Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa av Madad, 20. september, 2013

SaLuSa av Madad, 20. september, 2013

De som har arbeidet med sin egen renselse vil føle en enorm lykke i de kommende dager og vil føle at de igjen kan slappe av i sin egen indre fred, men vi kan fortelle dere at denne følelsen vil være ulik det dere har følt tidligere, for den vil komme fra deres reneste sjeleenergi. I sammenheng med dette vil dere bli oppmerksom på at dere er blitt totalt forandret og at ingen ting er som før. Dere vil være i stand til å kommunisere med deres Veiledere og Alle disse fra de Høyere Riker som ledsager dere på deres reise. Kommunikasjonen vil være klar og tydelig og dere vil bli overrasket over hvor raskt dere oppfatter budskapene deres. Dere vil ikke lenger bruke bare ord for å uttrykke dere, men deres rene intensjoner og følelser vil gjøre at dere kan legge den rette energien i det dere kommuniserer, og dere vil føle det samme i svaret som kommer tilbake til dere. Noen av dere opplever allerede denne nye måten å “snakke” på, og for dem vil det bli helt naturlig og en måte å dele tanker og følelser på som de vil glede seg stort over. De vil ikke lenger behøve å lete etter de rette ordene, ettersom følelsene de sender ut vil fortelle den andre alt.

På denne måten vil dere kunne dele så mye mer av energien deres med andre og de vil enten føle seg lykkelig i deres selskap, eller de vil rette og slett få lyst til å komme seg unna så raskt som mulig, fordi de vil føle seg ukomfortable på grunn av Lyset deres som stråler direkte på dem og viser dem all den tunge bagasjen de fortsatt bærer med seg. På denne måten vil dere hjelpe dem å bestemme seg for om de ønsker å gå sammen med andre inn i Lyset og Kjærligheten eller om de ønsker å bli værende der de er for å samle mer erfaring. Dette vil være et mektig øyeblikk for dem, fordi de vil være i kontakt med sin høyere visdom og svaret vil være klinkende klart. Husk på at dere ikke legger press på noen, selv om det er en i familien eller andre dere er glad i, fordi de vil ikke oppfatte dette som noen hjelp. Vent til de tar kontakt med dere, når de er klare, og dere kan være sikker på at de vil la dere få vite.

For hvert øyeblikk som går føler vi hvordan deres forståelse øker og reaksjonen deres på dette gir oss stor glede. Vi intensiverer kontakten vår med dere, ettersom vi vet at dere er klare for mer. Vi sier bare “mer” og gir ingen forklaring på hva dette innebærer, ettersom hver og en av dere har ulike visjoner om hva det skulle være, og vi vil dere skal vite at vi er i stand til å oppfylle deres største forventninger og drømmer nærmest på et øyeblikk. Så fokuser på disse og gjør deres intensjoner helt klare, uten noen som helst bekymring om at det kanskje er altfor godt for dere. Dere har arbeidet hardt og tiden er nå inne for nye, vidunderlige opplevelser og erfaringer. Dere trenger bare å la dem komme til dere og akseptere dem som deres nye, eller høyere, virkelighet, og vi vet at dere forstår hva vi mener med det. Kjenn på Friheten, den sanne Friheten som denne erkjennelsen gir dere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og Lyset er nå så glitrende klart rundt planeten deres at det skinner langt ut i Rommet og hele Universet føler de forandringene som skjer i dette øyeblikk inni dere, inni Moder Jord og i hele Galaksen deres.

Deres lodd er å våkne fullstendig inn i deres sanne potensial som Lys-Vesener, på alle mulige vis som dere kan greie å forestille dere med den visdom dere nå har.


Channeler: MADAD
Website: http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/search/label/ENGLISH
Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge