Home > > Sheldan Nidle - 28 april 2015

Sheldan Nidle - 28 april 2015

1 Etznab, 16 Kank’in, 11 Ik

Dratzo! We komen met blij nieuws! De eerste testen van een uiterst doordacht en goed voorbereid distributiesysteem zijn begonnen! Veel van de bankiers die betrokken zijn bij dit systeem hebben veel ervaring zodat dit systeem kan slagen. Daarbij zijn enkele Europese leden van deze oude families bezig deze fondsen in het bijzonder te kwalificeren. Ze weten wat er nodig is zodat deze gelden de Atlantische oceaan over kunnen steken en met gezwinde spoed naar jullie rekeningen kunnen worden overgemaakt. Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te verzekeren dat deze zegeningen dat doen waarvoor ze bestemd zijn. Arrestaties van kwaadwillende bankiers en hun soortgenoten worden eveneens verricht om ervoor te zorgen dat deze operaties succesvol verlopen. We vragen jullie daarom geduld te hebben en te weten dat elk aspect van dit proces nauwkeurig wordt gevolgd en wanneer de fondsen worden ontvangen, is de volgende stap in dit uiterst complexe werk gezet. We hebben veel meer tijd nodig gehad om alle gestolen fondsen weer terug te winnen en een nieuw proces te starten, dat jullie nu in staat zal stellen om jullie zegeningen in ontvangst te nemen. We vragen jullie daarom om nog meer geduld te hebben. Er was een zeer bijzondere periode voor nodig om op het punt te komen waar we nu zijn!

Wees je ervan bewust dat nu we de laatste stappen in dit zeer ingewikkelde proces bereiken, we een buitengewone ontmanteling van een mondiaal systeem starten dat steeds opnieuw is geperfectioneerd door de duistere cabal. Deze handlangers van het duister hebben uiterst behoedzaam een mondiaal systeem met verreikende controle operationeel gemaakt. Elk aspect werd zorgvuldig dubbel gecheckt om erop toe te zien dat hun misdadige operaties foutloos werden uitgevoerd. Elke poging om dit proces te dwarsbomen werd verschrikkelijk afgestraft. Daarom waren er een aantal leden van de oude families en een team van gespecialiseerd getrainde bankiers en juristen nodig om dit systeem uiteindelijk te kraken. Een proces dat in zijn laatste testfase zit, is nog maar het begin van wat we vervolgens zullen doen. We moeten deze lijnen open houden en met meer alternatieven komen voor wat we nu in andere delen van jullie wereldbol op zijn plaats gezet hebben. Verschillende invloedrijkere landen helpen ons eveneens. Wanneer dit nieuwe banken- en valutasysteem handen en voeten krijgt, wees dan op de hoogte van het feit dat jullie het kunnen zien van enorme veranderingen heel dicht zijn genaderd. Dit zal jullie nieuw bestuur en disclosure brengen!

Onze komst zal het keerpunt zijn voor jullie mondiale gemeenschap. Op dit moment zijn jullie een gebroken volk. Ieder van jullie beschikt over een unieke cultuur en een aantal talen. Jullie hebben geen herinnering van hoe jullie in deze huidige tijd zijn aanbeland. Iedere gemeenschapsgroep heeft een mengelmoes van mythes die jullie oorsprong zou verklaren. Jullie hebben eveneens talen waarvan de oorsprong net zo onbekend is. Samengevat begrijpen jullie niet waarlijk wie jullie zijn en waar jullie vandaan komen. Deze amnesie was lang geleden veroorzaakt om jullie te verhinderen te weten wie jullie werkelijk zijn. Als we eenmaal geland zijn, zal dit worden vervangen door waarheid. We zijn voornemens om jullie je geschiedenis terug te geven en jullie te voorzien van een groepsstamboom, die een einde zal maken aan deze lange verwarring. Ook zullen we jullie introduceren bij de overvloed aan huidskleuren die door galactische mensen worden gebruikt. Gebruik deze informatie om een beter idee te krijgen van de menselijke diversiteit en hoe het een ieder van ons geholpen heeft om de vele culturen waaruit onze vele duizenden sterrennaties die over dit sterrenstelsel verspreid zijn bestaan, vorm te geven. Jullie toekomstige sterrennatie zal nog weer een andere afspiegeling zijn van deze realiteit.

Zoals jullie kunnen zien, zijn jullie nu op een reis die het jullie eerst mogelijk zal maken om elkaar te zien als een volk van vele kleuren dat deze wonderschone sterrennatie samen deelt. Dit proces wordt op dit moment beperkt tot Gaia. Binnenkort zullen jullie je over deze sterrennatie verspreiden en de wonderen ontdekken die op de andere zuster-waterwerelden bestaan. Herinner je, terwijl jullie dat doen, dat jullie de schitterende wonderkinderen zijn van sterrenkolonisten die hier lang geleden kwamen om deze prachtige waterwerelden te helpen in stand te houden en te onderhouden. Er is in de tussenliggende jaren veel gebeurd. Wees je opnieuw bewust van deze geschiedenis en leer in je hart hoe je deze toekomstige sterrennatie het best goddelijk kunt dienen. Het heeft een grootse bestemming. Het zal dit sterrenstelsel permanente vrede brengen en het zal onze programma’s met andere sterrenstelsels, die nu nog buiten bereik liggen, een voorspelde hogere intensiteit geven. We zijn uiterst verheugd dat de Hemel ons toestaat jullie te dienen. De tijd die ons samen zal brengen nadert met rasse schreden. Bezie deze tijd als een waarin jullie je kennismakingen met dat deel van jullie familie, dat je vergeten was, hernieuwen. Deze nevel van vergeetachtigheid zal op dat moment genadevol worden opgetrokken.

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! Onze bondgenoten in de oude families en zij die aan het werk zijn om het huidige oneerlijke financiële systeem te veranderen zijn klaar om de laatste procedures te starten voor de overdracht van jullie zegeningen. De belangrijkste belemmeringen voor succes zijn uit de weg geruimd! Wij, jullie Opgestegen Meesters, zijn vele decennia geleden begonnen een traject te starten om jullie de rijkdom te verschaffen die nodig was om jullie wonderbaarlijke projecten te laten manifesteren. In het begin hadden onze vele gerichte meditaties en doelgerichte gebeden maar een minimaal effect op de intriges van het duister. Maar we gingen door en na verloop van tijd hadden deze blijmoedige visualisaties een steeds groter effect op de plannen van het duister. Ons uithoudingsvermogen leidde een paar decennia later tot een interventie van de Hemel. Dit maakte het de Annunaki mogelijk om onverwacht hun trouw aan een grote vrede door het Ancharaanse Continuüm af te kondigen. Daarnaast heeft de Hemel ons de Galactische Federatie gestuurd. We staan nu op de uiterste rand van een nieuwe werkelijkheid voor de oppervlaktemensheid.

We zegenen en bedanken de Hemel voor haar uiterst glorieuze werk ten bate van ons. Het duister trekt zich nu terug. Jullie steun van onze gebeden hebben de resultaten voortgebracht die we allemaal zo zorgvuldig hebben gevisualiseerd. Laat ons nu de tijd nemen om dankbaar te zijn voor wat er is gebeurd. Kijk naar dit werk als een samengaan van collectieve inzet gecombineerd met de volharding om deze wensen op het punt te brengen waarop ze beginnen zich te manifesteren. Gebruik deze gebeurtenissen als bewijs van wat jullie positieve doorzettingsvermogen kan bereiken. Neem, terwijl we nog maar net beginnen te genieten van deze verbazingwekkende uitkomst, deze inspanning als een voorbeeld van wat krachtige collectieve ideeën kunnen bewerkstelligen. Houd in gedachten, zelfs als jullie op fysiek niveau beginnen deze ideeën te implementeren, hoezeer de mate van aandacht wonderen kan verrichten. Gebruik dit concept om elkaar te helpen en te genezen!

Gebruik deze energie, terwijl jullie je bewust worden van wat er zich op dit moment in deze werkelijkheid afspeelt, om elkaar te helpen. We zijn in werkelijkheid EEN. Deze schitterende eenheid is het kernthema van deze tijd. Je hoeft niet naar de Hemel af te reizen om te zien hoe eenvoudig wonderen zich voor jullie kunnen ontvouwen. In deze eeuw draait het om jullie fenomenale spirituele kracht. Leer elkaar lief te hebben en o zo belangrijk werk voor Gaia te doen. Elk aspect van de mensheid en elk onderdeel van Gaia’s ecosystemen, is kostbaar en heilig. Dit wordt vaak eenvoudigweg vergeten. We vragen jullie je aandacht hierop te richten en moedigen Moeder Aarde en iedere samenleving aan zichzelf te helen. Wij bezitten de vermogens om deze werkelijkheid te veranderen en het een ieder mogelijk te maken de worstelingen rondom jullie te transformeren. Binnenin jullie wachten oeroude wijsheden, die van nature aanwezig zijn, om geopenbaard te worden. Dit is een tijd om je naar binnen te keren en deze grootsheid vrij te laten. Laat ons samenkomen en een fantastische heling voor een ieder manifesteren!

Vandaag behandelden we enkele van de talloze gebeurtenissen die op deze prachtige blauwgroene planeet gaande zijn. Zoals jullie weten, komt een groot aantal zegeningen jullie kant op. Gebruik de resterende tijd om dankbaar te zijn en Gaia te helpen een nieuwe relatie te smeden tussen jullie en haar. Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!