger og mennesker i nød; eller dere arbeider for å redde regnskogene. Redde dyr i havet eller på landjorden, eller rydde opp etter industriell forurensning. Dere signerer underskriftskampanjer for mange ulike saker og deltar i folkemøter for å demonstrere behovet for reformer, eller deltar i meditasjonsarrangementer som fokuserer på fred.

På hvert deres felt og gjennom deres aktiviteter er dere med å skape forbedringer i verden, og dere handler ut fra samvittigheten, inspirasjon og motivasjon. Dette er budskaper som kommer fra deres sjel, og all innsats som er inspirert på sjelsnivå generer en overflod av lys. De samme gjelder de ”små dagligdagse handlinger” som dere betrakter ”kun” som en vennlig handling, for godt naboskap eller en hjelpende hånd – og alle de andre tingene dere gjør helt naturlig uten i det hele tatt å tenke på lyset.

Eller at dere for eksempel hjelper til å lage mat for en familie som er i sorg, eller passer på de eldre barna slik at moren til et lite barn kan få nødvendig hvile. At dere ønsker nye naboer varmt velkommen, tar med blomster til en som er syk, gir et trygt hjem til et dyr som er i nød, hjelper en venn eller noen i familien som har det vanskelig akkurat nå. Eller at dere holder rundt en som gråter, låner bort et verktøy, inviterer noen til å sitte på med dere, tilbringer noen timer sammen med en som trenger å bli passet på slik at familiemedlemmer som har ansvaret for dem kan få et pusterom, eller legger deres sjel i å passe på at potteplanter eller planter i hagen har det bra, eller at dere smiler når dere takker en sliten sjel som sitter i kassa i butikken. Og at dere ber for dem som er i vanskeligheter – undervurder aldri bønnens kraft til beste for en annen!

Dette er bare noen få eksempler på hjertefølte gjerninger, og når dere lever fra hjertet genererer det mye, mye mere lys enn dere kan forestille dere! Hver eneste handling av vennlighet, omtanke, medfølelse eller forståelse skaper lys inni ”giveren” samtidig som det stråles ut til ”mottakeren”, som absorberer lyset og genererer enda mer lys gjennom sin følelse av takknemlighet. Denne nye overflod av lys stråler videre ut til alle de menneskers liv som ”giveren” og ”mottakeren” kommer i kontakt med, og alle disse menneskene skaper også en tilsvarende effekt som påvirker enda flere. Verdien av en vennlig handling som sprer lys som ringer i vann er så mye, mye større enn dere aner!

Det er en del av det guddommelige design at dere ikke vet hvilket oppgaver dere har i livskontrakten deres – dere trenger heller ikke å vite dette for å leve på en slik kjærlig måte som gir så monumental positiv innvirkning. Elskede familie, dere gjør mye mer enn å skape en forandring, dere ER forandringen! Når dere lyser opp andres liv, så er dere også et eksempel på den iboende styrke og mot som stimulerer den besluttsomhet og selvtillit som gjør at man kan greie å overvinne utfordringer. Dere har en velgjørende innflytelse på andre simpelthen ved å være den dere er – rett og slett gjennom deres Vesener dere veivisere!

Fordi så mange mennesker investerer sin energi på ulike arenaer, men på en måte som alle leder mot det samme målet, kunne man si at sjelenes kollektiv er engasjert i en omforent innsats – og det er sannelig storslagent! Imidlertid er ansvar for det man gjør og de holdninger man har også essensielle elementer av sjelens vekst, og her er det mer dere kan gjøre. For eksempel det å anerkjenne, se verdien av, motpartens perspektiv i en kontrovers betyr ikke at dere går på akkord med deres egne prinsipper – men det bidrar til å redusere konfliktenergien, hvilket er det uhyre viktige første skritt mot å finne en løsning. Lær dere å mestre deres iboende evne til å skjelne mellom sant og usant, spør innover om informasjonen er sann eller ikke, og lytt til sjelens budskap til bevisstheten deres.

Gi slipp på enhver følelse dere måtte ha av ergrelse, bitterhet, anger, skyldfølelse, sinne og spesielt frykt, fordi de utstråler alle veldig lave vibrasjoner; og erstatt dem med vennlige følelser med tilgivelse av dere selv og andre, takknemlighet for det som er godt i livet deres, og glede over skjønnheten i verden. Når dere hører om situasjoner som bekymrer dere, se for dere personen – eller hele verden – badet i gyldent hvitt lys og send dette bildet ut sammen med en følelse av fredfullhet.

De fremherskende vibrasjonene i denne tiden vi er inne i motiverer til selv-oppdagelse, selv-bevissthet, selv-realisasjon – hva dere enn måtte ønske å kalle denne prosessen hvor sjelens kommunikasjon til bevisstheten stadig styrkes. Flere og flere mennesker en noensinne går stadig dypere inn i seg selv for å finne svar, men sjelegransking alene vil ikke gi alle de svar de søker. Sett ikke deres eget lys under ei skjeppe, for å si det slik – opplys også andre i den grad de er mottakelige for det.

Det er nødvendig at folk lærer å forstå at energien av deres tanker og følelser skyter ut i den ”universelle suppen” og bringer med seg tilbake energier som matcher de som ble sendt ut. De trenger å lære å forstå hvordan frykt påvirker deres liv negativt og at fryktens energi gir makt til de selvtjenende og sneversynte menneskene som motarbeider forandringer som kan gjøre verden til et bedre sted for alle. Dere kan foreslå jordnære kilder som kan forklare dette. Bøkene ”The Secret” av Rhonda Byrne, Eckhart Tolles ”Det er nå du lever” og Dr. Norman Vincent Peale’s ”The Power of Positiv Thinking” er velkjente bøker i denne sammenheng. *

Det finnes også mange andre fremragende kilder til informasjon – noen av dem kjenner dere kanskje, andre vil dere kanskje oppdage hvis dere leter. Kunnskapsrike mennesker har på felter som økonomi, teknologi, kommunikasjon, helsearbeid, jus, religion, likeverd i samfunnet, filosofi, regjeringsarbeid eller miljø skrevet om nyvinninger og fremskritt på sine spesialfelt som åpner veien mot en slik verden som dere selv har bidratt til å skape hele tiden.

Dere kan også fortelle de som er interessert om Nettsteder som har eksakt informasjon når det gjelder eksistensen av andre sivilisasjoner, ”11/9” og Illuminati, for eksempel. Og dersom de er åpne med hensynt til telepatisk kommunikasjon, så kan dere veilede dem til de nettstedene hvor de finner våre budskaper eller budskaper fra andre av kilder av Lyset – men det er nødvendig at dere er meget nøye med å vurdere hvilke kanaliserte budskaper som er troverdige!

Kanskje mer enn noen annen faktor kan det likevel være at det er deres egne positive holdning til det som skjer i disse dager og hva som venter verden i den nære fremtid, som vil inspirere andre til å begynne å betrakte ting på et tilsvarende positivt vis, og hvilken triumf vil ikke det være!

Dere betrakter kanskje på meg som en 17 år gammel gutt som ble drept i en bilulykke og begynte å innledet telepatisk kommunikasjon med min mor 14 år senere og undre dere over: Vet han egentlig hva han snakker om? Imidlertid er det ingen som kjenner St. Germain som tviler på hans urgamle visdom og hans kunnskap!

Så i takknemlighet for at vi fikk tillatelse, vil vi dele med dere et utdrag av hans budskap fra 12. juni, formidlet gjennom Valerie Donner og lagt ut på http://www.thegroundcrew.com/updates/vdonner/2013/061313_print.htm .

“Vær hilset, jeg er St. Germain. Det gleder meg å kunne tale til dere nok en gang.

Dere kan ikke ta noen ting som en selvfølge og dere kan heller ikke snike dere unna deres ansvar. Som en av Mestrene, kan jeg fortelle at dette er en helt avgjørende tid på Jorden.

Jeg følger med på deres utvikling og fremskritt og dere oppnår strålende resultater. Det er så mye mer å gjøre i denne komplekse oppstignings-prosessen. Mye vil kreves av dere i denne sammenheng, spesielt når det gjelder deres holdninger. En positiv innstilling vil hjelpe dere langt på vei. Om dere løfter dere over all uro og kaos og fryktbasert tenkning, vil dere se at det finnes mer enn nok av muligheter til å bidra positivt.

Å begynne med dere selv er det viktigste dere kan gjøre. Ta ansvar for deres egne tanker, følelser og handlinger. Kom sammen med likesinnete venner. Inviter oss til å hjelpe dere å legge planer og gjennomføre dem. Vær åpne for stadig mer kontakt med deres brødre og søstre fra Rommet som også venter på å kunne gjennomføre sin del av den Guddommelige Planen.”

Elskede familie, å ta St. Germains ord inn over seg vil berike deres liv og få kjærligheten til å spre seg over hele verden. Og vær så snill å huske at dere aldri er alene – Guds talløse armer, usynlige, men mektige i sin omtanke og evne til å hjelpe dere, er med dere hvert eneste øyeblikk.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge