Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa av Madad, 4. oktober, 2013

SaLuSa av Madad, 4. oktober, 2013

Vi vet at dere allerede har følt disse lykkelige øyeblikkene hvor dere føler dere fryktløse og ser rett inn i deres høyere virkelighet. Det som nå skjer for alle dem som ønsker å være i sin høyere virkelighet i dette Nået, er at dere vil føle denne lykkefølelsen permanent, samt frihet all alt som er illusjon, fordi dere er i ferd med å kaste av dere de siste dråper av den endeløse frykt og tvil som en gang strømmet som en elv in i deres vesen. Vi føler at det ikke er noe mer frykt inni dere og når dere renser ut disse siste små fragmentene av gamle minner og tanker, som ennå av og til dukker opp, vil bevisstheten deres i det samme øyeblikk ta dere inn i deres nye virkelighet. Denne opplevelsen vil være så mektig at dere vil bære minnet om den med dere i mange fremtidige liv. Fokuser på denne opplevelsen og vær helt sikre på at dere er i stand til å klare denne transisjonen med letthet, for dere er godt forberedt. Det fantes mange planer om hvordan vi kunne hjelpe dere, og vi delte dem med dere, og selv om noen av dem måtte endres på grunn av deres kollektive ønske, så er det ingen ting som kan forandre eller stanse denne transisjonen for de av dere som er klare, fordi det er deres eget valg og vi har allerede justert planene og inkludert dere i dem.

Denne forbindelsen og samarbeidet mellom oss lå alltid bak alle planene våre, ettersom vi respekterer dere frie vilje. Men til tross for at mange mennesker fortsatt ikke anerkjenner vår eksistens og våre intensjoner, kan ikke de som er klare og forberedt på å være sammen med oss holdes tilbake lenger, ettersom deres erfaringers natur og de valg de gjorde før denne inkarnasjonen er av vital betydning i hele denne Oppstignings-prosessen. Og når de tar steget inn i sin høyere virkelighet, vil de bli i stand til å dele så mye mer Lys og Kjærlighet med andre, og de vil gjøre det mulig for denne prosessen å bli så mye lettere for andre, fordi de kan dele av sin helt personlige viten med hele Menneskehetens kollektive bevissthet. Vi hører at dere spør om hvordan dere vil kunne dele deres erfaringer med andre og hvordan kontakten vil fungere fra deres høyere bevissthet til den lavere. Vi ønsker ikke å gå i detaljer, ettersom dette er en del av deres forbløffende opplevelser som dere vil måtte gå gjennom, for hver og en av dere vil ha sin egen opplevelse av dette, men vi kan la dere få vite at utvekslingen av informasjon vil skje som energioverføring i deres bevissthet, og at dere som Lys-Vesener vil være i stand til å sende ut og motta den når dere har behov for det.

Deres inntreden i den høyere virkeligheten vil være til enorm hjelp for alle de forandringene som skal skje, ettersom flere og flere mennesker vil bli influert av Lysets og Kjærlighetens energi og vil forstå at de ikke trenger å lide under frykten og tvilen i sin eksistens, og således vil finne fredfulle og kjærlighetsfulle opplevelser mye lettere, og derfor mye lettere gi slipp på sine gamle, tidligere sinnstilstander. Denne påvirkningen vil også hjelpe til å spre mer sannferdig informasjon fra alle kilder, for alle mennesker vil begynne å føle at det er så mye mer med livet og eksistensen enn de nåværende mediene legger frem som hele sannheten. De vil forstå at følelser og energier som finnes i kroppen bærer i seg alt som er nødvendig for å skape et lykkelig liv, og de vil vende ryggen til illusjonen, som ikke lenger gir dem tilfredshet. Noen mennesker vil ønske å forbli i de lavere vibrasjonene og ingen ting vil få dem til å endre på dette, og det er nødvendig at vi alle respekterer deres valg. De vil fortsette å se den lavere virkeligheten så lenge de har behov for det.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg kan fortelle at vi gleder oss over disse øyeblikkene, ettersom vi vet at dere i sannhet vet hva det er som skjer med dere. Det vil fortsatt være mye å lære i den høyere virkeligheten, men det vil være en vidunderlig opplevelse for oss alle. Vi ber dere alle føle våre velkomstrop og slappe av igjen i sinnets ro og tillate dere selv å avslutte alle de nødvendige forberedelsene og godta dette med den kjærlighetsfulle følelsen som uten ende strømmer gjennom deres hjerte.


Channeler: MADAD
Website: http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/search/label/ENGLISH
Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge