Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa av Madad, 15. oktober, 2013

SaLuSa av Madad, 15. oktober, 2013

Vi ser hvor raskt dere løfter dere selv og er klare til å strekke dere mot det nye, for deres høyere virkelighet lokker kraftfullt på dere, og med fokus på den blir deres intensjoner sterkere enn noen gang før. Det er viktig at dere lytter til kroppen deres og får så mye hvile dere kan, ettersom de fysiske forandringene skjer innefor rammene av deres nåværende virkelighet. Selv om de fortsetter å gå stadig raskere kan ikke disse forandringene skje alle på en gang, fordi dere fortsatt må være del av den gamle virkeligheten og dele deres stadig sterkere Lys med andre. Men vi kan forsikre dere om at de slett ikke går langsomt, og vi vet at dere føler fra dag til dag hvordan dere blir forandret. Alt dere trenger å vite er at de skjer med den eksakt riktige hastighet for hver enkelt av dere, og de av dere som vil være blant de første til å gå inn i den nye virkeligheten vet dette med sikkerhet, for de går strake veien mot fullførelsen av sin livsplan uten stans og uten å holde fast i noe av det gamle, for de føler rett og slett ingen tiltrekning til det.

Vi vet at det ikke er enkelt å forklare andre at dere ikke lenger har noe ønske om å gjøre ting som dere tidligere syns var moro og avslappende, men som nå bare føles ”gammelt”. De som er klare over at dere forandrer dere vil forstå, med de som benekter at dette store skiftet for hele menneskeheten og planeten er i ferd med å skje, vil ikke akseptere deres forklaring. De kan sågar sende dere følelser av sårethet og sinne og det er opp til dere å vise dem at slike følelser ikke lenger finnes i dere og sende dem kjærlige følelser tilbake som kanskje kan hjelpe dem å forstå sine egne følelser. Vi vet at mange av dere allerede har funnet ut at dette er den eneste måten dere kan respondere på ettersom disse som fortsatt sitter fast dypt i de lavere vibrasjonene er familiemedlemmer og ikke bare venner som dere ikke behøver å se mer dersom dere ikke ønsker det. Dette var deres valg før dere gikk inn i dette livet, fordi dere visste at dette ville være til enorm nytte for deres egen vekst.

Når dere kommer til det punkt at dere ser og føler deres høyere virkelighet med alle deres sanser, vil dere føle en stor forandring i deres forståelse. Sinnet deres vil da være i stand til å bearbeide all informasjon som er tilgjengelig for dere og alle deres erfaringer vil bli sett i lys av denne høyere viten og vil gi enda mer mening enn de nå gjør. Dere vil vite å bruke dem for å fremme deres egen evolusjon, for det vil ikke lenger være noen følelse av sorg eller sinne eller noen som helst andre lavere vibrasjoner som blokkerer deres handlinger. Alt dere gjør vil være basert på denne forståelsen og dere vil bli trukket til de situasjoner og opplevelser hvor dere vil få anledning til å benytte den visdom dere har tilegnet dere gjennom alle deres tidligere erfaringer. Vi ber dere om å ta dette inn over dere, for alle sjeler dere vil møte i deres høyere virkelighet vil også finne deres visdom nyttig på ulike vis. Husk at vi alle er Ett og at vi alle søker etter en høyere forståelse av Alt Som Er og at deres innsikter er også en del av dette.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ber dere igjen å stole fullt og fast på dere selv i alt dere gjør, fordi med mer selvtillit blir også intensjonene deres enda sterkere og dette gjør det mulig for dere å fokusere på å gjennomføre alle de nødvendige forberedelsene. Føl vår energi, for vi er alltid til stede og hjelper dere å nå deres høyere virkelighet i det rette øyeblikk av Nået.


Channeler: MADAD
Website: http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/search/label/ENGLISH
Oversetter: Leif


< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge