Home > > Sheldan Nidle - 27 december 2016

Sheldan Nidle - 27 december 2016

11 Batz, 14 Mol. 13 Caban

Selamat Jalwa! Vandaag beginnen we met een kort voortgangsrapport. Monetaire items die bedoeld zijn voor distributie worden momenteel voorbereid. We weten dat dit voor iedereen een lange en moeizame reis is geweest. Daarom is het belangrijk dat jullie weten dat degenen aan de top van de verschillende distributieniveaus zich voorbereiden om een zeer verbazingwekkend proces te initiëren. Eenmaal gelanceerd wordt verwacht, onvoorziene omstandigheden daargelaten, dat het iets meer dan een maand zal kosten om dit proces te voltooien. Zoals jullie weten was het voor iedereen een waarachtig moeizame reis. De uitlevering van de welvaartsfondsen is simpelweg het eerste stadium van deze ingewikkelde operatie. We weten dat de voortslepende duur van deze procedure gecompliceerd werd door de richtlijn deze handelingen veilig en eerlijk te houden. Daarom vroeg het om de toewijding om zo langzaam te gaan als nodig was. Ons doel was om met onze bondgenoten samen te werken en ze tevreden te houden over hetgeen zich ontvouwde. Deze serie vereisten dwong ons tot een zeer langzame en weloverwogen werkwijze. Derhalve duurde het meer dan twee decennia om deze component van ons grote en complexe project af te maken. Het verheugt ons te zien dat jullie bewustzijn en perceptie van deze taak een beter begrip heeft doen ontstaan van wat deze reis allemaal inhoudt.

Toen we pas aankwamen op jullie prachtige kusten voelden we onmiddellijk wat er aan de hand was. De Anunnaki waren nog steeds de Opperheren van deze oppervlaktewereld, en ze behandelden hun hielenlikkers met ferme maar fluwelen handschoenen. Jullie moesten gehoorzamen en weinig tot geen vragen stellen. Deze oneerlijke realiteit veroorzaakte bij ons veel pijn vanwege hetgeen jullie moesten doorstaan. We ontdekten onmiddellijk wie de leiding had over het Heilige Licht van de Hemelse prestaties. Aanvankelijk waren ze wantrouwend t.a.v. onze aanwezigheid maar geleidelijk aan begonnen ze vertrouwen te ontwikkelen. Jullie Opgestegen Meesters waren onze beschermheren, en via hen werd ons gewijde project aan iedereen uitgelegd. Desalniettemin kostte het ons meer dan twee decennia om de mate van vertrouwen te ontwikkelen die nodig was om onze serie projecten succesvol tot stand te brengen. Toen dit eenmaal was bereikt waren we in staat projecten te implementeren waar zowel de geheime gewijde gemeenschappen van Meesters als de Agarthanen bij betrokken waren. Gedurende deze tijd voerden we het aantal schepen in onze vloot op en voltooiden we de training van degenen die waren aangewezen om jullie te mentoren. Deze projecten duren uiteraard nog steeds voort.

We begonnen een strategie te bedenken hoe we de hielenlikkers, die deel uitmaken van een aantal van jullie regeringen, het best konden verwijderen. Dit proces is over het algemeen verbonden met een voortdurend legaal proces dat verband houdt met de enorme corruptie en de illegale operaties van het huidige Amerikaanse regime. Dit project werd aanvankelijk gecreëerd om essentiële aspecten van degenen die deze illegale acties leiden, te isoleren. Het andere doel van het plan was om geleidelijk een nieuwe wettige republiek te manifesteren, die was gegrondvest op een serie documenten die bekend raakte als NESARA. Deze operatie resulteerde in een paar complicaties die geleidelijk aan volledig zullen worden opgelost. Nieuw bestuur was snel in staat zichzelf wereldwijd te vestigen als raamwerk voor het ware bestuur van Amerika. Het allesoverheersende doel is om de huidige situatie via een serie toekomstige aankondigingen te transformeren. Strategisch gezien dient de precieze timing van deze aankondigingen voor het publiek verborgen te worden gehouden. Het is derhalve essentieel dat dit, en het welvaartsproject, in het geheim doorgaan tot het juiste moment voor volledige disclosure. Het is ons gezamenlijke beleid dit alles vertrouwelijk te houden totdat de veiligheidsproblemen die daarmee verband houden volledig zijn opgelost.

Terwijl deze stadia van geheimzinnigheid voltooid worden, komen we steeds dichter bij disclosure. Het zal voor ons veel makkelijker zijn om te handelen wanneer we in staat zijn publiekelijk met jullie te spreken en uit te leggen wat de Hemel heeft besloten. We realiseren ons goed hoe essentieel het is om te kunnen handelen buiten de momenteel vereiste schaduwen om. Onze liaisons werden gedwongen bepaalde protocollen in stand te houden die nogal onhandig waren. We hielden deze voornamelijk aan om onze partners ter wille te zijn. In de komende maanden kan deze noodzaak wegvallen wanneer we jullie rechtstreeks beginnen aan te spreken. De mate van vervuiling en klimaatverandering, veroorzaakt door de hielenlikkers van de Anunnaki, is zeer verontrustend. Jullie hebben een verbazingwekkende mate van onbalans in jullie atmosfeer, oceanen en op jullie grond. Dat dient te worden gecorrigeerd. Voor ons is deze taak een eenvoudige serie handelingen. Degenen die jullie regeringen controleren handhaven echter een beleid dat tegen dergelijke procedures ingaat. We moeten wachten totdat disclosure formeel wordt afgekondigd. Zoals jullie kunnen zien, naderen we een serie gebeurtenissen die de manier waarop deze mondiale gemeenschap werkt zal veranderen. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze bijzondere tijd van het jaar wordt verrijkt met vreugde door wat er op het punt staat te verschijnen. Het grootse spirituele geschenk van financiële vrijheid is nabij. Laat ons daarom blijmoedig zijn en positief gestemd. Dit is tevens een tijd waarin de energie van spirituele vernieuwing zich manifesteert. Weet dat deze energie een teken is van een nieuwe belofte door de Hemel om jullie genade en hulp te schenken. Dit geeft aan hoe toegewijd de Hemelse Gastheren zijn aan jullie veiligheid en zaligheid van een stroom van energieën die door dit rijk stormen. Laat de hele mensheid er zich bewust van zijn dat deze zeer bijzondere compensatie zich aan het manifesteren is. Laat deze heuglijke periode gevierd worden in de wetenschap dat het monsterlijke kwaad dat jullie vloek is geweest aan het oplossen is. Iedereen uiterst vreugdevolle feestdagen gewenst! Het is waarlijk een tijd om in vreugde en oprecht de Hemel te danken! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Zoals het steeds ging, leek deze glorierijke periode gevuld te raken met vertragingen en de gebruikelijke frustraties. Over deze gehele aardbol heeft een grootse bewustzijns-vernieuwing het oppervlakterijk van Gaia naar nieuwe hoogten gestuwd. Lange rijen van mondiale humanitaire projecten hebben zich opgestapeld, tezamen met de fondsen die zijn verzameld om de volbrenging ervan te waarborgen. Het is een tijd waarin de opwinding door de groei van de populatie en de zegeningen van een nieuwe werkelijkheid tevoorschijn zullen komen. Deze glorierijke planeet zal een geboorte van wonderen te zien geven die de dageraad van wereldvrede, die is gefundeerd op jullie eminente toekomstvisies, met zich mee zal brengen,. Deze zegeningen zullen zich manifesteren en een explosie aan activiteiten zal wereldwijd een nieuwe houding in het leven roepen, die wordt gedragen door het groeiende bewustzijn van deze planeet. De Hemel heeft lange tijd speciale zaadjes geplant om deze geweldige gebeurtenis mogelijk te maken. De vorming van deze nieuwe realiteit is nog maar het begin. Dus wacht rustig af en zie hoe deze nieuwe realiteit snel haar schitterende nieuwe vorm aanneemt.

Zoals jullie kunnen zien bevinden er zich om de spreekwoordelijke hoek heel veel schitterende wonderen. Wij Meesters zijn trots op wat jullie zullen doen wanneer jullie eindelijk je vrijheid en voorspoed zullen gaan ervaren. Deze serie verschijnselen zal jullie laten zien waar jullie werkelijk toe in staat zijn. We hebben geduldig toegekeken en gezien hoe gewetenloos de hielenlikkers van de Anunnaki jullie hebben onderdrukt. Dit alles zal nu gaan veranderen terwijl jullie deze prachtige bol, die jullie thuis is, zullen transformeren. Jullie zullen plannen ontwikkelen voor de inzet van nieuwe technologieën om jullie wateren, lucht en land te zuiveren. Wanneer we uiteindelijk een aantal sleutel-waarheden aan jullie onthullen zullen er zich plotseling nog meer wonderen manifesteren. Wanneer jullie Ruimtefamilie tenslotte zal landen zullen jullie in staat zijn te laten zien in welke mate jullie bewustzijn is gegroeid. Zelfs de Agarthanen verheugen zich over wat jullie hebben bereikt. Het is dit schitterende rijk dat zich nu kan herenigen met het Binnenaardse Rijk om een nieuw Gaia te vormen!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse berichtgeving. Deze magische tijd van het jaar heeft ons grote vreugde gebracht! De komende tijd zal iedereen met zekerheid een glorieuze opeenvolging van wonderen brengen. Het is voor jullie tevens een tijd om jullie verbazingwekkende toekomstvisies in te zetten om het werkelijke wonder dat de mensheid is, te manifesteren! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!