Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 11.november, 2016


Matthew Ward - 11.november, 2016

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Vi vil dele med dere det vi har observert i Jordens energifelt av potensial og hva de i Nirvana som overvåker alt som skjer på Jorden, rapporterer om presidentvalget i USA. I vårt forrige budskap sa vi at flere scenarioer omkring presidentvalget kunne komme til å utvikle seg, og det skjedde faktisk, men ikke på en måte som vi kunne ha forutsett.

Når vi nå snakker om de spillerne som er involvert, ber vi dere å være snille å huske det vi har sagt mange ganger – vår interesse for familien på Jorden er aldri politisk motivert, ei heller dømmer vi noen av dere.

Det er ikke bare det amerikanske folket som har mye å vinne eller tape alt ettersom hvem som blir president. Det samme gjelder for Rockefeller-fraksjonen av Illuminati. Deres tunge innflytelse i Wall Street og i nasjonens regjering er i stor grad takket være Bill og Hillary Clinton, som samarbeider med dette hemmelige samfunnet; Tidligere var de blant toppene der, men da de så at deres globale kontroll begynte å avta, etablerte de sin egen maktbase og finansieringskilder. Uansett hvor tvilsomme Illuminati vurderer Donald Trumps valgløfter å være, så vet de at han er «sin egen herre», en person de ikke ville kunne ha kontroll over.

I løpet av ukene før valget økte velgernes sinne og mistillit til fru Clinton og herr Trump så enormt at de begynte å trekke til seg energistrømmer fra alle scenarioene som hver seg hadde potensial til å føre Bernie Sanders inn i presidentrollen. [Disse scenarioene er beskrevet i budskapet vårt fra 19. august, 2016.]

Det som kunne ha utspilt seg på ordnet vis mens energistrømmene løp sin veldefinerte kurs, ble i stedet et virrvarr som man kunne sammenlikne med en blekksprut som veiver vilt med armene. Energi i seg selv er nøytral, den strømmer rett og slett i den retningen som er fastsatt av intensjonen som er vedheftet den. I dette tilfellet var intensjonen å påvirke valgresultatet, og ved å anvende en rekke ulike strategier – noen som motsa hverandre – skapte dette til slutt blekkspruten.

Clintons støttespillere i den Nasjonale Demokratiske Komitéen greide å manøvrere stemmene, som i virkeligheten ble vunnet av Bernie Sanders, til fordel for fru Clinton; således var det henne, i stedet for den velgerne faktisk hadde gitt flest stemmer, som ble det Demokratiske partiets nominerte kandidat.

Når det gjelder FBIs etterforskning av fru Clintons hackete e-poster, så ble FBI direktør James Comey presset av Bill Clinton og andre Illuminati til å konkludere med at den nasjonale sikkerheten ikke hadde vært i fare og at det å bruke en personlig server ikke er en påtalbar overtredelse. Man rettet i stedet fingeren mot Russland og beskyldte dem for hacking.

Det var helt riktig som Vladimir Putin sa når han påstod at det ikke var noe Russland hadde gjort. Enkeltpersoner i FBI og andre etterretningsetater, som kjenner til Clintons kriminelle historie, lekket e-postene. De følte at folket hadde krav på å vite sannheten om fru Clinton. Men Mr. Comey hadde lagt lokk over hva e-postene viste: hun brukte sin posisjon som statsråd til å skaffe donasjoner til Clinton Foundation og gi gjentjenester for disse, og noen av Clinton Foundations pengemidler kom terrorister til gode.

Da de samme personene i etterretningsmiljøet senere oppdaget at Anthony Weiners datamaskin inneholdt bevis for at begge Clintons hadde vært involvert i en pedofili-ring, krevde de at Mr. Comey gjenåpnet etterforskningen. Nok en gang gav Comey etter for press fra Clinton-leiren og slo fast at ingen av e-postene hadde noe med fru Clinton å gjøre.

De ovennevnte personene henvendte seg da til Wikileaks’ Julian Assange for hjelp til å få denne fellende informasjonen formidlet til «varsler»-nettstedets operatører. For å motvirke utfallet av denne uventede avsløringen, satte Illuminatis lakeier umiddelbart i gang med å manipulere stemme-mekanismene slik at det høyeste stemmeantallet ville gå til fru Clinton. Kanskje var det at de hadde slik bråhast at det oppsto feil som fikk denne planen til å slå tilbake på dem selv – det største stemmeantallet ble feilaktig registrert på Mr. Trump.

De negative energiene som ble skapt av dem som hadde til hensikt å føre folk bak lyset, og av selve handlingene deres, står «ansikt til ansikt» med kraften fra et stadig økende vibrasjonsnivå. Republikanerne har flertallet i Kongressen og Senatet, men det er få av dem som et glade for at Mr. Trump er deres fanebærer. Demokratene er bitre og engstelige; mange føler at hvis Bernie Sanders hadde vært deres nominerte kandidat, så ville de ha vunnet valget, og således fortsetter de positive energiene omkring Mr. Sanders å øke.

Dette er det bildet «vibrasjonene» viser oss, kan man si, om De Forente Stater. I samsvar med Universets lov om at lave og høye vibrasjoner ikke kan sameksistere, så må det ut av det nåværende kaoset komme en løsning. Vi vet ikke hva den vil være, men vi kan fortelle dere om noen faktorer som sannsynligvis vil spille inn.

Det «granatsjokket» som politiske analytikere og mediene omtaler valgresultatet som, har motivert store mengder av tidligere passive borgere til å gå ut i gatene i protest og noen krever etterforskning av stemmeopptellingen. Dersom dette materialiserer og det blir oppdaget at det var feil ved stemmemaskinene eller at ikke alle skriftlig innsendte stemmer ble talt opp, så ville valgresultatene måtte annulleres. I en slik situasjon ville president Obama bli sittende inntil en ny president blir valgt.

Fru Clinton var ikke i topp fysisk helse da klonene hennes ble produsert for mange år siden, og etter hvert som vibrasjonsnivåene øker, vil svekkelsen i klonen helse og utseende temmelig raskt bli tydelig å se. Likevel, dersom et nytt valg skulle bli gjennomført, så vil ikke dette være grunnen til at hun ikke stiller til valg. Det ville være at informasjonene om henne og Clinton Foundation er spredt over hele Internett.

Republikanernes fundament inneholder ideologiske bestemmelser som mange i partiet ikke er særlig begeistret for og de er heller ikke komfortable med en del av Mr. Trumps retorikk. De stemte på ham fordi han representerer forandring i en regjering som de føler ikke har satt dem i et dødvanne. Mr. Sanders er også opptatt av at det må skje forandringer i Washingtons regjeringskrets og den personlige og profesjonelle respekten han nyter, sammen med hans popularitet blant Demokratene, ville gjøre ham til et naturlig valg som presidentkandidat. Eller kanskje som resultat av et folkekrav om at han erstatter den nåværende.

Mr. Trump har et formidabelt konkurranseinstinkt. Dette er grunnen til at han gikk inn i valgkampen, var fast besluttet på å vinne, og verden tror at han gjorde det. De protesterende folkemengdene i gatene bekymrer ham ikke. Men når han erfarer hvor omfattende og stressende presidentembetets ansvar er, at han blir forventet å agere ut fra andres råd og anbefalinger heller enn sine egne impulser og at han ikke er sjefen i Kongressen, kan han imidlertid komme til den konklusjon at det å være president ikke vil være like tilfredsstillende som å være entreprenør og forretningsmann, og han ville ønske velkommen en måte å komme ut av det hele med æren i behold.

Deler av disse faktorene stammer fra tanker og følelser som svirrer i massebevisstheten, noen er kjent vidt og bredt og noen er det bare lesere av budskapene våre som vet. Og dere vil forstå at den aller viktigste faktoren i alt sammen er dette: den retningen Mr. Trump og det Republikanske Partiet vil føre dette landet i, er helt i opposisjon til de fremherskende vibrasjonene, som vil fortsette å høynes jevnt og trutt langs Jordens vei mot Oppstigningen. Dette partiets retning er i konflikt med Gaias visjon, som deles av opplyste sjeler, og deres antall vokser fra dag til dag. Løsninger og forsoning må og skal komme til å helbrede dette smertefullt splittede landet hvis innflytelse føles over hele verden.

Elskede Familie, frykt ikke for hva som kan skje. Skap det som vil skje ved å bære lyset deres høyt og urokkelig! Talløse skapninger i hele universet heier på dere og støtter dere med kraften av sin uforbeholdne kjærlighet som savner sidestykke.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge