Home > > Sheldan Nidle - 23 juni 2015

Sheldan Nidle - 23 juni 2015

5 Ix, 12 Kayab, 11 Ik

Selamat Jalwa! ( Beleef Eeuwigdurende Vreugde!) We zijn hier om verslag te doen omtrent de status van de initiële overdracht van fondsen naar Noord Amerika. Op dit moment bereiden we de afronding van het proces voor, dat jullie zegeningen in staat stelt voor jullie allemaal beschikbaar te komen. We werden gedwongen een paar verbeteringen toe te voegen aan dat, waarvan we dachten dat het de laatste richtlijnen waren, nodig om deze specifieke taak af te ronden. Onze partners in dit project laten weten dat er nog een paar allerlaatste aanpassingen nodig zijn. Derhalve zitten we nu in het proces van gezamenlijk doen wat nodig is om ons succes te verzekeren. Dit hele proces is zeer stressvol voor onze aardse bondgenoten. De duistere cabal gaat nog steeds door haar resterende machtsposities te gebruiken als een manier om ze constant dwars te zitten met betrekking tot het bereiken van ook maar een vermoeden van overwinning. Het bereikt een punt waar het nodig is dat wij doen wat essentieel is voor onze bondgenoten om de triomf te behalen die ze zo rijkelijk verdienen. Intussen gaat de cabal door op elk ander gebied haar verlies onder ogen te zien. Het wordt nogal duidelijk dat onze interventie nu vereist is. De hemel besluit ten gunste van ons en we verwachten dat elk aspect binnenkort zal zijn opgelost.

De duistere cabal bestaat tenslotte uit degenen die graag de duistere wensen van de Annunaki voor bijna dertien millennia lang uitvoerden. Deze boeven hebben een diep innerlijk gevoel dat ze zelfs zonder hun voormalige heren nog steeds onoverwinnelijk zijn. Ze geloven op de een of andere manier dat er een manier kan worden gevonden om het onvermijdelijke uit te stellen. Gedurende jaren hebben we hun misdadige gedrag getolereerd aangezien noch de Hemel noch onze bondgenoten hen uit de macht wensten te zetten. We verafschuwen hun walgelijke gedrag enorm. Het is essentieel dat deze duistere schurken snel worden geïsoleerd en voorzien van een lot dat hun van jullie deuren weghoudt. Deze noodzaak om hen “uit de weg” te krijgen is iets dat nu op een drastische manier moet worden gedaan. We zijn bezig een verrassing te plannen die gemakkelijk dit belangrijke doel voor elkaar kan krijgen. Verwacht tot dan geen succes en bereidt jezelf voor op een paar onmiddellijke teleurstellingen. Dit proces zal echter niet lang duren. We zijn van plan deze vileine schurken bij hun eigen nekvel te grijpen! Vrees dus niet! Het einde van deze lange wachttijd is echt behoorlijk dichtbij!

Terwijl jullie je voorbereiden om eindelijk jullie zegeningen in ontvangst te nemen, zie dan hoe deze vele fondsen door jullie gebruikt kunnen worden om jullie humanitaire visies uit te voeren. Deze gelden dienen gebruikt te worden om vrede, harmonie en overvloed aan jullie gemeenschappen te brengen. Tevens is er de noodzaak om deze fondsen te gebruiken om jullie medemens te genezen, te informeren en voor te bereiden op een nieuwe tijd in dit rijk. Jullie wordt gevraagd om jullie gemeenschappen te onderwijzen over het groot aantal veranderingen dat zich aan zal dienen nadat de manipulatieve propaganda van de duistere cabal is opgeruimd. Jullie dienen de talloze veranderingen die het kenmerk van jullie nieuwe bestuur zullen behelzen, uit te leggen en waarom die werden uitgevoerd. Er is een grote behoefte om antwoorden te krijgen over de manier waarop dit alles bij jullie wordt geïntroduceerd. Op dit moment missen jullie een fundamenteel begrip van waarom jullie beperkt bewustzijn hebben en hoe deze overgang naar volledig bewustzijn zal gaan. Veel wordt uitgelegd door jullie mentoren. Desalniettemin hebben jullie speciaal getrainde anderen nodig om deze kennis verder uit te leggen en jullie voor te bereiden op hoe deze realiteit werkt.

Zoals jullie kunnen zien, hebben de vertragingen jullie weggehouden van talloze waarheden en realiteiten. We rekenen op velen van jullie om een voertuig te zijn dat iedereen in staat stelt werkelijk diep te kijken naar welk onderwerp ook en makkelijk kan verklaren wat elke mentor doet om je voor te bereiden op de overgang naar deze nieuwe realiteit van geweldige schoonheid. Er is veel dat op eenvoudige wijze aan jullie uitgelegd moet worden. Jullie hebben apparaten nodig die eenvoudigweg wie dan ook kunnen genezen. Het is eveneens essentieel dat jullie op een of andere manier ziet hoe je je kunt “verjongen” en huidige gezondheidsproblemen kunt overwinnen. Deze veranderingen zijn slechts voorbeelden van hoe deze problemen, die lang geleden door de Atlantische wetenschappers naar voren zijn gebracht, kunnen worden overwonnen. Wat waarlijk essentieel is, is inzicht te verkrijgen in waarom jullie dit zo werd aangedaan en hoe deze nieuwe apparaten jullie kunnen wijzigen en je te toegang geven tot nog verbazingwekkender resultaten. Denk in termen van wat dit betekent en laat je niet gek maken door wat ze doen. Er zal jullie een snelle ontwikkeling naar jullie volle potentieel worden gegeven. Dit is een gift waarbij van jullie wordt verwacht nieuwe verantwoordelijkheden aan te nemen.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Wat er gezegend gebeurt in deze realiteit is een laatste strijd tussen het Licht en het duister. Dit conflict is al een hele lange tijd gaande. We gebruiken onze focus en visie om de huidige fase van deze onheilige strijd op te lossen. Het duister heeft lange tijd het voordeel gehad. Op dit moment valt dit uit elkaar en de restanten van dit conflict vertragen slechts tijdelijk wat er gaat gebeuren. Deze volgende tijdsperiode belooft er een te zijn waarin de kracht van het duister ontmanteld zal worden. Het resultaat van deze acties zal een manier geven om succesvol de zegeningen die we zo lang hebben beloofd, te distribueren. Voor dit moment is onze visie om een serie operaties te starten die een grote wijziging in jullie realiteit zal beginnen. Dan kan het Licht serieus een uitgebreide serie programma’s beginnen uit te voeren, die eindelijk jullie rijk voor altijd zal veranderen. Dit zal de basis vormen voor onze lessen en de formele aankomst van jullie spirituele- en ruimtefamilies.

Hosanna! We kijken met vreugde uit naar hetgeen dan mogelijk is. De afgelopen 26.000 jaar (ruwweg een groot galactisch jaar) vormden de basis voor wat er met Gaia en haar mensen gebeurde. Migraties naar en van Gaia bepaalden de aard van wat er gebeurde. Deze tijd is voorbij. Een nieuwe tijd is ingesteld! Deze tijd gaat niet over een verloren en gevonden paradijs. Hij gaat over een grote reünie en een tijd om naar buiten te gaan om een zeer grootse serie hemelse richtlijnen voor deze sector van de fysicaliteit uit te voeren. Wanneer jullie terugkeren naar de goddelijke staat van galactische menselijkheid, wees je dan bewust van de geweldige verantwoordelijkheden die jullie graag zullen omarmen. Schepping is een gewijde serie goddelijke gedachten. Jullie ontvouwen deze. Jullie hebben talloze metgezellen om jullie bij te staan bij deze zeer ongelofelijke missie. Ieder van hen is toegewijd om hun deel af te maken! Wat van jullie wordt verwacht is hen te benaderen en een gezamenlijke aanvaardbare oplossing uit te werken.

Zoals jullie kunnen zien ligt er een zeer opmerkelijke tijd voor jullie. Onze hoogste taak is jullie succesvol door alle moeilijkheden, die het resultaat zijn van jullie handelingen, heen te geleiden. De komende tijd zal jullie derhalve introduceren bij degenen die jullie voorouders zijn en degenen die erin toegestemd hebben te helpen. Dit is een zeer complex proces. Lang geleden, in Atlantis, begonnen jullie aan een queeste die jullie bijna dertien millennia kostte om af te maken. In het begin waren we belangrijk maar nogal beperkt in aantal en schijnbaar nogal marginaal voor dit uitgebreide project. Doch naarmate de tijd voortschreed nam ons aantal toe, en behoorlijk essentieel voor de uitkomst. We begrijpen derhalve behoorlijk goed wat er vervolgens gedaan moet worden. In deze modus begonnen we ongeveer acht eeuwen geleden een weg te bereiden om ons in staat te stellen jullie naar het meest door de Hemel gewenste pad te gidsen. Jullie staan nu aan de uiterste rand van wat de Hemel heeft ontworpen. De rest zal jullie vreugdevolle bestemming zijn!

Vandaag gaven we jullie zoals gebruikelijk een overzicht van wat er bijna gaat gebeuren. Neem deze feiten in je op en weet diep in je hart dat een zeer geweldige en vreugdevolle gebeurtenis op het punt staat te gebeuren. Hiermee laten we jullie nu achter. Wees gelukkig en weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!