Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - July 21, 2013

Matthew Ward - July 21, 2013


Effekter av avsløringen av den amerikanske regjeringens dokumenter, George Zimmerman med mer.

Med kjærlige hilsener fra alle Sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Det gleder oss å kunne ta opp spørsmål fra mange lesere og to situasjoner som også er av interesse for talløse andre mennesker. Begge angår amerikanske borgere, og selv om det kan se ut som om det overhodet ikke er noen forbindelse mellom dem, har begge disse sakene, som har fått så mye mediafokus, samme kjerne, og begge er eksempler på lange steg fremover i deres samfunn.

Først: Vil Edward Snowdon’s frislipp av konfidensielle dokumenter føre til mer gjennomsiktighet i den amerikanske regjeringens aktiviteter eller vil det bare ytterligere forvanske allerede anspente internasjonale forhold?

Om man kunne si at forvandlingen av verdenssamfunnet krever én primær ingrediens, så ville den ingrediensen være sannhet. De energinivåer som Jorden nå seiler gjennom i sin bane gjennom kosmos legger alt til rette for at sannheten skal komme frem, men det er ikke noen spesiell måte dette må skje på, ettersom det er fleksibilitet i alle sjelekontrakter.

For å forklare dette forholdet, la oss si at du valgte i din sjeleplan å tjene store pengemengder for å utbalansere et tidligere liv i desperate fattigdom. Sammen med denne forutsetningen i kontrakten, valgte du en del faktorer som skulle bidra til at du oppnår dette, så som hvilket land du bor i, hvilke iboende evner du har, samt en tendens til å tenke og handle selvstendig. Men det finnes ingen sikker eller rask metode, eller bare ett innsatsområde, som vil lede til at du skaffer deg den livsstilen du valgte.

Når du ikke har noe bevisst minne om sjelekontrakten, så reagerer du simpelthen på idéer, instinkt, aspirasjoner og samvittigheten – din sjels stille meldinger til din bevissthet, som er i samsvar med det du har valgt i din sjelekontrakt – i form av anledninger som oppstår som ”passer med dine planer”.

Hvis vi benytter denne betraktningsmodellen på personer som dere kaller varslere, så er dette hva Edward Snowdon gjorde. Mens noen betrakter ham som forræder og andre ser på ham som en helt, diskuterer analytikerne hans barndom og ungdomstid, personlighetstrekk og hans umodenhet, og de spekulerer på hvilke motiver han hadde for å ”lekke” de konfidensielle regjeringsdokumentene slik han gjorde.

De vet ikke, og det gjør heller ikke Snowdon, at han responderte på budskapene fra sin sjel da en passende anledning dukket opp. Det er den samme sammenflytende strøm av energetiske faktorer som motiverte Bradley Manning til å avsløre offentlige dokumenter og som fikk Julian Assange til å etablere Wikileaks. Og det er på ingen måte bare disse tre som har handlet på bakgrunn av en følelse av at de har ansvar for å ”bringe sannheten frem i lyset” – vi snakker bare om personer som i disse dager er omtalt i media.

Når det gjelder den avdekkete informasjonens virkning på internasjonale relasjoner, så har de nevnte enkeltmenneskene ingen interesse av å lage et fjell av en liten jordhaug; de har langt viktigere indre oppgaver å ta tak i. Ennvidere så stimulerer de fremherskende vibrasjonene i verden statsledere sterkt til å glatte ut det som er av politiske forskjeller for å kunne nå frem til internasjonal enighet.

Når det gjelder gjennomsiktighet og etterrettelighet i myndighetenes virksomhet, så vil dette komme som et resultat av folkets krav – ikke bare en slutt på hemmeligholdet, men også slutten på aktivitet for egen vinning, korrupte juridiske systemer og mektige korporasjoner penger som ”ligger under” mange offentlige etaters politikk og lovgivning. De høylydte kravene om forandring gjelder så visst ikke bare de Forente Stater! Egyptere, Brasilianere, Russere er blant dem som også krever at deres respektive regjeringer tjener det som er til folkets beste. I alle land hvor det trengs forandringer for at folket skal få det bedre, så er det utholdenheten og motet til grasrotorganisasjonene, noen av dem med ekstern støtte, som vil manifestere dem.

Det andre temaet som er gjenstand for mye interesse er rettsaken mot George Zimmerman, som resulterte i at han ble frikjent for drap - og uaktsomt drap - i forbindelse med at Trayvon Martin ble skutt og drept. Mens de aller fleste menneskene er opptatt av dommen – skyldig eller uskyldig? – er det mange lesere som spør: var dette noe disse personene og deres familier hadde lagt inn i sine sjelekontrakter?

Ja, men dette formelig roper om en mer utdypende forklaring. Trayvon og George og deres familier er akkurat som alle andre sjeler i det at de har valgt ut karmiske for dette livet for å utbalansere andre tidligere liv. Det betyr at de tok inn i sin kontrakt å erfare drapet, det å bli drept og de traumatiske etterdønningene, men deres kontrakter innehadde en grad av fleksibilitet med hensyn til hvor, når og hvordan dette skulle skje.

Spesielt i denne unike tiden i Universet, oppstår det rikelig med “passende” anledninger overalt i verden, slik at ikke bare er karmiske anliggender som kan fullføres, men også anliggender som tjener “en større hensikt”. Og slik er det med Zimmerman og Martin familiene. Forsvarsadvokater og en dommer hevder at rasemessige faktorer ikke var noen faktor i saken; men ikke desto mindre er det fremherskende oppfatning blant folk at rasediskriminerende, eller raseprofilerende, faktorer egentlig lå til grunn, og mange protesterer mot domsavsigelsen.

Rettsaken og resultatet av denne tvinger “frem i lyset” at rasefordommer, som lenge har vært en skamplett og belastning for menneskeheten, ikke har noen plass i verden i dag. Utdannelse kan gjøre at mange endrer sine holdninger når det gjelder rase, men det er bare når hjertet blir dypt berørt at virkelig forandring skjer i et samfunn – dette er grunnen til at Trayvon og George og deres familier valgte, i sin sjeleplan, å akseptere sine ulike roller i denne personlige tragedien.

Det samme gjelder bitter splittelse som har sin rot i fordommer, som også finnes iboende i religioner, etniske og kulturelle tradisjoner, kastesystemet i Østen, regjeringssystemer, kjønnsstatus og økonomisk status. Alle disse områdene hvor forskjellighet betones, hvilket har skapt uendelig lidelse gjennom tusener av år, vil komme til opphør.

Enkeltmennesker rundt om i verden responderer uredd på det som er en sterk følelse av ansvar til å gripe til handling på bakgrunn av det som de, på sjels- og samvittighetsnivå, vet er det rette å gjøre, og Universet presenterer dem med anledninger hvor de kan handle i tråd med de valgene de har gjort i sin sjelekontrakt. De fleste av disse er ikke kjent utenom den nærmeste åndelige krets og selv de som blir hyllet internasjonalt er ikke mer bevisste enn den øvrige befolkningen om at disse individene før de ble født valgte å være den de er, og å gjøre det de gjør.

En som er viden kjent og høyt respektert er Malala Yousafzai, den unge pakistanske piken som, etter å ha blitt skutt fordi hun kjempet for unge pikers rett til utdannelse, fortsetter sitt målrettede arbeid for dette målet. Det er ikke bare på grunn av den høyeste medisinske ekspertisen og myriader av bønner at hun kom seg igjen etter en livstruende skade i hodet. I sjelekontrakten sin har hun viet sitt liv til dette meget viktige arbeidet som til slutt vil være til beste for unge kvinner, uansett hvor i verden, hvor de blir nektet den samme utdannelsen som gutter.

Pave Frans den Første er en annen velkjent og svært høyt respektert person. Denne høyt åndelige utviklede sjelen som inkarnerte som Jorge Bergoglio, gjorde så på forespørsel fra Universets Høyeste Råd, slik at han senere kunne fylle den mektige og innflytelsesrike posisjonen som pave. Og således, i tråd med at denne sjelen hadde takket ja til denne oppgaven, la Universet ”veien til rette for” den anledningen som ”passet”. Slik ble Bergoglio pave og til tross for sterk opposisjon, handler han etter det han føler som sitt ansvar; Å rette opp alt det gale denne institusjonen har stått for helt siden den ble grunnlagt.

Hele veien gjennom sin oppstigningsprosess har Jorden mottatt en astronomisk mengde med Lys fra andre sivilisasjoner. Men, elskede familie, det er det lyset som genereres av alle dem som lytter til stemmen inni seg som fører deres samfunn stadig nærmere en fredelig, harmonisk verden hvor alle deler raust av Jordens enorme overflod, slik at alle får det de trenger.

Alle Lysvesener i dette universet favner dere lysarbeidere i uforbeholden Kjærlighet og høyaktelse!

KJÆRLIGHET OG FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge