Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa av Madad, 18. oktober, 2013

SaLuSa av Madad, 18. oktober, 2013

SaLuSa 18. oktober, 2013

Følelser av å være Ett med Alt og frydefull glede omgir dere med en slik intensitet som dere aldri har opplevd tidligere, og vi gleder oss over deres forbauselse når de flommer inn i deres vesen med så stor kraft, for deres intensjoner og ønsker sikter svært høyt og det gjør at dere kan oppleve stadig dypere og mer tilfredsstillende Enhet Med Alt Som Er. Jo mer dere er oppmerksom på disse energiene, jo mer ønsker dere å være gjennomsyret av dem, for de er ren Kjærlighet og Lys og de hjelper dere å rense dere selv fullstendig fra alle gamle energimønstre. I denne fasen av deres innspurt med renselsen, vil dere kunne oppleve at humøret deres plutselig endrer seg og at følelser som har sin rot i et eller annet gammelt ubearbeidet tema helt plutselig blir renset vekk, uten at dere må gå gjennom den vanlige prosessen som dere alle kjenner så vel. Det er takket være deres sterke vilje, intensjon og valg at dere har manifestert denne avsluttende renselsen på en slik vidunderlig måte, med en sterk følelse av Englerikets og Veiledernes kraftfulle nærvær, og dette gjør at vi kan dele så mye mer kjærlighet med de av dere som ønsker å føle kontakten mellom oss i dette øyeblikket.

Vi føler de store forandringene inni dere og vi vet at dette har stor innflytelse på alle andre omkring dere, eller som møter dere, og mange av dem oppdager eller sanser at det er så mye mer med livet enn det de nå opplever. Denne bevisstheten vil lede dem til deres egne forandringer og til den kollektive forandring av alle aspekter ved livet på planeten deres. Vi er her for å hjelpe dere med denne forandringen, og med vår kraftfulle kontakt med dere, så er også vårt nærvær en del av denne innflytelsen, fordi dere deler også av vår energi når dere deler av deres egen. Og når det riktige øyeblikket kommer at vi kan introdusere oss selv åpnet for dere, i det Avsløringens øyeblikk som vi venter så på, så vil også de som ikke er klar over vårt nærvær føle denne energien og vil akseptere vårt komme mye lettere, fordi denne energien vil være kjent for dem. Så vær bevisst hvilken enorm kraft dere bærer i dere, for den leder dere mot å kunne oppleve deres høyere virkelighet og tilfører enda mer intensitet i alt dere gjør.

Fortsett å fokusere på det dere ønsker å oppleve og følg med hvordan alt forvandler seg og forandrer seg inni dere og omkring dere i tråd med deres ønsker. Akkurat nå er øyeblikket for deres eget store skifte og vi vet at dere føler dette veldig intenst og at dere sprer deres stadig økende Lys til alle andre fordi dere er fullt oppvåknet til deres genuine ønske om å gjøre godt for andre – hele deres vesen uttrykker dette ønsket i deres kommunikasjon og måten dere er på overfor alle andre. Vit at de føler det selv om de kanskje ikke sier noen ting om det, for dere har alle vært uvante med å uttrykke deres sanne følelser, og gjemt dem inni dere, men nå er de fri til å strømme fra inni dere, helt uten å bli påvirket av illusjonen som en gang omgav dere. Illusjonen er i ferd med å forsvinne raskt fra deres kollektive bevissthet og om ikke lenge vil det øyeblikket komme da dere som samfunn er rede til enda et steg mot den nye Gyldne Tidsalder for Jord-Nasjonen hvis form og idealer formes i nettopp denne stund.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og føler deres mektige oppløftelse og gleden dere føler ved å vite at dere i sannhet har løftet dere selv over alt det gamle og nå opplever denne sanne forståelse av Det å Være og av Enhet med Alt, som med så stor kraft strømmer gjennom deres egen energi og gjør at dere er i en lykkelig sinnstilstand det meste av tiden. Husk på at dere trenger ikke holde fast ved noe som ikke gjør dere lykkelige. Dere er frie!

Kanalisert av: madad
http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/10/english-salusa-18102013.html

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge