Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 3 august, 2014

Matthew Ward - 3 august, 2014

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Vi har fått spørsmål om spekulasjonene omkring at de Forente Staters regjering hadde en finger med i spillet med flyet som falt ned i Ukraina og om beskyldningene om at den Russiske regjeringen hadde det. Våre kolleger i Nirvana sier at ingen av dem er ansvarlige – dette er en gjerning utført av «black ops*», en gren av den Illuminati-kontrollerte delen av CIA, den samme makten som egger opp den pro-russiske separatist-bevegelsen i Ukraina.


Denne fraksjonen av CIA, som opererer helt uavhengig av alle regjeringers overoppsyn, respekterer ingen nasjonale grenser. Hvor enn borgerne i et land måtte være misfornøyde med sine valgte ledere initierer eller forsterker disse agentene folkelig oppstand for å øke spenningene, impliserer hvilke nasjonale ledere de mener ville være den riktige, og hjelper de misfornøyde dissidentene med med våpen og forsyninger. “Black ops”-personell, på samme måte som resten av Illuminati, ernærer seg av negative energier og det virkemiddelet de bruker for å kunne fylle seg opp med livskraft er å skape negativt ladet kaos, frykt, død, kroppslige skader, sorg og ødeleggelse.


Illuminati’s internasjonale nettverk harnå blitt så alvorlig svekket at de ikke lenger er den totalt dominerende makten de har vært gjennom mange tidligere tiår, hvor de med letthet startet to verdenskriger og profiterte enormt ved å selge til begge sider av konflikten det som trengtes for å holde krigsmaskineriet i gang. Selv om deres evne til å starte en tredje verdenskrig og berike seg ytterligere, aldri ville kunne gjøre virkelighet av den, annet enn i deres forskrudde tanker, ernærer de seg for øyeblikket av negativiteten i bekymringene om hva kampene i Ukraina kan føre til og de sterke følelsene omkring flykatastrofen og den etterspill.


Imidlertid må dette settes i sammenheng med alt som skjer over alt, og vi ber dere å forestille dere deres verden som en unik historie som det skal lages film av. La oss si at den universelle intelligensen er “manusforfatter” siden den har en fullstendig visjon om hvordan denne filmen skal ende, midt oppe i alle undrene i Jordens Gyldne Tidsalder. Og la oss så kalle dere pr-avdelingen – dere har blitt briefet om hele historien og hvordan den ender, så dere kan snakke om det til alle som er har lyst til å høre.


Dere er også med blant de milliarder av skuespillere på settet, og alle er gitt full frihet til å spille slik de selv finner å passe best med det scenarioet som foreligger. Så, fordi man spiller på en måte som uttrykker de ulike personligheter og mennesketyper, er det noen skuespillere som er fullstendig hensynsløse i sine forsøk på å monopolisere scenen, mens andre strever for å få til en team-innsats til beste for alle. Noen blant aktørene på settet blir sinte over hvordan historien utvikler seg, andre er fornøyde, enda andre blir motløse og mange på settet blir forvirret. Noen skuespillere oppfører seg på aldeles urimelig, andre gjør alt de kan for å få til samarbeid slik at alt kan forløpe smidig; noen tar en fremtredende plass, mens andre blir nesten usynliggjort. Noen av skuespillerne på settet føler at deres rolle er for liten, andre føler at deres er for vanskelig, noen tror at filmen vil bli en suksess, andre er redd for at den ikke vil bli det. Medlemmer av skuespillerstaben dør, nyfødte kommer inn. Og siden hver enkelt skuespillers fokus gjennom filmingen er deres egen rolle, er det først når alle medvirkende kan se den fullførte produksjonen at de kan se hvorfor alle rollene var nødvendige for å skape denne episke storfilmen som aldri har sett sin make.


Kanske er det en litt blek analogi, men den er presis med hensyn til mangelen på bevissthet om fri vilje og karma som spiller seg ut, personlig og planetarisk oppstigning, og en verden som er under omforming. Det store flertall av befolkningen på Jorden har ingen idé om at de voldsomme urolighetene i Ukraina og flykrasjet er elementer av denne transformative prosessen. Folk fleste vet ikke at disse hjerteskjærende tragdiene for alle som mistet sine kjære, er erfaringer som de selv og deres kjære valgte for sjelelig utvkling – som er målet for enhver sjel – og det er det samme når det gjelder de som er involvert i de militante aspektene av konflikten.


Dette er sant i de fleste hjerteskjærende situasjoner, og vi skal nevne en annen situasjon som leserne har bedt oss om å snakke om: de tusener av barn fra land i Sentral-Amerika som kommer til USA uten voksne ansvarlige eller ledsagere. De selv, familiene som sendte dem dit for at de skulle være i sikkerhet, de menneskene som førte dem over grensen, de menneskene som forårsaker voldsomhetene i deres hjemland, opplever alle de det de valgte i sin sjelekontrakt.


Det er også sant at ikke alle som dør, sørger over tapet av sine kjære, er skadet, hjemløs eller desperate valgte å erfare dette, og dette er tilfellet når det gjelder blodbadet og ødeleggelsene i Gaza. Der, på samme måte som alle andre steder hvor det eksisterer lidelser og trauma som ikke er en del av de angjeldende personers livkontrakter, kommer den himmelske nåde inn. Alle som fortsetter å gjennomlide ikke-valgte omstendigheter gjør kvantesprang i sin sjelelige utvikling og hver eneste person som får livet sitt forkortet får full kreditt for alle elementene i livskontakten. De som går over til Nirvana fryder seg over å være der og sender en uendelig strøm av Lys til sine høyt elskede sjeler på planeten som sliter med tilsvarende vanskelige opplevelser og erfaringer.


Vi kjenner disse sannhetene, og likevel er det med den dypeste sorg at vi ser så mye slit, lidelse, hjertesorg og dreping hos vår elskede familie på Jorden. Vi skynder oss å tilføye at disse øyeblikkene er forbigående – negativiteten i disse intense følelsene kan ikke vedvare når vibrasjonene er blitt så høye på Jorden – og vi har evnen til å komme raskt i gang igjen med å stråle lys inn til dere for å hjelpe dere å bevege dere jevnt og trutt mot den fulle stråleglansen i den Gyldne Tidsalderen som venter dere i kontinuumet.


Fordi så få av Jordens befolkning kjenner til alt dette vi har delt med dere, er følelser som sorg, sinne, fortvilelse og frykt for hva som vil skje neste gang så fremherskende. De lave vibrasjonene i disse naturlige følelsene blir i stor grad motvirket av lyset i den hjelp, omsorg og medlidenhet som strømmer fra alle verdenshjørner. Andre sivilisasjoner sender såvisst massive mengder lys til planeten, men det er dere lysbærere som går foran og gjennom deres eksempel viser på kjærlighet-lys er den eneste måten å løse konfliktene på og få slutt på nøden og fattigdommen i deres verden - spesielt i tider preget av frykt og usikkerhet, la lyset deres skinne!


Folk over hele verden er klare for lyset! De har kanskje ikke kunnskap om fri vilje, karma, reinkarnasjon eller åndelig og bevissthetsmessig evolusjon, eller om Illuminati; men de kjenner faktisk deres verdens historie: Aldri noensinne har dreping, beskyldninger eller hevn frembrakt den varige fred og samarbeid mellom nasjoner som folket lengter så inderlig etter!


Her er det en passende anledning til å svare på spørsmålet: Pådrar også nasjoner seg godt eller dårlig karma? Nei, det er det bare det enkelte menensket som gjør, og karma er hverken godt eller dårlig. Karma er en gave gitt av Himmelens nåde slik at inkarnerte sjeler kan få erfaringer som skiller seg vesentlig fra tidligere liv og således oppnå den balanse som er nødvendig for sjelens vekst og utvikling. Imidlertid er det slik at sjeler velger å bli født der hvor det finnes omstendigheter som gir dem muligheten til å erfare det de har valgt, og dette kan da gi inntrykk av at spesifikke karmiske læringssituasjoner påvirker et helt land.


Mange lesere har spurt om hvorfor de Forente Staters regjering «motarbeider sitt folk i stedet for å arbeide for dem» og om våre synspunkter på det republikanske partiets «stupide rettsprosess mot presidenten i stedet for rette sin innsats mot folkets behov.»


Den primære grunnen til at de Forente Staters regjering ikke er mer responsive med hensyn til befolkningens behov, er at noen av kongressmedlemmene er lluminati og andre er finansiert, bestukket eller utpresset til å stemme slik Illuminati dikterer. Av alle nasjoner dere kaller “industrialiserte” er det de Forente Stater som har den regjering som i størst grad er styrt av eksterne krefter – the Federal Reserve System, multinasjonale korporasjoner, den medisinske profesjon, med sine tilhørende industrier og offentlige kontorer, har alle stor innflytelse på hva Kongressen gjør.
I tallrike budskaper har vi snakket om de sterke sjelene som påtok seg oppgaven å sørge for de alvorlige prøvelsene som mange sjeler trengte for å utbalansere tredje densitets karma, og at disse sjelene deretter ville gå over til lysets styrker; i stedet ble de grådige og forelsket seg i makt og kontroll og nektet å etterleve kontraktene de hadde inngått før fødselen. Disse individene er Illuminatiene og deres aktiviteter har satt fremskrittet tilbake ti år eller så.


Jordens oppstigningstempo ble ikke påvirket av dette, men samfunnets oppstigningsprosess ble forstyrret. Den overordnede planen for den Gyldne Tidsalderen var designet slik at da Barack Obama ble president i 2008, skulle deres verden ivrig støtte hans innsats for å forene alle folk i fred og harmoni med Naturen i samsvar med Gaia’s visjon. Den illuminati-ledete offensiven for å forhindre dette har ikke hatt et sekunds pause. Men til tross for dette har lyset knust deres internasjonale nettverk og svekket effektiviteten i de gjenværende deler av det, samtidig som det har avfødt en sterk vekst i grasrotbevegelser over hele kloden og stadig økende suksess med forhandlinger i kulissene.


Når det gjelder trusselen om å stille President Obama for retten betrakter vi dette som en neonlysende pil som peker på dette landets alvorlige problem med at det Republikanske partiets mest konservative fløy –«Tea Party bevegelsen» - også begrenser regjeringens lydhørhet for folkets behov. Dette betyr ikke at disse menneskene tilhører Illuminatis rekker; det er simpelthen det at de ønsker at landet skal drives i samsvar med deres egne ønsker og filosofier. De øvrige republikanerne, ivrige etter å løfte partiet frem til seier i alle statene, slår seg sammen med Tea Party medlemmene for å stemme som en blokk, og den historiske oversikten over deres stemmegivning viser at denne ofte ikke sammenfaller med det som ville være til beste for flertallet av borgerne.


Nå skal vi gjøre vårt beste for å imøtekomme en forespørsel om å gi «en enkel forklaring om lyset og hvordan det påvirker sivilisasjonen.» Lyset, som er den samme energien som kjærligheten, er Skaperens essens, Kilden til alt som eksisterer. Lyset er den mektigste kraften i kosmos, er totaliteten i all bevissthet, ingrediensen som sjelen er laget av, og livskraften i alt levende. Til og med de som danner toppskiktet av Illuminati har en gnist av lys, ellers hadde de ikke eksistert.


Lyset kommer inn i dette universet gjennom dets Høyeste Vesen, som dere kanskje kaller Gud, Allah, Jehovah, Yahweh eller hvilket som helst annet navn, og alt i universet er knyttet sammen av og i denne energien. Derfor er ånd, som blir betraktet som tro, og vitenskap, som betraktes som sannhet, nødvendigvis ett og det samme: lys som vibrerer i en eller annen frekvens.


Men la oss gå tilbake til Begynnelsen av alt liv i hele kosmos. Skaperens første uttrykk for Seg Selv skapte Kristusriket* og de første sjelene, erkeenglene; riket i seg selv og erkeenglene er rent lys. På et ukjent tidspunkt utrustet Skaperen erkeenglene med sin gave, Fri Vilje, og dens følgesvenn, evnen til å manifestere – det vil si at de kunne bruke Skaperens energi til å skape alt det de kunne forestille seg, og i sin første med-skaper prosess skapte de det neste nivået av engler og guder og gudinner. Disse sjelene var også rent lys.

På et eller annet tidspunkt fikk erkeenglene idéen om å gi fysisk form til de sjelene som ønsket det – dette var opprinnelsen til DNA’et og grunnstoffene som er kroppens «byggesteiner». I DNA’et fantes det fotoner, som kontinuerlig absorberer og sender ut lys, som skaper kropper med krystallinske celler som inneholder kosmisk bevissthet og har evnen til å leve i vibrasjonene i de høyeste himmelske plan.

Med tiden var det noen sjeler, hvis negative aktiviteter fikk dem til å falle fra lyset, som brukte sin frie vilje til å nedgradere DNA’et hos nyere og mer uerfarne sivilisasjoner. Disse forandringene skapte kropper med høy densitet som inneholdt elektroner, som har mye mindre lys og vibrerer på mye lavere frekvenser enn fotoner. Denne reduksjonen i lys foråsaket de tilsvarende reduksjonene i disse sivilisasjonenes bevissthet, hjernefunksjon og livslengde. De mistet all sin kunnskap om sin Begynnelse, de svekkede kroppene deres var sårbare for sykdommer og deres temperamenter inkluderte frykt og alle dens negative biprodukter som grusomhet, grådighet, maktbegjær, urettferdighet, å gjøre andre fattige, splittelse, hat - hat er ikke det motsatte av kjærlighet, det er fraværet av kjærlighet, eller lys. Slik er omstendighetene for tredje dimensjons sivilisasjoner.

Det er ikke det at ingen kropper på Jorden har fotoner, og i atmosfæren finnes større mengder fotoner enn dere kan fatte. Men elektronene er dominerende hos det store flertall av Jordens befolkning – det er derfor de blir hengende etter i sin åndelige og bevissthetsmessige oppvåkning – over hele verden - dette er også grunnen til at dere har elektrisitet og elektriske apparater og betaler for å bruke dem i stedet for å ha fotonenes «frie» energi. Måten dere kan stige opp til de plan hvor fotonene er mer tallrike enn elektronene er ved å øke mengden lys i den kollektive bevisstheten.

Energi i seg selv er nøytral. Det er tankeformer som blir «klebet til» energistrimler, som er enten positive – dvs. med lys, – eller negative – uten lys. Disse formene blir skapt av hvert enkelt vesens tanker, følelser og handlinger og kollektivt bestemmer disse en sivilisasjons densitet, eller dens åndelige og bevissthetsmessige evolusjonsnivå. Dette er én universell definisjon av densitet; den andre handler om masse og massens posisjon, og de to henger ikke nødvendigvis sammen. Dette er årsaken til at Jorden, en femte dimensjons sjel åndelig og bevissthetsmessig sett, kan befinne seg i de begynnende stadiene av fjerde dimensjon posisjonsmessig sett, samtidig som mesteparten av hennes befolkning er på tredje dimensjons utviklingsnivå. Dyr og planter absorberer mer lys enn de fleste av menneskeheten; i dette øyeblikk varierer lyset i menneskene fra det mest strålende til å være akkurat tilstrekkelig til å holde kroppen i live.

Og så; hver person og hver ting i deres verden sender ut vibrasjoner i samsvar med hver livsforms bevissthetsnivå, og vibrasjonsnivået avgjøres av mengden lys i hver enkelt av dem. Atomene i livløse objekter – si for eksempel en liten stein, en football, en spiker eller en stol – har minimalt med bevissthet; unntaket er krystaller og gull, som har en høy grad av bevissthet. Bevissthetsnivået i jordsmonnet er høyere enn for objekter, og det er også bevissthetsnivået hos sniler, marker og kortlivete insekter; høyere på skalaen ligger de insektartene som har et velutviklet hierarki og et klart definert arbeidsfordelingssystem i sine samfunn.
Planteriket har et svært høyt bevissthetsnivå. Trær har intelligens og følelser som få mennesker overhodet ville anse mulig, og som går langt ut over det at eikenøtten vet hvordan den skal bli et mektig eiketre og at eplefrøet vet hvordan det skal bære frukt. Små blomsterfrø vet sine farger og om de skal blomstre én sesong eller år etter år. De generelt usynlige, og følgelig ukjente, sjelene i det Deviske Riket arbeider hånd-i-hånd med alt i Naturen, er også høyt utviklet bevissthetsmessig og åndelig.
Mennesker og andre av høyeste orden i dyreriket har det høyeste bevissthetsnivået – instinkt, intuisjon, hukommelse, læringsevne og evne til å resonere, samt det største spektrum av følelser - men det er kun menneskene som også er utrustet med samvittighet og har fått Skaperens gave i form av Fri Vilje. Selv om hvert eneste levende vesen og hvert eneste livløse objekt tjener en hensikt i den evolusjonsmessige prosessen som omfatter alle, så er det populasjonen av mennesker som avgjør tempoet.

Så mens alle andre livsformer på Jorden opererer innefor sine respektive iboende retningslinjer som fungerer i harmoni med Naturen, så kan mennesker velge å handle på fromt vis eller ikke, å lytte til samvittigheten eller ikke; og summen av deres kollektive valg bestemmer sivilisasjonens utviklingsnivå. På samme måte som menneskeheten utvikler seg i sin åndelige og bevissthetsmessige våkenhet, så gjør også alle andre livsformer på planeten det, og de vibrasjonene de kollektivt sender ut bringer hele verden fremover. Og, etterhvert som verden utvikler seg fremover blir livet stadig enklere og mer gledesfylt! Det er kun i tredje dimensjons lavere vibrasjoner at en sivilisasjon skaper alle de infløkte vanskelighetene som fødes av negativitet.

Elskede brødre og søstre, vi vet at dere ønsker dere dramatiske forandringer til det bedre og at dere noen ganger føler at det er ett skritt frem og ett tilbake. Massemediene deres vektlegger den “episke” filmens negative drama i stedet for de myriader av positive suksesser i landsbyer, byer og land rundt om i verden; og reporterne vet ikke om de enormt viktige, positive utviklingene som foregår «utenfor kameraet». Dersom dere kunne se deres verden slik vi ser den, ville dere blitt forbløffet over fremskrittene, alle hindringene som blir overvunnet, læringen dere har mestret og hvordan dere begynner å huske igjen det dere alltid har visst!

Vi hilser dere, dere lysarbeidere som fører an på Jorden, og omhyller dere med uforbeholden kjærlighet.

______________________________________
• «Black ops» er betegnelsen på hemmelige operasjoner som ikke gjenspeiles i regjeringsvedtak og ei heller er gjenspeilet i statsbudsjettene, altså svarte operasjoner «skjult av mørket». De finansieres av penger som er helt utenom statsbudsjettene, men ofte blir store budsjettposter «stjålet» (dvs gjort usynlige) i bokføringen og går likevel inn i «black ops» - og finansieres av sjkattebetalerne uten at de vet det.
• Matthew bruker begrepet «the Christed realm». Dette finner jeg ikke mulig å oversette direkte til norsk. Det betyr egentlig at det bestod av den energien som senere gav tilnavnet til Jesus: Kristus som betyr den som er av «the Christed Light», av Kristuslyset, det lyset Jesus bar i seg, det reneste lyset som erkeenglene og deres rike er av. Jeg har derfor valgt å benytte «Kristusriket», med fare for at noen kan misforstå og tro at det henspeiler på personen Jesus (inkarnasjonen) vi kjenner fra Bibelen og sammenblander med kristendommen. Dette Kristusriket, Kristusenergien, eksisterte jo fra kosmos’ begynnelse, mens kristendommen jo bare er 2000 år gammel. Så det skulle ikke kunne gå an å misforstå.

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge