Home > > Sheldan Nidle - 21 april 2015

Sheldan Nidle - 21 april 2015

7 Batz, 9 Kank’in, 11 Ik

Selamat Jarin! Deze keer komen we om jullie te informeren over wat er op het moment gaande is in jullie realiteit. De duistere oligarchie die in jullie wereld aan de macht is wordt zwakker. Het behoudt echter op sommige gebieden nog steeds macht, dat ze gebruikt om de overgang naar een nieuwe werkelijkheid te vertragen. De belangrijkste sleutel hiervoor is de manipulatie van de gelduitwisseling tussen de ene internationale bank en de andere. Een consortium van verschillende regeringen en een verzameling van voorgeselecteerde private banken controleert dit proces voor het grootste deel. Door het aanvaardbare te beperken kan dit consortium hetgeen via deze belangrijke weg passeert vertragen of zelfs voorkomen. In dit geval kan in de series transacties die de verschillende benodigde leningen en fondsen mogelijk maken om jullie ofwel te voorzien van gelden of zelfs regeringen te vervangen, worden ingegrepen (in sommige gevallen verhinderd of zelfs gestolen). Deze wrede tactieken hebben de verschillende beloofde welvaartsprogramma’s in het brengen van hun pre-overdrachtsstatus vertraagd, dan wel verhinderd. Enkele overeenkomsten tezamen met een aantal arrestaties van sleutelfiguren hebben recentelijk paniek veroorzaakt temidden van deze oligarchen, aangezien de dreigingen vanuit het internationale rechtssysteem dit listige systeem op haar knieën leek te dwingen.

Tot nog toe hebben er op verschillende niveau’s beneden de belangrijkste oligarchen arrestaties plaatsgevonden. Huidige wettelijke kwesties dwingen ze nu deze snode samenzwering, die de overdrachten voortdurend heeft vertraagd, te heroverwegen. Op dit moment wordt er tussen de oude families, Opgestegen Meesters en degenen die bij het immer veranderende rechtssysteem betrokken zijn onderhandeld over een nieuwe manier om deze duistere cabal te omzeilen. De leiders in deze tegenbeweging zijn de belangrijkste BRICS-landen en het juridische team dat geleid wordt door een aantal extreem moedige personen. De door ons aangewezen liaisons zorgen ervoor dat een aantal van deze stappen tussen alle betrokken partijen wordt gecoördineerd. Onze gezamenlijke doelen zijn het creëren van een nieuw transparant internationaal bankensysteem en een volledige levering van de welvaartsfondsen tezamen met de interim opkomst van nieuw bestuur. De volgende stap in enigerlei wereld die is gevuld met toenemend bewustzijn is de overgang van beperkte verdeling van rijkdom naar een welvaart voor de massa. De cabal begrijpt dit en werd te lang toegestaan door te gaan met haar “pesterijen”. Jullie moeten snel afstappen van geld en het toekennen van “kunstmatige waarde” aan goederen.

Technologie die voor jullie beschikbaar is werd voor jullie verborgen eenvoudigweg doordat het snel deze voorwaarden kan creëren. Nadat jullie eenmaal de noodzaak voor een beperkte economie ontstegen zijn en in totale overvloed terecht zijn gekomen, worden de fundamenten van jullie mondiale gemeenschap overbodig. Wat dan nodig is, is een moreel middel om waarlijk te begrijpen hoe ieder persoon vrijelijk omgaat met een ander en hoe zo’n gemeenschap werkt. Deze zaken worden geregeld door de vier sociale wetten en door de aard van een galactische gemeenschap. Het punt dat we maken is dat degenen die weten hoe jullie en jullie gemeenschappen zich ontwikkelen, zich realiseren wat er voor jullie ligt. Het duister is simpelweg een zeer sterke kniesoor die haar laatste dagen gebruikt om het onvermijdelijke uit te stellen. Nadat nieuw bestuur eenmaal op zijn plaats is, kan disclosure het ons mogelijk maken het goddelijke plan dat ons door de hemel is gegeven uit te voeren. Dit proces maakt het ons vervolgens mogelijk om te landen en onze mentoren toe te staan jullie snel in te wijden over hetgeen Volledig Bewustzijn met zich meebrengt. Daarna kunnen jullie de Kristallen Lichtkamers gebruiken om jullie transformatie te vervolledigen en jullie lange reis vanuit de nacht terug naar de dag te beëindigen!

Dit proces zal jullie feitelijk in staat stellen de eeuwen, die een dergelijke evolutie normaal gesproken duurt, vooruit te springen. Jullie hebben deze hemelse dispensatie aangezien jullie een zeer onrechtvaardige sprong in beperkt bewustzijn beëindigen en Gaia jullie hulp nodig heeft. Ze kijkt toe terwijl haar ecosystemen krimpen en transformeren. Dit proces vereist jullie snelle terugkeer naar jullie voormalige volledige bewustzijnsstaat. Daarom werden wij door de Hemel aangesteld om jullie Opgestegen Meesters en de Agarthanen te assisteren. Weet dat jullie een essentieel aspect zijn van het Goddelijke plan van de Schepper. Wij zijn in Goddelijke dienst van dit plan en ons werd een aantal doelen gegeven om te realiseren toen we hier aankwamen. Het eerste belangrijke punt is er een van niet directe bemoeienis. We zijn daarom verplicht vertrouwen, zekerheid en vriendschap te verkrijgen van degenen die nu onze aardse bondgenoten zijn. Deze procedure kostte ons bijna twaalf jaren. Momenteel begrijpen we goed hoe moeilijk het is deze transformatie te laten verlopen. We vragen eenvoudigweg om jullie voortdurende positieve ondersteuning in hetgeen een zeer gevoelig aantal zaken is.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen vandaag met zeer interessant nieuws! De weg voor de ontvangst van jullie zegeningen wordt door onze medewerkers vrijgemaakt. Deze zeer genadige Wezens hebben hun bronnen en vaardigheden gebruikt om overeenkomsten en allianties te sluiten met zowel oude families als bepaalde sleutelnaties. Deze gezegende activiteiten vinden op de juiste tijd plaats hetgeen het mogelijk maakt dat een nieuw transparanter bankensysteem zich manifesteert . We zijn dankbaar voor hun kennis en hun vaardigheden om groepen te vormen die klaar staan om jullie een heel eerlijk bankensysteem te brengen alsmede een middel om eindelijk die trusts te leveren die lang geleden door ons zijn opgezet. Ze vertellen ons dat we de feitelijke uitleveringen van deze fondsen zeer dicht naderen. Bovendien wordt van deze fondsen verwacht dat ze jullie voorzien van een wettelijke manier om jullie nieuw bestuur te geven. Intussen wordt ons door de hemel verteld dat een nieuwe golf energieën zorgt voor een hele serie inleidende zaken, die nodig zijn om jullie voor te bereiden op jullie Ascentie in jullie levende Kristallen Lichtkamer.

Terwijl deze procedure zich voorbereidt op het vergaren van momentum, moeten we jullie waarschuwen dat er een mogelijkheid bestaat voor lichamelijke pijn in jullie onderste chakra’s. Wees je hiervan bewust en wees klaar voor hetgeen ernaar alle waarschijnlijkheid nu al met je gebeurt. Jullie talloze Beschermengelen doen voornamelijk dit werk. Wanneer deze pijnen op enig moment overweldigend lijken consulteer dan je gezondheids- en healingprofessionals. De jullie toegewezen medische teams reguleren jullie gesteldheid. Ze gaan tot op zekere hoogte met jullie samenwerken. Dat is waarom we jullie het bovenstaande suggereren. Desalniettemin, wees erop voorbereid dat jullie gezondheidszorgers lichtelijk verward zullen zijn door wat ze zien. Het meeste van wat er gebeurt zijn in essentie energieoverdrachten. Zo’n enorme verandering is gewoonlijk iets dat vreemd is voor ze. Wees daarom klaar om je te laten helpen door iemand die met dit soort verschijnselen werkt. Wees vervolgens klaar om ons te vragen voor de benodigde hulp.

Al deze veranderingen maken deel uit van een grotere transformatie die tientallen jaren geleden door de Hemel is vastgesteld. Ons deel hierin is jullie te adviseren en waar nodig je te helpen in dit proces. Nadat eenmaal vele regeringen en hun bemoeienissen zijn gedeactiveerd, zijn we voornemens om overal publiekelijk te verschijnen en jullie ondersteuning en healing te brengen. Het publiek werd geleerd om niet te geloven in ons bestaan en om ons verschijnen tot een minimum te beperken. We moeten in staat zijn om de mensen te hoeden en hen te begeleiden. Ieder van jullie is kostbaar. Jullie zijn hier en daarom komen jullie die veranderingen tegen die door de Hemel werden bepaald. Jullie beperkt bewustzijnslichaam is breekbaar en hetgeen plaatsvindt kan voor jullie choquerend zijn. Wees je hier altijd van bewust en besef dat veel van wat jullie overkomt voor de meesten een mysterie is. Raadpleeg ons, Geliefden, en weet diep in je hart dat jullie waarlijk door ons worden Geliefd!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschap. Het is essentieel dat jullie positief blijven, ondanks het constante gevoel binnenin je dat er ofwel niets verandert ofwel dat de komende sociale, economische of monetaire veranderingen onmogelijk kunnen gebeuren. Overstijg dit ongeloof en weet dat dit rijk waarachtig verandert! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl