Home > > Sheldan Nidle - 30 juni 2015

Sheldan Nidle - 30 juni 2015

12 Imix, 19 Kayab, 11 Ik

Dratzo! We komen met goed nieuws voor iedereen! Gedurende de laatste paar maanden was er een proces aan de gang dat ons zal leiden naar de ontdekking hoe we jullie zegeningen het beste bij jullie kunnen brengen. Na het einde van de tweede wereldoorlog hervatte de duistere cabal haar onbeperkte geldoverdrachten over de hele wereld. Dit systeem werd gedurende het laatste decennium enorm gewijzigd door de V.S. Er werden barrières opgezet waarbij de VS Schatkist en de Binnenlandse Veiligheidsdienst de stroom van alle monetaire uitwisselingen controleerden. Het was toen noodzakelijk een manier te ontwikkelen om grote sommen valuta door dit systeem te leiden totdat er een nieuwer overdrachtssysteem operationeel werd. Nu gebruiken we onze invloed internationaal om onze eerste testrun succesvol uit te voeren. Dit zal het begin van een proces markeren dat bedoeld is om te voorzien in een noodzakelijke, tijdelijke stoplap. Dientengevolge verwachten we dat verbazingwekkend nieuws bekend zal worden wanneer deze humanitaire fondsen hun weg vinden naar de eerste ontvangers. Dit zal de start zijn van een domino-effect, hetgeen nog een grote serie fondsen in staat zal stellen naar Noord Amerika en degenen die lang op hun zegeningen hebben gewacht te worden gestuurd.

Dit proces wordt ondersteund door de opkomst van nieuwe ontwikkelings- en investeringsbanken die uiteindelijk de IMF en dit verschrikkelijke “SWIFT”-systeem zullen vervangen. De verwachting is dat deze serie ontwikkelingen snel zal leiden tot de opkomst van nieuw bestuur in Noord-Amerika en over de hele wereld. Dit proces zal eveneens leiden tot een mondiale verandering die jullie valuta zal brengen, gesteund door kostbare metalen, evenals de opkomst van vrede en wereldwijde welvaart. Dit zal worden vergezeld door een mondiale schuldenvrijheid. Feitelijk zal het huidige schuldslavernijsysteem eindelijk eindigen en worden vervangen door een nieuwe voorraad valuta met een eerlijke waarde. Dit is een van de vele stappen die jullie in staat zal stellen vrijheid en een einde aan een decennialange UFO-doofpot te omarmen. Dit proces zal jullie eveneens in staat stellen waardevolle informatie te verkrijgen van jullie Opgestegen Meesters en de “disclosure” van jullie binnenaardse familie mogelijk maken. Dit kan ons dan aan het laatste deel van een complexe operatie, die ons meer dan twee decennia kostte om af te ronden, laten beginnen.

Toen we in de vroege negentiger jaren arriveerden dachten we aanvankelijk dat deze missie ongeveer een decennium zou kosten om af te ronden. De Anunnaki verzekerden ons dat hun vroegere handlangers in staat waren te begrijpen dat de Hemel aanvankelijk begin September 2001 zag als het tijdstip voor een zeer complexe verschuiving in bestuur tezamen met het begin van een mondiale welvaart. Dit proces liep mis toen de de facto V.S.-regering de tegenaanval inzette. Dit veranderde onze tijdtabel en veroorzaakte de uitvaardiging van een hele serie nieuwe decreten. Deze misselijke boeven bewezen volkomen onbetrouwbaar te zijn en waren vastbesloten hun resterende macht te gebruiken om zowel NESARA als de herverdeling van ’s werelds rijkdommen te vertragen. We zetten secundaire scenario’s op en begonnen onze bondgenoten te vragen hoeveel hun plannen de cabal nog betroffen. De afvloeiingscyclus voor deze schurken werd in werking gesteld. We waren afhankelijk van deze bondgenoten en wat de Hemel zou besluiten met betrekking tot onze eerste contactmissie. Het duurde meer dan een decennium om de huidige positie te bereiken. De duistere cabal dreef zichzelf in een hoek. Het einde voor deze vileine schurken is aanstaande.

Jullie staan nu aan de rand van een tijd waarop een aantal dingen gaan gebeuren. Onze Aardse bondgenoten ronden projecten af die de R.V. en de G.C.R. tot een afgesloten zaak zullen maken. Bovendien, wanneer de eerste serie financieringstests klaar zijn, zullen de welvaartspakketten en de boetes en strafgelden worden vrijgegeven. Dit zal leiden tot nieuw bestuur en de terugkeer naar eerlijk de jure bestuur en eveneens tot een einde aan illegale inkomstenbelastingen. Het zal eveneens schuldslavernij formeel onwettig maken en binnen enige maanden een einde aan het hele monetaire systeem. De oppervlaktemensheid is voorbestemd haar afhankelijkheid van landbouw, veeteelt en industrie te beëindigen. In de zeer nabije toekomst zal Gaia opnieuw worden toegestaan het kind van het Universum te worden dat ze was toen jullie voorouders hier bijna 900.000 jaar geleden landden. Jullie waren volledig bewust toen de Atlantiers het continent Lemurie verraderlijk vernietigden. Dit gebeurde aan het begin van het Groot Galactisch Jaar dat net was begonnen. In dit nieuwe grote galactische jaar zullen jullie terugkeren naar volledig bewustzijn waarna jullie je bestemming met de volledige en genadige zegeningen van de Hemel zullen bereiken.

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen in blijheid! Het duister dat zolang dit rijk leidde, vervaagt. Overal ploeteren degenen die hen representeren. Het tijdperk van fiat geld komt ten einde d.m.v. de terugkeer van een mondiale goudstandaard. Deze operatie stelt ons in staat om te beginnen met plannen wanneer we een aantal belangrijke lessen over religies en morele waarden kunnen beginnen. Dit rijk moet de algemene basis van religie begrijpen en hoe het beste wonden van veronderstelde verschillen die de oorzaak waren dat er chaos heerste, te genezen. We dienen ons allemaal te concentreren op de kracht van Liefde en de noodzaak om onze veronderstelde haat te genezen. De tijd voor oorlog is voorbij. Dit is een tijd van vrede en eenheid! Wanneer jullie door de ceremonie heengaan die van jullie Opgestegen Meesters maakt, dan weten jullie hoeveel tijd je nodig hebt om enkele universele waarheden te leren kennen. We noemen dit een soort “bootcamp” waar we omtrent de grondvesten van Liefde en Licht in deze wereld worden onderwezen. Deze leringen dienen ons goed terwijl we onze goddelijke diensten uitvoeren.

De manier waarop jullie in dit rijk zijn ingeprent moet worden weggewassen en een nieuwe serie gewone waarden dient te worden benadrukt. De lessen die we van plan zijn te geven zullen dit weerspiegelen. Er moet echter eveneens meer worden uitgelegd. De mensheid bezit een grootse innerlijke Liefde voor elkaar. Het zijn tradities en gebeurtenissen die jullie hebben meegemaakt, die jullie veranderden. Dit realiseren we ons terwijl we van de ene cultuur naar de andere gaan. Velen van jullie wordt geleerd ons op een bepaalde manier te ontvangen. Anderen zijn evenzogoed compleet onbekend met ons. We zijn in goddelijke dienst en gebruiken onze overtuigingen om jullie te voorzien van voorbeelden die jullie naar Liefde en een positievere kijk op het leven doen gaan. Deze tijd is moeilijk voor jullie aangezien er een grootse transitie gaande is. Onze dienstbaarheid bestaat uit het geven van hoop en een manier om jullie leven richting liefde te loodsen. Dit is hoe je de rest van de mensheid beter kunt leren kennen. Het leven gaat over de beweging richting het Licht en het duister van deze wereld helpen vervagen. Onze inspanningen zijn gebaseerd op de grote verheffing in bewustzijn die zich over deze wereld beweegt. Deze verheffing stelt je in staat deze wereld in een ander licht te bezien. De laatste twee decennia lieten gebeurtenissen zien die het goddelijke plan naar deze wereld beloofden te helpen. Het duister bezag dit met grote onrust aangezien hun onheilspellende plannen snel verdwijnen. De tijd nadert voor een aantal verstandiger interventies. Deze zullen jullie in staat stellen je EEN-zijn te ervaren. Jullie toegenomen focus en vaardigheid een betere wereld te visualiseren zorgen ervoor dat deze transitie sneller en met een mindere mate van innerlijke verwarring gebeurt. Deze gebeurtenis wordt door de Hemel en ons zeer verwelkomd! Onze taak is jullie te begeleiden naar een beter begrip van dit bewustzijnspad waarop jullie reizen. Nu komt het moment voor een grote onthulling naderbij. Dit zal jullie met je spirituele- en ruimtefamilies herenigen. Halleluja! Halleluja!

Vandaag gingen we door jullie te informeren over hetgeen er wereldwijd met jullie gebeurt. Er vormt zich een tijdperk van welvaart en harmonie. Dientengevolge is deze tijd er een van overgang. Wees geduldig en altijd bereid om deze nieuwe serie realiteiten te helpen triomferen en de basis te vormen voor een nieuw spiritueel tijdperk. Jullie zullen de stichters van jullie innerlijke geloof ontmoeten en veel leren dat jullie vrede voor je Ziel kan brengen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!