Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa av Madad, 22. oktober, 2013

SaLuSa av Madad, 22. oktober, 2013

SaLuSa 22. oktober, 2013

Kan dere føle den friheten dere alle nå har til å velge mellom så mange vidunderlige muligheter som åpner seg for dere når dere velger å gi slipp på det gamle? Vi snakker ikke om valget om å våkne opp eller stige opp, men heller om de valg og beslutninger dere nå er frie til å gjøre med hensyn til de videre opplevelser og erfaringer dere ønsker å gjøre, uten å bli holdt tilbake av negative energier som virvlet rundt dere for ikke så lenge siden. Nå har dere tillatelse til å følge deres egne visjoner og drømmer og det eksisterer ingen makt som er mektig nok til å stanse dere, med mindre dere selv velger det. Dragningen fra deres høyere virkelighet blir sterkere med hver eneste tanke dere har om å være der, og dette skaper en utrolig kraft og energi som fører til fullførelsen av alle nødvendige forberedelser i det eksakt perfekte øyeblikket for hver og en av dere. Vi følger nøye med på deres fremskritt, for alle de som bevisst har valgt å være i kontakt med oss mottar kontinuerlig vår energi, enten direkte eller gjennom våre budskaper, og vi er lykkelige over å motta deres vidunderlige og kraftfulle respons som dere sender tilbake til oss.

Vær forberedt på å se så mange flere forandringer skje takket være den enorme veksten i deres kollektive bevissthet og husk at alt som skjer er et uttrykk for deres egen vilje og valg. Dersom dere fokuserer på å se en rask utvikling frem mot et forbedret levevis for alle mennesker, så vil dere forsterke den energien som får det til å skje, og dersom dere deler denne følelsen med andre, vil denne energien vokse enormt. Hvis dere velger å “vente og se hva som skjer” vil farten på forandringene samsvare med disse tankene deres. Vi vet at dere kanhende er slitne av å fokusere på alt det positive når dere enda ikke kan se at ting allerede har skjedd, men dere er jo klar over det faktum at dere valgte å være de som viser veien slik at andre kan følge etter, og dere trengte også noe tid til å gjøre dere selv mer kraftfulle gjennom utrenselsen av så mange ”gamle ting” som blokkerte energistrømmen og påvirket deres skaperevne. Husk at alt er som det skal være og at dere har opplevd alle ting på den måten som har vært til størst hjelp for dere på evolusjonens vei.

Føl hvordan deres egen indre viten vibrerer inni dere og gir dere alt dere trenger for å fokusere på det som dere ønsker å erfare og oppleve. Dette ønsket er et uttrykk for strømmen av ren energi som strømmer fra deres høyere virkelighet som dere valgt å knytte dere til, slik at den kan gi dere en idé om alle de vidunderlige følelsene dere vil oppleve når dere går inn i den virkeligheten dere har valgt.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og i dette budskapet snakker vi om de valg dere nå gjør eller står overfor. Det har aldri vært så frihet på deres elskede Moder Jord som det er nå, så vi ønsker å inspirere dere enda mer til å bruke den, sammen med all deres økende indre kraft og visdommen som dere har ervervet ved å gjennomgå så mange læreerfaringer på så kort tid. Vi kan si at “valget er deres”, for det finnes ikke lenger noen andre som er ansvarlige for deres egne erfaringer. Vi vet at dere er rede til å ta dette ansvaret og følge den endeløse veien gjennom deres evolusjonsprosess. Vi kan allerede se dere i vår felles virkelighet som vi alle har valgt å delta i.

Kanalisert av: madad
http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/10/english-salusa-22102013.html

Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge