Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - 20 december 2016


Sheldan Nidle - 20 december 2016

4 Kan, 7 Mol, 13 Caban

Dratzo! Degenen die de leiding hebben over de distributie van de RV en de welvaartspakketten werken snel om ervoor te zorgen dat ze gezamenlijk worden uitgebracht. Op dit moment wordt de RV onthuld via de verschillende niveaus die waren opgezet door de vlijtige Lichtwerkers. Zij kennen het belang van deze vele welvaartspakketten. Nadat eenmaal meer dan 70% van deze speciale gelden is geleverd, is de creatie van de NESARA Republiek wettelijk verzekerd. Deze ene factor maakt dit proces essentieel voor hetgeen er momenteel uitgevoerd wordt door onze aardse collega’s. Ondertussen is er het proces voor de RV. Dit is om te verzekeren dat de extreem grote geldsommen succesvol worden overgedragen aan de kansarmen op deze wereldbol. Deze humanitaire projecten stellen deze wereld in staat om eenvoudig vrijheid, voedsel, sanitaire voorzieningen, huisvesting, kleding en elektriciteit te brengen die nodig zijn om iedereen gelijke kansen te bieden. Dit voorziet in alfabetisering en interneteducatie, hetgeen nodig is om te begrijpen waar we mee bezig zijn. Zoals jullie zullen begrijpen wordt er veel vooruitgang geboekt. Er is nog veel meer nodig voordat we onze van tevoren bepaalde doelen hebben bereikt.

Onze collega’s op deze wereld doen geweldig goed werk. Er zijn er echter nog steeds velen van de Cabal die zich pas recentelijk hebben bekendgemaakt. De meesten van de onverlaten van de lagere niveaus zijn opgepakt. Deze groep heeft de laatste paar weken geholpen de meeste boeven van het daaropvolgende niveau te arresteren. Dit proces heeft ons eveneens geholpen te ontdekken hoe deze vunzige ratten te werk gingen, hetgeen ons in staat stelde deze heimelijke operatie bijna tot op de hoogste niveaus te identificeren. Onze uitvoerders zijn druk bezig de laatste stukjes van deze schandelijke puzzel in elkaar te zetten. Het doel van deze laatste serie onderzoeken is onze collega’s voor te bereiden op het uiteindelijke, mondiale onderuithalen van dit monsterlijke, onderling verbonden kwaad. De Anunnaki creëerden een walgelijk doortrapte organisatie van het duister. Het sijpelde door tot in elk hoekje en gaatje van deze globe. Dus was er voor het uitroeien van deze criminelen een behoorlijke studie naar de denkprocessen van deze gewiekste ratten nodig. Onze gezamenlijke interventie was om de fondsen veilig te stellen en de enorme mondiale corruptie te beëindigen. Deze doelen zijn nu in zicht. Het doet ons genoegen te weten dat iedere dag ons dichter bij disclosure en bij NESARA brengt!

Onze vloot gaat door met het monitoren van de oppervlaktegebieden van Gaia. Elke hoek van deze globe wordt aangevallen door twee grote krachten. De eerste is klimaatverandering. Dit proces, aangewakkerd door de snelle mondialisering van jullie primitieve industriële tijdperk, heeft onzegbare hoeveelheden atmosferische, oceanische en bodem-gerelateerde vervuiling uitgebraakt. Deze verschrikkelijke ingreep onderging een mondiale versnelling in de periode die volgde na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Vanuit de ruimte gezien waren we in staat de toename van de hoeveelheid vervuiling te meten van alleen al de laatste 40 jaar. We erkennen hoe gevaarlijk al deze gifstoffen werkelijk zijn. De tweede factor is het proces dat door Gaia wordt gebruikt om deze oppervlaktewereld voor te bereiden op haar toekomstige hereniging met het 5D paradijs van Binnenaarde. Deze uitgebreide operatie vindt met een relatief langzamere snelheid plaats dan de eerste factor. De mate van kunstmatige vervuiling die deze natuurlijke verandering beïnvloedt is opzienbarend! Het heeft gezorgd voor de vorming van ongebruikelijke temperatuur-verlopen. Het heeft gezorgd voor het ontstaan van een aantal plastic-opeenhopingen in de oceanen die hun natuurlijke stromingen hebben verlegd.

Deze wijzigingen hebben gezorgd voor een toename van de mate waarin jullie mondiale bewoonbare plekken achteruitgaan. Dit baart ons zorgen, aangezien we jullie graag willen bevrijden om deze problemen op te lossen met gezamenlijke technologieën, en in verbinding met jullie steeds-groeiende bewustzijn. De mate van straling die in de oceanen wordt gepompt, in combinatie met de toename van het zanderige stof uit Noord Azië, creëert een probleem dat oprecht een ernstig noodzakelijke en wereldwijde serie oplossingen vereist. We hebben onze zorgen bij onze leiders uiteengezet en gevraagd het tijdschema voor mondiale disclosure naar voren te schuiven. Het is van essentieel belang dat een aantal problemen die jullie lijken te negeren naar behoren wordt aangepakt en dat een serie urgente handelingen ogenblikkelijk wordt uitgevoerd. Veel van jullie politici hebben overtuigingen die op de korte termijn voor jullie allemaal gevaarlijk zijn. Daarom hebben we enkele kleine en inleidende handelingen verricht die jullie een beetje extra tijdwinst geven om veel van deze ernstige kwesties op te lossen. Het is onze mening dat veranderingen in jullie bestuur dit onrecht op mondiaal niveau kan oplossen. Het is essentieel dat het merendeel van deze problemen worden aangepakt in plaats van te worden genegeerd!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De wereld bevindt zich temidden van zegenrijke veranderingen. Degenen die op deze veranderingen hebben toegezien realiseren zich dat het langer zal duren dan aanvankelijk werd ingeschat. Maar ondanks dat zullen deze aanpassingen het waarlijk voor iedereen mogelijk maken om een bepaalde vorm van vrijheid te genieten die niet meer werd ervaren sinds de noodlottige val van Atlantis. In dit licht zal de grote voorspoed jullie in staat stellen om eindelijk je mooiste dromen uit te laten komen en duidelijk te zien dat jullie lang verloren vermogens worden hersteld. Wij Meesters hebben nauw met de Hemel en onze aardse collega's samengewerkt om ervoor te zorgen dat dit werk volledige bescherming geniet, veilig voor wat de oude garde ook maar zou kunnen willen doen. Daarom hebben we voor dit hele project veel meer tijd nodig gehad. Lieve Mensen, blijf ondanks dit positief gestemd! Weet diep in jullie Harten dat deze nieuwe tijd te langen leste dichtbij is. Het zal een tijd zijn van feestelijkheden, in de wetenschap dat jullie binnenkort de rest van jullie hemelse en galactische families zullen ontmoeten!

Deze komende tijd zal het laatste deel van jullie pad naar volledig bewustzijn duidelijk afbakenen. Deze tijden zijn daarom een periode waarin jullie kunnen beginnen een duidelijk beeld te vormen van hoe jullie in staat zijn geweest om uit de ketenen van de hielenlikkers van de Anunnaki te ontsnappen. Wij Meesters worden ten zeerste bemoedigd door de voortgang van dit proces en de manier waarop het proces met grote snelheid haar laatste stadia bereikt. Dan zullen de gelden snel ter beschikking komen aangezien dit het geschikte moment is om de opkomst van de NESARA-Republiek uit te roepen. Wij en de Agarthanen handelen deze goddelijke operatie af. Wij kennen haar complexiteit en vragen jullie simpelweg om vast te houden aan jullie positieve toekomstvisies. Zoals al eerder gezegd, hebben deze een meest prachtige energie die iedereen helpt om succes te behalen. Deze gezamenlijke inspanning is enkel en alleen succesvol door wat jullie blijven bewerkstelligen. Vele schitterende gebeurtenissen staan op het punt om zich te voltrekken. Dit donkere moeras is bezig te verdwijnen.

Dit hele project hebben wij als een wonder ervaren. Onze gewijde hemelse Raad werd ongeveer 900.000 jaar geleden voor het eerst ingesteld, toen de kolonie van Lemurië zich op weg naar Gaia bevond. Het doel van deze kolonie was om een menselijke galactische, hemelse en planetaire eenheid te creëren. Het zou de speciale band erkennen die was gecreëerd door samen te leven met de schitterende Natie van Walvisachtigen. Maar een aantal duistere factoren zorgde ervoor dat de bijzondere tijdlijn werd herschreven. Onze Zuster- en Broederschappen pasten zich aan, zoals door de Hemel was opgedragen. Aldus belanden we in de tegenwoordige tijd in de volledige wetenschap dat de gebeurtenissen zoals ze door ons zijn beschreven ook plaatsvinden. Onze galactische en aardse broeders en zusters ronden nu handelingen af die jullie een serie uiterst welkome geschenken zal brengen. Laat het einde van dit jaar en het begin van het nieuwe een tijd zijn van vreugde en het Begin van alles dat jullie voornemens zijn te doen met jullie schitterende passies. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag brachten we zoals altijd verslag uit van wat er over dit wereldwijde rijk aan het ontstaan is. Gebruik deze resterende periode om je vele voorbereidingen af te ronden. De Hemel is van plan om jullie de geschenken te geven die jullie heel graag wensen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Last van chronische pijn, slapeloosheid of ziekte? Wietolie kan helpen


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge