Home > > Sheldan Nidle - 30 december 2014

Sheldan Nidle - 30 december 2014

12 Cauac, 17 Mol, 11Ik

Dratzo! We komen op deze datum meer met jullie bespreken. De verschillende door het Licht gecreëerde coalities zijn bezig hun operaties met als doel de duistere cabal uit de macht te zetten af te ronden. Deze groepen liggen iets voor op de gezamenlijk afgesproken schema’s. We zijn zeer verheugd met deze resultaten. Het nieuwe Gregoriaanse jaar belooft veel terwijl het zich voorbereidt om zich voor jullie te manifesteren. Dit jaar gaat het eindelijk mogelijk maken de cabal en diens talloze hulpkrachten uit te schakelen. Deze komende overwinning gaat jullie de vrijheid en welvaart brengen die we jullie al zo lang hebben beloofd. Deze tijd komt eveneens met een groeiend aantal verantwoordelijkheden voor jullie. Gaia verwacht dat jullie haar gaan eren. Gedurende de laatste 500 jaar heeft de westerse beschaving zich als een kanker verspreid over jullie globe. Die beschaving gelooft heel sterk dat zij meester is, en niet Gaia. Deze omgekeerde visie moet door jullie worden verworpen en vervangen door een die zich het belang realiseert van het creëren van een samenleving die zichzelf ziet als een onderdeel van de natuurlijke processen van jullie wereld. Jullie moeten visualiseren op welke wijze jullie ware partners van deze wereldessentie zijn in het preserveren en ondersteunen van al het leven op Gaia.

Houd dit concept van goddelijk partnerschap met elke planeet waarop jullie gaan verblijven in dit zonnestelsel in gedachten, terwijl jullie nieuwe mondiale samenlevingen ontwikkelen. Nu moeten jullie je op Gaia concentreren. Wanneer jullie herenigd zijn met de Agarthanen, gebruik dan hun samenlevingen als prototype voor het vestigen van een nieuw tijdperk voor de mensheid. Jullie nieuwe technologieën zullen elke behoefte aan massaproductie in het boerenbedrijf zoals dat nu wordt gedaan beëindigen. Deze technologie gaat eveneens de huidige manier waarop jullie economieën werken beëindigen. Geen noodzaak voor winkels, of, wat dat aangaat, banen die jullie van huis doen gaan, simpelweg om geld te verdienen dat je nodig hebt om te overleven. In plaats daarvan gaan jullie leren met elkaar te werken om te veranderen hoe je visie op “Moeder Aarde” is. Elke persoon bezit talenten. Deze moeten worden gebruikt om de vreugde te vinden die je nodig hebt om waarlijk in extase te zijn. Wanneer je voortdurend je talenten gebruikt om je samenleving te helpen en je wereld te ondersteunen ontdek je een innerlijke vreugde. Dit onderhoudt en verlevendigt je. Je verbindt je blijmoedig met anderen om relaties te vormen die elkaar ondersteunen.

We zeggen dit eenvoudigweg om jullie aan te moedigen en je voor te bereiden op wat er voor je ligt. Lang geleden creëerde het duister jullie samenlevingen om hen zelf te dienen. Jullie doel was simpelweg te doen wat zij wilden of op een mindere manier hen na te bootsen. Dit is geen natuurlijke volgorde van gebeurtenissen. Zo hebben jullie je merendeels dingen ontzegd die in staat waren je vreugde en ware zelfkennis te brengen. Nu jullie verder naar hogere staten van bewustzijn gaan beginnen jullie je te realiseren hoe belachelijk zo’n regeling is. In plaats hiervan hebben jullie een samenleving nodig waarin iedereen leert elkaar te eren. Dit type samenleving is een natuurlijk evolutionair proces dat gewoonlijk vele tientallen jaren duurt om te ontdekken en te bewerkstelligen. Ons doel is jullie dit voor elkaar te laten krijgen nog voordat jullie volledig bewustzijn bereiken. Dit zal de primaire taak zijn van onze mentoren. Eerst moeten jullie herontdekken wie jullie waarlijk zijn en dat in jullie rijk toepassen. Dit proces is de opmaat naar hetgeen we een galactische samenleving noemen, waarin jullie elkaar en jullie rijk ondersteunen.

Zulke samenlevingen zijn volop aanwezig in onze talloze sterrennaties. We zijn hier gekomen om jullie voor te bereiden op de komst van zo’n samenleving in dit zonnestelsel. Terwijl jullie groeien gaan jullie eveneens leren hoe verschillende zielen hun trilling hebben verhoogd tot waar ze niet langer een lichaam nodig hebben. Deze geweldige Wezens zullen op alle werelden die milieus bevatten die schadelijk zijn voor fysiek leven worden gevonden, waar ze de elementalen helpen. Zij wensen eveneens een onderdeel te zijn van deze nieuwe sterrennatie. We gaan jullie ook onderwijzen omtrent leven en bewustzijn, om jullie klaar te maken voor een waarlijk verbazingwekkende serie ervaringen. Ieder van jullie heeft een serie realiteiten waarin je bestaat, parallel aan jullie zelf. Dit is hoe je beslissingen neemt gebaseerd op je levenscontract. We gaan jullie mentoren dit op een uitgebreider manier laten uitleggen. Voordat we dit kunnen doen gaan jullie meer leren over de ware aard van tijd en ruimte. Om dit te doen moeten jullie je huidige concepten die alleen maar gebaseerd zijn op de fysieke realiteit achter je laten. Laat deze korte verwijzing tot zolang voldoende zijn. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met enig goed nieuws voor ieder van jullie. Op dit moment zien we hoe onze medewerkers een aantal taken completeren die jullie naar een nieuw tijdperk zal leiden. Nu het Kerstseizoen voorbij is zien we dat de verschillende programma’s naar een einde toewerken. We verwachten helemaal om de opkomst van nieuwe besturen op deze wereld in de komende maanden te zien. Deze veranderingen zijn slechts het begin van verscheidene nieuwe ontwikkelingen die de manier waarop deze wereld werkt drastisch gaat veranderen. Meestal waren regeringen speeltjes van de superrijken en machtigen. Nu gaan deze instrumenten jullie vertegenwoordigen. Deze dramatische verandering komt eraan, deels door jullie geweldige manier van visualiseren. Het duurde veel langer dan aanvankelijk gedacht. Intussen ging de Hemel door de vele engelbewaarders te vragen de verschillende aanpassingen die jullie nodig hebben te versnellen. Dit programma op zijn beurt zorgde voor de mate van verandering die de Hemel wilde.

Wij, de Opgestegen Meesters, werden gevraagd onze visualiserende krachten te gebruiken om jullie te assisteren bij deze grootse taak. We verwelkomen jullie toenemende acceptatie van de vele veranderingen die nodig zijn om deze realiteit te transformeren. Laat ons doorgaan met samen bidden en mediteren. Een groots ontwerp is zich in dit rijk, dat voorbestemd is ons allemaal te transformeren, aan het manifesteren. We zijn zeer blij met jullie medewerking. De energievelden, die ons nieuwe rijk op een verbazingwekkende manier zullen smeden, hebben zich gevormd. Gebruik deze altijdgroeiende energie om jullie dromen te verwerkelijken. We wensen jullie vrijheid, welvaart en bovenal een terugkeer naar persoonlijke soevereiniteit alsmede rechten die jullie vrijelijk zijn gegeven. Elk mens op deze wereld is voorbestemd om samen te smelten met zijn of haar hoogste levende potentieel. Dit resulterende Wezen zal gaan samenwerken met anderen om een geweldig nieuw tijdperk voor de hele mensheid te vormen. Het is deze entiteit die zich zal samenvoegen met de Agarthanen en anderen om een nieuwe Galactische Sterrennatie te vormen.

Jullie toekomst is inderdaad schitterend. We zien onszelf als mentoren voor ieder van jullie. Samen gaan we de middelen smeden om een Melkwegwijde vrede te bestendigen en onderhouden. We zullen eveneens de kern zijn van een unie van melkwegen die het Licht gaan verspreiden door deze hele sector van de fysicaliteit. We verheugen ons in alles dat we als mensen moesten doorstaan om dit wonderbaarlijke doel te bereiken. Lang geleden zetten de Anunnaki ons op een koers die jullie alleen maar eeuwigdurende moeilijkheden zou brengen. De Hemel kwam tussenbeide en voorzag jullie van een uitweg. Wij hebben deze opening gebruikt om de mensheid te brengen waar ze nu is. Jullie gaan hier gezegend voorbij en keren blij terug naar jullie ware staat. In deze staat gaan jullie alles leren omtrent hetgeen er werkelijk gebeurde in de afgelopen 900.000 jaar. Gebruik deze gewijde kennis om de mensheid vooruit te helpen en om de overblijvende voorspellingen die de Hemel ons gaf te vervullen. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze boodschappen. Deze informatie is gewoon om jullie te helpen. Weet hoeveel we van jullie houden. Dit rijk begint inderdaad aan een verandering die jullie geschiedenis fundamenteel gaat wijzigen en jullie een grote waarheid gaat brengen! We zijn allemaal deel van een grote Levende energie. Deze energie is deel van een grote Eenheid. Deze Eenheid is voorbestemd om Licht en Liefde te brengen aan de hele fysicaliteit. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl