Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 2 juli, 2014

Matthew Ward - 2 juli, 2014

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Mange som har skrevet inn om situasjoner i Midt-Østen, Ukraina, Hong Kong, og enkelte land i Afrika, Øst-Europa og Latinamerika har gitt uttrykk for bekymringer i tråd med dette utdraget fra en lesers e-post: Hvor er så alt dette nye lyset og de nye energiene som etter sigende skulle treffe Jorden og forandre alt? For meg ser det bare ut til at ting blir verre og verre.

Lyset er faktisk i ferd med å forandre alt som ikke lenger tjener Jordens beste interesser og interessene til hennes beboere som åpner seg for lyset, og det som virker som om det «blir verre og verre» er mange generasjoner av motstridende interesser som er på kokepunktet. Alle blir påvirket positivt eller negativt av det stadig økende lyset, og alt som foregår inni individuelle mennesker, hvilket er det som avgjør hvordan de vil reagere på ting som skjer, er det naturlige resultatet av de høynede vibrasjonene. Etter hvert som lyset fortsetter å flomme inn og lysarbeidere på planeten skaper stadig mere lys, vil denne kokingen avta til det etter hvert bare såvidt putrer og til slutt til at vannet «stilner helt».

På det nåværende stadiet av global aktivitet er det imidlertid høylydt uenighet om mange ting og det myldrer av bekymringer om hva som neste gang vil bli rapportert i «nyhetene». Deres verden flommer over av informasjon, men størsteparten av befolkningen på Jorden har overhodet ingen idé om sjeleavtaler som er inngått før man blir født, eller om sjelekontrakter, ei heller om mørkets og lysets styrker, hensikten med karma og tallrike inkarnasjoner eller viktigheten av balanse. De vet ikke at deres forfedre kom fra andre sivilisasjoner; at massiv hjelp blir gitt av ekstraterrestrielle; eller at ville stormer, jordskjelv og vulkanutbrudd er Moder Jords måte å kvitte seg med negative energier på. De vet ikke at hun har vært på vei i sin oppstigningsprosess i mer en syv tiår eller forandringene som skjer på planeten er av et tempo og omfang som aldri tidligere har forekommet i dette universet, og de vet ingenting om Jordens Gyldne Tidsalder. Dere vet alt dette og mye mer.

Vær snill å ikke tro at vi forventer at dere skal huske alt vi har sagt gjennom ti år med budskaper! Det gjør vi overhodet ikke, men dere er fyrtårnene av oppmuntring, entusiasme og tillit til deres jords fremtid, og vi oppfordrer dere sterkt til å være bevisst og tenke gjennom den mest relevante og viktige informasjonen vi har tilbudt dere. Vitenskap og ånd er ett og det samme – Skaperens kjærlighet-lys-energi som alt i dette universet er laget av – og de følgende prinsipper ligger under alt som er skapt:

KJÆRLIGHET, som er den samme energien som lys, og alle sjelers essens, er den mektigste energien i kosmos. KJÆRLIGHET-LYS er nøkkelen til å løse alle konflikter og til å føle fred inni seg![2. juni, 2014]

Kjærligheten starter med dere selv, ved å leve slik at å elske seg selv er like naturlig som å puste. Bare da kan dere gi og ta i mot kjærlighet. Kjærlighet er smittsomt, helt uten grenser, allestedsnærværende. Det er den som endrer en sjels tristhet til en fullkomment vital sjel, som endrer sykdom til helse, nød til velstand. Det er fraværet av kjærlighet som avler all bedrøvelighet i verden, og den er i stand til å fylle tomrommet med kjærlighet som kurerer all lidelse. Dette betyr ikke at dere oppfordres til å elske det som skaper ulykkelighet, nød eller gjør skade på noen eller noe! Det betyr at dere oppfordres til å føle kjærlighet slik at dere kan sende denne energien ut – og den vil selv finne veien til tomrommet. [Utdrag fra Guds budskap, 4.juli, 2013]

Kraften i energiene som strømmer inn styrker kontinuerlig kraften i alle tanker og følelser, så vi gjentar vår veiledning om å ikke å tenke på alle som er i nød med tungt hjerte; se i stedet for dere Jorden svøpt i det gylden-hvite lyset, slik at dette bildet, sammen med deres dypfølte ønske om forandringer til det bedre, strømmer ut i universet og returnerer med enda mer lys. [5. januar. 2014]

Som følge av universets lov om tiltrekning som i all evighet er i virksomhet, hjelper de lave vibrasjonene i negative følelser og tanker til med å forlenge det dere ønkser å få slutt på. [2.juni, 2014]

Sjeler i disse desperate omstendighetene opplever det de valgte for å fullføre tredje densitets karmisk læring og utvikle seg åndelig og bevissthetsmessig, samtidig som samfunnet deres kan mønstre alle sine krefter som ETT for å løfte opp livene til dem som lider. Deres urokkelighet i arbeidet for lyset bygger oppunder veien mot denne felles mønstringen, og lys innstrålt til Jorden fra andre sivilisasjoner hjelper deres bestrebelser på å forandre verden. [2. april, 2014]

Det vi veileder dere til, på alle områder der det trengs forbedringer er; Kjenn ditt gudeselv og lev ut ditt lys! Det å vite at kjærlighets-lyset, den mektigste kraften i kosmos, er den «ingrediens» alle sjeler består av og den basis alle sjelekontrakter er utformet på, er en del av spirituell klarhet, og det å utvide denne klarheten er hensikten og målet med alle fysiske liv for hver eneste sjel. Det tempo med hvilket innsikt blir tilgjengeliggjort for dere og det omfang av opp-Lys-ning som tilbys deres sivilisasjon i disse dager er helt unikt i dette universet. [11.juni, 2011]

Elskede familie, ved å leve i samsvar med disse prinsippene, disse universelle lovene, manifesterer dere det dere ønsker i livet deres, utvikler dere åndelig og bevissthetsmessig, og øker tempoet i deres samfunns med-skaper innsats til å virkeliggjøre det storslåtte og magnifike i Jordens Gyldne Tidsalder.

Dette leder oss til å snakke om de mangfoldige innsendte spørsmålene som kan oppsummeres slik:Hvordan kan dette være den Gyldne Tidsalder når mørket fortsatt har makten og kontrollen? Mørket har ikke makten og kontrollen, og igjen henviser vi til informasjon som tidligere er gitt fordi dette er tilfellet nå akkurat på samme måte som da det opprinnelig ble slått fast:

Først vil vi si at alt som foregår i deres verden skjer i respons til de stadig økende vibrasjonene, og sammen med åpenbare fremskritt ser dere også rester av det som naturlig følger når mørket er på vei til å forsvinne. Befridd fra negativitetens slør handler ikke lenger enkeltmennesker ut fra dets tyngende innflytelse, men snarere ut fra dypt rotfestede religiøse, politiske eller filosofiske overbevisninger, og i noen tilfeller fra forstyrrete mentale funksjoner som blir intensivert av de fremherskende vibrasjonene. [2.juni, 2014]

Splittelse og splittende holdninger til de mest alvorlige saker vil fortsette å påvirke deres verden inntil lyset blir så kraftig at ekstreme holdninger ikke lenger vil kunne hindre konstruktive steg mot fredelige løsninger. Rasjonelle drøftelser som er i gang, samt de som vil komme i gang, vil kunne kjøre seg fast fra tid til annen, men generelt sett vil de få større og større gjennomslagskraft; Og det dere kaller “sunt fornuft”, som fremdeles ikke er vanlig hos alle, vil etter hvert presse seg frem i situasjoner som i denne stund er fastlåste eller lett kan flamme opp i konflikt. [3.februar, 2014]

Millioner av mennesker tar modige skritt og skaper positive forandringer over alt fra små lokalsamfunn til internasjonale bevegelser. Spredningen av lyset som gjennomsyrer hjerter og sinn over hele verden KAN IKKE stanses! Vi ber dere om å ikke tro at bare de som er i lederposisjoner er viktige – HVER ENESTE sjel er av avgjørende betydning, og ved simpelthen å utstråle deres eget lys bidrar hver eneste en av dere til forvandling av deres verden. [27. januar, 2008]

Den nye æras gryning i enhver sivilisasjon er umerkelig selv for de få som måtte vite om den. Likevel er det sivilisasjonen selv som er ansvarlig for manifesteringen av den nye æraen gjennom energien av fokuserte tanker og følelser. Og, den positive delen av de fremherskende vibrasjonene er den stadig økende bevisstheten om at noe av enorm betydning er på gang. For et år siden fantes det ikke en gang en tanke i de fleste sinn om at kanskje urolighetene og forvirringen er et nødvendig preludium til en verden som er bedre for alle. Nå sanser oppvåknende sjeler – og det er millionvis som responderer på denne effekten av vibrasjonsnivået – at muligens til og med situasjoner som virker svært alvorlige kan lede til positive resultater. Etter hver som “kan kanskje” utvikler seg til “skal” i kollektivets tanker og følelser vil dere se flere og flere bevis i deres lineære tid på den Gyldne Tidsalders undere som dere allerede har vært med å skape i kontinuumet.

Mange lesere har spurt om forholdene i sitt eget land og spørsmålene starter med “Når vil”:korrupte og tyranniske ledere bli erstattet av mennesker med moral og åndelig integritet; økonomien bli bedre; forfølgelse av deltakere i fredelige protester ta slutt; kampene ta slutt; flyktninger kunne vende hjem; desperat fattigdom bli lindret?

Kjære sjeler, dersom vi kunne fortelle dere når, så ville vi gjort det med glede. Hele Jordens energifelt av potensiale myldrer av aktivitet på alle disse arenaene, men fordi det er proponenter og opponenter i alle disse situasjonene, så er det ikke mulig for energistrømningene å bevege seg i rette linjer. For øyeblikket beveger de seg i sikksakk over alt ettersom én side vinner frem og deretter mister ledelsen når den andre siden vokser i styrke. Denne bevegelsen frem og tilbake vil ta slutt når energien fra alle sjeler som har lys-fylte intensjoner oppnår et ustoppelig momentum i retning av en fredelig, vennlig og rettferdig verden med overflod for alle.

En leser har bedt oss å forklare “den kvinnefiendtlige holdningen mot kvinner rundt om i verden i en tid hvor den “feminine energien” er stadig økende. Er den faktisk økende? Ja, den er i sannhet økende, men la oss starte med begynnelsen. Gjennom årtusener har den maskuline energien som dominerte deres verden, påvirket menn til å føle seg kvinner overlegne og samtidig påvirket kvinner til å godta sin lavere posisjon. Selv om noen få våget å tale sin mening offentlig og gjorde opprør mot å være utestengt fra å stemme, fra høyere utdannelse og profesjonelle karrierer, så var det andre som simpelthen aksepterte den status som samfunnet tildelte dem.

Da ankomsten av feminin energi, eller gudinne-energi, bgynte å fortynne den maskuline energien, bragte det langvarig ubalanse mellom kjønnnene opp på bordet, slik at holdninger om de respektive rollene begynte å forandre seg. Kvinner oppnådde universitetsutdannelse, gikk inn i politikken og andre arenaer som tidligere hadde vært mannens domene, ble forfremmet til lederposisjoner, ble entreprenører og lykkes samtidig i å mestre både morsrollen og yrkeskarrieren. Menn ble mye mer involvert i oppfostringen av barn og noen ble også hjemmeværende fedre. Ja, ulikheter eksisterer fortsatt slik som at enormt mange færre kvinner enn menn påvirker beslutninger i korporasjoner og i politikken, på salær og lønnsskalaen, i kirkens lederskap og lovgivning med hensyn til svangerskapskontroll; men etter hvert som tilstrekkelig lys når inn i disse områdene hvor det fortsatt er ulikheter, så vil de bli brakt i balanse.

I kulturer der kvinner betraktes som eiendom, hvor fornektelsen av deres rettigheter er langt mer alvorlig og dypt rotfestet, kommer forandringene langsommere, og her er en annen lesers spørsmål som er relevant i denne sammenheng: Hva med de ekstreme oppfatninger som manifesterer innen Islam?Hva med undertrykkelsen av kvinner i enkelte Islamske samfunn og den endeløse voldtekten av kvinner i India? Er alle disse manifestasjoner som er skjebnebestemt til å forsvinne i det nærmeste tiåer eller så?

Disse handlingene som blir attribuert til Islam er ikke doktriner eller prinsipper i denne religionen – det er nok snarere slik at radikale elementer har forvrengt tolkningene av religionen for å rettferdiggjøre sine personlige overbevisninger og handlinger, som er basert på det de har blitt opplært til å tro. På samme måte som ekstremisme i andre religioner vil forsvinne etter hvert som lyset intensiveres, så vil det også i Islam. Voldtekt er en brutal handling som utføres av svake menn som har behov for å bevise for seg selv at de har makten og kontrollen. Det å visualisere Jorden omsvøpt av lys vil fremskynde åpningen av hjerter og sinn slik at grusom, urettferdig behandling av kvinner og jenter kan opphøre.

En lærer i et område som har en høy andel av fattigdom har bedt om våre idéer om hvordan man kan presentere for skoledistriktet virkemidler som bedre kan møte behovene til de barna som opplever traumatiske forhold i sine hjem og nabolag. Det finnes ingen over-disken-løsning med tanke å møte alle disse elevenes behov – hvert eneste barn påvirkes på unike måter selv om de sørgelige effektene av å leve i fattigdom har mange fellestrekk. Et klokt samfunn som virkelig bryr seg om sine innbyggere slår sammen alle sine ressurser for å gi barna den støtte og oppmuntring, omsorg og andre ting de trenger for å bli ansvarsbevisste voksne.

Vi er lykkelige over å kunne komme med et forslag om at skolerektorer møtes med en del foreldre for å spørre dem hva slags tjenester og støtte de selv føler de ville være best tjent med. På basis av disse innspillene og med hjelp av utvalgte lærere, utformer skolelederne en omfattende plan som for eksempel kan inkludere: hjelpelærere i skolearbeidet, fasiliteter som tar omsorgsfullt vare på barna, deltidsjobber for eldre studenter, læresituasjoner som ikke er tilgjengelige i vanlige skoler, individuell og gruppeveiledning, eksamener i fysiske og praktiske ferdigheter, tannpleie, rom hvor familiesamlinger kan holdes, fritidstilbud, veterinærtilbud, transport, billetter til spesielle begivenheter, turer til museer og kunstgallerier, opplegg som sørger for mat og bekledning, Storebror og Storesøster aktiviteter, bygnings- og reparasjonstjenester, kjøretøyvedlikehold, pengemessige donasjoner.

Rektorene presenterer den endelige planen for borgermesteren eller byrådet, borgerorganisasjoner, sportsgrupper, kirker, biblioteker, butikkeiere, restauranter, bankfolk, kunstnere og musikere, teknikere og mekanikere, politiet, kommunikasjonsspesialister, advokater, helsepersonell – alle organisasjoner og enkeltmennesker som har kunskaper og muligheter til å delta. Det finnes ingen grenser for hva et samfunn kan gjøre for å møte behovene til sine barn som har spesielle behov når ekte omsorg danner fundamentet for den samlede innsatsen!

Vi tar ikke æren for dette forslaget. Liknende former for koordinert innsats oppnår hjertevarmende suksess mange steder i verden og det lyset som sendes ut av de menneskene som gir og de som tar imot er over enhver målestokk.

For å snakke som Matthew igjen, jeg kunne ha gitt min mor den idé å sende dette forslaget kun til den læreren som sendte inn spørsmålet. Det gjorde jeg ikke, kjære dere, fordi dere er medlemmer av borgerorganisasjoner, medisinske klinikker, kirker og råd; butikkeiere, mekanikere, lastebil og bussjåfører, advokater, artister, lærere, leger, trenere, håndtverkere, kokker. Dere utgjør dem hvis kollektive bidrag og innsats vil gi barna i deres lokalsamfunn mulighetene til å nå sitt potensial og bli morgendagens ansvarsbevisste voksne.

Hver eneste en av dere er elsket betingelsesløst og myriader av lysvesener er med dere hvert eneste steg på deres vei.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif


< previous message | next message >


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge