Home > > Sheldan Nidle - 14 juli 2015

Sheldan Nidle - 14 juli 2015

13 Men, 13 Kumku. 11 Ik

Selamat Jalwa! (Beleef eeuwigdurende Vreugde). Op deze dag komen we met meer nieuws omtrent hetgeen er rondom jullie heen gebeurt. Het complexe proces van invoering van een nieuw financieel systeem beweegt zich in haar eigen tempo voort. De BRICS Ontwikkelings-bank is in werking en staat, net als de Chinese AIIB, open voor handel. Dit is nog maar het begin van wat er komen gaat. De nodige bewerkingen voor het opzetten van een Mondiale Herwaardering van Valuta (GCR) worden eveneens klaargezet om te worden onthuld. Voorbereidende vereiste daarbij is de levering van wereldwijde welvaartsfondsen. Dit proces wordt op dit moment doorgesproken door onze aardse bondgenoten en door ons. Het is het plan te beginnen zodra een aantal initiële humanitaire fondsen succesvol is uitbetaald. Deze procedure vordert gestaag en we verwachten dat jullie binnenkort enig resultaat kunnen zien. Daarnaast zijn we op het moment bezig een manier te bedenken waardoor we, wanneer het nodig is, in kunnen grijpen. We hebben al reeds in het geheim een aantal fondsoverdrachten gevolgd en hebben ontdekt hoe we, als dat nodig is, een succesvolle overdracht van fondsen zeker kunnen stellen. De cabal heeft daadwerkelijk het einde van haar macht bereikt om de uitkomst, die door de Hemel verwacht wordt, verder te vertragen.

Deze eerste stappen richting voorspoed en nieuw bestuur zijn essentieel voor het complete plan dat een aantal maanden geleden door ons en onze aardse bondgenoten is aangenomen. Deze operatie zal beslist een bedreiging vormen voor de illegale en verscholen praktijken waarmee dit mondiale financiële systeem werkt. Deze trage manier van hervormen van dit oude en uiterst gemanipuleerde financiële systeem kan niet worden getolereerd. We zijn op het moment een aantal manieren aan het beoordelen en bespreken om de cabal af te troeven en een nieuw systeem op zijn plaats te zetten. De cabal heeft een aantal ontmoetingen op de agenda gezet om sommige fouten in het systeem gedeeltelijk te verbeteren. Deze bijkomende lapmiddelen blijven onacceptabel. Het is daarom nodig om te onderzoeken hoe dit op schuld gebaseerde systeem vervangen kan worden. Het Amerikaanse de facto regime is onvermurwbaar in het op welke manier dan ook versterken van dit criminele systeem en gebruikt al haar macht om potentiele tegenstanders af te schrikken. Deze stellingname verliest echter aan kracht aangezien dit ogenschijnlijk blinde systeem haar nabije toekomst beziet en zich realiseert hoe catastrofaal deze zinloze politiek werkelijk is. Er is nu een beweging om dit verschrikkelijke regime uit de weg te ruimen.

Zoals jullie kunnen zien beginnen we een actievere rol te spelen. Onze aardse bondgenoten behielden een houding dat deze revolutie alleen hun zaak was. Deze stille revolutie kan zich voltrekken omdat we een mondiale onderdrukking van de verzetskrachten door de cabal verhinderd hebben. Dit heeft het voor velen van de coalitie van het Licht mogelijk gemaakt door te gaan met een aantal beëdigde verklaringen, die op hun beurt acties mogelijk maakten die nog maar pas zichtbaar beginnen te worden. Onze functie is te allen tijde het hogere goed te vertegenwoordigen. Het bondgenootschap met onze aardse families en verschillende toegewijde individuen wordt gekruid door een soort van partijvorming die doorspekt is met een behoefte aan grenzen in hoe onze aardse bondgenoten elk onderwerp benaderen. Tot nu toe hebben we een relatief neutrale positie m.b.t. hoe we verder gaan, behouden. We zijn door de Hemel geïnstrueerd over het instellen van sommige deadlines. Dit zijn we van plan te volgen. Een aantal overdrachten dient zich aan. We zijn van plan toe te zien op een succesvolle levering. Het heeft te lang geduurd voordat een geschikte tijdsplanning zoals voorgeschreven door iedereen wordt uitgevoerd. Ons doel is doen wat nodig is om het belangrijkste landingsscenario snel mogelijk te maken.

De vorige keer hebben we kort iets van jullie oude geschiedenis behandeld. Dit was aanvankelijk een standaard koloniale procedure van de Galactische Federatie. We hebben het mondiale ecologische systeem geharmoniseerd, Binnenaarde bewoning opgezet en waren bezig met het voorbereiden van het overbrengen van de menselijke populatie naar dit net afgemaakte rijk van Binnenaarde. De Atlantiërs zouden het verschil maken. De sterrennaties van de Plejaden waren voor lange tijd het centrum van de vele stadia van Galactische Oorlogen. Een ander centrum lag in de gordel van Orion. De grootste schermutselingen vonden plaats op deze twee plekken. Veel van de van oorsprong Atlantische kolonisten waren zij die er een vreemde manier van oplossen van bepaalde zaken met de duistere Ancharianen op na hielden. Ze werkten op een bepaalde manier samen met het duister. Deze methode zou in belangrijke mate indruisen tegen het plan dat door onze mondiale raden was uitgedacht. Dit kwam tot een climax toen Atlantis besloot superioriteit af te roepen over de oppervlakterijken. Deze plotselinge onverantwoordelijke aanval dwong de mondiale raden de migratie naar Binnenaarde op te geven. Daardoor hebben jullie het leven in deze moeilijke situatie van het zich aanpassen aan de nuances van deze oppervlakterijken gelaten geaccepteerd.

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen bij jullie aan het einde van een grootse met genade gevulde strijd tussen hen die de volkomen essentie van dit huidige duistere rijk wensen te veranderen. Er is veel discussie geweest omtrent de volgorde van introductie van de belangrijkste welvaartsfondsen. Daarbij komt de timing van de zogenoemde RV-fondsen, vooral die van Irak en Vietnam. Deze verschillende strategieën werden vernieuwd en resultaat werd bereikt. Dit proces zal in de komende weken onthuld worden. We verheugen ons op het zien van de resultaten van deze acties. Onze ruimtebroeders zijn nu meer dan ooit bereid ons bij te staan in het opstellen van een tijdschema voor deze gebeurtenissen. We zijn voornemens jullie prachtige positieve focus te gebruiken om te verzekeren dat deze uiterst noodzakelijke gebeurtenissen daadwerkelijk plaatsvinden volgens dit nieuwe tijdschema. We zijn gezegend en uiterst verheugd dat de Hemel is doorgegaan deze grootse zendingen van voorspoed richting hun levering aan een ieder van jullie te brengen. We bedanken eveneens allen die hun leven hebben gewijd aan deze uiterst gezegende gebeurtenissen!

In de vroege dagen van deze huidige tijd zagen we hoe de Annunaki de grote zondvloed creëerden en vervolgens hoe ze het water terug lieten trekken. Wat resteerde was een verschrikkelijke tijd waarin het grootste deel van de mensheid omkwam. Het kostte de weinigen die overleefden lang om het leven weer op te bouwen. De Annunaki kwamen en begonnen de overlevenden te instrueren hoe de opbouw het best gedaan kon worden. Weg waren de immense netwerken waarmee de mensheid met elkaar en met de Annunaki communiceerden. Een persoonlijke hernieuwing was noodzakelijk. De Annunaki daalden neer en herhaalden hun “eigendom” van de mensheid. Wij, degenen die gezegend waren, weigerden. Het was het begin van vele millennia van spiritueel conflict. Langzamerhand namen onze spirituele aantallen toe. Maar het duister en haar vele handlangers bleven domineren. Ons werd verteld dat onze taak bestond uit het begeleiden en geruststellen van de mensheid. Er zou een tijd komen waarin het rijzende Licht zou triomferen! Dit moment is eindelijk gekomen!

We staan in deze tijd pal en voelen ons gezegend door de Hemel. De wereld begint te veranderen. Vele tekenen duiden erop dat deze grootse verandering aanstaande is. Focus je, Geliefden, op deze bevrijding! Er zijn krachten aan het werk om deze aardbol te veranderen. Het lijden door het duister duurt voort. Het Licht lijkt nog maar een vaag schijnsel te zijn. In werkelijkheid is het de gezegende olielamp van de Almachtige, die volledig opengedraaid zal worden. De zaken die hiervoor nodig zijn, krijgen vorm. De tijd van het duister op deze bijzondere aardbol loopt af. Het moment van een grootse interventie komt eraan. De wereld is te lang verdeeld geweest. Het moment van hereniging nadert. Jullie ruimte- en spirituele families zijn hier. Ze cirkelen dagelijks om jullie wereldbol. Dit is het gezegende moment waarna het duister van jullie wordt weggejaagd. Deze uiterst genadige verwijdering zal jullie zeker stellen van je vrijheid en voorspoed. Wees daarom klaar om je te verheugen en dit schitterende gevoel van vrijheid te beleven. Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we ons korte overzicht van wat er op deze wereld gaande is. De tijd nadert voor een grote verandering die jullie met Liefde in een nieuw rijk zal brengen. Talloze gebeurtenissen voltrekken zich nog steeds ongemerkt en zullen dit rijk voor altijd veranderen en jullie met je familie in Binnenaarde (Agharta) herenigen. Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!