Home > > Sheldan Nidle - 22 december 2015

Sheldan Nidle - 22 december 2015

5 Cib, 9 Mol, 12 Manik

Dratzo! We komen in vreugde! De laatste fasen van het leveringsproces zijn in gang gezet. Wat dit proces enigszins kan vertragen is Kerstmis. De Opgestegen Meesters zien deze tijd van het jaar zoals ze begin Mei zien; als een heilige tijd en ze streven ernaar dit gewijde deel van het Gregoriaanse jaar nauwkeurig te observeren. Degenen die deze hemelse zegeningen sturen kunnen daarom de leveringen tijdelijk vertragen. Ondanks een goddelijke vertraging zullen deze bijzondere geschenken echter aan jullie overhandigd worden! Sinds de oudheid heeft deze tijd van het jaar een bijzondere betekenis gehad. Zelfs in de tijd van Atlantis werd het einde van het ene jaar en het begin van een Nieuw Jaar gevierd met speciale rituelen en ceremonieën. Wees dankbaar en vreugdevol dat deze tijd eveneens het begin van jullie zegeningen zal betekenen. Herinner je hoe lang dat geduurd heeft en zegen dat wat jullie zullen bereiken met dankbaarheid. Wees klaar om dit moment te gebruiken om te beginnen deze fondsen te laten dienen om jullie dromen te verwezenlijken. Bedank iedereen en laat je groep en jezelf dit jaar beginnen met een gedetailleerd beeld van hoe deze goddelijke visualisatie vorm zal krijgen. Weet dat zich met deze zegeningen een nieuwe werkelijkheid en nieuw bestuur aandienen!

Terwijl jullie rond de wereld kijken zien jullie hoe deze verandering plaatsvindt. De realiteit is dat deze wereld van jullie niet langer kan functioneren zoals hij dat voorheen heeft gedaan. Broodnodige veranderingen duiken overal op. De watercrisis is een van de meest duidelijke. Het grootste gedeelte van jullie wereld ontbeert een waarlijk veilige watervoorziening. De middelen om hiervoor te zorgen zijn aanwezig. Maar ze zijn niet beschikbaar vanwege de politiek en de veronderstelde hoge kosten. Jullie zullen zegeningen ontvangen zodat jullie deze humanitaire fondsen kunnen gebruiken om de immense crisis op te lossen. Dit is maar één van de vele infrastructurele problemen die opgelost dienen te worden. Vele andere, zoals wegen, bruggen en zelfs zulke simpele zaken als spoorwegen vragen om een bepaalde innovatieve denkwijze. Ons is bekend dat een groot aantal mensen klaar staat om de oplossingen, die nodig zijn om succes te garanderen, te laten zien. Daarnaast dienen jullie de kinderen van de wereld te voorzien van de middelen om echt kwalitatief hoog en productief onderwijs te genieten. Het is een zaak van een goede basis leggen voor iedereen door de productie van genoeg voedsel om de honger voor altijd te stoppen.

We hebben talloze problemen besproken die op het punt staan jullie werkelijkheid te overspoelen. Aangezien het bewustzijn groeit, kunnen jullie zien hoe eenvoudig deze vele problemen opgelost kunnen worden. De sleutel is het isoleren van de duistere handlangers die dit rijk controleren en eenvoudigweg het Licht binnen te laten. Dit is de essentie van wat we doen. We hebben jullie zien groeien en hebben gezien hoe het duister jullie manipuleert en probeert jullie onder een bepaalde mate van controle te houden. Onze liaisons werken standvastig om ervoor te zorgen dat deze schooiers snel van jullie worden geïsoleerd. Als jullie eenmaal van hen zijn bevrijd, kunnen jullie eenvoudig je latente vermogens gebruiken om een betere wereld te creëren. Het is deze nieuwe realiteit die we van plan zijn te bezoeken, alsmede jullie te helpen eindelijk jullie lange reis terug naar volledig bewustzijn te volbrengen. Het is in dit licht waarom we hier in zulke grote aantallen naar toe zijn gereisd. Onze mentoren staan klaar om jullie over de laatste hobbels op deze lange weg heen te helpen. Het is dit proces dat ons naar succes leidt!

Millennia geleden werden jullie door de duistere priesters van Atlantis beroofd van jullie ware Licht. Deze technologie was nog niet in staat om jullie blijvend te veranderen. De Hemel zag dit als een gelegenheid om een speciale groep mensen toe te rusten. Dezen waren zeer goed in staat om de kinderen van Anchara te helpen bij hun eigen reis naar het Licht en naar volledig bewustzijn. Jullie gaan dit Sterrenstelsel transformeren door wat jullie gaan leren. En door deze kennis door te geven d.m.v. de grote barmhartigheid die van nature in alle mensen aanwezig is. Jullie gaan een geweldige dienst bewijzen aan allen in de fysicaliteit en grote rolmodellen worden, die legendarisch zullen worden. Zoals we hebben gezegd, jullie zitten in de laatste fase van deze reis. We zijn hier om deze machtige tijden op te tekenen en jullie te helpen bij de laatste overblijfselen van het verwerken van de gloriën die geassocieerd zijn met jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Jullie zullen worden herenigd met jullie spirituele- en ruimtefamilies. Jullie staan, zoals gezegd, aan de uiterste rand van de sprong in jullie grootste avontuur, de fabelachtige onderwijzers van het Licht temidden van de Ancharanen!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We weten precies hoe moeilijk het is te zien hoe de vele zegeningen die jullie verdienen, zonder dat jullie daar controle over hebben, worden vertraagd. Verscheidene machinaties door de overblijvende agenten van het duister hebben ervoor gezorgd dat er onverwijld bepaalde speciale veiligheidsmaatregelen moesten worden uitgevoerd. Vier en onthoud, wanneer deze lang beloofde gelden beschikbaar komen, het heilige belang van deze tijd van het jaar. Accepteer deze goddelijke gaven genadig en gebruik je gevoel van barmhartigheid bij het beslissen hoe je deze het beste kunt gebruiken of verdelen. Deze gaven zullen het begin zijn van een grootse welvaart die zal worden uitgestort over deze wereldbol. Laat dit een tijd zijn van beëindiging en begin. Laat het een moment zijn om je absolute geloof in de macht van het Licht te demonstreren. Help degenen die in nood zijn en begin die projecten die de mensheid in het algemeen zullen helpen. Wees positief en bereidwillig om datgene uit te voeren waar je innerlijke hart en verstand echt in geloven.

Kijk, terwijl we dit zeer betekenisvolle evenement naderen, naar deze gebeurtenis als een tijd waarin de ware eenheid van de mensheid eindelijk op een mondiale basis gaat stralen. Prachtige dingen gaan gebeuren, omdat we diep van binnen allemaal om elkaar geven. Deze Liefde zal het groeiende bewustzijnsniveau dat jullie allemaal in jezelf voelen, weerspiegelen. Het was nog maar een paar jaar geleden dat veel van de incidenten die hebben plaatsgevonden tot één of ander soort mondiaal inferno zouden hebben geleid. Deze Geestesgroei is zeer bemoedigend. Jullie beginnen de hoeveelheid toegepaste genade op een wereldwijde basis uit te breiden. Blijf daarom positief en laat dit wonderbaarlijke gevoel blijven stromen en groeien. Nieuw bestuur zal zich manifesteren. Deze nieuwe tijd zal ons uiteindelijk toestaan te verschijnen en vele zaken, die jullie omtrent je verleden, heden en toekomst dienen te weten, onderwijzen. Temidden van dit alles bevindt zich het eeuwige nu.

Jullie gewijde taak is zowel jullie groei in bewustzijn als die in de Geest gebruiken om een nieuw rijk te smeden dat de voorloper is van een nieuwe menselijke samenleving. Lang geleden werd ons de kans ontzegd om Atlantis om te zetten in een nieuw amalgaam van de Geest van Lemurie, vreugdevol samengebracht met de technologieën van Atlantis. Sindsdien hebben jullie rondgescharreld in de gevangenis die beperkt bewustzijn heet. Vanwege een serie uitzonderlijke levens heeft de Hemel ons, Meesters, uiteindelijk tot jullie trouwe opzichters gemaakt. We hebben barmhartigheid en genade toegepast, tezamen met een stortbad van goede werken om de hogere vonken van de mensheid levend te houden. Momenteel zal een groot hemels wonder onze gezamenlijke tijd in het duister afsluiten. Het is dit nieuwe rijk dat ons wenkt en ons in staat zal stellen elkaar te ontmoeten en onze wijsheid met jullie te delen! Het is een goddelijk moment waarop wij elkaar allemaal kunnen verwelkomen en ons verheugen!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschappen. Vele gebeurtenissen staan op het punt zich te manifesteren. We danken de Schepper en zegenen die gebeurtenissen die ons binnenkort zullen omarmen. Laat ons dit feestseizoen gebruiken om een zeer verbazingwekkende tijd voor de gehele mensheid zowel te beginnen als te vieren! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!