Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - january 19, 2013

Matthew Ward - january 19, 2013


Med kjærlige hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew. Mange Lysarbeidere grubler og vet ikke helt hva de skal tro. Her er dere nesten tre uker inne i det nye året 2013; ikke nok med at ingen ting har skjedd av omfattende reformer, men det er også snakk om en ny krigssone og et dødelig gisseldrama i Algerie, tilfeldig vold fortsetter og flykningenes situasjon blir bare verre. Viser ikke dette at Jorden fortsatt er i mørket?

Vi mente at vårt forrige budskap hadde forklart tilstrekkelig godt hvorfor Jorden ikke kan forandre seg så raskt som lysarbeidere hadde håpet og forventet. Imidlertid ser vi av alle de spørsmålene dere tumler med, at da vi trakk linjene mellom alle punktene av informasjon i mange tidligere meldinger, så glemte dette punktet – forskjellen mellom de mørke kreftene, mørke og de mørke sjelene.

De mørke kreftene, som er den absolutt mektigste av de tre, er et gigantisk kraftfelt av negative tankeformer som meandrerer gjennom universet på jakt etter mindre utviklete sivilisasjoner som de kan innhylle i mørke. Til tross for at dette enorme kraftfeltet har evnen til å manifestere i hvilken som helst individuell form den måtte ønske, så gjør den sjelden det fordi dens mål er å ”fange” en hel sivilisasjon gjennom å hylle den inn i mørke.

Således er mørket de mørke kreftenes avkom, kan man si, og det kan sammenliknes med et skydekke som er så tett at folk føler seg fortapt i denne kvelende tåken. Og de er i sannhet fortapt i den grad det gjelder deres bevisste viten om sitt opphav, om sine gud- og gudinne-selv og om den ubrytelige forbindelsen med den Allmektige Hersker i dette universet og alle andre livsformer som finnes i det.

De mørke sjelene er individer i en sivilisasjon som er innhyllet i mørke, som har en dragning mot grådighet, grusomhet og maktbegjær. De lave vibrasjonene i disse tendensene danner ”sprekker” i psyken, og på grunn av Loven om tiltrekning, gjør disse sprekkene at tilsvarende negative tankeformer, som er det mørket er laget av, slipper inn.

Og deretter vil mørket påvirke og til slutt ta kontrollen over disse individenes tanker, intensjoner og handlinger. De blir mørkets nikkedokker og gjennomfører de mørke kreftenes mål om å gjøre sivilisasjonen til slaver gjennom tyranni, frykt, falskhet, korrupsjon, samt uvitenhet om sin opprinnelse i Skaperen, om at de har levd mange liv, om Universets lover og at det virkelig finnes andre sivilisasjoner.

Så hvor står så disse tre mørke kildene nå, når det gjelder Jorden?

De mørke kreftene begynte å reise vekk fra solsystemet deres etter infusjonen av lys fra fjerne sivilisasjoner som reddet livet til deres hjemmeplanet Jorden for noen og sytti år siden. Dette kraftfeltet trakk seg tilbake fordi lyset truer selve dets eksistens – akkurat som det å tenne et stearinlys i et mørkt rom gjennomtrenger mørket, så vil energien fra kjærlighet-lyset gjennomtrenge energien i det mørket som måtte befinne seg i nærheten.

Selv om de mørke kreftene reiste vekk, så var det fortsatt igjen en tett sky av mørke på Jorden, som de mørke kreftene forgjeves hadde forsøkt å gjøre til sin fange for alltid. Mørket fortsatte å hindre vekst av åndelighet og bevissthetsnivå i den kollektive bevissthet, gjennom Loven om tiltrekning. Jordens beboere fortsatte å produsere den negativitet som nesten tok livet av planeten.

Dette endret seg da den intensive innstrålingen av Lys begynte å løse opp og fortynne den mørke skyens densitet og således gav Jorden den energien hun trengte for å klare å rive seg løs fra den tredje dimensjons mørke dyp og begynne på sin oppstigningsferd. Ikke før i løpet av de siste ukene har de siste rester av den mørke skyen transmutert til lys og planeten i triumf passert terskelen og gått inn i fjerde dimensjons densitet.

Men nå som Jorden er i den fjerde dimensjon, hvordan kan det da ha seg at vold og urett fortsetter? Det er fordi planetens posisjon representerer én type densitet, mens nivået på den sjelelige utvikling i hennes beboere er noe helt annet. Mor, vil du være så snill å sette inn datoen for det tidligere budskapet som forklarer de to densitetene. (11.september 2011)*

Takk skal du ha. Uansett om det kunne oppleves som om den lenge etterlengtede 21. desember 2012 bare syntes å frese såvidt, som lunta på en våt kinaputt, fordi dere ikke så noen gjennomgripende forandringer, så var den overdådige mengden av kjærlighet-lys som gjennomsyret deres verden på den tiden et vidunderlig skue!

Den voldsomme bølgetoppen av energi lyste opp den kollektive bevisstheten til den strålte som sola midt på dagen og oppfylte derved Moder Jords dypeste ønske om at i hvertfall de fleste av hennes beboere kunne være med henne videre på Oppstigningens vei. Mange, mange personer som tidligere manglet det lys som skulle til for å kunne være med planeten videre, absorberer nå såpass med lys at de i hvertfall kan være med litt til.

Nå vil vi snakke om de mørke sjelene. På Jorden er dette de individene som for omtrent ti år siden nektet å etterleve sine sjelekontrakter og slå seg sammen med Lysets krefter, etter at de hadde sørget for at massene hadde fått muligheten til å avslutte sine tredje dimensjons karma. De fortsatte med sin nedbrytende og ødeleggende virksomhet i hele verden gjennom slike virkemidler som å ha kontrollen over regjeringene og den globale økonomien, ved å slippe ut pandemiske virus som var designet i laboratoriene deres, ved å manipulere været, sette i gang jordskjelv, starte kriger og støtte tyranniske regimer.

Under den enorme innstrålingen av kjærlighet-lys-energi, greide disse individene, som fortsatt er blant dere, å absorbere bitte lite grann mere lys enn de hadde før, hvilket ikke var mer enn den gnisten som er deres livskraft. Men det var akkurat tilstrekkelig til at kroppene deres kunne overleve i de første energivirvlene fra fjerde dimensjon, hvor Jorden for øyeblikket befinner seg. Dersom de ikke absorberer mere av lysets strålende kraft, som vil fortsette å øke i intensitet på planetes oppstigningsferd, vil ikke kroppene deres være levedyktige stort lenger.

Majoriteten av dem som virkelig dro nytte av energibølgen er “gode menensker” som er dypt bekymret over tilstanden på Jorden, slik den beskrives i massemedia og i skremmende desinformasjon på Internett. De har ennå ikke ”sett lyset”, for å bruke ett av deres uttrykk – de lever som gode mennesker, men ser fortsatt verden fra 3D nivå, både mentalt og åndelig.

Andre, som fortsatt er “i mørket” og i den sammenheng følger de ordrene de får fra myndighetene, de har ikke absorbert tilstrekkelig energi til å løfte seg over det de har blitt inndoktrinert til: å blindt følge ordre. Noen har blitt oppdratt til å tro at det er deres ansvar å søke hevn for tidligere angrep på deres forfedre, samfunn og land.

Og så er det de som er splittet og i indre dragkamp med seg selv: de innser at det de holder på med ikke er til gode for menneskeheten, men de er også avhengig av denne inntekten for å kunne forsørge familien sin.

Disse ulike bevissthetstilstandene, sammen med de massive ødeleggelsene av miljøet er naturlige “ettervirkningene etter årtusener med mørke”, som vi forklarte i vår forrige melding.

Det gjenstår å se hvor mye lys de ovenfor nevnte personene greier å ta imot og hvilke valg de vil gjøre av sin frie vilje. Den mengden lys de greier å ta inn er avgjørene for hvor lenge de vil være i stand til å være med planeten inn i stadig høyere vibrasjoner. Men vi ber dere huske på hva vi tidligere har sagt: av ulike grunner, som bare er kjent på sjelenivå i de fleste tilfeller, er det mange lys-fylte mennesker som vil velge å forlate Jorden fremfor å fortsette å stige opp i fysisk kropp.

Nå skal vi forklare det som vi ofte har slått fast, nemlig at når det gjelder hastighet og omfang, er Jordens oppstigning fra dyp tredje dimensjons tetthet noe som aldri har hatt sin like i dette universet.

Med unntak av hennes opplevelse, er det å gå gjennom den slik densitet, hvor mørket er så dypt inngrodd, en usedvanlig lang og forferdelig krevende ferd.

Vi skal illustrere dette ved å fortelle hvordan en annen verden opplevde det. På samme måte som Jordens første innbyggere, falt også også denne sivilisasjonen ned fra en høyere dimensjon, både åndelig og bevissthetsmessig, så langt at de var på nippet til å ødelegge planeten sin på grunn av at de begynte å krige og fortsatte med krigføring. De hadde ikke hjelp av vår familie fra universet,så de påfølgende generasjoner brukte nesten 50.000 år på å løfte seg ut av den dype tredje dimensjons densistet før de nådde fjerde dimensjon. Det tok så lang tid før det var tilsytrekkelig lys i den kollektive bevisstheten til å løfte denne sivilisasjonen og planeten deres opp i en høyere dimensjon.

Mor, for de av leserne som ønsker å vite mer om denne sivilisasjonens historie, fysiske utseende, kultur, styringssett osv., vær snill å nevne boken med et omfattende budskap fra en representant fra dens nåværende befolkning (”Aeschyles”-kapittelet i boken ”Illuminations for a New Era”).

Takk skal du ha. Jorden og alle hennes livsformer har fått et omfang av hjelp som det ikke finnes maken til, siden oppstigningen begynte på 1930-tallet. Det begynte med en livreddende infusjon av Lys fra mange mektige sivilisasjoner og har fortsatt gjennom ulike midler som vi har listet opp i tidligere budskap.

Bare et relativt fåtall av Jordens befolkning vet om denne hjelpen, men andre ting som Lyset har oppnådd er åpenbart for alle. Etterhvert som Lyset økte på Jorden var det flere og flere av dere som genererte deres eget lys med stadig større kraft, og dere lysarbeidere har gjort noen formidable fremskritt med å redusere effekten av mørket gjennom å avsløre de mørke sjelenes aktiviteter.

I tillegg til de store bragdene dere har utført, som vi tidligere har beskrevet, så må vi legge til det kraftige lys dere nå setter på behovet for å heve kvinnenes status og for å få en slutt på spredningen av våpen. Disse tungt negative aspektene ved samfunnet deres, som lenge har vært dominerende i den kollektive bevisstheten, er nå ”førstesideoppslag” og kommet på dagsordenen i det offentlige rom.

Generasjon etter generasjon etter generasjon tolererte urettferdige kulturelle lover og praksis som avlet kvinneforakt og tråkket kvinner ned, i tillegg til å akseptere uendelig kriging og vold som om ”det bare er slik livet er.” Men nå hever røstene seg over hele verden og sier ”Stopp!”

Lys-Vesener i hele universet ærer de myriader av sjeler som i sin sjelekontrakt sa ja til å delta i det store antall tragiske hendelser som har rørt folks hjerter og fått dem til å ta modige steg på disse to områdene og på alle andre områder hvor forandring er sårt tiltrengt. De sjelene som påtok seg så overveldende smertefulle oppdrag gjorde dette av uforbeholden Kjærlighet og har gjort kjempesteg fremover i sin sjelelige vekst.

På samme måte som dere, skulle også vi ønske at alle forandringene kunne skje over natten. Men det vil kreve mange forhandlinger, mange diskusjoner og bli noen ”tømmervaser” som må løses, før alle hjerter og sinn er kommet til enighet. De som lagde den overordnete planen for den Gyldne Tidsalder visste at dere ikke kunne forvandle deres verden på annen måte enn steg for steg, og på sjeleplan visste dere og alle andre på Jorden også dette.

Selv med god hjelp fra ekstraterrestrielle sivilisasjoner, vil utviklingen av en tredje dimensjons sivilisasjon til en der folket lever fredfullt og i hamoni med Naturen, måtte være en gradvis forvandlingsprosess. Hele tiden har våre budskap og svar på spørsmål fra leserne vær det samme: forandringene vil komme trinn for trinn.

Det følgende utdrag fra meldingen vår 2. juni 2007 ble nylig sendt med e-post til min mor fra en leser som ”tilfeldig fant dette”. Han skrev også at denne informasjonen burde finnes i flere av budskapene, for vi kan ikke vente at folk skal huske det som sto i budskapene for lenge siden.

“Er 2012 slutten på Jordens oppstigning og sluttføringen av alle overgangsfasene på vei mot den Gyldne Tidsalder?”

Alt mørke har blitt transmutert, samtidig som Jordens og individenes balanse er oppnådd, men det er ikke korrekt at etter 2012 vil alt som er oppnådd til da forbli uforandret for all tidfremover. Husk på at det eneste som er konstant i universet ER forandring! Åndelig og intellektuell vekst vil fortsette, så også teknologisk utvikling – for dere ville ikke ønsket det annerledes!

Elskede Jordiske familie, vi har aldri forventet at dere skal huske all den informasjonen vi har gitt dere! Ikke bare er deres dager fylt av en hel rekke ansvarsoppgaver som dere må tenke på, men lineær tid går også fortere og fortere. Det er grunnen til at vi så ofte har gjentatt det som er helt vesentlig for dere å vite og det inkluderer at den Gyldne Tidsalders underverker ikke alle venter på dere på dørstokken, samt at den ene dagen vil ikke skille seg dramatisk fra den neste.

For å unngå mulighetene for feiltolkninger, ser vi at vi kunne ha vært mere nøyaktige når vi skrev om ”balanse oppnådd” i vårt budskap i juni 2007. Selv om det materialet som sto foran denne formuleringen dreide seg om 3dje dimensjons forhold, så kunne vi ha spesifisert at balanse ville bli oppnådd slik at Jorden og hennes beboere kan løfte seg ut av tredje dimensjon. Men siden dere alle er et mikrokosmos av universet, som alltid er i en kontinuerlig balanseringsprosess, så vil også dere fortsette med å ”holde balanse” etter hvert som deres åndelige og bevissthetsmessige evner fortsetter å ekspandere.

Det som ventet dere på terskelen til den Gyldne Tidsalder er effekten av den kraftige energibølgen rundt vintersolverv i desember, som transmuterte den siste rest av mørke til Lys. Denne nye overflod av Lys øker drivkraften i Jordens potensial-felt i retning av manifestering av de undere dere og deres familier fra stjernene vil være med å skape underveis på Jordens ferd gjennom fjerde dimensjon og til hennes mål i femte dimensjon.

Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før Moder Jord er lykkelig hjemme igjen der hvor planeten og hennes sjel, Gaia, hadde sin opprinnelse. Det er logisk at dere spør om det, siden vi visste når planeten ville forlate tredje dimensjon, så hvorfor vet vi ikke når den vil nå frem til sin destinasjon i femte?

Jordens oppstigning frem til dette punktet var predestinert slik at hun skulle greie nå frem til det smale kosmiske tidsvindu, da planetene sto i en posisjon til hverandre som gjorde det mulig for henne å gå inn ifjerde dimensjon. Nå som hun er i denne dimensjonen, hvor mørket ikke lenger kan angripe henne med sine negative energier, så vil hennes videre reise foregå på trygg grunn, for å si det slik, hvor det ikke finnes noen ”tids”-begrensninger.

Akkurat som før – som alltid! – vil hennes beboeres videre ferd avhenge av de valg hver enkelt gjør og de kumulative valg som utgjør den kollektive bevissthet. Så det er deres tanker, deres inderlige følelser og handlinger som vil avgjøre Jordens fremdriftstempo fra nå av. Enten det nå blir en lykkelig rolig ferd gjennom fjerde dimensjon eller om det blir som ørnens flukt, så jubler Gaia av glede – for den eksepsjonelt vanskelige strekningen i oppstigningsprosessen er over!

Dere kan også juble og feire – for deres trofatshet og utholdenhet for Lyset har vært et umåtelig bidrag til denne ufattelige bragden. Selv om dere i et lineært tidsperspektiv vil fortsette fremskrittene mot deres mål som er en kjærlighetsfylt, harmonisk og sunn verden med overflod for alle, så har dere i kontinuumet allerede seiret. Når dere fatter fullt ut hvor enestående denne bragden er, så vil dere også skjønne at om det er noen som kan si ”den jobben klarte vi godt”, så er det dere lysarbeidere!

Vi holder dere i ære og uforbeholden kjærlighet alt mens vi fortsetter å gå ved deres side, om enn usett, hvert eneste steg på veien.

______________________________________

KJÆRLIGHET OG FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge