Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 30. september, 2013

Matthew Ward - 30. september, 2013

Med kjærlige hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew. Det er sant at de fremherskende vibrasjonene var gunstige med hensyn til fornuftig dialog for å roe ned situasjonen i Syria, men det var i like stor grad kraften fra talløse bønner som førte til at spenningen ble redusert. Bønn er ikke slik som man vanligvis oppfatter det, at man takker eller ber om et eller annet fra Gud – uansett hvilket navn dere ville bruke om der Høyeste Vesen i dette Universet. Som alt annet i kosmos er bønn energi, energien fra hver enkelt tanke og følelse dere har gjennom hele livet. Det var mange millioner sjeler som sendte kaskader av energi med ønske om forhandlinger, og universet svarte i samsvar med dette.

Vår siste melding hvor vi drøftet Syria resulterte i et uvanlig høyt antall e-poster og mange av dem inneholdt spørsmål eller kommentarer som vil ønsker ta opp. Vi begynner med en meningsytring fra en borger i USA, som deles av mange andre som bor i forskjellige land der følgende forhold eksisterer:

Jeg mener at reell kjemisk krigføring også foregår i vårt eget land med vårt medisinske system, hvor man dytter giftige reseptmedisiner på alle og enhver, heller enn naturlige alternativer. Maten vår har blitt giftig, luften blir forurenset med chemtrails, drikkevannet blir tilsatt fluorid, og det drives med ”fracking” som ødelegger grunnvannet. Dette foregår i vårt eget land under dekke av at det er profitabelt og man får folk til å akseptere det gjennom løgnaktig propaganda.

Det er beklagelig, men sant at mange av disse arbeidsmåtene, og produktene, som er skadelig for dere og den planeten dere bor på, fortsatt foregår i stort omfang. Det å visualisere Jorden omhyllet i gyldent hvitt lys og fokusere tankene på denne renheten, er bønn – og dere vet kraften i bønn! Handlinger som for eksempel å signere underskriftskampanjer, gi penger til organisasjoner som arbeider for mål som også dere streber mot, eller å aktivt delta i slik innsats, forsterker intensjonen om å hjelpe til å skape en verden slik dere visualiserer.

Står Illuminati bak massakrene av det syriske folket?

Selv om det er slik at Illuminatis agenter gjennom mer enn to århundrer har initiert opprør i mange land, spesifikt for å få i gang en borgerkrig, så har vibrasjonsnivåene i de energiplanene Jorden har seilt gjennom i den senere tiden gitt kraft og styrke til borgere en masse til å reise seg mot utolererbare forhold. Og, så snart et opprør er i gang, er det ikke nødvendig for Illuminati å involvere seg ytterligere. Den ene sidens dypt rotfestete følelse av plikt til å hevne det som ble gjort mot deres forfedre, eller til å forsvare sin religiøse eller kulturelle overbevisning, er grunn nok til å kjempe lidenskapelig for det de føler er en livsviktig sak.

Når det gjelder internasjonale konflikter, har Illuminati stått bak store hendelser for å oppildne folket, og den ”fornærmede” nasjonen har villig erklært krig mot den de påstår har ”fornærmet” dem. Med tiden vil det bli kjent at det som på folkemunne kalles ”9/11” er en slik hendelse. Hensikten var å oppildne til ”patriotisme”, men det underliggende motiv har alltid vært å gjøre produsentene av krigsmaskineri rike, samt å opprettholde eller utvide Illuminatis kontroll.

Er Assad en Illuminati? Hva med diktatorene i afrikanske og latinamerikanske land og Nord-Korea? Var Hitler, Mussolini og Stalin Illuminati?

Av ulike årsaker er, eller var, ingen av dem det. I en del tilfeller har diktatorer blitt ”satt i posisjon” av Illuminati, men straks de sitter trygt ved makten, trenger de ikke lenger hjelp til å holde kontrollen over sine borgere. Illuminatiene er avhengige av å ha frykt-energi for å holde sin livskraft ved like; tyranniske regimer skaper enorme mengder med frykt og tjener således Illuminatis behov aldeles utmerket uten at de selv behøver å anstrenge seg. Det høye antallet av mennesker som mister livet i land med brutale herskere er helt i samsvar med Illuminatis mål om å redusere verdens befolkning, og alle kriger tjener også denne samme hensikt.

Fordi grådighet, ikke bare hensynsløshet, er en motiverende kraft både for despoter og Illuminati, så har denne saken også en annen side. I land med en overflod naturressurser samarbeider diktatorene ivrig med Illuminati-eierne av multinasjonale korporasjoner som har det diktatorene ikke har – teknisk utstyr, erfarne ledere og teknisk ekspertise til å utvikle eller utvinne disse ressursene – og begge parter tjener fett på denne typen samarbeid.

Dersom en hersker motsetter seg Illuminatis forslag, eller forsøker å drive ut deres maktbase i landet, vil deres agenter ”tenne gnisten” til et opprør og installere en velvillig marionett som landets nye leder. La oss gi dere et eksempel som er relevant i disse dager: Fiendtligheten mellom de Forente Stater og Iran begynte for omtrent tretti år siden, da Illuminati fikk fjernet et motvillig leder og installerte sin brutale marionett, Shah Pahlavi. Da iranerne fikk kastet ham av tronen, ble han først gitt asyl i Panama etter ordre fra den amerikanske regjeringen og ble senere fløyet til USA, til tross for Irans krav om at han skulle sendes tilbake til hjemlandet for å stå til rette for sine forbrytelser mot sitt folk.

USA’s historie, som er kjennetegnet av selv-tjenende innblanding i andre lands affærer, er i virkeligheten Illuminatis verk. Deres innflytelse i disse landene begynte med noen få individer i de fremvoksende, nyetablerte regjeringene etter at de vant sin uavhengighet fra engelsk styre. Den “siste spikeren”, for å si det slik, kom senere gjennom etableringen av ”The Federal Reserve System”, Illuminatis private bankkonsortium og dens forlengede arm som krever inn skatt (Internal Revenue Service), som i felleskap brakte USAs økonomi i kne for en del år siden. Bestikkelser, utpressing og trusler mot medlemmer av Kongressen og andre regjeringsdepartementer ble dagligdags, på samme måte som lobbyvirksomheten for Illuminati-kontrollerte organisasjoner og korporasjoner.

Truet USAs president Obama Syria med angrep fordi han står i ledtog med de store oljeselskapene?

Nei. President Obama trengte makt bak kravet om at Assads regime skulle stanse bruken av kjemiske våpen, men han hadde aldri noe ønske om at det skulle komme til det punkt at de skulle angripe. Stikk i strid med all publisiteten om det kjølige forholdet mellom ham og Vladimir Putin – som en leser kalte det: ”den nye kalde krigen” – så var samtaler mellom amerikanske og russiske diplomater om Syria godt i gang lenge før de store avisoppslagene om dem begynte. Ingen av disse landenes ledere ønsker å bli militært involvert, ingen av dem ønsker at kjemiske våpen skal være tilgjengelige for noen som helst gruppe, og begge føler et meget stort ansvar for det humanitære aspektet av Syrias krig.

Med hele sitt Hjerte og Sjel er president Obama fullt dedikert til den oppgaven som det Universets Høyeste Råd ba ham om å påta seg; å bringe EN-het og fred til verden. Vi vet at mange mennesker betrakter ham på en helt annen måte enn vi har formidlet til dere, og til beste for nye lesere vil vi gi en kort rekapitulering av det som har skjedd.

Da dette Rådet utarbeidet sin store plan for Jorden Gyldne Tidsalder, forventet de at alle høyt utviklete sjeler som ønsket å ha store roller i oppstigningsprosessen – et evolusjonsmessig kjempeprosjekt, unikt i sitt tempo og omfang i dette universet – ville holde seg til sine kontrakter. Noen påtok seg å spille “negative” roller for å bidra til forhold hvor brorparten av menneskeheten kunne gjennomføre det de hadde valgt å erfare og avslutte tredje dimensjons karma. Da disse sjelenes oppdrag var gjennomført, for mer enn ti år siden, nektet de å gjøre som de hadde avtalt, å gå over til Lysets styrker. De hadde blitt så “korrumpert” av den makten de hadde på toppen av Illuminatis nettverk at de fortsatte å stimulere uro og lidelse over alt og når de så sitt snitt til det.

Og således var det at den sjelen som er inkarnert som Barack Obama arvet alvorlige, foruroligende nasjonale og globale situasjoner som aldri ville ha kunnet blitt dannet dersom førstnevnte sjeler hadde holdt seg til kontrakten. Men det gjorde de altså ikke. Følgelig inntrådte han i sitt presidentembete da de vanskelige situasjonene var på sitt verste, med ødeleggende situasjoner både for miljø og økonomi, kriger, blind vold og hauger og stabler av dødelige våpen; gjennom hans tid i embetet har Illuminati motarbeidet hver eneste av hans aktiviteter og planer for å stanse dem.

Selv om han har gjort mange beslutninger under tvang, har han aldri gjort noe i samarbeid med Illuminati. Tvert imot - han har ikke spart på noen anstrengelser for å få en slutt på det som er igjen av deres globale kontroll. Så det er ikke mer enn naturlig at Illuminatis agenter har spredt løgner og Obama og hans intensjoner, som en del av en motoffensiv for å kvele enhver reform som, som landet så inderlig trenger, allerede i starten. Å sende Lys til President Obama og til hele verden vil bidra til at de gunstige forandringene, som er av avgjørende betydning for å forene deres verden i fred og respekt for alt levende, raskere vil kunne gjennomføres.

Hva er det som skjer med USA, det landet som liksom skulle være modell for demokratiet, friheten og ”Den Amerikanske Drømmen”? Den fattige befolkningen blir stadig fler, og det er så mye vold. Og straks etter et valg begynner de å snakke om hvem som skal stille som presidentkandidat neste gang, samtidig som regjeringen slåss innbyrdes i stedet for å ta tak i landets problemer.

Det som skjer i USA er ikke enestående for det landet – det skjer gradvis over hele kloden. Dere er i en prosess hvor balansen skal gjenvinnes for Gaia, Jordens sjel, og for hennes planetkropp, og for hennes beboere. Som vi tidligere nevnte, er Jorden cirka ti år etter skjema med hensyn til situasjoner som krig, kjempeforskjell mellom de rike og de fortvilte, og regjeringer som krangler om pengebruken skulle ha opphørt for lengst. En absolutt forsoning mellom “de ulike sidene”, på alle felter hvor det er konflikt, er på vei, men for øyeblikket et fortsatt de vibrasjonene fremherskende som vekker ”de beste” og ”de verste” av holdninger og atferd.

Det er grunnen til at politiske ekstremister er “på høyden” i USAs regjering og, beklageligvis, at det skjer så mye vold. Noe av dette har sin rot i intoleranse og frykt for religiøse, etniske, rasemessige og filosofiske ulikheter; noe skyldes de følelsesmessige og mentale skader veteraner har måttet leve med; og noen få individer opererer under ”mind control”, enten på grunn av programmering fra Illuminati eller på grunn av negativ innflytelse fra den allestedsnærværende voldelige ”underholdningen”. Det er det samme andre steder også – se for eksempel på gisselsituasjonen i Nairobi, selvmordsbomberne, tilfeldig nedskyting i folkemengder og andre tilsynelatende vettløse drap og utbrudd av voldeligheter.

De store mediene gjør alt de kan for at dere skal få vite om alle disse sensasjonelle hendelsene, men de forteller dere ikke om de myriader av vellykkede fremskritt, fra enkelte landsbyer opp til det globale plan, som er så inderlig hjertevarmende og oppmuntrende bevis på at reformer er underveis. Media gir dere imidlertid noen småbiter av det store bildet, for å si det slik, som er en effekt av at “det beste” stadig blir mer fremherskende, slik som at spenningen minker i Syria. Pave Frans I mener oppriktig det han proklamerer; Det er tøvær i den iranske regjeringens holdninger overfor vesten, de Forente Nasjoner, som under Illuminati var blitt nesten helt uten makt, er nå i ferd med å gjøre fremskritt når det gjelder organisasjonens mening og hensikt.

For ikke alt for mange år siden var den langt største energien som Jordens befolkning sendte ut basert på frykt. Nå, er det billioner av “gode” mennesker over alt på kloden – det er bare noen få som ikke er det - som responderer og handler i samsvar med sine inderlige ønsker om å hjelpe til å rette opp det som er galt. Forandring skjer sjelden ovenfra og nedad, den starter på grasrotnivå og strømmer oppover, og dette er i ferd med å skje rundt hele verden. E-poster som har kommet til min mor forteller oss at mange av dere følte dere oppmuntret av noen av våre seneste meldinger hvor vi listet opp myriader av måter hvor Lys-Kjærlighet bringer forandringer til beste for folk over alt.

“Myntens bakside”, for å si det slik, er at sammen med den vidunderlige effekten av denne overfloden av energi, kommer også utålmodigheten etter å se dramatiske forandringer. Men Kjære Familie på Jorden, dere er allerede i ferd med å forandre deres verden! Selv med den nåværende hjelpen fra vår familie fra universet, så er et prosjekt av denne størrelsesordenen noe som bare kan gjennomføres vellykket med små skritt av gangen.I Jordens energifelt for potensial, er alle slags menneskevennlige forandringer i ferd med å få gjennomslagskraft i tråd med at deres tanker, følelser og handlinger i stadig økende grad er rettet mot Lysfylte mål.Lyset deres åpner hjerter og sinn og hjelper til å hele dem som er i sorg og bringer den dagen stadig nærmere hvor Jorden igjen vil være et paradis.

Og dette bringer oss til en e-post fra en leser på Ra Kendra Centeret på Filippinene, som vi har fått tillatelse til å gjengi her:

Måten å jage vekk mørket på er å slippe Lyset gjennom…. LYS, LYS, LYS I AKSJON.

Å forhandle fra hjertet, samtidig som man utstråler Lys, Kjærlighet og Fred gjør at motiv blir gjennomsiktige og kan avstedkomme enighet mellom ulike ståsteder til beste for alle (dette er med direkte referanse til fred gjennom forhandlinger for å løse konflikten i Syria).

Fred er ikke i relasjon til krig slik vi forstår og uttrykker den. FRED ER EN TILSTAND AV VÆREN SOM EKSISTERER I SEG SELV INNI ALLE, enskjønt det kan synes som om den på en eller annen måte ikke får sjansen til å uttrykke seg selv slik at den kan gjennomsyre alt.

Selv om de forskjellige perspektiver og uttrykk for menneskelige tendenser kan gi impulser til eller uttrykke seg som krig, ødeleggelse osv., blant noen av oss, kan disse gjøres maktesløse eller refokuseres som en kreativt kraft for det gode, gjennom kraften i ønsket om fred i mange av oss…..

Vårt mål er at FREDEN HERSKER I ALLES HJERTER, ikke å stoppe volden og grusomhetene mot andre eller oss selv, for disse vil med sikkerhet opphøre eller bli transmutert når freden hersker.

La oss huske det grunnleggende….. at alt er energi som uttrykk for Bevissthet; ulikhetene ligger i hvordan vi forholder oss til dette og eventuelt lar det komme til uttrykk.

Så kjære medmennesker, så snart vi kjenner at vi føler en impuls til at vårt engasjement for freden blir dratt i retning av raseri eller andre former for følelser som vil blåse til ilden og få vrengebilder til å blusse opp, la oss trekke pusten dypt og påny rette fokus mot kilden til dette sterke engasjementet…. VÅRE HJERTERS HJERTE DER FREDEN OG KJÆRLIGHETEN OG VILJEN TIL DET GODE BOR. Dette kan bringe oss til forhandlinger om fred på enfredfylt måte, i stedet for å gå til kamp for fred.

Når det er sagt, la meg takke dere alle og si som i sangen, LA DET VÆRE FRED PÅ JORD OG LA DEN BEGYNNE MED MEG….

Vi ærer og hedrer alle sjelene på Centeret og de talløse andre som sender ut Lys-Kjærlighet. Som følge av Universets Lover vil fredsenergien i hjerter og sinn fremskynde den dagen da alle sjeler på Jorden lever i harmoni med hverandre og naturen.

Alle Lys-Vesener i universet er med dere og heier dere frem og omhyller dere i uforbeholden kjærlighet.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif


< previous message | next message >


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge