Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 2. september, 2013

Matthew Ward - 2. september, 2013

Syria

Med kjærlige hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Vi har tidligere stadfestet at Jorda er inne i et energinivå som bringer frem de positive og negative ekstremer i enkeltindividers atferd. Underveis på deres ferd mot Oppstigningen har den globale rastløsheten vært økende etter hvert som mennesker reagerte på en stadig sterkere følelse av at de må la sine tanker og følelser omsettes i handling.

Dette var den motiverende kraft bak den Arabiske Våren og dette har gjort at Syrias borgerkrig opptar hele verden. At våre brødre og søstre i dette landet tar livet av hverandre gir oss den dypeste sorg, slik den også gjør for dere – ingen kan være uberørt av dette blodbadet og de millioner flyktningenes nød. Denne humanitære situasjonen av så uhyggelige dimensjoner har skapt et enormt dilemma: Har andre nasjoner en moralsk forpliktelse til å gripe inn? Ville en eventuell inngripen kunne føre til en opptrapping av krigshandlingene som igjen vil føre til en internasjonal krig?

Regjeringene i de land som har militær makt nok til å kunne gripe inn, vurderer situasjonen i forhold til disse perspektivene, i tillegg til at de er fullt klar over at de har mer enn nok av interne problemer de må løse, i tillegg til deres folk er trette av krig. Disse lederne vet imidlertid ikke at deres tilbakeholdenhet med å gå til aksjon også har mer dypereliggende årsaker enn disse betraktningene eller at kampene i Syria dreier seg om mer enn det som er synlig for øyet – hvert eneste menneske i verden blir påvirket av energistrømmen.

Så kynisk som dette enn kan høres, så er denne krigen et resultat av energier som ble satt i bevegelse for lenge siden og det var av avgjørende betydning å bryte denne energistrømmen - og uansett hvor samvittighetsløst dette var, så gjorde bruken av kjemiske våpen nettopp dette. Vi støtter overhodet IKKE denne galskapen på noen som helst måte! Det vi forteller dere er at de intense energiene som investeres fra begge sider i denne krigen måtte avbrytes, dens selvforsterkende momentum måtte brytes, slik at kampene kunne begynne å ebbe ut og gå tom for energi.

Hvis det går an å si at selv i denne forferdelig tragiske situasjonen så finnes det likevel et lyspunkt, og det er dette: hele verden ble så sjokkert av at kjemiske våpen tok livet av uskyldige mennesker at dette aldri vil skje igjen på Jorden.

Fordi energier beveger seg i den retning de blir ”gitt næring”, så vil det virke mot sin hensikt å bruke energi på å analysere Syrias situasjon dag for dag eller å spekulere på hva som ble gjort mot hvem av den ene eller den andre gruppen. Det som vil tjene det Syriske folket og hele verden uendelig mye bedre er energien i bønner om at alle disse sørgende sjeler blir helet, at man kan skape fred gjennom forhandlinger, og for gjensidig tilgivelse og forsoning av de ulike gruppene som har deltatt i krigen.

Vår uforbeholdne kjærlighet er med dere alle, hver eneste en av dere, vår elskede familie på Jorden.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge